Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 14 september 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. J. Willegers / Griffier E.J. Bagerman
Toelichting:

Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad over Omgevingsvisie?  Dan kunt u uw inspraakreactie per e-mail aan de gemeenteraad sturen. Als u niet kunt mailen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de raadsgriffie, tel. (038) 498 2181. Voor de vergadering van maandag 14 september moet uw aanmelding/inspraakreactie uiterlijk vrijdag 9 september 12.00 uur verstuurd zijn.

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:00:07 - 00:02:28 - Johran Willegers
 • 1.b
 • 2

  Het college heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld, waarin in grote lijnen is opgenomen hoe de Zwolse fysieke leefomgeving er in 2030 uit zou moeten zien. Hierbij hoort ook de Omgevingseffectrapportage (OER), waarin de uitkomsten van het onderzoek naar de omgevingseffecten van het huidige en voorgenomen beleid zijn vastgelegd.
  In deze debatronde wordt de raad in staat gesteld zijn eerste bevindingen kenbaar te maken over de ontwerp Omgevingsvisie.
  De ontwerp Omgevingsvisie en de Omgevingseffectrapportage hebben tot eind augustus ter inzage gelegen voor de zienswijzeprocedure. De afdoening van de ingediende zienswijzen is aan de orde tijdens de vaststelling van de (definitieve) Omgevingsvisie eind 2020. Wel heeft de raad al inzage gekregen in deze zienswijzen.

  Aansluitend aan deze debatronde volgt een periode van participatie met Zwollenaren, bedrijven, instellingen, verenigingen etc. Het participatieproces en de inbreng van de raad tijdens deze debatronde moet leiden tot een kwaliteitsslag in aanloop naar de vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie eind 2020. Er volgt nu geen besluitvorming. Omdat de Omgevingsvisie een integrale visie is en veel beleidsterreinen beslaat zijn er vanuit het college meerdere wethouders aanwezig.
  Over de hiervoor genoemde procedure is de raad geïnformeerd via de Informatienota Stand van zaken en vervolgproces Ontwikkeling Omgevingsvisie 2.0 (zie agendapunt 5.A.7 besluitvormingsronde 23 juni jl)

  Voor technische en feitelijke informatie: Joost Rengers (06-21234134) J.Rengers@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Bekijken alternatieven transformatie binnenring en buitenring (omgevingsvisie)
  bomen een plek kunnen in de definitieve omgevingsvisie
  Informatienota opbrengsten en vervolgproces (participatieproces en zienswijzen)
  natuurwaarden/biodiversiteit in definitieve omgevingsvisie
  Vertaling 'invloed groei stad op de culturele sector' in de cultuurnota naar omgevingsvisie

  00:02:28 - 00:02:40 - J. Beumer
  00:02:51 - 00:02:55 - Johran Willegers
  00:10:30 - 00:10:46 - Brammert Geerling
  00:10:46 - 00:10:47 - Johran Willegers
  00:10:53 - 00:11:55 - J. Beumer
  00:11:55 - 00:13:40 - Johran Willegers
  00:14:10 - 00:20:31 - Jan Nabers
  00:20:31 - 00:20:35 - Johran Willegers
  00:20:40 - 00:21:33 - Ruben van de Belt
  00:21:33 - 00:21:34 - Johran Willegers
  00:21:37 - 00:22:40 - Jan Nabers
  00:22:40 - 00:22:58 - Johran Willegers
  00:23:00 - 00:23:36 - Ruben van de Belt
  00:23:41 - 00:23:47 - Johran Willegers
  00:23:53 - 00:24:08 - Ruben van de Belt
  00:24:08 - 00:24:09 - Johran Willegers
  00:24:12 - 00:24:45 - Jan Nabers
  00:24:45 - 00:24:47 - Johran Willegers
  00:24:49 - 00:25:23 - Ruben van de Belt
  00:25:25 - 00:27:08 - Jan Nabers
  00:27:08 - 00:27:10 - Johran Willegers
  00:28:45 - 00:29:08 - Brammert Geerling
  00:35:05 - 00:35:08 - Johran Willegers
  00:35:13 - 00:35:41 - Schelto Bus
  00:35:41 - 00:35:42 - Johran Willegers
  00:35:50 - 00:36:29 - Brammert Geerling
  00:36:29 - 00:36:30 - Johran Willegers
  00:36:38 - 00:37:01 - Schelto Bus
  00:37:02 - 00:37:03 - Johran Willegers
  00:37:08 - 00:38:00 - Brammert Geerling
  00:38:00 - 00:38:02 - Johran Willegers
  00:38:06 - 00:39:27 - Brammert Geerling
  00:39:27 - 00:39:29 - Johran Willegers
  00:39:33 - 00:40:00 - Lennart Hartman
  00:40:00 - 00:40:04 - Johran Willegers
  00:40:04 - 00:41:36 - Brammert Geerling
  00:41:36 - 00:41:38 - Johran Willegers
  00:41:44 - 00:42:03 - Lennart Hartman
  00:42:03 - 00:42:04 - Johran Willegers
  00:42:05 - 00:43:07 - Brammert Geerling
  00:43:07 - 00:43:16 - Johran Willegers
  00:43:17 - 00:43:31 - Brammert Geerling
  00:43:32 - 00:43:45 - Johran Willegers
  00:44:02 - 00:46:00 - Schelto Bus
  00:46:00 - 00:46:03 - Johran Willegers
  00:46:08 - 00:46:17 - Jan Slijkhuis
  00:46:18 - 00:46:19 - Johran Willegers
  00:46:20 - 00:46:55 - Schelto Bus
  00:46:55 - 00:46:57 - Johran Willegers
  00:46:58 - 00:47:12 - Jan Slijkhuis
  00:47:12 - 00:47:13 - Johran Willegers
  00:47:15 - 00:47:29 - Schelto Bus
  00:47:30 - 00:47:35 - Johran Willegers
  00:47:40 - 00:50:04 - Schelto Bus
  00:50:04 - 00:50:08 - Johran Willegers
  00:50:11 - 00:50:52 - Brammert Geerling
  00:50:53 - 00:50:54 - Johran Willegers
  00:50:59 - 00:51:09 - Schelto Bus
  00:51:09 - 00:51:11 - Johran Willegers
  00:51:45 - 00:52:00 - Brammert Geerling
  00:52:00 - 00:52:01 - Johran Willegers
  00:52:28 - 00:52:49 - Brammert Geerling
  00:52:49 - 00:52:50 - Johran Willegers
  00:53:40 - 00:53:42 - Brammert Geerling
  00:53:42 - 00:53:49 - Schelto Bus
  00:53:50 - 00:53:52 - Johran Willegers
  00:54:00 - 00:54:47 - Sonja Paauw
  00:54:47 - 00:54:47 - Johran Willegers
  00:54:53 - 00:55:33 - Schelto Bus
  00:55:36 - 00:55:53 - Sonja Paauw
  00:55:53 - 00:55:54 - Johran Willegers
  00:55:57 - 00:56:15 - Schelto Bus
  00:56:15 - 00:56:17 - Johran Willegers
  00:56:18 - 00:56:21 - Sonja Paauw
  00:56:21 - 00:56:22 - Johran Willegers
  00:56:26 - 00:56:41 - Schelto Bus
  00:56:41 - 00:56:47 - Johran Willegers
  00:56:49 - 00:57:57 - Schelto Bus
  00:57:57 - 00:58:05 - Johran Willegers
  00:58:07 - 00:58:36 - Lennart Hartman
  00:58:41 - 00:59:32 - Schelto Bus
  00:59:32 - 00:59:37 - Johran Willegers
  01:00:17 - 01:00:24 - Schelto Bus
  01:00:24 - 01:00:24 - Johran Willegers
  01:00:28 - 01:00:41 - Jan Slijkhuis
  01:00:43 - 01:01:10 - Schelto Bus
  01:01:10 - 01:01:12 - Johran Willegers
  01:01:12 - 01:01:14 - Jan Slijkhuis
  01:01:39 - 01:01:41 - Johran Willegers
  01:01:41 - 01:02:16 - Schelto Bus
  01:02:16 - 01:02:19 - Johran Willegers
  01:02:20 - 01:02:32 - Lennart Hartman
  01:02:32 - 01:02:33 - Johran Willegers
  01:02:37 - 01:03:26 - Schelto Bus
  01:03:27 - 01:03:28 - Johran Willegers
  01:03:30 - 01:03:34 - Lennart Hartman
  01:03:34 - 01:03:56 - Johran Willegers
  01:03:58 - 01:04:16 - Schelto Bus
  01:04:16 - 01:04:19 - Johran Willegers
  01:04:23 - 01:05:05 - Schelto Bus
  01:05:05 - 01:05:09 - Johran Willegers
  01:05:36 - 01:06:09 - Schelto Bus
  01:06:09 - 01:06:10 - Johran Willegers
  01:06:12 - 01:06:39 - Jan Nabers
  01:06:39 - 01:06:40 - Johran Willegers
  01:06:46 - 01:07:31 - Schelto Bus
  01:07:31 - 01:07:38 - Johran Willegers
  01:07:41 - 01:07:56 - Jan Nabers
  01:07:56 - 01:07:58 - Johran Willegers
  01:07:58 - 01:08:29 - Schelto Bus
  01:08:29 - 01:08:32 - Johran Willegers
  01:09:33 - 01:09:58 - Jan Nabers
  01:09:58 - 01:10:04 - Johran Willegers
  01:10:08 - 01:10:39 - Schelto Bus
  01:10:39 - 01:10:42 - Johran Willegers
  01:10:50 - 01:11:08 - Jan Nabers
  01:11:11 - 01:11:38 - Schelto Bus
  01:11:38 - 01:11:39 - Johran Willegers
  01:11:51 - 01:12:33 - Sonja Paauw
  01:12:33 - 01:12:45 - Johran Willegers
  01:12:57 - 01:13:26 - Schelto Bus
  01:13:26 - 01:13:27 - Johran Willegers
  01:13:28 - 01:13:46 - Sonja Paauw
  01:13:47 - 01:13:57 - Johran Willegers
  01:14:16 - 01:16:47 - Lennart Hartman
  01:16:47 - 01:16:51 - Johran Willegers
  01:17:21 - 01:18:24 - Lennart Hartman
  01:18:24 - 01:18:35 - Johran Willegers
  01:18:39 - 01:18:58 - Jan Nabers
  01:18:58 - 01:18:58 - Johran Willegers
  01:19:00 - 01:19:02 - Lennart Hartman
  01:19:16 - 01:19:18 - Johran Willegers
  01:19:27 - 01:19:38 - Jan Nabers
  01:19:38 - 01:19:41 - Johran Willegers
  01:19:43 - 01:20:09 - Lennart Hartman
  01:20:09 - 01:20:11 - Johran Willegers
  01:20:15 - 01:20:39 - Jan Slijkhuis
  01:20:39 - 01:20:40 - Johran Willegers
  01:20:43 - 01:21:29 - Lennart Hartman
  01:21:29 - 01:21:39 - Johran Willegers
  01:21:47 - 01:22:03 - Jan Slijkhuis
  01:22:05 - 01:22:31 - Lennart Hartman
  01:22:31 - 01:22:33 - Johran Willegers
  01:22:35 - 01:22:38 - Jan Slijkhuis
  01:22:38 - 01:22:41 - Johran Willegers
  01:22:46 - 01:23:59 - Lennart Hartman
  01:23:59 - 01:24:02 - Johran Willegers
  01:24:04 - 01:24:06 - Brammert Geerling
  01:24:32 - 01:24:33 - Johran Willegers
  01:24:37 - 01:25:33 - Lennart Hartman
  01:25:33 - 01:25:39 - Johran Willegers
  01:25:40 - 01:26:21 - Brammert Geerling
  01:26:27 - 01:26:57 - Lennart Hartman
  01:26:57 - 01:26:59 - Johran Willegers
  01:27:08 - 01:27:14 - Brammert Geerling
  01:27:14 - 01:27:15 - Johran Willegers
  01:27:17 - 01:27:19 - Lennart Hartman
  01:27:19 - 01:27:20 - Johran Willegers
  01:32:07 - 01:32:55 - Brammert Geerling
  01:32:58 - 01:32:59 - Lennart Hartman
  01:33:32 - 01:33:34 - Johran Willegers
  01:33:38 - 01:33:54 - Brammert Geerling
  01:34:04 - 01:34:14 - Lennart Hartman
  01:34:19 - 01:34:24 - Brammert Geerling
  01:34:24 - 01:34:25 - Johran Willegers
  01:34:28 - 01:34:36 - Lennart Hartman
  01:34:36 - 01:34:38 - Johran Willegers
  01:34:42 - 01:35:24 - Sonja Paauw
  01:35:24 - 01:35:25 - Johran Willegers
  01:35:28 - 01:35:51 - Lennart Hartman
  01:35:51 - 01:36:03 - Johran Willegers
  01:36:05 - 01:36:19 - Sonja Paauw
  01:36:20 - 01:36:20 - Johran Willegers
  01:36:23 - 01:36:28 - Lennart Hartman
  01:36:30 - 01:36:33 - Johran Willegers
  01:36:34 - 01:37:16 - Jan Nabers
  01:37:16 - 01:37:17 - Johran Willegers
  01:37:19 - 01:38:12 - Lennart Hartman
  01:38:12 - 01:38:21 - Johran Willegers
  01:38:22 - 01:38:57 - Jan Nabers
  01:38:57 - 01:38:58 - Johran Willegers
  01:38:59 - 01:39:00 - Lennart Hartman
  01:39:16 - 01:39:31 - Johran Willegers
  01:40:09 - 01:40:34 - Lennart Hartman
  01:40:36 - 01:40:42 - Johran Willegers
  01:40:46 - 01:41:14 - Jan Slijkhuis
  01:41:17 - 01:41:38 - Lennart Hartman
  01:41:38 - 01:41:39 - Johran Willegers
  01:41:41 - 01:41:56 - Jan Slijkhuis
  01:41:57 - 01:41:59 - Johran Willegers
  01:49:34 - 01:49:46 - Jan Slijkhuis
  01:52:37 - 01:52:41 - Johran Willegers
  01:52:48 - 01:53:18 - Ruben van de Belt
  01:53:19 - 01:53:52 - Jan Slijkhuis
  01:53:52 - 01:53:54 - Johran Willegers
  01:53:59 - 01:54:07 - Ruben van de Belt
  01:54:07 - 01:54:08 - Johran Willegers
  01:55:16 - 01:55:47 - Lennart Hartman
  01:55:47 - 01:55:47 - Johran Willegers
  01:55:54 - 01:56:25 - Jan Slijkhuis
  01:56:25 - 01:56:27 - Johran Willegers
  01:57:09 - 01:57:37 - Lennart Hartman
  01:57:39 - 01:58:12 - Jan Slijkhuis
  01:58:12 - 01:58:14 - Johran Willegers
  01:58:25 - 01:59:02 - Schelto Bus
  01:59:02 - 01:59:03 - Johran Willegers
  01:59:13 - 01:59:45 - Jan Slijkhuis
  01:59:45 - 01:59:48 - Johran Willegers
  02:00:49 - 02:03:50 - Jan Slijkhuis
  02:03:50 - 02:03:55 - Johran Willegers
  02:03:59 - 02:04:31 - Ruben van de Belt
  02:04:31 - 02:04:32 - Johran Willegers
  02:04:33 - 02:04:57 - Jan Slijkhuis
  02:04:57 - 02:04:59 - Johran Willegers
  02:05:01 - 02:05:13 - Ruben van de Belt
  02:05:18 - 02:05:36 - Jan Slijkhuis
  02:05:36 - 02:05:43 - Johran Willegers
  02:06:03 - 02:09:54 - Sonja Paauw
  02:09:54 - 02:09:59 - Johran Willegers
  02:10:01 - 02:10:31 - Schelto Bus
  02:10:35 - 02:10:54 - Sonja Paauw
  02:10:54 - 02:10:56 - Johran Willegers
  02:11:02 - 02:11:30 - Ruben van de Belt
  02:11:30 - 02:11:31 - Johran Willegers
  02:11:34 - 02:12:03 - Sonja Paauw
  02:12:06 - 02:12:08 - Johran Willegers
  02:12:08 - 02:12:38 - Lennart Hartman
  02:12:38 - 02:12:40 - Johran Willegers
  02:12:43 - 02:12:51 - Sonja Paauw
  02:12:55 - 02:12:57 - Lennart Hartman
  02:12:57 - 02:12:58 - Johran Willegers
  02:13:14 - 02:13:19 - Sonja Paauw
  02:13:19 - 02:13:20 - Johran Willegers
  02:15:08 - 02:15:22 - Brammert Geerling
  02:15:26 - 02:15:46 - Sonja Paauw
  02:15:49 - 02:15:56 - Brammert Geerling
  02:15:56 - 02:15:58 - Johran Willegers
  02:17:55 - 02:17:59 - Brammert Geerling
  02:18:35 - 02:18:35 - Johran Willegers
  02:19:17 - 02:20:51 - Ruben van de Belt
  02:20:51 - 02:21:03 - Johran Willegers
  02:21:04 - 02:21:31 - Lennart Hartman
  02:21:31 - 02:21:32 - Johran Willegers
  02:21:37 - 02:21:48 - Ruben van de Belt
  02:21:48 - 02:21:50 - Johran Willegers
  02:21:51 - 02:21:54 - Lennart Hartman
  02:21:54 - 02:21:56 - Johran Willegers
  02:21:57 - 02:22:20 - Ruben van de Belt
  02:22:22 - 02:22:23 - Johran Willegers
  02:22:24 - 02:22:25 - Lennart Hartman
  02:22:45 - 02:22:49 - Johran Willegers
  02:22:51 - 02:23:11 - Jan Slijkhuis
  02:23:12 - 02:23:13 - Johran Willegers
  02:23:21 - 02:23:34 - Ruben van de Belt
  02:23:34 - 02:23:35 - Johran Willegers
  02:23:39 - 02:23:58 - Jan Slijkhuis
  02:23:58 - 02:23:59 - Johran Willegers
  02:24:02 - 02:24:21 - Ruben van de Belt
  02:24:21 - 02:24:22 - Johran Willegers
  02:24:26 - 02:24:26 - Jan Slijkhuis
  02:24:48 - 02:24:50 - Johran Willegers
  02:24:51 - 02:27:26 - Ruben van de Belt
  02:27:26 - 02:27:30 - Johran Willegers
  02:27:39 - 02:27:49 - Lennart Hartman
  02:27:49 - 02:27:50 - Johran Willegers
  02:27:55 - 02:28:12 - Ruben van de Belt
  02:28:12 - 02:28:14 - Johran Willegers
  02:28:19 - 02:29:53 - Ruben van de Belt
  02:29:53 - 02:29:55 - Johran Willegers
  02:29:59 - 02:30:30 - Brammert Geerling
  02:30:31 - 02:30:32 - Johran Willegers
  02:30:38 - 02:30:44 - Ruben van de Belt
  02:30:44 - 02:30:45 - Johran Willegers
  02:30:45 - 02:30:52 - Brammert Geerling
  02:30:52 - 02:30:54 - Johran Willegers
  02:30:56 - 02:31:51 - Ruben van de Belt
  02:31:51 - 02:31:53 - Johran Willegers
  02:31:54 - 02:32:24 - Jan Nabers
  02:32:24 - 02:32:29 - Johran Willegers
  02:32:33 - 02:33:31 - Ruben van de Belt
  02:33:31 - 02:33:34 - Johran Willegers
  02:33:36 - 02:34:16 - Jan Nabers
  02:34:16 - 02:34:24 - Johran Willegers
  02:35:06 - 02:35:34 - Jan Nabers
  02:35:34 - 02:35:37 - Johran Willegers
  02:35:50 - 02:37:28 - Ruben van de Belt
  02:37:28 - 02:37:30 - Johran Willegers
  02:37:36 - 02:37:38 - Ruben van de Belt
  02:37:38 - 02:37:41 - Johran Willegers
  02:37:44 - 02:38:07 - Jan Nabers
  02:38:07 - 02:38:13 - Johran Willegers
  02:38:13 - 02:38:24 - Jan Nabers
  02:38:26 - 02:38:27 - Ruben van de Belt
  02:38:56 - 02:38:58 - Johran Willegers
  02:39:04 - 02:39:32 - Jan Nabers
  02:39:34 - 02:39:36 - Ruben van de Belt
  02:40:09 - 02:40:10 - Johran Willegers
  02:40:12 - 02:40:33 - Jan Nabers
  02:40:33 - 02:40:35 - Johran Willegers
  02:40:38 - 02:41:12 - Brammert Geerling
  02:41:12 - 02:41:22 - Johran Willegers
  02:41:22 - 02:41:26 - Brammert Geerling
  02:41:29 - 02:42:28 - Ruben van de Belt
  02:42:28 - 02:42:31 - Johran Willegers
  02:42:35 - 02:43:00 - Brammert Geerling
  02:43:00 - 02:43:00 - Johran Willegers
  02:43:07 - 02:43:34 - Ruben van de Belt
  02:43:34 - 02:43:36 - Johran Willegers
  02:43:39 - 02:43:46 - Brammert Geerling
  02:43:46 - 02:43:47 - Johran Willegers
  02:43:48 - 02:43:53 - Ruben van de Belt
  02:43:53 - 02:43:57 - Johran Willegers
  02:44:47 - 02:45:19 - Ruben van de Belt
  02:45:22 - 02:45:39 - Jan Slijkhuis
  02:45:39 - 02:45:49 - Johran Willegers
  02:46:20 - 02:50:31 - Silvia Bruggenkamp
  02:50:31 - 02:50:34 - Johran Willegers
  02:51:17 - 02:51:47 - Silvia Bruggenkamp
  02:51:50 - 02:52:17 - Jan Slijkhuis
  02:52:17 - 02:52:23 - Johran Willegers
  02:52:28 - 02:52:42 - Silvia Bruggenkamp
  02:52:43 - 02:52:44 - Johran Willegers
  02:52:50 - 02:53:04 - Jan Slijkhuis
  02:53:04 - 02:53:10 - Johran Willegers
  02:53:41 - 02:53:52 - Jan Nabers
  02:53:52 - 02:53:56 - Johran Willegers
  02:53:59 - 02:54:51 - Silvia Bruggenkamp
  02:54:51 - 02:54:53 - Johran Willegers
  02:54:54 - 02:55:18 - Jan Nabers
  02:55:18 - 02:55:26 - Johran Willegers
  02:55:35 - 02:56:04 - Jan Nabers
  02:56:04 - 02:56:06 - Johran Willegers
  02:56:07 - 02:56:09 - Silvia Bruggenkamp
  02:56:10 - 02:56:12 - Jan Nabers
  02:56:12 - 02:56:17 - Silvia Bruggenkamp
  02:56:17 - 02:56:19 - Johran Willegers
  02:56:20 - 02:56:53 - Brammert Geerling
  02:56:54 - 02:56:55 - Johran Willegers
  02:57:00 - 02:57:02 - Brammert Geerling
  02:57:03 - 02:57:03 - Silvia Bruggenkamp
  02:59:51 - 02:59:54 - Johran Willegers
  03:00:16 - 03:00:37 - Silvia Bruggenkamp
  03:00:37 - 03:00:37 - Johran Willegers
  03:00:42 - 03:00:51 - Jan Nabers
  03:00:51 - 03:00:52 - Johran Willegers
  03:00:54 - 03:00:55 - Silvia Bruggenkamp
  03:00:56 - 03:00:57 - Johran Willegers
  03:02:03 - 03:02:11 - Jan Slijkhuis
  03:02:11 - 03:02:12 - Johran Willegers
  03:02:18 - 03:02:31 - Silvia Bruggenkamp
  03:02:31 - 03:02:33 - Johran Willegers
  03:02:41 - 03:02:44 - Silvia Bruggenkamp
  03:02:44 - 03:02:46 - Johran Willegers
  03:02:58 - 03:03:00 - Jan Slijkhuis
  03:03:04 - 03:03:09 - Silvia Bruggenkamp
  03:03:09 - 03:03:09 - Johran Willegers
  03:03:16 - 03:03:21 - Jan Slijkhuis
  03:03:21 - 03:03:22 - Johran Willegers
  03:03:24 - 03:03:34 - Silvia Bruggenkamp
  03:03:34 - 03:03:35 - Johran Willegers
  03:03:36 - 03:04:08 - Brammert Geerling
  03:04:15 - 03:04:27 - Silvia Bruggenkamp
  03:04:27 - 03:04:27 - Johran Willegers
  03:04:44 - 03:05:20 - Brammert Geerling
  03:05:20 - 03:05:26 - Johran Willegers
  03:05:27 - 03:05:31 - Silvia Bruggenkamp
  03:05:31 - 03:05:34 - Johran Willegers
  03:05:38 - 03:05:49 - Silvia Bruggenkamp
  03:05:49 - 03:06:07 - Johran Willegers
  03:19:10 - 03:19:22 - Ed Anker
  03:19:22 - 03:19:29 - Johran Willegers
  03:19:29 - 03:20:01 - Ed Anker
  03:20:52 - 03:21:06 - Johran Willegers
  03:21:14 - 03:22:23 - Ed Anker
  03:22:23 - 03:22:27 - Johran Willegers
  03:23:49 - 03:23:51 - Sonja Paauw
  03:23:51 - 03:23:53 - Johran Willegers
  03:23:53 - 03:24:05 - Sonja Paauw
  03:24:13 - 03:32:29 - Ed Anker
  03:32:29 - 03:32:31 - Johran Willegers
  03:32:32 - 03:32:35 - Brammert Geerling
  03:32:59 - 03:32:59 - Johran Willegers
  03:33:05 - 03:34:55 - Ed Anker
  03:38:12 - 03:38:40 - Johran Willegers
  03:38:43 - 03:39:28 - Schelto Bus
  03:39:28 - 03:39:30 - Johran Willegers
  03:39:35 - 03:39:37 - Schelto Bus
  03:39:37 - 03:39:39 - Johran Willegers
  03:39:44 - 03:40:28 - Ed Anker
  03:40:29 - 03:40:30 - Johran Willegers
  03:40:39 - 03:41:06 - Schelto Bus
  03:41:06 - 03:41:07 - Johran Willegers
  03:41:11 - 03:41:52 - Ed Anker
  03:41:52 - 03:41:59 - Johran Willegers
  03:42:01 - 03:42:50 - Jan Nabers
  03:43:00 - 03:43:14 - Ed Anker
  03:43:14 - 03:43:15 - Johran Willegers
  03:44:38 - 03:45:23 - Jan Nabers
  03:45:23 - 03:45:31 - Johran Willegers
  03:45:41 - 03:46:45 - Ed Anker
  03:46:45 - 03:46:50 - Johran Willegers
  03:47:01 - 03:47:33 - Brammert Geerling
  03:47:33 - 03:47:33 - Johran Willegers
  03:47:42 - 03:48:41 - Ed Anker
  03:48:41 - 03:48:43 - Johran Willegers
  03:48:49 - 03:48:50 - Brammert Geerling
  03:48:51 - 03:48:56 - Ed Anker
  03:48:56 - 03:49:00 - Johran Willegers
  03:49:01 - 03:50:11 - Sonja Paauw
  03:51:01 - 03:51:05 - Ed Anker
  03:51:06 - 03:51:54 - Jan Slijkhuis
  03:51:54 - 03:51:55 - Johran Willegers
  03:51:58 - 03:52:00 - Ed Anker
  03:53:31 - 03:53:33 - Johran Willegers
  03:53:43 - 03:54:13 - Sonja Paauw
  03:54:14 - 03:54:15 - Johran Willegers
  03:54:15 - 03:56:04 - Ed Anker
  03:56:04 - 03:56:10 - Johran Willegers
  03:56:13 - 03:58:25 - Ed Anker
  03:58:25 - 03:58:26 - Johran Willegers
  04:00:06 - 04:00:32 - Lennart Hartman
  04:00:33 - 04:00:34 - Johran Willegers
  04:00:37 - 04:03:03 - Ed Anker
  04:03:03 - 04:03:05 - Johran Willegers
  04:03:53 - 04:04:54 - Ed Anker
  04:04:54 - 04:04:55 - Johran Willegers
  04:05:07 - 04:05:23 - Jan Nabers
  04:05:23 - 04:05:25 - Johran Willegers
  04:05:26 - 04:05:45 - Ed Anker
  04:05:46 - 04:05:49 - Johran Willegers
  04:05:50 - 04:06:22 - Schelto Bus
  04:06:22 - 04:06:23 - Johran Willegers
  04:06:26 - 04:07:30 - Ed Anker
  04:07:30 - 04:07:32 - Johran Willegers
  04:08:41 - 04:08:56 - Sonja Paauw
  04:08:58 - 04:09:05 - Ed Anker
  04:09:05 - 04:09:06 - Johran Willegers
  04:09:06 - 04:09:06 - Jan Slijkhuis
  04:09:18 - 04:09:19 - Johran Willegers
  04:09:22 - 04:11:27 - Ed Anker
  04:11:27 - 04:11:35 - Johran Willegers
  04:11:39 - 04:12:16 - Jan Nabers
  04:12:16 - 04:12:17 - Johran Willegers
  04:12:28 - 04:12:45 - Ed Anker
  04:12:46 - 04:12:47 - Johran Willegers
  04:13:33 - 04:14:33 - Ed Anker
  04:14:33 - 04:14:48 - Johran Willegers
  04:15:18 - 04:16:25 - William Dogger
  04:16:25 - 04:16:34 - Johran Willegers
  04:16:42 - 04:18:30 - William Dogger
  04:18:30 - 04:18:37 - Johran Willegers
  04:18:41 - 04:18:59 - Sonja Paauw
  04:19:00 - 04:19:01 - Johran Willegers
  04:19:01 - 04:19:35 - William Dogger
  04:19:35 - 04:19:39 - Johran Willegers
  04:19:45 - 04:19:52 - Sonja Paauw
  04:19:53 - 04:19:54 - Johran Willegers
  04:19:56 - 04:20:20 - Lennart Hartman
  04:20:20 - 04:20:22 - Johran Willegers
  04:20:31 - 04:23:25 - William Dogger
  04:23:25 - 04:23:32 - Johran Willegers
  04:23:50 - 04:24:31 - Schelto Bus
  04:24:31 - 04:24:32 - Johran Willegers
  04:24:46 - 04:25:25 - William Dogger
  04:25:25 - 04:25:28 - Johran Willegers
  04:25:28 - 04:25:47 - William Dogger
  04:25:47 - 04:25:52 - Johran Willegers
  04:25:54 - 04:26:11 - Jan Nabers
  04:26:11 - 04:26:18 - Johran Willegers
  04:26:29 - 04:26:29 - William Dogger
  04:26:57 - 04:27:05 - Jan Nabers
  04:27:06 - 04:27:06 - Johran Willegers
  04:27:07 - 04:27:25 - William Dogger
  04:27:25 - 04:27:27 - Johran Willegers
  04:27:27 - 04:27:35 - Jan Nabers
  04:28:06 - 04:31:34 - René de Heer
  04:31:34 - 04:31:35 - Johran Willegers
  04:31:41 - 04:32:22 - Sonja Paauw
  04:32:25 - 04:33:40 - René de Heer
  04:33:40 - 04:33:43 - Johran Willegers
  04:33:45 - 04:34:04 - Sonja Paauw
  04:34:07 - 04:34:17 - René de Heer
  04:34:17 - 04:34:31 - Johran Willegers
  04:35:09 - 04:36:19 - Monique Schuttenbeld
  04:36:19 - 04:36:21 - Johran Willegers
  04:36:27 - 04:36:53 - Ruben van de Belt
  04:36:53 - 04:36:56 - Johran Willegers
  04:37:00 - 04:37:51 - Monique Schuttenbeld
  04:37:51 - 04:37:53 - Johran Willegers
  04:37:56 - 04:38:07 - Ruben van de Belt
  04:38:07 - 04:38:08 - Johran Willegers
  04:38:08 - 04:38:08 - Monique Schuttenbeld
  04:38:22 - 04:38:35 - Johran Willegers
  04:38:39 - 04:39:48 - Ed Anker
  04:39:49 - 04:41:07 - Johran Willegers
  04:41:30 - 04:41:42 - Sonja Paauw
  04:41:43 - 04:41:44 - Johran Willegers
  04:41:46 - 04:41:47 - William Dogger
  04:41:57 - 04:41:59 - Johran Willegers
  04:42:07 - 04:42:19 - Schelto Bus
  04:42:19 - 04:42:22 - Johran Willegers
  04:42:27 - 04:42:30 - William Dogger
  04:42:32 - 04:43:02 - Sonja Paauw
  04:43:03 - 04:43:51 - Johran Willegers
  04:43:53 - 04:44:01 - Lennart Hartman
  04:44:01 - 04:44:07 - Johran Willegers
  04:44:09 - 04:44:13 - Ed Anker
  04:44:13 - 04:44:14 - Johran Willegers
  04:45:06 - 04:45:15 - Jan Nabers
  04:45:15 - 04:45:43 - Johran Willegers
 • 3