Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 13 januari 2020 19:30 - 21:00
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Mevr. C. van Bruggen / Griffier: M. Zweers

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2

  De afgelopen jaren heeft de gemeente zich wat betreft de nieuwe verantwoordelijkheid op het terrein van WMO, jeugd en participatie vooral gericht op een soepele overgang, het waarborgen van continuïteit van de ondersteuning en het organiseren van de ondersteuning geredeneerd vanuit de inwoner met minder budget. Nu wil de gemeente een volgende stap zetten om de visie op het sociaal domein te realiseren. Hiervoor moet meer integraal naar de inwoner gekeken worden. De vraag van de inwoner en zijn eigen context moet centraal staan en er moet een beweging gemaakt worden van zware vormen van ondersteuning naar lichtere vormen van ondersteuning. Als uitgangspunt voor de hervormingsagenda worden vier inhoudelijke bewegingen voorgesteld: 1. Van apart naar gewoon, 2. Van deelprobleem naar totaaloplossing, 3. Van zorgen voor naar zorgen dat en 4. Van individuele zorg naar samenbrengen van vragen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om deze inhoudelijke bewegingen vast te stellen. En daarnaast om aan de hand van zes sporen een andere manier van sturing, organisatie en financiering in te richten die deze bewegingen versterkt en ondersteunt. Vanuit deze kwaliteitsslag moeten ook de besparingen binnen het sociaal domein gerealiseerd worden, waarbij voldoende oog gehouden moet blijven voor de kwaliteit, het aantal mensen dat bereikt wordt en de gewenste brede beweging. De verdere inhoudelijke uitwerking van de sporen volgt in de komende periode.
  De informatienota ‘Stand van zaken Jeugdzorg n.a.v. kamerbrief ministers de Jonge en Dekker’ kan bij het debat worden betrokken.
  Voor technische en feitelijke vragen: Maaike Ganzeboom/Suzanne Bruns (4057) S.Bruns@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aantallen cliënten WLZ (Hervormingsagenda)
  aanvullen criteria geplande evaluatie van de sociale wijkteams (hervormingsagenda)
  Uitwerking casus (hervormingsagenda)

  00:05:05 - 00:09:33 - Mink de Vries
  00:09:33 - 00:09:41 - Claudia van Bruggen
  00:09:45 - 00:09:55 - Jacob Raap
  00:09:57 - 00:10:21 - Mink de Vries
  00:10:21 - 00:10:25 - Claudia van Bruggen
  00:10:27 - 00:10:45 - Bert Sluijer
  00:10:48 - 00:11:29 - Mink de Vries
  00:11:29 - 00:12:16 - Claudia van Bruggen
  00:12:29 - 00:12:30 - Johran Willegers
  00:19:49 - 00:19:53 - Claudia van Bruggen
  00:20:00 - 00:20:29 - Jacob Raap
  00:20:33 - 00:26:53 - Johran Willegers
  00:26:53 - 00:26:57 - Claudia van Bruggen
  00:27:19 - 00:28:16 - Johran Willegers
  00:28:20 - 00:28:20 - Claudia van Bruggen
  00:29:10 - 00:29:11 - Bert Sluijer
  00:37:06 - 00:37:10 - Claudia van Bruggen
  00:37:16 - 00:37:24 - Jacob Raap
  00:37:32 - 00:37:38 - Bert Sluijer
  00:37:39 - 00:37:40 - Claudia van Bruggen
  00:37:56 - 00:38:08 - Jacob Raap
  00:38:12 - 00:39:40 - Bert Sluijer
  00:39:42 - 00:39:49 - Claudia van Bruggen
  00:39:59 - 00:40:05 - Jacob Raap
  00:43:45 - 00:43:47 - Claudia van Bruggen
  00:43:56 - 00:44:25 - Johran Willegers
  00:44:29 - 00:45:00 - Jacob Raap
  00:45:00 - 00:45:02 - Claudia van Bruggen
  00:45:03 - 00:45:44 - Johran Willegers
  00:46:04 - 00:46:06 - Claudia van Bruggen
  00:46:13 - 00:46:27 - Margriet Boersma
  00:46:36 - 00:46:46 - Jacob Raap
  00:46:47 - 00:46:49 - Claudia van Bruggen
  00:47:01 - 00:52:50 - Jacob Raap
  00:52:50 - 00:52:54 - Claudia van Bruggen
  00:53:27 - 00:53:48 - Jacob Raap
  00:53:52 - 00:54:40 - Johran Willegers
  00:54:42 - 00:55:13 - Jacob Raap
  00:55:13 - 00:55:13 - Claudia van Bruggen
  00:55:16 - 00:56:14 - Johran Willegers
  00:56:17 - 00:56:17 - Jacob Raap
  00:56:17 - 00:56:19 - Claudia van Bruggen
  00:56:19 - 00:56:21 - Bert Sluijer
  00:57:18 - 00:57:34 - Jacob Raap
  00:57:34 - 00:57:35 - Claudia van Bruggen
  00:57:35 - 00:57:42 - Bert Sluijer
  00:57:46 - 00:58:02 - Jacob Raap
  00:58:04 - 00:58:05 - Claudia van Bruggen
  00:58:11 - 00:59:17 - Jacob Raap
  00:59:17 - 00:59:27 - Claudia van Bruggen
  00:59:39 - 01:04:22 - Selma Hoekstra
  01:04:22 - 01:04:47 - Claudia van Bruggen
  01:04:51 - 01:04:54 - Evelina Bijleveld
  01:10:47 - 01:10:54 - Claudia van Bruggen
  01:11:11 - 01:15:51 - Margriet Boersma
  01:15:51 - 01:15:58 - Claudia van Bruggen
  01:16:05 - 01:16:18 - Patrick Pelman
  01:19:46 - 01:19:51 - Claudia van Bruggen
  01:19:51 - 01:19:53 - Jacob Raap
  01:20:56 - 01:21:44 - Patrick Pelman
  01:21:47 - 01:22:41 - Jacob Raap
  01:22:43 - 01:23:22 - Patrick Pelman
  01:23:24 - 01:23:31 - Jacob Raap
  01:23:34 - 01:23:44 - Patrick Pelman
  01:24:43 - 01:24:44 - Claudia van Bruggen
  01:25:02 - 01:27:37 - Patrick Pelman
  01:27:37 - 01:27:41 - Claudia van Bruggen
  01:27:41 - 01:27:41 - Johran Willegers
  01:28:25 - 01:28:38 - Patrick Pelman
  01:28:41 - 01:29:15 - Johran Willegers
  01:29:21 - 01:29:35 - Patrick Pelman
  01:29:37 - 01:30:08 - Johran Willegers
  01:30:11 - 01:30:28 - Patrick Pelman
  01:30:28 - 01:30:30 - Claudia van Bruggen
  01:30:36 - 01:30:52 - Marco van Driel
  01:30:57 - 01:31:19 - Patrick Pelman
  01:31:23 - 01:31:28 - Marco van Driel
  01:31:37 - 01:31:38 - Claudia van Bruggen
  01:31:39 - 01:31:40 - Patrick Pelman
  01:32:09 - 01:32:17 - Claudia van Bruggen
  01:32:18 - 01:32:20 - Marco van Driel
  01:40:58 - 01:41:04 - Claudia van Bruggen
  01:41:06 - 01:41:35 - Jacob Raap
  01:41:39 - 01:42:04 - Marco van Driel
  01:42:08 - 01:42:32 - Jacob Raap
  01:42:34 - 01:43:03 - Marco van Driel
  01:43:09 - 01:43:23 - Jacob Raap
  01:43:26 - 01:43:31 - Marco van Driel
  01:43:32 - 01:43:32 - Claudia van Bruggen
  01:43:34 - 01:44:21 - Johran Willegers
  01:44:24 - 01:44:49 - Marco van Driel
  01:44:54 - 01:45:33 - Johran Willegers
  01:45:33 - 01:46:10 - Marco van Driel
  01:46:11 - 01:46:13 - Claudia van Bruggen
  01:46:24 - 01:47:02 - Johran Willegers
  01:47:08 - 01:47:17 - Marco van Driel
  01:47:18 - 01:47:44 - Claudia van Bruggen
  02:04:20 - 02:04:30 - Klaas Sloots
  02:09:49 - 02:09:50 - Claudia van Bruggen
  02:09:51 - 02:10:11 - Johran Willegers
  02:10:31 - 02:12:08 - Klaas Sloots
  02:12:08 - 02:12:09 - Claudia van Bruggen
  02:12:34 - 02:12:55 - Selma Hoekstra
  02:13:12 - 02:13:12 - Claudia van Bruggen
  02:14:32 - 02:15:15 - Klaas Sloots
  02:15:15 - 02:15:25 - Claudia van Bruggen
  02:15:30 - 02:16:21 - Johran Willegers
  02:16:24 - 02:17:17 - Klaas Sloots
  02:17:17 - 02:17:17 - Claudia van Bruggen
  02:17:21 - 02:17:27 - Johran Willegers
  02:17:28 - 02:17:30 - Claudia van Bruggen
  02:17:34 - 02:17:42 - Bert Sluijer
  02:17:47 - 02:18:58 - Johran Willegers
  02:18:58 - 02:22:32 - Klaas Sloots
  02:22:32 - 02:22:38 - Claudia van Bruggen
  02:22:38 - 02:23:06 - Marco van Driel
  02:23:09 - 02:24:23 - Klaas Sloots
  02:24:23 - 02:24:23 - Claudia van Bruggen
  02:24:24 - 02:25:26 - Marco van Driel
  02:25:28 - 02:25:55 - Klaas Sloots
  02:25:56 - 02:25:57 - Claudia van Bruggen
  02:26:03 - 02:27:07 - Johran Willegers
  02:27:11 - 02:27:58 - Klaas Sloots
  02:27:59 - 02:28:00 - Claudia van Bruggen
  02:28:08 - 02:28:38 - Johran Willegers
  02:28:41 - 02:35:04 - Klaas Sloots
  02:35:04 - 02:35:19 - Claudia van Bruggen
  02:36:01 - 02:37:41 - Klaas Sloots
  02:37:41 - 02:37:43 - Claudia van Bruggen
  02:37:43 - 02:37:43 - Jacob Raap
  02:38:12 - 02:39:00 - Klaas Sloots
  02:39:00 - 02:39:01 - Claudia van Bruggen
  02:39:01 - 02:39:02 - Jacob Raap
  02:39:27 - 02:40:21 - Klaas Sloots
  02:40:23 - 02:40:24 - Johran Willegers
  02:41:17 - 02:42:10 - Klaas Sloots
  02:42:10 - 02:42:10 - Claudia van Bruggen
  02:42:13 - 02:42:54 - Johran Willegers
  02:42:57 - 02:43:24 - Klaas Sloots
  02:43:24 - 02:43:25 - Claudia van Bruggen
  02:43:27 - 02:44:13 - Johran Willegers
  02:44:15 - 02:45:13 - Klaas Sloots
  02:45:14 - 02:45:16 - Claudia van Bruggen
  02:45:17 - 02:45:42 - Patrick Pelman
  02:45:47 - 02:45:49 - Klaas Sloots
  02:47:04 - 02:47:07 - Claudia van Bruggen
  02:47:08 - 02:47:29 - Patrick Pelman
  02:47:30 - 02:47:32 - Claudia van Bruggen
  02:47:33 - 02:48:19 - Jacob Raap
  02:48:24 - 02:48:32 - Klaas Sloots
  02:48:34 - 02:48:57 - Jacob Raap
  02:49:02 - 02:50:30 - Klaas Sloots
  02:50:31 - 02:50:34 - Claudia van Bruggen
  02:50:35 - 02:51:05 - Bert Sluijer
  02:51:09 - 02:51:25 - Klaas Sloots
  02:51:26 - 02:51:27 - Claudia van Bruggen
  02:51:29 - 02:51:31 - Bert Sluijer
  02:51:33 - 02:51:42 - Klaas Sloots
  02:51:43 - 02:51:44 - Claudia van Bruggen
  02:51:45 - 02:51:53 - Bert Sluijer
  02:51:58 - 02:52:27 - Klaas Sloots
  02:52:29 - 02:52:34 - Claudia van Bruggen
  02:52:35 - 02:52:36 - Margriet Boersma
  02:53:12 - 02:53:44 - Klaas Sloots
  02:53:44 - 02:53:50 - Claudia van Bruggen
  02:54:00 - 02:54:35 - Johran Willegers
  02:54:42 - 02:55:01 - Klaas Sloots
  02:55:04 - 02:55:23 - Johran Willegers
  02:55:24 - 02:55:48 - Claudia van Bruggen
  02:55:52 - 03:05:30 - Michiel van Willigen
  03:05:30 - 03:05:31 - Claudia van Bruggen
  03:05:33 - 03:06:48 - Johran Willegers
  03:06:51 - 03:08:31 - Michiel van Willigen
  03:08:31 - 03:08:33 - Claudia van Bruggen
  03:08:36 - 03:09:21 - Johran Willegers
  03:09:24 - 03:09:59 - Michiel van Willigen
  03:09:59 - 03:10:03 - Claudia van Bruggen
  03:10:08 - 03:10:33 - Patrick Pelman
  03:10:43 - 03:11:42 - Michiel van Willigen
  03:11:42 - 03:11:43 - Claudia van Bruggen
  03:11:46 - 03:12:06 - Patrick Pelman
  03:12:09 - 03:12:24 - Michiel van Willigen
  03:12:26 - 03:12:29 - Claudia van Bruggen
  03:12:41 - 03:13:57 - Michiel van Willigen
  03:13:57 - 03:14:03 - Claudia van Bruggen
  03:14:07 - 03:14:12 - René de Heer
  03:20:12 - 03:20:16 - Claudia van Bruggen
  03:20:21 - 03:20:58 - Johran Willegers
  03:21:05 - 03:22:26 - René de Heer
  03:22:26 - 03:22:27 - Claudia van Bruggen
  03:22:29 - 03:23:09 - Johran Willegers
  03:23:12 - 03:23:44 - René de Heer
  03:23:44 - 03:23:46 - Claudia van Bruggen
  03:23:48 - 03:24:07 - Patrick Pelman
  03:24:12 - 03:25:17 - René de Heer
  03:25:19 - 03:25:20 - Claudia van Bruggen
  03:25:22 - 03:25:40 - Patrick Pelman
  03:25:41 - 03:25:53 - Claudia van Bruggen
  03:25:57 - 03:26:03 - William Dogger
  03:31:12 - 03:32:52 - Claudia van Bruggen
 • 2.a
 • 2.b
 • 2.c
 • 3

  03:33:01 - 03:33:22 - Claudia van Bruggen