Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 8 juni 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Voorzitter: Leo Elfers, Griffier: M. Seuters
Toelichting:

N.B. Vanwege de corona-maatregelen vinden de debatrondes in aangepaste vorm plaats. Tijdens de debatten zijn enkel de acht woordvoerders, de voorzitter, de griffier en de verantwoordelijke wethouder met ambtelijke ondersteuning aanwezig in de raadzaal. Als u wenst in te spreken dan is dit alleen schriftelijk mogelijk door de bijdrage te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl.

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2

  De licentietermijn voor de huidige lokale omroep is verstreken. Voor de nieuwe termijn 2020-2025 zijn bij het Commissariaat voor de Media aanvragen ingediend door twee omroeporganisaties; de huidige licentiehouder RTV Zwolle FM en door RTV Focus Zwolle. Zoals gebruikelijk vraagt het Commissariaat de gemeenteraad om een advies uit te brengen over de vraag of aanvragers voldoen aan de Mediawet. Daarnaast vraagt het Commissariaat een advies over het eventueel samengaan van beide aanvragers en, als dat geen mogelijkheid blijkt, om een gemotiveerde voorkeur voor één van beide aanvragers uit te spreken.
  De raad wordt voorgesteld te besluiten om vast te stellen dat beide omroepen voldoen aan de eisen uit de Mediawet. Verder stelt het college vast dat het niet mogelijk blijkt om beide aanvragers te laten samenwerken dan wel samengaan. Naar aanleiding daarvan heeft het college een inhoudelijke beoordeling van beide aanvragers uitgevoerd op basis van kwaliteitscriteria en wensen van de raad. Tevens zijn recente ervaringen met beide aanvragers meegenomen in het advies. Dit heeft geresulteerd in het voorstel aan de raad om het Commissariaat te adviseren om RTV Focus aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor Zwolle voor de nieuwe licentieperiode.
  Voor technische en feitelijke informatie: Anton Tuinman (2460) ab.tuinman@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Evaluatie halverwege licentieperiode lokale omroep
  Goede mogelijke overstap vrijwilligers lokale omroep
  LHBTI gemeenschap voldoende aan bod lokale omroep
  Verdieping visie lokale omroep

  00:04:51 - 00:07:46 - Eildert Noorda
  00:07:46 - 00:07:50 - Leo Elfers
  00:07:53 - 00:08:10 - Silvia Bruggenkamp
  00:08:13 - 00:08:39 - Eildert Noorda
  00:08:42 - 00:08:47 - Leo Elfers
  00:08:52 - 00:09:19 - Mark Oldengarm
  00:09:22 - 00:09:46 - Eildert Noorda
  00:09:47 - 00:09:54 - Leo Elfers
  00:10:00 - 00:10:26 - Eildert Noorda
  00:10:26 - 00:10:32 - Leo Elfers
  00:13:23 - 00:13:26 - Annemee van de Klundert
  00:13:55 - 00:13:56 - Leo Elfers
  00:14:01 - 00:14:22 - Mark Oldengarm
  00:14:22 - 00:14:24 - Leo Elfers
  00:14:25 - 00:14:43 - Annemee van de Klundert
  00:14:43 - 00:14:52 - Leo Elfers
  00:14:54 - 00:15:02 - Mark Oldengarm
  00:15:03 - 00:15:11 - Leo Elfers
  00:15:17 - 00:19:24 - Patty Wolthof
  00:19:24 - 00:19:38 - Leo Elfers
  00:19:48 - 00:21:36 - Margriet Boersma
  00:21:36 - 00:21:40 - Leo Elfers
  00:21:42 - 00:24:21 - Koen van Baal
  00:24:21 - 00:24:24 - Leo Elfers
  00:24:30 - 00:29:09 - Gerdien Rots
  00:29:09 - 00:29:13 - Leo Elfers
  00:29:19 - 00:31:09 - Silvia Bruggenkamp
  00:31:09 - 00:31:10 - Leo Elfers
  00:33:26 - 00:37:01 - Annemee van de Klundert
  00:37:01 - 00:37:27 - Leo Elfers
  00:41:12 - 00:44:36 - Monique Schuttenbeld
  00:44:36 - 00:44:38 - Leo Elfers
  00:45:07 - 00:45:58 - Monique Schuttenbeld
  00:45:58 - 00:46:01 - Leo Elfers
  00:46:02 - 00:46:32 - Margriet Boersma
  00:46:37 - 00:47:20 - Monique Schuttenbeld
  00:47:21 - 00:47:23 - Leo Elfers
  00:47:25 - 00:48:06 - Annemee van de Klundert
  00:48:08 - 00:48:18 - Monique Schuttenbeld
  00:48:18 - 00:48:19 - Leo Elfers
  00:48:19 - 00:48:39 - Mark Oldengarm
  00:48:39 - 00:48:45 - Monique Schuttenbeld
  00:50:14 - 00:50:16 - Leo Elfers
  00:51:04 - 00:51:32 - Monique Schuttenbeld
  00:53:33 - 00:53:34 - Leo Elfers
  00:53:37 - 00:53:55 - Eildert Noorda
  00:54:00 - 00:54:27 - Monique Schuttenbeld
  00:54:27 - 00:54:43 - Leo Elfers
  00:55:40 - 00:56:15 - Gerdien Rots
  00:56:22 - 00:56:48 - Monique Schuttenbeld
  00:56:48 - 00:56:51 - Leo Elfers
  00:56:53 - 00:57:36 - Gerdien Rots
  00:57:41 - 00:58:33 - Monique Schuttenbeld
  00:58:34 - 00:59:11 - Patty Wolthof
  00:59:13 - 01:00:31 - Monique Schuttenbeld
  01:01:59 - 01:02:01 - Leo Elfers
  01:02:06 - 01:02:32 - Margriet Boersma
  01:02:35 - 01:02:36 - Monique Schuttenbeld
  01:02:36 - 01:02:39 - Leo Elfers
  01:02:45 - 01:02:49 - Patty Wolthof
  01:02:55 - 01:03:39 - Margriet Boersma
  01:03:46 - 01:04:30 - Patty Wolthof
  01:04:31 - 01:04:33 - Leo Elfers
  01:04:34 - 01:05:10 - Monique Schuttenbeld
  01:05:10 - 01:05:18 - Leo Elfers
  01:05:31 - 01:06:12 - Monique Schuttenbeld
  01:06:12 - 01:06:18 - Leo Elfers
  01:06:24 - 01:07:18 - Koen van Baal
  01:07:18 - 01:07:24 - Leo Elfers
  01:07:29 - 01:08:09 - Silvia Bruggenkamp
  01:08:09 - 01:08:14 - Leo Elfers
  01:08:21 - 01:08:53 - Monique Schuttenbeld
  01:08:53 - 01:08:56 - Leo Elfers
  01:08:56 - 01:10:22 - Annemee van de Klundert
  01:10:29 - 01:10:56 - Monique Schuttenbeld
  01:10:56 - 01:11:01 - Leo Elfers
  01:11:13 - 01:11:16 - Annemee van de Klundert
  01:11:16 - 01:11:20 - Monique Schuttenbeld
  01:11:21 - 01:11:55 - Annemee van de Klundert
  01:11:57 - 01:12:02 - Monique Schuttenbeld
  01:12:02 - 01:12:06 - Leo Elfers
  01:12:23 - 01:12:41 - Monique Schuttenbeld
  01:12:41 - 01:14:18 - Leo Elfers
 • 3
 • 4.a

  Dit plan biedt gemeente en schoolbesturen de mogelijkheid om beleidsthema’s uit te werken en de vraag naar onderwijsvoorzieningen omzetten in stenen (het aanbod). Hierdoor kan de gemeente samen met de schoolbesturen invulling geven aan bijvoorbeeld: een doorgaande leerlijn (onderwijs, kinderopvang en zorg) en het koppelen van onderwijsvoorzieningen aan andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld Integrale Kindcentra.
  Het IHP voorziet ook in afspraken met schoolbesturen voor het realiseren van energieneutrale onderwijsvoorzieningen. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met een bij dit plan behorende uitvoeringsagenda. Deze agenda voorziet in een overzicht van lopende projecten,  projecten die in het maak zijn voor het oplossen van omvangrijke uitbreidingsvraagstukken en projecten die eerder worden opgepakt.  De gemeenteraad wordt ten slotte voorgesteld om eens per twee jaar een geactualiseerde versie van het  Integrale Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) te behandelen. Voor technische en feitelijke informatie Robbert Sluiter (06-50009313) R.Sluiter@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Integreren passend onderwijs en zorg in IHP
  raad bijpraten uitwerking huidige IHP
  Stadhagen meenemen nieuwe onderwijsvoorzieningen

  01:28:18 - 01:28:23 - Annemee van de Klundert
  01:28:23 - 01:28:26 - Leo Elfers
  01:28:29 - 01:32:25 - Annemee van de Klundert
  01:32:25 - 01:32:28 - Leo Elfers
  01:32:33 - 01:32:36 - Margriet Boersma
  01:32:57 - 01:33:17 - Annemee van de Klundert
  01:33:17 - 01:33:21 - Leo Elfers
  01:33:33 - 01:33:57 - Jacob Raap
  01:34:04 - 01:34:29 - Annemee van de Klundert
  01:34:29 - 01:34:43 - Leo Elfers
  01:34:46 - 01:35:03 - Jacob Raap
  01:35:45 - 01:35:50 - Leo Elfers
  01:35:57 - 01:36:05 - Bert Sluijer
  01:36:09 - 01:37:10 - Annemee van de Klundert
  01:37:10 - 01:37:14 - Leo Elfers
  01:37:27 - 01:38:00 - Annemee van de Klundert
  01:38:00 - 01:38:01 - Leo Elfers
  01:38:02 - 01:42:30 - Bert Sluijer
  01:42:31 - 01:42:34 - Leo Elfers
  01:42:36 - 01:45:37 - Margriet Boersma
  01:45:37 - 01:45:42 - Leo Elfers
  01:45:43 - 01:46:06 - Jacob Raap
  01:46:08 - 01:46:47 - Margriet Boersma
  01:46:47 - 01:46:50 - Leo Elfers
  01:52:05 - 01:52:07 - Sonja Paauw
  01:55:50 - 01:56:08 - Leo Elfers
  01:56:12 - 01:59:21 - Margriet Leest
  01:59:21 - 01:59:23 - Leo Elfers
  01:59:25 - 02:00:05 - Annemee van de Klundert
  02:00:09 - 02:01:15 - Margriet Leest
  02:01:15 - 02:01:19 - Leo Elfers
  02:01:20 - 02:02:00 - Annemee van de Klundert
  02:02:00 - 02:02:03 - Leo Elfers
  02:02:03 - 02:02:07 - Margriet Leest
  02:02:49 - 02:02:53 - Leo Elfers
  02:02:55 - 02:03:09 - Annemee van de Klundert
  02:03:09 - 02:03:11 - Leo Elfers
  02:03:19 - 02:04:01 - Margriet Boersma
  02:04:01 - 02:04:06 - Leo Elfers
  02:04:07 - 02:04:40 - Bert Sluijer
  02:04:41 - 02:04:45 - Leo Elfers
  02:04:46 - 02:05:43 - Margriet Leest
  02:05:43 - 02:05:56 - Leo Elfers
  02:06:02 - 02:06:08 - Margriet Leest
  02:06:08 - 02:06:17 - Leo Elfers
  02:06:19 - 02:06:20 - Margriet Boersma
  02:06:20 - 02:07:03 - Sonja Paauw
  02:07:09 - 02:07:29 - Margriet Leest
  02:07:31 - 02:07:32 - Leo Elfers
  02:07:34 - 02:08:10 - Margriet Boersma
  02:08:14 - 02:08:56 - Margriet Leest
  02:08:56 - 02:08:59 - Leo Elfers
  02:09:01 - 02:09:43 - Jacob Raap
  02:09:44 - 02:09:46 - Leo Elfers
  02:09:50 - 02:09:57 - Margriet Leest
  02:09:57 - 02:09:59 - Leo Elfers
  02:10:00 - 02:10:56 - Annemee van de Klundert
  02:10:56 - 02:11:01 - Leo Elfers
  02:11:04 - 02:12:50 - Margriet Leest
  02:12:50 - 02:12:51 - Leo Elfers
  02:13:07 - 02:16:52 - Jacob Raap
  02:16:52 - 02:16:56 - Leo Elfers
  02:16:58 - 02:17:01 - Evelina Bijleveld
  02:17:27 - 02:18:08 - Jacob Raap
  02:19:20 - 02:19:24 - Leo Elfers
  02:19:24 - 02:19:50 - Margriet Leest
  02:19:53 - 02:21:00 - Jacob Raap
  02:21:00 - 02:21:07 - Leo Elfers
  02:22:01 - 02:22:50 - Jacob Raap
  02:22:50 - 02:22:54 - Leo Elfers
  02:22:57 - 02:23:33 - Annemee van de Klundert
  02:23:33 - 02:23:39 - Leo Elfers
  02:24:27 - 02:25:56 - Roberto Kist
  02:25:56 - 02:26:01 - Leo Elfers
  02:26:01 - 02:26:02 - Annemee van de Klundert
  02:26:56 - 02:27:06 - Roberto Kist
  02:27:06 - 02:27:11 - Leo Elfers
  02:27:11 - 02:27:12 - Evelina Bijleveld
  02:27:35 - 02:28:44 - Roberto Kist
  02:28:44 - 02:29:01 - Leo Elfers
  02:29:11 - 02:32:57 - Michiel van Willigen
  02:32:57 - 02:33:00 - Leo Elfers
  02:33:05 - 02:33:30 - Margriet Boersma
  02:33:34 - 02:34:14 - Michiel van Willigen
  02:34:14 - 02:34:21 - Leo Elfers
  02:34:30 - 02:34:40 - Sonja Paauw
  02:34:45 - 02:35:04 - Michiel van Willigen
  02:35:16 - 02:35:17 - Sonja Paauw
  02:35:17 - 02:35:29 - Michiel van Willigen
  02:35:30 - 02:35:33 - Sonja Paauw
  02:35:35 - 02:37:40 - Michiel van Willigen
  02:37:40 - 02:37:41 - Leo Elfers
  02:37:41 - 02:37:43 - Sonja Paauw
  02:38:23 - 02:38:47 - Michiel van Willigen
  02:38:51 - 02:38:57 - Sonja Paauw
  02:39:01 - 02:39:13 - Michiel van Willigen
  02:39:16 - 02:39:25 - Sonja Paauw
  02:39:27 - 02:39:54 - Michiel van Willigen
  02:39:56 - 02:40:00 - Leo Elfers
  02:40:00 - 02:40:38 - Sonja Paauw
  02:40:42 - 02:42:34 - Michiel van Willigen
  02:42:34 - 02:42:37 - Leo Elfers
  02:42:39 - 02:42:55 - Bert Sluijer
  02:43:05 - 02:43:54 - Michiel van Willigen
  02:43:57 - 02:44:10 - Bert Sluijer
  02:44:12 - 02:44:12 - Michiel van Willigen
  02:45:36 - 02:45:37 - Leo Elfers
  02:46:46 - 02:49:35 - Michiel van Willigen
  02:49:36 - 02:49:39 - Leo Elfers
  02:49:41 - 02:50:53 - Annemee van de Klundert
  02:50:53 - 02:50:55 - Leo Elfers
  02:50:59 - 02:52:03 - Sonja Paauw
  02:52:08 - 02:53:19 - Michiel van Willigen
  02:53:19 - 02:53:22 - Leo Elfers
  02:53:46 - 02:54:26 - Evelina Bijleveld
  02:54:29 - 02:55:59 - Michiel van Willigen
  02:56:02 - 02:56:03 - Leo Elfers
  02:56:04 - 02:56:28 - Margriet Leest
  02:56:32 - 02:58:09 - Michiel van Willigen
  02:58:11 - 02:58:12 - Sonja Paauw
  02:58:14 - 02:58:47 - Michiel van Willigen
  02:58:47 - 02:58:49 - Leo Elfers
  02:58:50 - 02:59:02 - Margriet Boersma
  02:59:08 - 02:59:46 - Michiel van Willigen
  02:59:49 - 02:59:53 - Margriet Leest
  02:59:59 - 03:01:54 - Michiel van Willigen
  03:01:54 - 03:01:55 - Leo Elfers
  03:02:49 - 03:06:09 - Michiel van Willigen
  03:06:09 - 03:07:22 - Leo Elfers
  03:07:22 - 03:07:25 - Evelina Bijleveld
  03:07:52 - 03:08:01 - Michiel van Willigen
  03:08:01 - 03:08:04 - Leo Elfers
  03:08:04 - 03:08:35 - Annemee van de Klundert
  03:08:35 - 03:08:38 - Leo Elfers
  03:08:38 - 03:08:38 - Michiel van Willigen
  03:08:57 - 03:09:41 - Leo Elfers
 • 4.b

  De gemeenteraad heeft op 9 juli 2018 ingestemd met realisatie van vervangende nieuwbouw voor 1.200 leerlingen van de Van der Capellen Scholengemeenschap. Over de locatiekeuze van deze nieuwbouw is de raad vervolgens geïnformeerd in oktober 2019. Het college vraagt met dit voorstel om in te stemmen met aangepaste nieuwbouwplannen voor de Van der Capellen Campus. Voor deze plannen wordt de raad ook gevraagd een aanvullend investeringskrediet van €8.794.000,- beschikbaar te stellen voor o.a. de nieuwbouw van een duurzame onderwijs- en sportvoorziening.
  De voorgestelde aanpak voor het vernieuwen van de Van der Capellen Scholengemeenschap komt voort uit het IHP. Daarom worden beide voorstellen tegelijk behandeld. Voor technische en feitelijke informatie: Henrik Augustinus (06-50167030) H.Augustinus@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  nostalgisch element meenemen nieuwbouw Van der Capellen
 • 5