2.Commissie Maatschappij en Bestuur

donderdag 3 september 2020 20:00 - 23:20
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Willegen van, D.
Toelichting:

Deze vergadering is in de raadzaal. U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website van de gemeente. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er per agendapunt maximaal 2 woordvoerders per fractie in de raadzaal toegestaan. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het publiek om de vergadering bij te wonen. Publiek dient vooraf een zitplaats te reserveren bij de griffie

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Doorgeschoven van de Commissie Ruimte en Economie naar de Commissie Maatschappij en Bestuur als 1e bespreekpunt. Er is geen inspraak mogelijk omdat dit onderwerp is doorgeschoven van dinsdag.
  De behandeling is gericht op het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning voor herinrichting van het Waterfront in afwijking van het bestemmingsplan ‘Uiterweg – Plasoevers 2005’

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raad van 17 september 2020.  00:14:25 - 00:14:49 - W. Kikkert
  00:14:51 - 00:15:04 - D. van Willegen
  00:15:12 - 00:16:21 - L.B. Kabout
  00:16:22 - 00:16:27 - D. van Willegen
  00:16:27 - 00:16:33 - W. Kikkert
  00:16:34 - 00:16:50 - D. van Willegen
  00:16:50 - 00:17:07 - R.P. Fransen
  00:17:09 - 00:17:46 - L.B. Kabout
  00:17:46 - 00:18:11 - D. van Willegen
  00:18:11 - 00:19:14 - R.P. Fransen
  00:19:15 - 00:19:20 - W. Kikkert
  00:19:20 - 00:19:30 - D. van Willegen
  00:19:30 - 00:19:30 - W. Kikkert
  00:19:30 - 00:19:36 - D. van Willegen
  00:19:36 - 00:20:04 - R.P. Fransen
  00:20:04 - 00:20:05 - D. van Willegen
  00:20:05 - 00:20:45 - W. Kikkert
  00:20:47 - 00:20:48 - R. Martijn
  00:20:48 - 00:21:11 - D. van Willegen
  00:21:11 - 00:21:37 - R. Martijn
  00:21:37 - 00:21:37 - D. Kuin
  00:21:37 - 00:21:41 - D. van Willegen
  00:21:41 - 00:21:48 - D. Kuin
  00:21:50 - 00:21:52 - R. Martijn
  00:21:52 - 00:21:54 - D. van Willegen
  00:21:54 - 00:21:58 - R. Martijn
  00:21:59 - 00:21:59 - D. Kuin
  00:21:59 - 00:22:24 - D. van Willegen
  00:22:30 - 00:24:13 - J. Keessen
  00:24:13 - 00:24:18 - D. van Willegen
  00:24:18 - 00:24:19 - D. Kuin
  00:24:19 - 00:24:20 - D. van Willegen
  00:24:20 - 00:24:39 - D. Kuin
  00:24:40 - 00:24:43 - D. van Willegen
  00:24:43 - 00:24:45 - J.H. Buisma
  00:24:45 - 00:25:07 - G.J.H. Winkels
  00:25:08 - 00:25:14 - D. van Willegen
  00:25:14 - 00:25:57 - J.H. Buisma
  00:25:57 - 00:25:58 - D. van Willegen
  00:25:58 - 00:26:10 - J.H. Buisma
  00:26:11 - 00:26:23 - W. Kikkert
  00:26:25 - 00:26:29 - R.P. Fransen
  00:26:29 - 00:26:30 - D. van Willegen
  00:26:30 - 00:26:39 - R.P. Fransen
  00:26:41 - 00:26:42 - D. van Willegen
  00:26:42 - 00:26:43 - R. Martijn
  00:26:43 - 00:26:44 - D. van Willegen
  00:26:44 - 00:26:57 - R. Martijn
  00:27:00 - 00:27:20 - D. van Willegen
 • 5

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  De behandeling is gericht op het vaststellen van de beleidsnota ‘Van afval naar grondstofbeleid 2020-2024’ en het vaststellen van de voorkeursvariant. Hiermee wil de gemeente voldoen aan de doelstelling in het Landelijk Afvalbeheerplan van 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval en een hoeveelheid van 100 kg restafval per inwoner per jaar.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raad van 17 september 2020.  00:27:33 - 00:27:41 - D. van Willegen
  00:30:43 - 00:32:56 - Inspreker 2
  00:32:56 - 00:33:40 - D. van Willegen
  00:33:47 - 00:39:37 - Inspreker 2
  00:39:37 - 00:39:43 - D. van Willegen
  00:39:43 - 00:40:16 - Inspreker 2
  00:40:16 - 00:40:26 - D. van Willegen
  00:40:26 - 00:40:32 - Inspreker 2
  00:40:32 - 00:40:54 - D. van Willegen
  00:40:54 - 00:41:03 - S.J.R. de Vries
  00:41:03 - 00:41:06 - M. Vleghaar
  00:41:09 - 00:45:18 - W.B. Alink-Scheltema
  00:45:19 - 00:45:31 - D. van Willegen
  00:45:31 - 00:47:09 - D. Kuin
  00:47:09 - 00:47:16 - D. van Willegen
  00:47:16 - 00:47:16 - G.J.H. Winkels
  00:47:16 - 00:47:18 - D. van Willegen
  00:47:24 - 00:50:14 - G.J.H. Winkels
  00:50:14 - 00:50:16 - D. van Willegen
  00:50:16 - 00:50:54 - G.J.H. Winkels
  00:50:54 - 00:50:57 - D. van Willegen
  00:50:57 - 00:51:02 - M. Vleghaar
  00:51:02 - 00:52:54 - R. Martijn
  00:52:54 - 00:53:05 - D. van Willegen
  00:53:08 - 00:54:04 - R. Martijn
  00:54:04 - 00:54:09 - D. van Willegen
  00:54:09 - 00:54:33 - R. Martijn
  00:54:33 - 00:54:39 - D. van Willegen
  00:54:39 - 00:54:41 - R. Martijn
  00:54:41 - 00:55:40 - M. Vleghaar
  00:55:40 - 00:55:41 - D. van Willegen
  00:55:41 - 00:56:43 - J. Keessen
  00:56:44 - 00:56:50 - D. van Willegen
  00:56:50 - 00:57:34 - J.H. Buisma
  00:57:34 - 00:57:37 - D. van Willegen
  00:57:37 - 00:57:58 - J.H. Buisma
  00:57:59 - 00:58:02 - D. van Willegen
  00:58:02 - 00:58:03 - S.J.R. de Vries
  00:58:03 - 00:58:03 - D. van Willegen
  00:58:03 - 01:00:41 - S.J.R. de Vries
  01:00:43 - 01:00:49 - D. van Willegen
  01:00:49 - 01:01:14 - G.J.H. Winkels
  01:01:14 - 01:01:16 - R. Martijn
  01:01:16 - 01:01:17 - D. Kuin
  01:01:17 - 01:01:21 - D. van Willegen
  01:01:21 - 01:01:21 - D. Kuin
  01:01:21 - 01:01:49 - R. Martijn
  01:01:50 - 01:01:52 - D. van Willegen
  01:01:52 - 01:02:19 - D. Kuin
  01:02:19 - 01:02:25 - D. van Willegen
  01:02:32 - 01:02:46 - W.B. Alink-Scheltema
  01:02:46 - 01:02:53 - D. van Willegen
  01:02:53 - 01:05:29 - W.B. Alink-Scheltema
  01:05:29 - 01:05:31 - D. van Willegen
  01:05:31 - 01:05:33 - W.B. Alink-Scheltema
  01:05:37 - 01:05:52 - D. Kuin
  01:05:52 - 01:05:58 - D. van Willegen
  01:05:59 - 01:06:23 - W.B. Alink-Scheltema
  01:06:25 - 01:06:26 - D. van Willegen
  01:06:26 - 01:06:29 - W.B. Alink-Scheltema
  01:06:29 - 01:06:31 - D. van Willegen
  01:06:31 - 01:06:39 - D. Kuin
  01:06:39 - 01:06:46 - W.B. Alink-Scheltema
  01:06:46 - 01:06:46 - D. van Willegen
  01:06:48 - 01:07:07 - R. Martijn
  01:07:07 - 01:07:09 - D. van Willegen
  01:07:09 - 01:07:13 - R. Martijn
  01:07:14 - 01:07:14 - D. van Willegen
  01:07:15 - 01:07:55 - W.B. Alink-Scheltema
  01:07:57 - 01:07:59 - G.J.H. Winkels
  01:07:59 - 01:07:59 - D. van Willegen
  01:07:59 - 01:09:05 - W.B. Alink-Scheltema
  01:09:05 - 01:09:11 - D. van Willegen
  01:09:11 - 01:09:13 - G.J.H. Winkels
  01:09:14 - 01:11:01 - W.B. Alink-Scheltema
  01:16:46 - 01:16:47 - D. van Willegen
  01:16:47 - 01:18:48 - G.J.H. Winkels
  01:18:50 - 01:18:58 - M. Vleghaar
  01:18:58 - 01:18:59 - D. van Willegen
  01:18:59 - 01:20:52 - W.B. Alink-Scheltema
  01:20:52 - 01:21:08 - M. Vleghaar
  01:21:08 - 01:21:09 - C. van Hilst-Dekker
  01:21:09 - 01:22:05 - G.J.H. Winkels
  01:22:05 - 01:22:15 - D. van Willegen
  01:22:15 - 01:22:18 - G.J.H. Winkels
  01:22:18 - 01:22:26 - D. van Willegen
  01:22:26 - 01:22:28 - C. van Hilst-Dekker
  01:22:28 - 01:22:36 - M. Vleghaar
  01:22:37 - 01:22:42 - W.B. Alink-Scheltema
  01:22:43 - 01:22:46 - C. van Hilst-Dekker
  01:22:47 - 01:23:01 - W.B. Alink-Scheltema
  01:23:01 - 01:23:05 - D. van Willegen
  01:23:05 - 01:23:10 - W.B. Alink-Scheltema
  01:23:12 - 01:23:15 - M. Vleghaar
  01:23:15 - 01:23:18 - D. van Willegen
  01:23:18 - 01:24:08 - M. Vleghaar
  01:24:10 - 01:24:11 - D. van Willegen
  01:24:11 - 01:24:31 - W.B. Alink-Scheltema
  01:24:32 - 01:24:32 - R. Martijn
  01:24:32 - 01:24:34 - D. van Willegen
  01:24:34 - 01:25:36 - R. Martijn
  01:25:36 - 01:25:45 - D. van Willegen
  01:25:45 - 01:26:16 - W.B. Alink-Scheltema
  01:26:16 - 01:26:17 - D. van Willegen
  01:26:17 - 01:26:45 - W.B. Alink-Scheltema
  01:26:46 - 01:26:48 - D. van Willegen
  01:26:48 - 01:27:27 - J. Keessen
  01:27:27 - 01:27:29 - D. van Willegen
  01:27:29 - 01:28:42 - W.B. Alink-Scheltema
  01:28:42 - 01:28:43 - D. van Willegen
  01:28:43 - 01:29:12 - C. van Hilst-Dekker
  01:29:16 - 01:29:48 - D. van Willegen
  01:30:11 - 01:30:18 - C. van Hilst-Dekker
  01:30:18 - 01:30:38 - D. van Willegen
  01:30:44 - 01:30:45 - S.J.R. de Vries
  01:30:45 - 01:30:46 - D. van Willegen
  01:30:46 - 01:32:10 - S.J.R. de Vries
  01:32:11 - 01:34:16 - W.B. Alink-Scheltema
  01:34:17 - 01:34:20 - D. van Willegen
  01:34:21 - 01:34:38 - S.J.R. de Vries
  01:34:39 - 01:34:39 - D. van Willegen
  01:34:39 - 01:35:11 - W.B. Alink-Scheltema
  01:35:12 - 01:35:30 - D. van Willegen
  01:35:30 - 01:36:02 - C. van Hilst-Dekker
  01:36:04 - 01:36:45 - R. Martijn
  01:36:47 - 01:36:47 - D. van Willegen
  01:36:47 - 01:37:56 - M. Vleghaar
  01:37:56 - 01:37:57 - D. van Willegen
  01:37:57 - 01:38:57 - J. Keessen
  01:38:57 - 01:39:04 - D. van Willegen
  01:39:04 - 01:39:57 - G.J.H. Winkels
  01:39:58 - 01:40:00 - D. van Willegen
  01:40:00 - 01:43:12 - S.J.R. de Vries
  01:43:12 - 01:43:15 - D. van Willegen
  01:43:15 - 01:44:18 - R.P. Fransen
  01:44:21 - 01:44:24 - D. van Willegen
  01:44:24 - 01:45:45 - J.H. Buisma
  01:45:47 - 01:45:48 - D. van Willegen
  01:45:48 - 01:45:48 - S.J.R. de Vries
  01:45:48 - 01:45:49 - D. van Willegen
  01:45:49 - 01:47:03 - S.J.R. de Vries
  01:47:06 - 01:47:08 - D. van Willegen
  01:47:08 - 01:47:29 - J.H. Buisma
  01:47:31 - 01:47:59 - D. van Willegen
  01:48:04 - 01:48:49 - W.B. Alink-Scheltema
  01:48:50 - 01:48:50 - G.J.H. Winkels
  01:48:50 - 01:49:00 - D. van Willegen
  01:49:00 - 01:49:06 - W.B. Alink-Scheltema
  01:49:08 - 01:49:09 - D. van Willegen
  01:49:09 - 01:49:53 - G.J.H. Winkels
  01:49:53 - 01:49:54 - D. van Willegen
  01:49:54 - 01:50:31 - G.J.H. Winkels
  01:50:31 - 01:50:42 - D. van Willegen
  01:50:47 - 01:50:48 - C. van Hilst-Dekker
  01:50:48 - 01:50:50 - D. van Willegen
  01:50:50 - 01:50:59 - C. van Hilst-Dekker
  01:50:59 - 01:51:00 - D. van Willegen
  01:51:01 - 01:51:28 - R. Martijn
  01:51:29 - 01:51:30 - D. van Willegen
  01:51:30 - 01:52:20 - R.P. Fransen
  01:52:20 - 01:52:35 - D. van Willegen
  01:52:35 - 01:53:00 - M. Vleghaar
  01:53:01 - 01:53:16 - D. van Willegen
  01:53:16 - 01:53:29 - R.P. Fransen
  01:53:29 - 01:53:31 - D. van Willegen
  01:53:31 - 01:53:34 - G.J.H. Winkels
  01:53:34 - 01:53:38 - D. van Willegen
  01:53:38 - 01:54:22 - G.J.H. Winkels
  01:54:22 - 01:54:49 - D. van Willegen
 • 6

  Het onderwerp staat geagendeerd op verzoek van de heer Buisma van de PvdA-fractie.  01:57:35 - 01:57:37 - C. van Hilst-Dekker
  01:57:41 - 01:57:42 - G. Holtrop
  02:02:41 - 02:03:01 - D. van Willegen
  02:03:01 - 02:05:09 - J.H. Buisma
  02:05:13 - 02:06:02 - G. Holtrop
  02:06:03 - 02:06:06 - D. van Willegen
  02:06:06 - 02:07:00 - T. van der Meer
  02:07:01 - 02:07:02 - D. van Willegen
  02:07:02 - 02:08:12 - R. Martijn
  02:08:16 - 02:08:18 - D. van Willegen
  02:08:18 - 02:09:26 - R.P. Fransen
  02:09:27 - 02:09:31 - D. van Willegen
  02:09:31 - 02:09:43 - M. Vleghaar
  02:09:44 - 02:09:59 - J. Keessen
  02:10:00 - 02:11:06 - W. Kikkert
  02:11:06 - 02:11:08 - D. van Willegen
  02:11:08 - 02:12:50 - J.H. Buisma
  02:12:50 - 02:12:52 - D. van Willegen
  02:12:52 - 02:12:52 - J.H. Buisma
  02:12:52 - 02:13:18 - R. Martijn
  02:13:18 - 02:13:18 - D. van Willegen
  02:13:18 - 02:13:43 - J.H. Buisma
  02:13:43 - 02:13:45 - D. van Willegen
  02:13:45 - 02:14:04 - W. Kikkert
  02:14:04 - 02:14:04 - D. van Willegen
  02:14:04 - 02:14:16 - J.H. Buisma
  02:14:17 - 02:14:18 - D. van Willegen
  02:14:18 - 02:14:21 - W. Kikkert
  02:14:22 - 02:14:27 - D. van Willegen
  02:14:27 - 02:14:30 - J.H. Buisma
  02:14:30 - 02:14:31 - D. van Willegen
  02:14:31 - 02:14:41 - W. Kikkert
  02:14:41 - 02:15:32 - J.H. Buisma
  02:15:33 - 02:15:39 - D. van Willegen
  02:15:39 - 02:16:14 - T. van der Meer
  02:16:14 - 02:16:14 - D. van Willegen
  02:16:14 - 02:17:01 - J.H. Buisma
  02:17:01 - 02:17:02 - D. van Willegen
  02:17:02 - 02:17:36 - W. Kikkert
  02:17:37 - 02:17:50 - D. van Willegen
  02:17:50 - 02:17:53 - M. Vleghaar
  02:17:54 - 02:17:57 - D. van Willegen
  02:18:11 - 02:18:19 - J.H. Buisma
  02:18:20 - 02:18:24 - D. van Willegen
  02:18:24 - 02:18:26 - J.H. Buisma
  02:18:30 - 02:18:30 - G. Holtrop
  02:18:30 - 02:18:44 - D. van Willegen
 • 7

  Het onderwerp staat geagendeerd op verzoek van de heer Buisma van de PvdA-fractie.  02:18:45 - 02:20:57 - J.H. Buisma
  02:20:58 - 02:21:00 - D. van Willegen
  02:21:00 - 02:21:08 - R.P. Fransen
  02:21:12 - 02:21:32 - G. Holtrop
  02:21:34 - 02:21:36 - D. van Willegen
  02:21:36 - 02:22:30 - R.P. Fransen
  02:22:30 - 02:22:31 - D. van Willegen
  02:22:31 - 02:22:51 - T. van der Meer
  02:22:52 - 02:22:57 - D. van Willegen
  02:22:57 - 02:22:59 - W. Kikkert
  02:23:01 - 02:24:22 - R. Martijn
  02:24:22 - 02:24:22 - D. van Willegen
  02:24:22 - 02:25:02 - W. Kikkert
  02:25:04 - 02:25:04 - D. van Willegen
  02:25:04 - 02:25:19 - M. Vleghaar
  02:25:19 - 02:25:21 - D. van Willegen
  02:25:21 - 02:25:36 - G. Holtrop
  02:25:38 - 02:25:39 - D. van Willegen
  02:25:39 - 02:25:47 - J. Keessen
  02:25:47 - 02:25:51 - D. van Willegen
  02:25:51 - 02:27:22 - J.H. Buisma
  02:27:24 - 02:27:39 - D. van Willegen
 • 8


  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  De behandeling is gericht op het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2020.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raad van 17 september 2020.


  02:31:04 - 02:31:48 - D. van Willegen
  02:31:48 - 02:31:55 - D. Kuin
  02:31:56 - 02:31:59 - D. van Willegen
  02:31:59 - 02:32:05 - D. Kuin
  02:32:13 - 02:32:27 - D. van Willegen
  02:32:33 - 02:33:05 - L.B. Kabout
  02:33:05 - 02:33:06 - D. van Willegen
  02:33:06 - 02:33:12 - D. Kuin
  02:33:12 - 02:33:13 - D. van Willegen
  02:33:14 - 02:33:23 - L.B. Kabout
  02:33:23 - 02:33:36 - D. van Willegen
  02:33:36 - 02:34:50 - N. Hauet
  02:34:50 - 02:34:54 - D. van Willegen
  02:34:54 - 02:35:12 - A.M. Harte-Fokker
  02:35:13 - 02:35:15 - D. van Willegen
  02:35:15 - 02:35:16 - S.J.R. de Vries
  02:35:16 - 02:36:30 - O. El Hri
  02:36:33 - 02:36:37 - D. van Willegen
  02:36:37 - 02:36:38 - S.J.R. de Vries
  02:36:38 - 02:36:46 - D. van Willegen
  02:36:47 - 02:37:04 - S.J.R. de Vries
  02:37:06 - 02:37:18 - D. van Willegen
  02:37:29 - 02:40:55 - L.B. Kabout
  02:40:55 - 02:40:57 - D. van Willegen
  02:40:57 - 02:41:57 - N. Hauet
  02:41:59 - 02:42:27 - L.B. Kabout
  02:42:28 - 02:42:34 - R.P. Fransen
  02:42:35 - 02:42:43 - D. van Willegen
  02:42:43 - 02:42:58 - N. Hauet
  02:43:00 - 02:43:23 - D. van Willegen
  02:43:23 - 02:43:56 - A.M. Harte-Fokker
  02:43:57 - 02:44:00 - D. van Willegen
  02:44:00 - 02:44:05 - D. Kuin
  02:44:06 - 02:44:10 - A.M. Harte-Fokker
  02:44:12 - 02:44:24 - D. van Willegen
  02:44:24 - 02:44:32 - N. Hauet
  02:44:32 - 02:45:26 - D. van Willegen
 • 9

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De behandeling is gericht op het belasten van de voorziening voor planmatig onderhoud in 2020 met € 285.000,-- voor in het kader van de renovatie van het raadhuis uitgevoerde onderdelen van het Meerjarig Onderhoudsplan voor dit gebouw.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raad van 17 september 2020.


 • 10
 • 11