1.Commissie Ruimte en Economie

dinsdag 11 februari 2020 20:00 - 21:45
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Kuin, D.
Toelichting:

Dit betreft een gecombineerde vergadering van de Commissie Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1
 • 1
 • 2


  Besluit
  De agenda voor de vergadering is conform vastgesteld
 • 3

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen vanuit het college
 • 4

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  De behandeling is gericht op het vaststellen van de Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020 en de Schaarsterapportage.

  De gemeente Aalsmeer blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat jong en oud passend moet kunnen wonen in Aalsmeer. Met de Huisvestingsverordening wil de gemeente de negatieve effecten van de schaarste aan passende en betaalbare woonruimte zo veel als mogelijk tegen gaan. Door middel van het stellen van regels voor het gebruik van woonruimte in Aalsmeer en het hanteren van een zo eerlijk en transparant mogelijk systeem van toewijzing om de beschikbaar komende sociale huurwoningen, binnen de mogelijkheden van de Huisvestingswet 2014, toe te kunnen wijzen aan diegene die deze woonruimte het hardste nodig heeft.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 27 februari 2020.  Besluit
  Onderwerp gaat door naar de raad van 27-02-2020 als behandelstuk

  00:02:05 - 00:03:07 - R.K. van Rijn
  00:03:08 - 00:03:34 - D. Kuin
  00:03:36 - 00:03:37 - E.P. Abbenhuës
  00:03:37 - 00:03:38 - D. Kuin
  00:03:38 - 00:03:42 - E.P. Abbenhuës
  00:04:57 - 00:05:03 - D. Kuin
  00:05:03 - 00:05:09 - R.K. van Rijn
  00:05:10 - 00:05:16 - D. Kuin
  00:05:20 - 00:05:52 - C. van Hilst-Dekker
  00:05:52 - 00:05:57 - D. Kuin
  00:05:59 - 00:06:01 - R.K. van Rijn
  00:06:01 - 00:06:04 - D. Kuin
  00:06:04 - 00:07:07 - T. van der Meer
  00:07:07 - 00:07:11 - D. Kuin
  00:07:11 - 00:07:15 - O.W. Verbeek
  00:07:15 - 00:07:16 - D. Kuin
  00:07:16 - 00:08:21 - O.W. Verbeek
  00:08:21 - 00:08:27 - D. Kuin
  00:08:27 - 00:08:29 - J.H. Buisma
  00:08:29 - 00:08:29 - D. Kuin
  00:08:29 - 00:08:30 - S.J.R. de Vries
  00:08:32 - 00:09:34 - J.H. Buisma
  00:09:37 - 00:09:41 - D. Kuin
  00:09:41 - 00:10:04 - S.J.R. de Vries
  00:10:04 - 00:10:13 - D. Kuin
  00:10:13 - 00:14:49 - R.K. van Rijn
  00:14:49 - 00:14:53 - D. Kuin
  00:14:53 - 00:15:25 - T. van der Meer
  00:15:25 - 00:16:00 - J.H. Buisma
  00:16:02 - 00:16:04 - D. Kuin
  00:16:04 - 00:17:30 - R.K. van Rijn
  00:17:30 - 00:17:32 - D. Kuin
  00:17:32 - 00:17:42 - J.H. Buisma
  00:17:42 - 00:17:44 - D. Kuin
  00:17:44 - 00:18:08 - R.K. van Rijn
  00:18:08 - 00:18:09 - J.H. Buisma
  00:18:16 - 00:18:33 - D. Kuin
  00:18:35 - 00:18:37 - E.P. Abbenhuës
  00:18:37 - 00:18:39 - D. Kuin
  00:18:39 - 00:19:58 - E.P. Abbenhuës
  00:19:58 - 00:20:01 - D. Kuin
  00:20:01 - 00:20:13 - E.P. Abbenhuës
  00:20:14 - 00:20:14 - D. Kuin
  00:20:14 - 00:20:18 - C. van Hilst-Dekker
  00:20:18 - 00:20:21 - D. Kuin
  00:20:21 - 00:20:23 - E.P. Abbenhuës
  00:20:24 - 00:20:26 - D. Kuin
  00:20:27 - 00:20:35 - R. Martijn
  00:20:35 - 00:20:46 - D. Kuin
  00:20:46 - 00:20:47 - C. van Hilst-Dekker
  00:20:47 - 00:20:51 - D. Kuin
  00:20:51 - 00:21:36 - C. van Hilst-Dekker
  00:21:36 - 00:21:38 - D. Kuin
  00:21:42 - 00:21:57 - T. van der Meer
  00:21:57 - 00:22:03 - D. Kuin
  00:22:03 - 00:22:08 - T. van der Meer
  00:22:08 - 00:22:31 - D. Kuin
  00:22:33 - 00:22:40 - R. Martijn
  00:22:40 - 00:22:59 - D. Kuin
 • 5

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  De behandeling is gericht op het vaststellen van de wijzigingsverordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2017 inhoudende de volgende wijzigingen: het vrijstellen van het betalen voor alleenstaande ouders van een eigen bijdrage voor woningaanpassingen voor hun minderjarige kind en het betalen van een eigen bijdrage per rit door inwoners met een Wmo-vervoerpas naar gelang het aantal afgelegde kilometers in plaats van het hanteren van het abonnementstarief.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 27 februari 2020.  Besluit
  Onderwerp gaat door naar de raad van 27-02-2020 als hamerstuk

  00:23:22 - 00:24:10 - D. Kuin
  00:24:10 - 00:24:36 - G. Holtrop
  00:24:36 - 00:24:41 - D. Kuin
  00:24:41 - 00:24:42 - S.J.R. de Vries
  00:24:42 - 00:24:43 - D. Kuin
  00:24:43 - 00:24:45 - S.J.R. de Vries
  00:24:45 - 00:24:45 - D. Kuin
  00:24:45 - 00:25:16 - S.J.R. de Vries
  00:25:16 - 00:25:25 - D. Kuin
  00:25:25 - 00:26:20 - R.K. van Rijn
  00:26:20 - 00:26:43 - D. Kuin
  00:26:43 - 00:27:34 - N. Hauet
  00:27:34 - 00:27:37 - D. Kuin
  00:27:37 - 00:27:58 - M. Vertregt
  00:28:00 - 00:28:18 - G. Holtrop
  00:28:18 - 00:28:18 - D. Kuin
 • 6

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  De behandeling is gericht op het intrekken van het raadsbesluit van 26 september 2019 en het verlenen van een gemeentegarantie van 100% voor de lening va WSCA voor de vervanging van het clubgebouw met de voorwaarde dat de Stichting Waarborgfonds Sport voor 50% van de lening contraborg staat.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 27 februari 2020.  Besluit
  Onderwerp gaat door naar de raad van 27-02-2020 als hamerstuk

  00:29:36 - 00:30:30 - L.B. Kabout
  00:30:30 - 00:30:52 - D. Kuin
  00:30:52 - 00:31:25 - G. Holtrop
  00:31:26 - 00:31:27 - D. Kuin
  00:31:27 - 00:31:42 - O.W. Verbeek
  00:31:42 - 00:31:43 - D. Kuin
  00:31:43 - 00:31:52 - G. Holtrop
  00:31:52 - 00:31:52 - D. Kuin
  00:31:54 - 00:31:54 - S.J.R. de Vries
  00:31:54 - 00:31:55 - D. Kuin
  00:31:55 - 00:32:19 - S.J.R. de Vries
  00:32:19 - 00:32:23 - D. Kuin
  00:32:37 - 00:33:56 - L.B. Kabout
  00:33:56 - 00:34:06 - D. Kuin
  00:34:06 - 00:34:35 - G. Holtrop
  00:34:36 - 00:35:11 - D. Kuin
  00:35:11 - 00:35:24 - G. Holtrop
  00:35:25 - 00:35:51 - D. Kuin
 • 7

  Besluit
  De heer Verlaan deelt mee dat er geen vergaderingen zijn geweest van de Vervoerregio. Met de griffier en mevrouw Hauet is hij bezig met het verkrijgen van meer betrokkenheid van de raad op de regionale betrekkingen hetgeen daarna met de raad kan worden gedeeld.

  00:35:51 - 00:36:25 - T.F.M. Verlaan
  00:36:25 - 00:36:44 - D. Kuin
 • 8

  Voor de komende vergadering van de commissie Ruimte en Economie hebben wij de volgende vraag (te plaatsen onder agenda punt “vragenkwartier”
  Vanuit de Aalsmeerse bevolking heeft het CDA vernomen dat de reconstructie van de Aardbeienbrug (Uiterweg) stagneert, dat de tijdsplanningen niet gehaald gaan worden en dat de totale reconstructie van deze markante brug waarschijnlijk meer dan het toegewezen budget gaat kosten.
  Is het College van B en W van deze problemen op de hoogte en wat wordt er door de gemeente ondernomen om ervoor te zorgen dat voor het zomer- en bootseizoen deze brug weer in zijn volle glorie gebruikt kan worden?

  Met vriendelijke groet,
  Gerard Winkels


  Besluit
  De vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord.

  00:36:44 - 00:37:33 - G.J.H. Winkels
  00:37:33 - 00:37:48 - D. Kuin
  00:37:48 - 00:40:46 - L.B. Kabout
  00:40:47 - 00:40:49 - D. Kuin
  00:40:49 - 00:41:00 - G.J.H. Winkels
  00:41:00 - 00:41:06 - D. Kuin
  00:41:09 - 00:41:26 - S.J.R. de Vries
  00:41:26 - 00:41:28 - D. Kuin
  00:41:28 - 00:41:55 - L.B. Kabout
  00:41:55 - 00:42:15 - D. Kuin
 • 9

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur