3.Raad (besluitvormend)

dinsdag 31 maart 2020 17:00 - 17:15
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Fransen, R.P.
Toelichting:

Onder verwijzing naar artikel 20 lid 2 van de Gemeentewet:
Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de burgemeester, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

Het raadhuis is gesloten voor publiek; u kunt de raadsvergadering volgen via de livestream op de website.

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 0.1
 • 0.2
 • 1.1

  Besluit
  1.De plv. voorzitter opent de vergadering met de toelichting dat dit de tweede vergadering is die is uitgeschreven voor de behandeling van deze agenda. De bepaling dat meer dan de helft van de raadsleden aanwezig moet zijn om te kunnen openen is niet meer van toepassing.

  00:01:04 - 00:01:05 - D. Kuin
  00:09:59 - 00:14:00 - R.P. Fransen
  00:14:00 - 00:14:28 - D. Kuin
  00:14:28 - 00:14:35 - R.P. Fransen
  00:14:35 - 00:14:41 - D. Kuin
  00:14:41 - 00:14:43 - R.P. Fransen
  00:14:43 - 00:14:56 - D. Kuin
  00:14:56 - 00:15:56 - R.P. Fransen
  00:15:56 - 00:18:44 - D. van Willegen
 • 1.2
 • 1.3

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot geheimhouding op de agenda en de concept besluitenlijst d.d. 5 maart 2020 van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.
 • 1.4

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen uit het college
 • 2

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA-VVD-AA-GL-D66-PvdA-RM

  De besluitvorming is gericht op het verzachten van de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke, culturele en sportinstellingen en verenigingen. De kosten van 3,8 miljoen euro worden ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2020.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1.De 1ste wijziging op de Verordening onroerende zaakbelasting 2020 vast te stellen, waarbij het tarief voor gebruiker OZB niet-woningen 2020 met terugwerkende kracht op 0% wordt gesteld en de aanslag OZB niet-woningen voor gebruiker 2020 hiermee op € 0,0 euro wordt vastgesteld; 2.Met de maatregelen voor maatschappelijke, culturele en sportinstellingen / verenigingen in te stemmen; 3.Een budget van € 2 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van het oprichten van een Noodfonds en deze te dekken uit het begrotingssaldo.

  00:18:44 - 00:18:47 - R.P. Fransen
  00:18:47 - 00:20:04 - D.G. van der Zwaag
  00:20:04 - 00:20:07 - R.P. Fransen
  00:20:07 - 00:20:39 - D. Kuin
  00:20:40 - 00:24:27 - R.P. Fransen
  00:24:27 - 00:26:08 - W. Kikkert
  00:26:08 - 00:26:13 - R.P. Fransen
  00:26:13 - 00:29:25 - J.H. Buisma
  00:29:25 - 00:29:29 - R.P. Fransen
  00:29:29 - 00:34:12 - R. Martijn
  00:34:12 - 00:34:19 - R.P. Fransen
  00:34:19 - 00:39:52 - L.B. Kabout
  00:39:52 - 00:40:01 - R.P. Fransen
  00:40:01 - 00:41:41 - D. van Willegen
  00:41:41 - 00:41:43 - R.P. Fransen
  00:41:43 - 00:42:28 - D.G. van der Zwaag
  00:42:28 - 00:42:29 - R.P. Fransen
  00:42:29 - 00:42:36 - D. Kuin
  00:42:36 - 00:42:38 - R.P. Fransen
  00:42:38 - 00:44:33 - D. Kuin
  00:44:33 - 00:44:35 - R.P. Fransen
  00:44:35 - 00:45:01 - R. Martijn
  00:45:01 - 00:45:19 - R.P. Fransen
  00:45:19 - 00:45:23 - D. Kuin
  00:45:23 - 00:45:31 - R.P. Fransen
  00:45:31 - 00:46:24 - W. Kikkert
  00:46:24 - 00:46:27 - R.P. Fransen
  00:46:27 - 00:47:16 - J.H. Buisma
  00:47:16 - 00:47:24 - R.P. Fransen
  00:47:24 - 00:49:06 - R. Martijn
  00:49:06 - 00:49:45 - R.P. Fransen
 • 3

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur