1.Commissie Ruimte en Economie

dinsdag 26 november 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
N. Hauet
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1
 • 1
 • 2

  De eindtijd van de commissievergadering is ongeveer 23.00 uur. Afhankelijk van de voortgang van de bespreking van de agendapunten kan de voorzitter voorstellen een deel van de agendapunten (bv Optimalisatie grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer) door te schuiven naar donderdag 28 november (na afloop van de commissie Maatschappij & Bestuur).  00:02:03 - 00:02:32 - J.H. Buisma
  00:02:32 - 00:02:43 - N. Hauet
  00:02:43 - 00:02:48 - W. Kikkert
  00:02:48 - 00:02:55 - N. Hauet
  00:02:55 - 00:02:57 - W. Kikkert
  00:02:57 - 00:03:44 - N. Hauet
 • 3

  Bij beeldvormende bespreking staat informatievergaring centraal en is besluitvorming niet voorzien in de eerstvolgende raadsvergadering. In deze fase gaat het er om dat alle deelnemers zich een beeld vormen over het onderwerp. Commissieleden krijgen de ruimte om hun beelden over het onderwerp bij elkaar te toetsen en vragen te stellen aan het college. Zijn alle belangen bekend? Is alle informatie gedeeld? Dit onderdeel biedt ook ruimte om onderwerpen te bespreken die door de fracties zijn geagendeerd.

 • 3.1

  Het verzoek om dit onderwerp te agenderen in de commissie Ruimte en Economie is afkomstig van de fractie Absoluut Aalsmeer.  00:03:44 - 00:06:22 - D. Kuin
  00:06:32 - 00:06:56 - N. Hauet
  00:07:17 - 00:07:21 - W. Kikkert
  00:07:21 - 00:07:40 - N. Hauet
  00:07:40 - 00:08:31 - W. Kikkert
  00:08:45 - 00:08:54 - N. Hauet
  00:08:54 - 00:09:52 - D. van Willegen
  00:09:58 - 00:10:02 - N. Hauet
  00:10:02 - 00:11:15 - J.H. Buisma
  00:11:15 - 00:11:21 - N. Hauet
  00:11:21 - 00:11:33 - E.P. Abbenhuës
  00:11:44 - 00:11:56 - N. Hauet
  00:12:45 - 00:15:34 - R.J. van Duijn
  00:15:53 - 00:15:53 - N. Hauet
  00:16:06 - 00:16:48 - R.K. van Rijn
  00:16:55 - 00:17:11 - N. Hauet
  00:17:11 - 00:18:00 - D. Kuin
  00:18:20 - 00:18:54 - N. Hauet
 • 4

  In deze bespreking staat uitwisseling van argumenten centraal en het wegen van voor- en nadelen van een voorstel. Het college van B&W stelt besluitvorming voor in de eerstvolgende raadsvergadering.

 • 4.1

  De behandeling is gericht op het vaststellen van de uitgewerkte voorkeursvariant Waterfront en de in de Lentenota 2018 gevormde reserve Waterfront beschikbaar te stellen. Het doel van het Waterfront is het realiseren van een recreatieve inrichting tussen het Surfeiland en de 1e J.C. Mensinglaan waardoor de zichtbaarheid en de recreatieve gebruiksmogelijkheden van de oevers van de Westeinderplassen worden vergroot en de ontmoeting en interactie tussen inwoners van Aalsmeer langs het Waterfront worden bevorderd. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raad van 12 december 2019.  00:18:54 - 00:19:14 - D. Kuin
  00:19:14 - 00:19:35 - N. Hauet
  00:19:50 - 00:23:45 - Inspreker 1
  00:23:45 - 00:23:50 - N. Hauet
  00:23:50 - 00:23:56 - Inspreker 1
  00:23:56 - 00:24:14 - N. Hauet
  00:24:24 - 00:28:14 - Inspreker 1
  00:28:14 - 00:28:32 - N. Hauet
  00:28:32 - 00:30:35 - Inspreker 1
  00:30:35 - 00:30:46 - N. Hauet
  00:36:41 - 00:36:43 - Inspreker 1
  00:36:44 - 00:36:55 - J. Keessen
  00:36:57 - 00:36:58 - N. Hauet
  00:36:58 - 00:36:58 - Inspreker 1
  00:36:58 - 00:37:00 - N. Hauet
  00:37:00 - 00:37:05 - Inspreker 1
  00:37:05 - 00:37:56 - N. Hauet
  00:37:56 - 00:38:11 - R. Martijn
  00:38:13 - 00:38:20 - N. Hauet
  00:38:20 - 00:42:39 - R.J. van Duijn
  00:42:40 - 00:42:47 - N. Hauet
  00:42:51 - 00:45:39 - R.K. van Rijn
  00:45:39 - 00:45:54 - N. Hauet
  00:45:55 - 00:48:17 - R. Martijn
  00:48:17 - 00:48:20 - N. Hauet
  00:48:20 - 00:49:47 - R. Martijn
  00:49:47 - 00:49:48 - N. Hauet
  00:49:48 - 00:49:48 - R. Martijn
  00:49:49 - 00:49:54 - N. Hauet
  00:49:54 - 00:52:15 - J. Keessen
  00:52:15 - 00:52:16 - N. Hauet
  00:52:16 - 00:52:48 - M. Vleghaar
  00:52:48 - 00:52:48 - N. Hauet
  00:52:48 - 00:53:15 - J.H. Buisma
  00:53:16 - 00:53:18 - O.W. Verbeek
  00:53:20 - 00:53:22 - N. Hauet
  00:53:22 - 00:53:27 - O.W. Verbeek
  00:53:27 - 00:53:29 - N. Hauet
  00:53:29 - 00:55:25 - O.W. Verbeek
  00:55:26 - 00:55:38 - N. Hauet
  00:55:39 - 01:07:21 - R.J. van Duijn
  01:07:21 - 01:07:22 - N. Hauet
  01:07:22 - 01:07:33 - R. Martijn
  01:07:33 - 01:07:35 - N. Hauet
  01:07:37 - 01:08:05 - R. Martijn
  01:08:07 - 01:08:14 - N. Hauet
  01:08:14 - 01:08:54 - R.J. van Duijn
  01:08:54 - 01:09:01 - N. Hauet
  01:09:01 - 01:09:06 - R.J. van Duijn
  01:09:06 - 01:09:06 - N. Hauet
  01:09:06 - 01:09:14 - R.J. van Duijn
  01:09:14 - 01:09:16 - N. Hauet
  01:09:20 - 01:10:14 - R.K. van Rijn
  01:10:16 - 01:10:20 - N. Hauet
  01:10:20 - 01:10:38 - M. Vleghaar
  01:10:40 - 01:10:48 - N. Hauet
  01:10:48 - 01:10:55 - R.J. van Duijn
  01:10:56 - 01:11:21 - M. Vleghaar
  01:11:21 - 01:11:26 - N. Hauet
  01:11:26 - 01:11:26 - O.W. Verbeek
  01:11:26 - 01:11:31 - N. Hauet
  01:11:31 - 01:12:05 - O.W. Verbeek
  01:12:06 - 01:12:14 - N. Hauet
  01:12:14 - 01:13:29 - R.J. van Duijn
  01:13:31 - 01:13:41 - N. Hauet
  01:13:41 - 01:18:11 - M.P Buskermolen
  01:18:11 - 01:18:35 - N. Hauet
  01:18:35 - 01:18:36 - O.W. Verbeek
  01:18:36 - 01:18:37 - N. Hauet
  01:18:37 - 01:19:46 - O.W. Verbeek
  01:19:47 - 01:19:48 - J.H. Buisma
  01:19:48 - 01:19:50 - N. Hauet
  01:19:50 - 01:23:47 - J.H. Buisma
  01:23:47 - 01:23:47 - J. Keessen
  01:23:47 - 01:23:49 - N. Hauet
  01:23:49 - 01:24:38 - J. Keessen
  01:24:40 - 01:24:44 - R. Martijn
  01:24:44 - 01:25:27 - O.W. Verbeek
  01:25:28 - 01:25:29 - R. Martijn
  01:25:29 - 01:25:30 - N. Hauet
  01:25:30 - 01:27:09 - R. Martijn
  01:27:09 - 01:28:20 - M. Vleghaar
  01:28:21 - 01:28:23 - N. Hauet
  01:28:23 - 01:29:38 - M.P Buskermolen
  01:29:38 - 01:29:38 - J.H. Buisma
  01:29:38 - 01:29:45 - N. Hauet
  01:29:45 - 01:29:48 - J.H. Buisma
  01:29:48 - 01:29:51 - N. Hauet
  01:29:51 - 01:30:52 - J.H. Buisma
  01:30:53 - 01:30:54 - N. Hauet
  01:30:54 - 01:31:43 - J. Keessen
  01:31:45 - 01:31:46 - N. Hauet
  01:31:46 - 01:32:46 - R. Martijn
  01:32:46 - 01:33:14 - N. Hauet
  01:33:14 - 01:33:17 - R. Martijn
  01:33:17 - 01:33:22 - N. Hauet
  01:33:22 - 01:33:24 - M.P Buskermolen
  01:33:24 - 01:33:32 - N. Hauet
  01:45:08 - 01:46:22 - L.B. Kabout
  01:46:22 - 01:46:23 - N. Hauet
  01:46:23 - 01:47:08 - P. Lakerveld
  01:47:10 - 01:47:32 - N. Hauet
  01:47:34 - 01:49:56 - R.K. van Rijn
  01:49:56 - 01:49:57 - L.B. Kabout
  01:49:57 - 01:49:59 - N. Hauet
  01:49:59 - 01:50:45 - L.B. Kabout
  01:50:45 - 01:50:52 - N. Hauet
  01:50:53 - 01:52:15 - R.K. van Rijn
  01:52:17 - 01:52:17 - N. Hauet
  01:52:17 - 01:52:32 - L.B. Kabout
  01:52:32 - 01:52:42 - N. Hauet
  01:52:42 - 01:53:27 - L.B. Kabout
  01:53:27 - 01:53:27 - D.G. van der Zwaag
  01:53:27 - 01:53:36 - N. Hauet
  01:53:36 - 01:54:32 - D.G. van der Zwaag
  01:54:33 - 01:54:33 - J.H. Buisma
  01:54:33 - 01:54:35 - N. Hauet
  01:54:35 - 01:55:15 - J.H. Buisma
 • 5

  De behandeling is gericht op het vaststellen van de Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2019. Het doel van de nieuwe verordening is dat er ruimere openingstijden komen op zon- en feestdagen ten behoeve van het winkelend publiek en ter bevordering van het ondernemerschap in Aalsmeer.  01:55:17 - 01:55:19 - N. Hauet
  01:55:19 - 01:57:12 - L.B. Kabout
  01:57:12 - 01:57:15 - N. Hauet
  01:57:15 - 01:57:24 - J.H. Buisma
  01:57:24 - 01:57:25 - N. Hauet
  01:57:25 - 01:57:49 - L.B. Kabout
  01:57:49 - 01:57:50 - N. Hauet
  01:57:50 - 01:58:54 - J.H. Buisma
  01:58:55 - 01:58:57 - N. Hauet
  01:58:57 - 01:58:58 - R. Martijn
  01:59:36 - 01:59:37 - N. Hauet
  01:59:37 - 02:01:47 - S.J.R. de Vries
  02:01:47 - 02:01:48 - P. Lakerveld
  02:01:48 - 02:01:50 - N. Hauet
  02:01:50 - 02:02:16 - P. Lakerveld
  02:02:19 - 02:02:22 - N. Hauet
  02:02:22 - 02:02:39 - D.G. van der Zwaag
  02:02:41 - 02:02:42 - L.B. Kabout
  02:02:42 - 02:02:48 - N. Hauet
  02:02:48 - 02:03:48 - L.B. Kabout
  02:03:48 - 02:03:49 - N. Hauet
  02:03:49 - 02:03:49 - S.J.R. de Vries
  02:03:51 - 02:03:53 - N. Hauet
  02:03:53 - 02:04:31 - S.J.R. de Vries
  02:04:31 - 02:04:36 - N. Hauet
  02:04:39 - 02:05:07 - P. Lakerveld
  02:05:07 - 02:05:07 - L.B. Kabout
  02:05:07 - 02:05:08 - N. Hauet
  02:05:08 - 02:05:36 - L.B. Kabout
  02:05:39 - 02:05:55 - N. Hauet
  02:05:55 - 02:05:56 - D.G. van der Zwaag
  02:05:56 - 02:06:35 - N. Hauet
 • 6

  De behandeling is gericht op het vaststellen van de aangepaste Startnotitie West-einderhage alsmede de Nota van Beantwoording Inspraakreacties Ontwerpstart-notitie Westeinderhage. Het doel van deze startnotitie is om de planologisch-juridische procedure te starten om woningbouw op de voormalige tuinbouwgronden tussen Herenweg en Bilder-dammerweg mogelijk te maken. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raad van 12 december 2019.  02:06:35 - 02:10:08 - Inspreker 1
  02:10:08 - 02:10:23 - N. Hauet
  02:10:23 - 02:12:42 - Inspreker 1
  02:12:42 - 02:12:51 - N. Hauet
  02:12:58 - 02:15:10 - Inspreker 1
  02:15:10 - 02:15:14 - N. Hauet
  02:15:14 - 02:15:29 - D. Kuin
  02:15:32 - 02:15:36 - N. Hauet
  02:15:36 - 02:16:04 - J.H. Buisma
  02:16:04 - 02:16:08 - Inspreker 1
  02:16:08 - 02:16:41 - N. Hauet
  02:16:41 - 02:17:49 - J.G.E. Bouwmeester
  02:17:50 - 02:18:26 - J.H. Buisma
  02:18:26 - 02:18:29 - N. Hauet
  02:18:29 - 02:18:36 - D. Kuin
  02:18:38 - 02:18:41 - N. Hauet
  02:18:41 - 02:19:25 - M.P Buskermolen
  02:19:26 - 02:19:30 - N. Hauet
  02:19:30 - 02:19:34 - D. Kuin
  02:19:34 - 02:21:24 - P. Lakerveld
  02:21:24 - 02:21:26 - N. Hauet
  02:21:26 - 02:22:30 - D. Kuin
  02:22:33 - 02:22:46 - N. Hauet
  02:22:49 - 02:26:07 - R.J. van Duijn
  02:26:07 - 02:26:08 - N. Hauet
  02:26:08 - 02:26:37 - J.H. Buisma
  02:26:38 - 02:26:40 - N. Hauet
  02:26:40 - 02:30:10 - R.J. van Duijn
  02:30:11 - 02:30:13 - N. Hauet
  02:30:26 - 02:32:48 - R.K. van Rijn
  02:32:49 - 02:33:10 - N. Hauet
  02:33:10 - 02:35:37 - M.P Buskermolen
  02:35:37 - 02:35:42 - N. Hauet
  02:35:42 - 02:36:53 - D. Kuin
  02:36:56 - 02:37:04 - N. Hauet
  02:37:08 - 02:37:34 - P. Lakerveld
  02:37:35 - 02:37:41 - N. Hauet
  02:37:41 - 02:39:08 - W. Kikkert
  02:39:08 - 02:39:22 - N. Hauet
  02:39:22 - 02:40:55 - M.P Buskermolen
  02:40:55 - 02:40:56 - N. Hauet
  02:40:56 - 02:41:24 - J.H. Buisma
  02:41:25 - 02:41:27 - M.P Buskermolen
  02:41:27 - 02:41:28 - N. Hauet
  02:41:28 - 02:42:01 - M.P Buskermolen
  02:42:01 - 02:42:02 - J.H. Buisma
  02:42:02 - 02:42:07 - N. Hauet
  02:42:07 - 02:42:18 - D. Kuin
  02:42:18 - 02:42:20 - N. Hauet
  02:42:20 - 02:42:25 - M.P Buskermolen
  02:42:25 - 02:42:42 - J.H. Buisma
  02:42:44 - 02:42:46 - M.P Buskermolen
  02:42:46 - 02:42:47 - N. Hauet
  02:42:47 - 02:43:04 - M.P Buskermolen
  02:43:05 - 02:43:36 - N. Hauet
  02:43:37 - 02:43:56 - J.H. Buisma
  02:43:57 - 02:43:57 - M.P Buskermolen
  02:43:57 - 02:44:06 - N. Hauet
  02:44:09 - 02:44:10 - M.P Buskermolen
  02:44:10 - 02:44:11 - N. Hauet
  02:44:11 - 02:44:12 - M.P Buskermolen
  02:44:12 - 02:44:14 - N. Hauet
  02:44:14 - 02:44:27 - M.P Buskermolen
  02:44:28 - 02:44:54 - J.H. Buisma
  02:44:54 - 02:44:59 - N. Hauet
  02:44:59 - 02:45:00 - J.H. Buisma
  02:45:00 - 02:45:48 - N. Hauet
  02:45:48 - 02:46:06 - D. Kuin
  02:46:06 - 02:46:21 - N. Hauet
  02:46:21 - 02:46:23 - D.G. van der Zwaag
  02:46:27 - 02:46:35 - N. Hauet
 • 7

  De behandeling is gericht op het vaststellen van de inspraaknotitie Woonagenda Aalsmeer 2020 alsmede de Woonagenda Aalsmeer 2020. Het doel van deze woonagenda is zorgen voor een passende woningvoorraad om de kans voor Aalsmeerse woningzoekenden op het vinden van een passende woning te vergroten en te zorgen voor toekomstbestendige woningen die ook levensloop bestendig zijn en aansluiten bij de toekomstige woningbehoefte. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raad van 12 december 2019.  02:47:23 - 02:49:53 - T. van der Meer
  02:49:54 - 02:49:56 - N. Hauet
  02:49:56 - 02:51:25 - L.B. Kabout
  02:51:25 - 02:51:27 - N. Hauet
  02:51:27 - 02:52:44 - D. Kuin
  02:52:44 - 02:52:52 - N. Hauet
  02:52:52 - 02:53:19 - D. Kuin
  02:53:20 - 02:53:22 - N. Hauet
  02:53:22 - 02:53:25 - O.W. Verbeek
  02:53:25 - 02:53:26 - N. Hauet
  02:53:26 - 02:54:07 - O.W. Verbeek
  02:54:09 - 02:54:16 - N. Hauet
  02:54:16 - 02:56:22 - J.H. Buisma
  02:56:25 - 02:56:29 - N. Hauet
  02:56:29 - 02:59:07 - E.P. Abbenhuës
  02:59:07 - 02:59:07 - N. Hauet
  02:59:07 - 02:59:22 - E.P. Abbenhuës
  02:59:25 - 02:59:34 - N. Hauet
  02:59:36 - 03:00:40 - R.J. van Duijn
  03:00:43 - 03:10:01 - R.K. van Rijn
  03:10:01 - 03:10:03 - N. Hauet
  03:10:03 - 03:10:07 - R.K. van Rijn
  03:10:07 - 03:10:48 - D. Kuin
  03:10:49 - 03:10:52 - N. Hauet
  03:10:52 - 03:13:14 - R.K. van Rijn
  03:13:14 - 03:13:15 - N. Hauet
  03:13:15 - 03:13:17 - R.K. van Rijn
  03:13:17 - 03:14:07 - O.W. Verbeek
  03:14:07 - 03:14:08 - N. Hauet
  03:14:08 - 03:14:09 - R.K. van Rijn
  03:15:48 - 03:15:48 - N. Hauet
  03:15:48 - 03:16:01 - J.H. Buisma
  03:16:01 - 03:16:06 - N. Hauet
  03:16:13 - 03:16:47 - R.K. van Rijn
  03:16:47 - 03:16:48 - J.H. Buisma
  03:16:48 - 03:16:49 - N. Hauet
  03:16:49 - 03:17:13 - J.H. Buisma
  03:17:13 - 03:17:17 - N. Hauet
  03:17:17 - 03:17:25 - J.H. Buisma
  03:17:25 - 03:17:25 - N. Hauet
  03:17:25 - 03:20:39 - R.K. van Rijn
  03:20:42 - 03:20:42 - N. Hauet
  03:20:42 - 03:21:15 - T. van der Meer
  03:21:15 - 03:21:24 - N. Hauet
  03:21:27 - 03:22:07 - R.K. van Rijn
  03:22:08 - 03:22:10 - N. Hauet
  03:22:10 - 03:22:18 - T. van der Meer
  03:22:18 - 03:22:24 - J.H. Buisma
  03:22:24 - 03:22:26 - N. Hauet
  03:22:26 - 03:22:29 - J.H. Buisma
  03:22:31 - 03:22:36 - N. Hauet
  03:22:36 - 03:23:05 - R.K. van Rijn
  03:23:06 - 03:23:22 - N. Hauet
  03:23:22 - 03:23:51 - J.H. Buisma
  03:23:51 - 03:23:53 - O.W. Verbeek
  03:23:53 - 03:23:55 - N. Hauet
  03:23:55 - 03:24:51 - O.W. Verbeek
  03:24:51 - 03:24:53 - J.H. Buisma
  03:24:53 - 03:25:33 - N. Hauet
  03:25:33 - 03:26:55 - J.H. Buisma
  03:26:57 - 03:27:37 - N. Hauet
 • 8

  De behandeling is gericht op het vaststellen van de herijkte en samengevoegde ‘Economische en Recreatie en Toerisme Agenda’ en kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda 2019-2022. Het doel van de samengevoegde agenda is de economische positie van Aalsmeer binnen de MRA te versterken, werkgelegenheid te bevorderen en bereikbaar te blijven in de regio. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raad van 12 december 2019.


 • 9

  De behandeling is gericht op het onttrekken aan het openbaar verkeer van stroken grond in het winkelgebied Einsteinstraat en het toevoegen van een strook grond aan het openbaar verkeer in voornoemd winkelgebied. Tevens wordt gevraagd het college te mandateren tot het nemen van het onttrekkingsbesluit om de korte termijn van besluitvorming (4 weken) te halen na de ter inzagelegging. Ook wordt gevraagd het college opdracht te verstrekken om alle (rechts)handelingen die voortkomen uit dit besluit te mandateren aan het college. Besluitvorming wordt voorgesteld in de raad van 12 december 2019.


 • 10

  De behandeling is gericht op het instemmen met de verlaging grondwaarde locatie ‘Polderzoom fase 1 Noordwest’, het kennisnemen van de effecten van het nieuwe inrichtings- en exploitatieplan ‘Polderzoom fase 2’ en het instemmen met een aangepast stedenbouwkundig basismodel voor de Ophelialahof en het verwerken van de negatieve consequenties in de grondexploitaties. Daarnaast wordt gevraagd het college opdracht te geven om te laten onderzoeken welke optimalisaties mogelijk zijn met respect voor de groenzones en het instemmen met de aangepaste steden-bouwkundige visie Zwarteweg. Tevens wordt gevraagd de looptijd te verlengen, extra plankosten en het schrappen van niet meer realistische subsidieprognoses. Tot slot wordt gevraagd de financiële gevolgen van de wijzigingen te verwerken in de grondexploitaties van ‘de Tuinen van Aalsmeer en de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.


 • 11
 • 12