1.Commissie Ruimte en Economie

dinsdag 2 juni 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Kuin, D.
Toelichting:

Deze vergadering is in de raadzaal. Het raadhuis is gesloten voor publiek. U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website van de gemeente.
Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er per agendapunt maximaal 2 woordvoerders per fractie in de raadzaal toegestaan.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1
 • 1

  00:00:06 - 00:00:07 - D. Kuin
  00:02:53 - 00:02:56 - D.G. van der Zwaag
  00:02:57 - 00:03:00 - D. Kuin
  00:03:15 - 00:03:22 - J.H. Buisma
  00:03:24 - 00:05:25 - D. Kuin
 • 2
 • 3
 • 4

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  De behandeling is gericht op de actualisering van de grondexploitaties. Jaarlijks stelt de raad de actualisaties vast waarin budgetten worden herzien en vastgesteld. Het doel hiervan is te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

  Behandeling wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni en de besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2020.  00:05:33 - 00:05:34 - T.F.M. Verlaan
  00:05:34 - 00:06:31 - D. Kuin
  00:06:41 - 00:07:01 - D.G. van der Zwaag
  00:07:01 - 00:07:03 - D. Kuin
  00:07:04 - 00:07:04 - R.P. Fransen
  00:07:04 - 00:07:12 - D. Kuin
  00:07:12 - 00:07:36 - R.P. Fransen
  00:07:39 - 00:07:41 - D. Kuin
  00:07:41 - 00:07:42 - S.J.R. de Vries
  00:07:42 - 00:07:42 - D. Kuin
  00:07:42 - 00:08:34 - J.H. Buisma
  00:08:34 - 00:08:35 - D. Kuin
  00:08:35 - 00:09:32 - S.J.R. de Vries
  00:09:33 - 00:09:35 - D. Kuin
  00:09:35 - 00:10:00 - G. Holtrop
  00:10:01 - 00:10:16 - D. Kuin
  00:10:20 - 00:13:08 - L.B. Kabout
  00:13:08 - 00:13:12 - D. Kuin
  00:13:13 - 00:13:18 - R.P. Fransen
  00:13:18 - 00:13:21 - D. Kuin
  00:13:23 - 00:15:39 - L.B. Kabout
  00:15:39 - 00:15:50 - D. Kuin
  00:15:50 - 00:17:12 - R.P. Fransen
  00:17:12 - 00:17:14 - D. Kuin
  00:17:14 - 00:17:15 - J.H. Buisma
  00:17:15 - 00:17:17 - D. Kuin
  00:17:17 - 00:18:20 - L.B. Kabout
  00:18:20 - 00:18:21 - D. Kuin
  00:18:21 - 00:18:27 - R.P. Fransen
  00:18:28 - 00:18:57 - L.B. Kabout
  00:18:57 - 00:18:59 - D. Kuin
  00:18:59 - 00:19:03 - J.H. Buisma
  00:19:03 - 00:19:05 - D. Kuin
  00:19:07 - 00:20:34 - T.F.M. Verlaan
  00:20:34 - 00:20:37 - D. Kuin
  00:20:37 - 00:20:39 - T.F.M. Verlaan
  00:20:42 - 00:20:47 - D. Kuin
  00:20:47 - 00:20:54 - T.F.M. Verlaan
  00:20:55 - 00:20:55 - S.J.R. de Vries
  00:20:59 - 00:21:00 - D. Kuin
  00:21:00 - 00:21:53 - S.J.R. de Vries
  00:21:54 - 00:22:26 - J.H. Buisma
  00:22:26 - 00:22:47 - D. Kuin
  00:22:47 - 00:22:54 - J.H. Buisma
  00:22:55 - 00:23:05 - D. Kuin
  00:23:05 - 00:25:45 - L.B. Kabout
  00:25:45 - 00:25:55 - D. Kuin
  00:25:55 - 00:26:09 - T.F.M. Verlaan
  00:26:09 - 00:26:11 - D. Kuin
  00:26:27 - 00:28:26 - D.G. van der Zwaag
  00:28:27 - 00:28:35 - D. Kuin
  00:28:35 - 00:29:55 - R.P. Fransen
  00:29:55 - 00:29:57 - D. Kuin
  00:29:57 - 00:29:58 - R.P. Fransen
  00:29:58 - 00:30:01 - D. Kuin
  00:30:01 - 00:31:08 - T.F.M. Verlaan
  00:31:09 - 00:31:38 - G. Holtrop
  00:31:39 - 00:31:42 - D. Kuin
  00:31:42 - 00:32:42 - J.H. Buisma
  00:32:44 - 00:32:44 - D. Kuin
  00:32:44 - 00:32:52 - T.F.M. Verlaan
  00:32:53 - 00:32:54 - J.H. Buisma
  00:32:54 - 00:33:07 - D. Kuin
  00:33:07 - 00:33:23 - T.F.M. Verlaan
  00:33:25 - 00:33:56 - D. Kuin
  00:33:56 - 00:34:35 - R.P. Fransen
  00:34:35 - 00:34:38 - T.F.M. Verlaan
  00:34:38 - 00:34:41 - D. Kuin
  00:34:41 - 00:34:56 - D.G. van der Zwaag
  00:34:56 - 00:35:08 - D. Kuin
  00:35:08 - 00:35:19 - T.F.M. Verlaan
  00:35:19 - 00:35:34 - D. Kuin
  00:37:51 - 00:38:11 - P. Lakerveld
  00:38:12 - 00:38:17 - D. Kuin
 • 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  De behandeling is gericht op het aanscherpen en actualiseren van het Lintenbeleid, deregulering van de Welstandsnota op bepaalde punten, uitbreiding en verduidelijking van de lijst van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet noodzakelijk is en delegatie van de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan aan het college.

  Het doel hiervan is het versnellen van procedures en het verminderen van administratieve lasten en regeldruk.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2020.  00:38:22 - 00:40:03 - L.B. Kabout
  00:40:05 - 00:40:07 - D. Kuin
  00:40:07 - 00:40:11 - P. Lakerveld
  00:40:11 - 00:40:29 - D. Kuin
  00:40:29 - 00:40:40 - P. Lakerveld
  00:40:46 - 00:40:49 - D. Kuin
  00:40:49 - 00:41:10 - W. Kikkert
  00:41:12 - 00:41:12 - M.P Buskermolen
  00:41:12 - 00:41:43 - D. Kuin
  00:41:51 - 00:42:53 - G. Holtrop
  00:42:54 - 00:44:03 - J.H. Buisma
  00:44:03 - 00:44:08 - D. Kuin
  00:44:08 - 00:44:14 - E.P. Abbenhuës
  00:44:14 - 00:44:21 - D. Kuin
  00:44:21 - 00:44:23 - E.P. Abbenhuës
  00:44:23 - 00:44:40 - D. Kuin
  00:44:40 - 00:44:56 - E.P. Abbenhuës
  00:44:58 - 00:45:02 - D. Kuin
  00:45:03 - 00:45:05 - R. Martijn
  00:45:05 - 00:45:07 - D. Kuin
  00:45:17 - 00:51:50 - L.B. Kabout
  00:51:50 - 00:51:52 - D. Kuin
  00:51:52 - 00:51:52 - L.B. Kabout
  00:51:52 - 00:53:03 - J.H. Buisma
  00:53:04 - 00:53:08 - D. Kuin
  00:53:08 - 00:53:40 - M.P Buskermolen
  00:53:40 - 00:53:49 - D. Kuin
  00:53:49 - 00:53:51 - P. Lakerveld
  00:53:51 - 00:53:57 - D. Kuin
  00:54:18 - 00:54:35 - P. Lakerveld
  00:54:37 - 00:54:40 - D. Kuin
  00:54:40 - 00:55:14 - L.B. Kabout
  00:55:15 - 00:55:27 - D. Kuin
  00:55:27 - 00:58:15 - E.P. Abbenhuës
  00:58:15 - 00:58:17 - D. Kuin
  00:58:17 - 00:59:53 - W. Kikkert
  00:59:54 - 00:59:56 - D. Kuin
  00:59:56 - 01:01:58 - M.P Buskermolen
  01:01:58 - 01:02:00 - D. Kuin
  01:02:00 - 01:03:12 - G. Holtrop
  01:03:12 - 01:03:13 - D. Kuin
  01:04:04 - 01:04:26 - R. Martijn
  01:04:30 - 01:04:37 - D. Kuin
  01:04:45 - 01:05:20 - P. Lakerveld
  01:05:20 - 01:05:41 - D. Kuin
  01:05:44 - 01:05:44 - M.P Buskermolen
  01:05:44 - 01:06:04 - D. Kuin
 • 6

  Portefeuillehouders: W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn
  De behandeling is gericht op het kennisnemen van het Meerjaren Projectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023 en het verwerken van de jaarschijf 2020 van het Meerjarenprojectenplan als begrotingswijziging en de jaarschijf 2021 op te nemen in de begroting 2021. Voorgesteld wordt de neerwaartse bijstelling in 2020 van de kredietbedragen Riolering en wegen beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2021.
  Het doel van het Meerjarenprojectenplan is het planmatig op orde houden en ver-
  Beteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het verkrijgen van een financiële
  dekking voor de uitvoering van werken in 2020 en 2021 om dit te bereiken en het
  geven van een doorkijkje naar de projecten in de jaren 2022 en 2023.

  Behandeling wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni en besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2020.  01:08:59 - 01:09:34 - D. Kuin
  01:09:34 - 01:09:48 - R. Martijn
  01:09:49 - 01:10:03 - D. Kuin
  01:10:03 - 01:10:45 - W.B. Alink-Scheltema
  01:10:45 - 01:10:54 - D. Kuin
  01:10:54 - 01:11:22 - W.B. Alink-Scheltema
  01:11:22 - 01:11:42 - D. Kuin
  01:11:45 - 01:11:46 - C. van Hilst-Dekker
  01:11:46 - 01:12:05 - D. Kuin
  01:12:05 - 01:12:48 - C. van Hilst-Dekker
  01:12:49 - 01:12:50 - D. Kuin
  01:12:50 - 01:12:51 - W. Kikkert
  01:12:52 - 01:14:16 - D.G. van der Zwaag
  01:14:20 - 01:14:21 - W. Kikkert
  01:14:21 - 01:14:23 - D. Kuin
  01:14:23 - 01:15:51 - W. Kikkert
  01:15:53 - 01:15:54 - D. Kuin
  01:15:54 - 01:17:28 - P. Lakerveld
  01:17:28 - 01:17:31 - D. Kuin
  01:17:31 - 01:17:52 - P. Lakerveld
  01:17:52 - 01:17:55 - C. van Hilst-Dekker
  01:17:55 - 01:17:55 - D. Kuin
  01:17:55 - 01:18:43 - G.J.H. Winkels
  01:18:43 - 01:18:43 - D. Kuin
  01:18:43 - 01:18:58 - J.H. Buisma
  01:19:03 - 01:19:11 - D. Kuin
  01:19:11 - 01:19:47 - C. van Hilst-Dekker
  01:19:47 - 01:19:49 - D. Kuin
  01:19:49 - 01:20:39 - P. Lakerveld
  01:20:40 - 01:20:43 - D. Kuin
  01:20:43 - 01:21:44 - R. Martijn
  01:21:44 - 01:21:50 - D. Kuin
  01:21:50 - 01:22:04 - W. Kikkert
  01:22:04 - 01:22:05 - D. Kuin
  01:22:05 - 01:22:07 - G.J.H. Winkels
  01:22:07 - 01:22:08 - D. Kuin
  01:22:08 - 01:22:23 - G.J.H. Winkels
  01:22:24 - 01:22:29 - D. Kuin
  01:22:29 - 01:22:35 - P. Lakerveld
  01:22:35 - 01:22:59 - D. Kuin
  01:23:05 - 01:27:41 - R.K. van Rijn
  01:27:41 - 01:27:43 - D. Kuin
  01:27:55 - 01:28:12 - R.P. Fransen
  01:28:12 - 01:28:14 - D. Kuin
  01:28:14 - 01:28:53 - R.K. van Rijn
  01:28:53 - 01:28:54 - R.P. Fransen
  01:28:59 - 01:29:00 - D. Kuin
  01:29:00 - 01:30:29 - R.K. van Rijn
  01:30:29 - 01:30:30 - D. Kuin
  01:30:30 - 01:30:30 - R.K. van Rijn
  01:30:30 - 01:30:31 - D. Kuin
  01:30:31 - 01:30:33 - R.K. van Rijn
  01:30:33 - 01:30:33 - D. Kuin
  01:30:33 - 01:30:34 - D.G. van der Zwaag
  01:30:34 - 01:31:01 - R.P. Fransen
  01:31:01 - 01:31:40 - D.G. van der Zwaag
  01:31:40 - 01:31:41 - D. Kuin
  01:31:41 - 01:31:48 - R.P. Fransen
  01:31:48 - 01:31:49 - D. Kuin
  01:31:49 - 01:32:22 - D.G. van der Zwaag
  01:32:23 - 01:32:33 - W. Kikkert
  01:32:33 - 01:33:26 - D. Kuin
 • 7

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  De behandeling is gericht op het kennisnemen van de Concept-RES Noord-Holland Zuid. De gemeenteraad wordt gevraagd wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de Concept-RES voor verwerking in de Reactienota door het college en deze mee te nemen in de RES 1.0.
  Deze regionale energiestrategie draagt bij aan de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2020.  01:35:50 - 01:36:48 - D. Kuin
  01:37:15 - 01:37:37 - M. Vleghaar
  01:37:37 - 01:37:44 - D. Kuin
  01:37:44 - 01:38:39 - M. Vleghaar
  01:38:39 - 01:38:40 - D. Kuin
  01:38:43 - 01:39:41 - A.M. Harte-Fokker
  01:39:41 - 01:39:47 - D. Kuin
  01:39:47 - 01:39:49 - A.M. Harte-Fokker
  01:39:51 - 01:40:31 - G. Holtrop
  01:40:31 - 01:40:32 - D. Kuin
  01:40:32 - 01:41:58 - J.H. Buisma
  01:41:58 - 01:41:59 - D. Kuin
  01:42:01 - 01:42:04 - R.P. Fransen
  01:42:04 - 01:43:23 - D. Kuin
  01:43:25 - 01:43:57 - S.J.R. de Vries
  01:43:57 - 01:43:59 - D. Kuin
  01:44:04 - 01:44:04 - S.J.R. de Vries
  01:44:04 - 01:44:31 - D. Kuin
  01:44:31 - 01:44:32 - G. Holtrop
  01:45:02 - 01:45:08 - D. Kuin
  01:45:08 - 01:50:31 - W.B. Alink-Scheltema
  01:50:31 - 01:50:32 - D. Kuin
  01:50:32 - 01:51:00 - A.M. Harte-Fokker
  01:51:00 - 01:52:05 - W.B. Alink-Scheltema
  01:52:05 - 01:52:07 - D. Kuin
  01:52:07 - 01:52:11 - W.B. Alink-Scheltema
  01:52:11 - 01:52:14 - D. Kuin
  01:52:14 - 01:54:03 - W.B. Alink-Scheltema
  01:54:05 - 01:54:14 - D. Kuin
  01:54:15 - 01:54:44 - W.B. Alink-Scheltema
  01:54:44 - 01:54:51 - D. Kuin
  01:54:51 - 01:55:36 - A.M. Harte-Fokker
  01:55:36 - 01:55:43 - D. Kuin
  01:55:43 - 01:55:44 - A.M. Harte-Fokker
  01:55:44 - 01:55:46 - R.P. Fransen
  01:55:46 - 01:55:47 - D. Kuin
  01:55:47 - 01:56:11 - R.P. Fransen
  01:56:11 - 01:56:11 - D. Kuin
  01:56:11 - 01:56:54 - A.M. Harte-Fokker
  01:56:54 - 01:56:56 - R.P. Fransen
  01:56:56 - 01:57:06 - D. Kuin
  01:57:09 - 01:57:50 - M. Vleghaar
  01:57:50 - 01:58:00 - D. Kuin
  01:58:00 - 01:58:03 - M. Vleghaar
  01:58:03 - 01:58:04 - D. Kuin
  01:58:04 - 01:58:04 - M. Vleghaar
  01:58:07 - 01:58:11 - D. Kuin
  01:58:20 - 01:58:48 - J.H. Buisma
  01:58:48 - 01:58:50 - D. Kuin
  01:58:50 - 01:59:30 - W.B. Alink-Scheltema
  01:59:31 - 01:59:32 - J.H. Buisma
  01:59:32 - 01:59:38 - D. Kuin
  01:59:38 - 01:59:52 - J.H. Buisma
  01:59:52 - 01:59:53 - D. Kuin
  01:59:53 - 01:59:56 - W.B. Alink-Scheltema
  01:59:56 - 01:59:56 - D. Kuin
  01:59:58 - 02:01:31 - R.P. Fransen
  02:01:32 - 02:01:34 - D. Kuin
  02:01:34 - 02:02:23 - W.B. Alink-Scheltema
  02:02:24 - 02:02:25 - R.P. Fransen
  02:02:25 - 02:02:27 - D. Kuin
  02:02:27 - 02:02:42 - R.P. Fransen
  02:02:43 - 02:02:43 - D. Kuin
  02:02:43 - 02:03:18 - W.B. Alink-Scheltema
  02:03:18 - 02:03:19 - D. Kuin
  02:03:19 - 02:03:33 - R.P. Fransen
  02:03:34 - 02:04:03 - D. Kuin
  02:04:03 - 02:04:40 - R.P. Fransen
  02:04:40 - 02:04:43 - D. Kuin
  02:04:43 - 02:04:45 - W.B. Alink-Scheltema
  02:04:45 - 02:04:48 - D. Kuin
  02:04:48 - 02:06:07 - S.J.R. de Vries
  02:06:07 - 02:06:16 - D. Kuin
  02:06:16 - 02:06:19 - R.P. Fransen
  02:06:19 - 02:06:21 - D. Kuin
  02:06:21 - 02:06:28 - G. Holtrop
  02:06:28 - 02:06:32 - D. Kuin
  02:06:33 - 02:09:08 - G. Holtrop
  02:09:08 - 02:09:12 - D. Kuin
  02:09:12 - 02:10:13 - M. Vleghaar
  02:10:14 - 02:10:14 - D. Kuin
  02:10:14 - 02:10:15 - S.J.R. de Vries
  02:10:17 - 02:10:18 - R.P. Fransen
  02:10:19 - 02:12:05 - S.J.R. de Vries
  02:12:06 - 02:12:57 - R.P. Fransen
  02:12:58 - 02:13:00 - S.J.R. de Vries
  02:13:00 - 02:13:02 - D. Kuin
  02:13:02 - 02:13:29 - S.J.R. de Vries
  02:13:30 - 02:13:31 - D. Kuin
  02:13:31 - 02:13:52 - A.M. Harte-Fokker
  02:13:52 - 02:13:53 - D. Kuin
  02:13:53 - 02:14:46 - J.H. Buisma
  02:14:46 - 02:15:23 - D. Kuin
 • 8

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  De behandeling is gericht op het vaststellen van de Nota bodembeheer 2019 inclusief de bodemkaarten.

  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2020.  02:15:44 - 02:16:47 - D. Kuin
  02:16:51 - 02:16:59 - M. Vleghaar
  02:17:00 - 02:17:05 - D. Kuin
  02:17:05 - 02:17:05 - S.J.R. de Vries
  02:17:05 - 02:17:07 - A.M. Harte-Fokker
  02:17:07 - 02:17:09 - D. Kuin
  02:17:09 - 02:17:40 - A.M. Harte-Fokker
  02:17:40 - 02:17:43 - D. Kuin
  02:17:43 - 02:18:17 - R.P. Fransen
  02:18:17 - 02:18:20 - D. Kuin
  02:18:20 - 02:19:20 - S.J.R. de Vries
  02:19:21 - 02:20:00 - G. Holtrop
  02:20:00 - 02:20:15 - D. Kuin
  02:20:15 - 02:21:10 - W.B. Alink-Scheltema
  02:21:11 - 02:21:12 - D. Kuin
  02:21:12 - 02:21:35 - A.M. Harte-Fokker
  02:21:35 - 02:21:36 - D. Kuin
  02:21:37 - 02:21:45 - W.B. Alink-Scheltema
  02:21:45 - 02:21:52 - D. Kuin
  02:21:52 - 02:23:34 - W.B. Alink-Scheltema
  02:23:35 - 02:23:36 - S.J.R. de Vries
  02:24:15 - 02:24:17 - D. Kuin
  02:24:17 - 02:24:24 - W.B. Alink-Scheltema
  02:24:53 - 02:25:04 - D. Kuin
  02:25:05 - 02:25:05 - R.P. Fransen
  02:25:18 - 02:25:19 - D. Kuin
  02:25:19 - 02:25:24 - W.B. Alink-Scheltema
  02:25:28 - 02:25:41 - D. Kuin
  02:25:41 - 02:25:42 - R.P. Fransen
  02:25:42 - 02:25:48 - W.B. Alink-Scheltema
  02:25:48 - 02:26:01 - D. Kuin
  02:26:01 - 02:26:05 - W.B. Alink-Scheltema
  02:26:05 - 02:26:26 - R.P. Fransen
  02:26:27 - 02:26:28 - D. Kuin
  02:26:28 - 02:26:42 - W.B. Alink-Scheltema
  02:26:42 - 02:26:59 - D. Kuin
  02:26:59 - 02:27:13 - G. Holtrop
  02:27:13 - 02:27:36 - D. Kuin
  02:27:36 - 02:27:47 - W.B. Alink-Scheltema
  02:27:49 - 02:27:49 - G. Holtrop
  02:27:51 - 02:28:00 - D. Kuin
 • 9
 • 10