Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 22 juni 2020 19:30 - 21:00
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Mevr. C. van Bruggen / Griffier: M. Zweers
Toelichting:

N.B. Vanwege de corona-maatregelen vinden de debatrondes in aangepaste vorm plaats. Tijdens de debatten zijn enkel de acht woordvoerders, de voorzitter, de griffier en de verantwoordelijke wethouder met ambtelijke ondersteuning aanwezig in de raadzaal.

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Inzetten Budgetplafonds aanbieders richting transformatie
  Raad informeren regionale visie op jeugdzorg

  00:02:08 - 00:06:08 - Claudia van Bruggen
 • 1.b
 • 2

  In februari 2020 stelde de gemeenteraad de kaders en uitgangspunten voor de Hervormingsagenda vast. Nu wordt aan de raad een voortgangsrapportage aangeboden waarin het college rapporteert over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de interventiemaatregelen en de sporen van de Hervormingsagenda. Op basis van de gewenste beweging om te komen tot een toekomstbestendige sociale stad door de eigen context van inwoners te versterken, waar nodig aangevuld met ondersteuning, zijn de sporen inhoudelijk verder uitgewerkt. Daarbij wordt geschetst welke strategische stappen de komende periode volgen.
  Met de inhoudelijke beweging dient ook een besparing gerealiseerd te worden. Voor de sporen WMO en Jeugd zijn dan ook valuecases uitgewerkt. Het college stelt verder vast dat een herijking van het financiële kader nodig is omdat het meer tijd vraagt om het resterende deel (5,7 miljoen) van de totaal beoogde besparingen (11,1 miljoen) te realiseren. Besluitvorming hierover zal plaatsvinden bij de begroting 2021. Daarnaast worden middelen gevraagd voor de programma-organisatie en beleidskracht rondom de Hervormingsagenda en voor het voortzetten van een aantal incidentele investeringen in het maatschappelijk voorveld.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de halfjaarrapportage en van de beantwoording van de motie ‘schrapsessies in de zorg’.
  Voor technische en feitelijke informatie: Maaike Ganzeboom (06-24281108) M.Ganzeboom@zwolle.nl / Suzanne Bruns (4057) S.Bruns@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Bezien linken ‘antistigma’ of welkom in de wijk campagne aan de GGZ pilot in Dieze
  Bijpraatsessie beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis.
  Informatienota raad stand van zaken aanpak zorgfraude
  Monitoring risicobeheersing in rapportages (halfjaarrapportage)

  00:06:12 - 00:12:02 - Jacob Raap
  00:12:02 - 00:12:07 - Claudia van Bruggen
  00:12:09 - 00:12:44 - Johran Willegers
  00:12:44 - 00:12:45 - Claudia van Bruggen
  00:12:48 - 00:15:29 - Jacob Raap
  00:15:29 - 00:15:37 - Claudia van Bruggen
  00:16:26 - 00:18:08 - Selma Hoekstra
  00:18:08 - 00:18:13 - Claudia van Bruggen
  00:18:17 - 00:18:34 - Marco van Driel
  00:18:35 - 00:19:02 - Selma Hoekstra
  00:19:04 - 00:19:07 - Marco van Driel
  00:19:08 - 00:19:08 - Claudia van Bruggen
  00:19:10 - 00:21:00 - Selma Hoekstra
  00:21:00 - 00:21:03 - Claudia van Bruggen
  00:21:05 - 00:21:45 - Johran Willegers
  00:21:46 - 00:22:08 - Selma Hoekstra
  00:22:11 - 00:22:46 - Johran Willegers
  00:22:50 - 00:23:02 - Selma Hoekstra
  00:23:08 - 00:23:41 - Johran Willegers
  00:23:44 - 00:23:45 - Selma Hoekstra
  00:23:47 - 00:23:49 - Claudia van Bruggen
  00:23:57 - 00:24:37 - Leo Elfers
  00:24:37 - 00:24:40 - Claudia van Bruggen
  00:24:59 - 00:25:12 - Marco van Driel
  00:25:15 - 00:26:00 - Johran Willegers
  00:26:01 - 00:26:05 - Claudia van Bruggen
  00:28:08 - 00:31:27 - Silvia Bruggenkamp
  00:31:27 - 00:31:30 - Claudia van Bruggen
  00:31:35 - 00:31:53 - Patrick Pelman
  00:32:04 - 00:32:56 - Silvia Bruggenkamp
  00:32:56 - 00:32:57 - Claudia van Bruggen
  00:32:59 - 00:33:09 - Patrick Pelman
  00:33:11 - 00:34:10 - Silvia Bruggenkamp
  00:34:10 - 00:34:11 - Claudia van Bruggen
  00:34:13 - 00:34:19 - Patrick Pelman
  00:34:22 - 00:34:23 - Claudia van Bruggen
  00:34:24 - 00:35:14 - Silvia Bruggenkamp
  00:35:14 - 00:35:19 - Claudia van Bruggen
  00:35:23 - 00:36:03 - Jacob Raap
  00:36:03 - 00:36:03 - Claudia van Bruggen
  00:36:05 - 00:36:48 - Silvia Bruggenkamp
  00:36:49 - 00:36:53 - Claudia van Bruggen
  00:36:56 - 00:37:31 - Marco van Driel
  00:37:31 - 00:37:34 - Claudia van Bruggen
  00:37:34 - 00:37:35 - Silvia Bruggenkamp
  00:37:44 - 00:37:45 - Claudia van Bruggen
  00:37:48 - 00:38:09 - Marco van Driel
  00:38:12 - 00:39:18 - Silvia Bruggenkamp
  00:39:18 - 00:39:20 - Claudia van Bruggen
  00:39:21 - 00:39:35 - Marco van Driel
  00:39:36 - 00:39:37 - Claudia van Bruggen
  00:39:47 - 00:40:13 - Bert Sluijer
  00:40:15 - 00:40:18 - Claudia van Bruggen
  00:40:22 - 00:40:51 - Silvia Bruggenkamp
  00:40:51 - 00:40:55 - Claudia van Bruggen
  00:40:56 - 00:41:13 - Bert Sluijer
  00:41:15 - 00:41:15 - Claudia van Bruggen
  00:41:17 - 00:41:21 - Silvia Bruggenkamp
  00:43:01 - 00:43:06 - Claudia van Bruggen
  00:43:10 - 00:49:27 - Leo Elfers
  00:49:27 - 00:49:37 - Claudia van Bruggen
  00:49:39 - 00:52:26 - Johran Willegers
  00:52:26 - 00:52:30 - Claudia van Bruggen
  00:52:32 - 00:52:53 - Patrick Pelman
  00:52:54 - 00:52:54 - Claudia van Bruggen
  00:52:57 - 00:54:03 - Johran Willegers
  00:54:05 - 00:54:06 - Claudia van Bruggen
  00:54:09 - 00:54:27 - Patrick Pelman
  00:54:30 - 00:55:27 - Johran Willegers
  00:58:51 - 00:58:54 - Claudia van Bruggen
  00:58:56 - 00:59:17 - Patrick Pelman
  00:59:21 - 00:59:36 - Johran Willegers
  00:59:36 - 00:59:37 - Claudia van Bruggen
  00:59:39 - 01:00:18 - Patrick Pelman
  01:00:18 - 01:00:19 - Claudia van Bruggen
  01:00:20 - 01:01:51 - Johran Willegers
  01:01:56 - 01:02:15 - Patrick Pelman
  01:02:15 - 01:02:17 - Claudia van Bruggen
  01:02:20 - 01:02:23 - Johran Willegers
  01:03:17 - 01:03:19 - Claudia van Bruggen
  01:03:23 - 01:03:44 - Bert Sluijer
  01:03:45 - 01:03:46 - Claudia van Bruggen
  01:03:47 - 01:04:06 - Johran Willegers
  01:04:06 - 01:04:07 - Claudia van Bruggen
  01:04:08 - 01:04:16 - Bert Sluijer
  01:04:19 - 01:05:13 - Johran Willegers
  01:05:13 - 01:05:16 - Claudia van Bruggen
  01:05:18 - 01:05:22 - Jacob Raap
  01:05:57 - 01:05:58 - Claudia van Bruggen
  01:06:00 - 01:06:05 - Johran Willegers
  01:06:06 - 01:06:06 - Claudia van Bruggen
  01:06:07 - 01:06:53 - Jacob Raap
  01:06:53 - 01:06:54 - Claudia van Bruggen
  01:06:55 - 01:08:29 - Johran Willegers
  01:08:30 - 01:08:31 - Claudia van Bruggen
  01:08:48 - 01:08:49 - Marco van Driel
  01:08:49 - 01:08:51 - Jacob Raap
  01:08:51 - 01:09:23 - Marco van Driel
  01:09:23 - 01:09:24 - Claudia van Bruggen
  01:09:26 - 01:09:57 - Jacob Raap
  01:09:57 - 01:10:00 - Claudia van Bruggen
  01:10:02 - 01:10:33 - Johran Willegers
  01:10:33 - 01:10:39 - Claudia van Bruggen
  01:10:43 - 01:19:29 - Marco van Driel
  01:19:29 - 01:19:34 - Claudia van Bruggen
  01:19:38 - 01:20:12 - Johran Willegers
  01:20:13 - 01:20:13 - Claudia van Bruggen
  01:20:16 - 01:20:46 - Marco van Driel
  01:20:47 - 01:20:56 - Claudia van Bruggen
  01:20:59 - 01:27:49 - Patrick Pelman
  01:27:49 - 01:27:56 - Claudia van Bruggen
  01:28:04 - 01:35:41 - Bert Sluijer
  01:35:41 - 01:35:41 - Claudia van Bruggen
  01:35:52 - 01:36:25 - Marco van Driel
  01:36:25 - 01:36:26 - Claudia van Bruggen
  01:36:28 - 01:37:19 - Bert Sluijer
  01:37:19 - 01:37:20 - Claudia van Bruggen
  01:37:31 - 01:38:02 - Patrick Pelman
  01:38:02 - 01:38:04 - Claudia van Bruggen
  01:38:22 - 01:38:26 - Patrick Pelman
  01:38:31 - 01:38:34 - Bert Sluijer
  01:38:38 - 01:38:39 - Claudia van Bruggen
  01:38:41 - 01:38:43 - Patrick Pelman
  01:38:43 - 01:38:49 - Johran Willegers
  01:39:53 - 01:40:39 - Bert Sluijer
  01:40:43 - 01:41:43 - Johran Willegers
  01:41:44 - 01:41:44 - Claudia van Bruggen
  01:41:46 - 01:42:02 - Bert Sluijer
  01:42:03 - 01:42:05 - Claudia van Bruggen
  01:42:05 - 01:42:46 - Johran Willegers
  01:42:47 - 01:43:12 - Claudia van Bruggen
  01:56:01 - 02:02:52 - Klaas Sloots
  02:02:52 - 02:02:56 - Claudia van Bruggen
  02:03:24 - 02:03:53 - Klaas Sloots
  02:03:54 - 02:03:57 - Claudia van Bruggen
  02:03:59 - 02:04:47 - Jacob Raap
  02:04:47 - 02:04:48 - Claudia van Bruggen
  02:04:51 - 02:11:41 - Klaas Sloots
  02:11:41 - 02:11:44 - Claudia van Bruggen
  02:11:46 - 02:13:39 - Johran Willegers
  02:13:40 - 02:13:40 - Claudia van Bruggen
  02:13:42 - 02:16:51 - Klaas Sloots
  02:16:51 - 02:16:56 - Claudia van Bruggen
  02:17:00 - 02:17:30 - Marco van Driel
  02:17:30 - 02:17:31 - Claudia van Bruggen
  02:17:33 - 02:17:48 - Klaas Sloots
  02:17:48 - 02:18:05 - Claudia van Bruggen
  02:19:07 - 02:19:16 - Bert Sluijer
  02:19:19 - 02:19:50 - Klaas Sloots
  02:19:51 - 02:19:51 - Claudia van Bruggen
  02:19:53 - 02:20:11 - Bert Sluijer
  02:20:25 - 02:20:44 - Klaas Sloots
  02:20:45 - 02:20:49 - Claudia van Bruggen
  02:20:56 - 02:21:06 - Johran Willegers
  02:21:06 - 02:21:06 - Claudia van Bruggen
  02:21:08 - 02:21:50 - Klaas Sloots
  02:21:50 - 02:21:51 - Claudia van Bruggen
  02:21:54 - 02:22:10 - Johran Willegers
  02:22:11 - 02:22:14 - Claudia van Bruggen
  02:22:16 - 02:22:35 - Patrick Pelman
  02:22:35 - 02:22:35 - Claudia van Bruggen
  02:22:37 - 02:23:42 - Klaas Sloots
  02:23:43 - 02:23:52 - Claudia van Bruggen
  02:23:58 - 02:30:14 - Michiel van Willigen
  02:30:14 - 02:30:19 - Claudia van Bruggen
  02:30:23 - 02:32:06 - Johran Willegers
  02:32:09 - 02:33:31 - Michiel van Willigen
  02:33:31 - 02:33:31 - Claudia van Bruggen
  02:33:38 - 02:34:55 - Johran Willegers
  02:34:55 - 02:34:56 - Claudia van Bruggen
  02:34:58 - 02:36:53 - Michiel van Willigen
  02:36:53 - 02:36:56 - Claudia van Bruggen
  02:37:02 - 02:38:15 - Johran Willegers
  02:38:22 - 02:39:23 - Michiel van Willigen
  02:39:24 - 02:39:29 - Claudia van Bruggen
  02:39:34 - 02:39:45 - Marco van Driel
  02:39:49 - 02:40:15 - Michiel van Willigen
  02:40:16 - 02:40:17 - Claudia van Bruggen
  02:40:20 - 02:40:38 - Marco van Driel
  02:40:40 - 02:41:56 - Michiel van Willigen
  02:42:01 - 02:42:06 - Marco van Driel
  02:42:10 - 02:42:28 - Michiel van Willigen
  02:42:30 - 02:42:49 - Claudia van Bruggen
  02:45:53 - 02:46:08 - Johran Willegers
  02:46:10 - 02:46:13 - Claudia van Bruggen
  02:47:33 - 02:50:11 - René de Heer
  02:50:11 - 02:50:14 - Claudia van Bruggen
  02:50:16 - 02:51:05 - Johran Willegers
  02:51:05 - 02:51:06 - Claudia van Bruggen
  02:51:11 - 02:52:50 - René de Heer
  02:52:50 - 02:52:55 - Claudia van Bruggen
  02:53:38 - 02:54:05 - Johran Willegers
  02:54:05 - 02:54:06 - Claudia van Bruggen
  02:54:13 - 02:55:43 - René de Heer
  02:55:43 - 02:55:47 - Claudia van Bruggen
  02:55:52 - 02:56:01 - Jacob Raap
  02:56:11 - 02:57:26 - René de Heer
  02:57:26 - 02:57:34 - Claudia van Bruggen
  02:57:43 - 03:01:43 - William Dogger
  03:01:43 - 03:02:11 - Claudia van Bruggen
 • 3