Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 21 september 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Mevr. C. van Bruggen / Griffier: A.M. Seuters
Toelichting:

Bij deze vergadering mogen 2 woordvoerders per fractie per onderwerp aanwezig zijn. Mensen die de raad willen toespreken mogen dit vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot vrijdag 18 september 12.00 uur. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Alleen pers en insprekers zijn welkom in de Raadzaal (vooraf aanmelden via de raadsgriffie).

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Inspannen natuurversterking aan de zuidzijde van de Milligerplas

  00:00:02 - 00:02:09 - Claudia van Bruggen
 • 1.b
 • 2

  In december 2018 stelde de raad de Strategische agenda gebiedsontwikkeling Spoorzone vast. Hierin zijn de gemeentelijke visie op dit gebied en de ambities en doelen beschreven.
  In het voorliggende Ontwikkelkader zijn de ambities uitgewerkt in belangrijke keuzes en uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone in de komen tien tot twintig jaar. Het Ontwikkelkader vormt een raamwerk dat met de tijd kan meebewegen en flexibel is. Tegelijkertijd geeft het richting, niet alleen voor marktinitiatieven, maar ook voor eigen investeringen van de gemeente. Het bevat kaders op het gebied van stedelijkheid, mobiliteit, duurzaamheid (klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit) en programma (wonen, economie, onderwijs, cultuur en gezondheid). Binnen deze kaders kan de Spoorzone zich ontwikkelen tot een stedelijk centrumgebied met nieuwe gemengde woon-werkmilieus.
  Aan de raad wordt voorgesteld het Ontwikkelkader vast te stellen, waarbij de volgende zes leidende principes de lat zullen leggen voor alle ontwikkelingen die in de Spoorzone plaatsvinden:
  - We maken volop ruimte voor interactie.
  - We zorgen voor blijvende vernieuwing.
  - We geven voorrang aan schone mobiliteit.
  - We richten ons vizier op de toekomst.
  - We gaan voor kwaliteit van leven.
  - We bouwen samen aan de Spoorzone.
  Verder wordt o.a. voorgesteld om de Spoorzone door te ontwikkelen tot hét innovatieve deel van het Zwolse centrumgebied en om het ruimtelijke raamwerk voor de ontwikkeling - met als dragers het Station, het Engelenpad en het Koggepark - vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke informatie: Pien van der Does (498 2629), P.van.der.Does@zwolle.nl en Gerard Huizing (498 2597), G.Huizing@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Experimenteren gebruik van elektrische auto’s

  00:02:16 - 00:08:32 - Lint
  00:08:32 - 00:08:40 - Claudia van Bruggen
  00:08:43 - 00:09:51 - Gerdien Rots
  00:09:54 - 00:11:20 - Lint
  00:11:20 - 00:11:24 - Claudia van Bruggen
  00:11:26 - 00:11:50 - Brammert Geerling
  00:11:54 - 00:12:33 - Lint
  00:12:36 - 00:12:41 - Claudia van Bruggen
  00:12:42 - 00:13:15 - Schelto Bus
  00:13:18 - 00:14:20 - Lint
  00:14:20 - 00:14:23 - Claudia van Bruggen
  00:14:31 - 00:14:58 - Schelto Bus
  00:15:01 - 00:15:29 - Lint
  00:15:30 - 00:15:31 - Claudia van Bruggen
  00:15:37 - 00:15:57 - Leo Elfers
  00:16:05 - 00:16:40 - Lint
  00:16:41 - 00:16:59 - Claudia van Bruggen
  00:17:14 - 00:22:02 - Koster
  00:22:02 - 00:22:10 - Claudia van Bruggen
  00:22:14 - 00:22:33 - Schelto Bus
  00:22:40 - 00:23:27 - Koster
  00:23:28 - 00:23:46 - Claudia van Bruggen
  00:24:25 - 00:29:16 - Stomp
  00:29:16 - 00:29:25 - Claudia van Bruggen
  00:29:28 - 00:30:03 - Gerdien Rots
  00:30:12 - 00:32:09 - Pot
  00:32:09 - 00:32:11 - Claudia van Bruggen
  00:32:20 - 00:32:35 - Mark Oldengarm
  00:32:38 - 00:33:53 - Stomp
  00:33:53 - 00:34:00 - Claudia van Bruggen
  00:34:00 - 00:34:01 - Brammert Geerling
  00:34:43 - 00:34:46 - Stomp
  00:34:53 - 00:35:09 - Brammert Geerling
  00:35:11 - 00:36:27 - Stomp
  00:36:27 - 00:36:35 - Claudia van Bruggen
  00:36:39 - 00:37:28 - Leo Elfers
  00:37:29 - 00:38:08 - Stomp
  00:38:08 - 00:38:10 - Claudia van Bruggen
  00:38:13 - 00:38:23 - Leo Elfers
  00:38:24 - 00:39:46 - Claudia van Bruggen
  00:40:04 - 00:43:34 - Jan Slijkhuis
  00:43:35 - 00:43:42 - Claudia van Bruggen
  00:44:10 - 00:46:58 - Eildert Noorda
  00:46:58 - 00:47:04 - Claudia van Bruggen
  00:47:09 - 00:47:32 - Gerdien Rots
  00:47:36 - 00:48:07 - Eildert Noorda
  00:48:08 - 00:48:12 - Claudia van Bruggen
  00:48:13 - 00:48:34 - Mark Oldengarm
  00:48:39 - 00:48:59 - Eildert Noorda
  00:48:59 - 00:49:02 - Claudia van Bruggen
  00:49:05 - 00:49:32 - Jan Slijkhuis
  00:49:37 - 00:49:55 - Eildert Noorda
  00:49:57 - 00:49:58 - Jan Slijkhuis
  00:49:58 - 00:50:01 - Claudia van Bruggen
  00:50:03 - 00:50:07 - Jan Slijkhuis
  00:50:09 - 00:50:23 - Eildert Noorda
  00:51:26 - 00:51:34 - Claudia van Bruggen
  00:52:03 - 00:53:38 - Guido Pasman
  00:53:38 - 00:53:42 - Claudia van Bruggen
  00:53:49 - 00:54:09 - Brammert Geerling
  00:54:12 - 00:54:53 - Guido Pasman
  00:54:54 - 00:54:55 - Claudia van Bruggen
  00:55:02 - 00:55:09 - Jan Slijkhuis
  00:55:18 - 00:55:42 - Guido Pasman
  00:55:47 - 00:56:06 - Jan Slijkhuis
  00:56:09 - 00:56:19 - Guido Pasman
  00:56:19 - 00:56:20 - Claudia van Bruggen
  00:56:23 - 00:56:30 - Jan Slijkhuis
  00:56:31 - 00:56:31 - Claudia van Bruggen
  00:56:36 - 00:58:03 - Guido Pasman
  00:58:03 - 00:58:07 - Claudia van Bruggen
  00:58:12 - 00:58:21 - Jan Slijkhuis
  00:58:23 - 00:58:36 - Guido Pasman
  00:58:36 - 00:58:37 - Claudia van Bruggen
  00:58:40 - 00:59:21 - Jan Slijkhuis
  00:59:26 - 00:59:28 - Guido Pasman
  00:59:28 - 00:59:29 - Claudia van Bruggen
  00:59:31 - 01:01:04 - Guido Pasman
  01:01:04 - 01:01:14 - Claudia van Bruggen
  01:01:34 - 01:06:38 - Gerdien Rots
  01:06:38 - 01:06:44 - Claudia van Bruggen
  01:06:49 - 01:07:03 - Mark Oldengarm
  01:07:10 - 01:08:22 - Gerdien Rots
  01:08:24 - 01:08:30 - Claudia van Bruggen
  01:08:34 - 01:09:14 - Schelto Bus
  01:09:18 - 01:09:32 - Gerdien Rots
  01:09:33 - 01:09:35 - Claudia van Bruggen
  01:09:42 - 01:10:16 - Jan Slijkhuis
  01:10:20 - 01:12:51 - Gerdien Rots
  01:12:51 - 01:12:51 - Claudia van Bruggen
  01:13:06 - 01:13:20 - Jan Slijkhuis
  01:13:23 - 01:13:59 - Gerdien Rots
  01:13:59 - 01:13:59 - Claudia van Bruggen
  01:14:29 - 01:17:49 - Mark Oldengarm
  01:17:49 - 01:17:54 - Claudia van Bruggen
  01:18:14 - 01:22:19 - Leo Elfers
  01:22:19 - 01:22:23 - Claudia van Bruggen
  01:22:28 - 01:23:01 - Schelto Bus
  01:23:04 - 01:25:09 - Leo Elfers
  01:25:09 - 01:25:19 - Claudia van Bruggen
  01:25:41 - 01:27:55 - Schelto Bus
  01:27:55 - 01:28:01 - Claudia van Bruggen
  01:28:04 - 01:28:15 - Jan Slijkhuis
  01:28:18 - 01:29:05 - Schelto Bus
  01:29:05 - 01:29:06 - Claudia van Bruggen
  01:29:08 - 01:29:36 - Jan Slijkhuis
  01:29:38 - 01:29:41 - Claudia van Bruggen
  01:29:43 - 01:30:13 - Mark Oldengarm
  01:30:20 - 01:30:51 - Schelto Bus
  01:30:55 - 01:31:27 - Mark Oldengarm
  01:31:31 - 01:32:14 - Schelto Bus
  01:32:15 - 01:32:16 - Claudia van Bruggen
  01:32:17 - 01:32:42 - Mark Oldengarm
  01:32:44 - 01:32:45 - Claudia van Bruggen
  01:32:47 - 01:33:29 - Schelto Bus
  01:33:30 - 01:33:33 - Claudia van Bruggen
  01:33:34 - 01:33:57 - Jan Slijkhuis
  01:34:01 - 01:35:33 - Schelto Bus
  01:35:33 - 01:35:36 - Claudia van Bruggen
  01:36:24 - 01:36:31 - Mark Oldengarm
  01:36:36 - 01:36:38 - Schelto Bus
  01:37:31 - 01:37:33 - Claudia van Bruggen
  01:37:54 - 01:41:02 - Brammert Geerling
  01:41:02 - 01:41:05 - Claudia van Bruggen
  01:41:07 - 01:41:37 - Gerdien Rots
  01:41:40 - 01:42:47 - Brammert Geerling
  01:42:47 - 01:42:48 - Claudia van Bruggen
  01:42:51 - 01:43:11 - Gerdien Rots
  01:43:12 - 01:43:12 - Claudia van Bruggen
  01:43:13 - 01:44:04 - Brammert Geerling
  01:44:04 - 01:44:05 - Claudia van Bruggen
  01:44:06 - 01:44:36 - Gerdien Rots
  01:44:40 - 01:44:43 - Brammert Geerling
  01:44:45 - 01:44:46 - Claudia van Bruggen
  01:44:49 - 01:45:19 - Schelto Bus
  01:45:23 - 01:45:53 - Brammert Geerling
  01:45:53 - 01:46:10 - Claudia van Bruggen
  01:46:49 - 01:59:13 - Ed Anker
  01:59:13 - 01:59:25 - Claudia van Bruggen
  01:59:32 - 02:00:03 - Schelto Bus
  02:00:05 - 02:00:06 - Claudia van Bruggen
  02:00:07 - 02:00:56 - Ed Anker
  02:00:56 - 02:01:00 - Claudia van Bruggen
  02:01:14 - 02:01:30 - Jan Slijkhuis
  02:01:33 - 02:01:37 - Claudia van Bruggen
  02:01:42 - 02:08:34 - Ed Anker
  02:08:39 - 02:08:45 - Claudia van Bruggen
  02:08:47 - 02:09:13 - Jan Slijkhuis
  02:09:15 - 02:09:16 - Claudia van Bruggen
  02:09:21 - 02:10:10 - Ed Anker
  02:10:11 - 02:10:13 - Claudia van Bruggen
  02:10:21 - 02:10:43 - Leo Elfers
  02:10:49 - 02:11:07 - Ed Anker
  02:11:07 - 02:11:10 - Claudia van Bruggen
  02:11:19 - 02:11:31 - Mark Oldengarm
  02:11:34 - 02:12:24 - Ed Anker
  02:12:25 - 02:12:27 - Claudia van Bruggen
  02:12:30 - 02:12:42 - Mark Oldengarm
  02:12:46 - 02:12:56 - Ed Anker
  02:13:01 - 02:13:13 - Claudia van Bruggen
  02:13:55 - 02:14:54 - Ed Anker
  02:14:55 - 02:14:56 - Claudia van Bruggen
  02:15:02 - 02:15:13 - Guido Pasman
  02:15:18 - 02:16:14 - Ed Anker
  02:16:15 - 02:16:52 - Claudia van Bruggen
  02:17:28 - 02:17:48 - Schelto Bus
  02:17:48 - 02:17:50 - Claudia van Bruggen
  02:17:51 - 02:18:02 - Ed Anker
  02:18:02 - 02:18:38 - Claudia van Bruggen
 • 3

  02:28:30 - 02:31:16 - Claudia van Bruggen
 • 4

  In de jaren ’60 werd op de plaats waar nu de Milligerplas ligt, begonnen met zandafgravingen voor de aanleg van diverse wegen. Bij de uitwerking van de eerste ideeën voor Stadshagen in de jaren ‘90, werd de Milligerplas voor het eerst meegenomen als recreatieplas. Sinds het begin van deze eeuw heeft de plas zich ook daadwerkelijk ontwikkeld tot recreatieplas (zuidkant) en natuurgebied (noordkant). Het vormt hiermee een uitvalsbasis voor de inwoners van Stadshagen.
  In de komende jaren worden er in totaal bijna 1200 woningen gebouwd in Breezicht, direct ten westen van de Milligerplas. Het zuidelijke gedeelte van Breezicht is al volop in aanbouw, het ontwikkelplan voor het noordelijke gedeelte is inmiddels afgerond.
  In de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geweest voor ontwikkelingen rondom de Milligerplas. Dit - in combinatie met de ontwikkeling van Breezicht - gaf aanleiding om een visie op de Milligerplas te ontwikkelen. Deze visie gaat uit van de Milligerplas als veelzijdig gebied, waar recreatie, natuur en wonen een plek hebben. De visie zet in op behoud en, waar mogelijk, versterking van deze kwaliteiten en biedt een toetsingskader voor nieuwe initiateven op en rondom de Milligerplas.
  Aan de raad wordt voorgesteld de visie op de Milligerplas vast te stellen en om in te stemmen met de uitwerkingsmaatregelen en bijbehorende financiële paragraaf.
  Voor technische en feitelijke informatie: Heleen Post (498 4264), H.Post@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  de Fietsersbond wordt actief betrokken bij de uitwerking plannen Milligerplas
  stand van zaken subsidieverstrekking Provincie Overijssel vrijliggende fietspad langs de Werkerlaan.
  uitwerkingsplan visie Milligerplas inclusief een uitgewerkte financiële paragraaf
  Verenigingen betrekken bij de realisatie openbare toiletvoorzieningen aan de Milligerplas

  02:31:31 - 02:35:06 - Sylvia Lefèbre
  02:35:06 - 02:35:14 - Claudia van Bruggen
  02:35:46 - 02:39:50 - Herman Sieben
  02:39:50 - 02:39:50 - Claudia van Bruggen
  02:40:07 - 02:40:56 - Thom van Campen
  02:40:56 - 02:40:58 - Claudia van Bruggen
  02:41:05 - 02:41:44 - Herman Sieben
  02:41:44 - 02:41:45 - Claudia van Bruggen
  02:42:04 - 02:42:15 - Herman Sieben
  02:42:15 - 02:42:27 - Claudia van Bruggen
  02:42:36 - 02:43:01 - Jolien Elshof - Rook
  02:43:05 - 02:45:21 - Herman Sieben
  02:45:21 - 02:45:34 - Claudia van Bruggen
  02:45:50 - 02:49:44 - Thom van Campen
  02:49:44 - 02:49:48 - Claudia van Bruggen
  02:50:00 - 02:50:11 - Brammert Geerling
  02:50:18 - 02:51:20 - Thom van Campen
  02:51:21 - 02:51:28 - Claudia van Bruggen
  02:54:10 - 02:54:40 - Thom van Campen
  02:55:15 - 02:55:16 - Claudia van Bruggen
  02:55:59 - 02:57:20 - Arjan Spaans
  02:57:20 - 02:57:25 - Claudia van Bruggen
  02:57:34 - 02:57:51 - Arjan Spaans
  02:57:51 - 02:57:57 - Claudia van Bruggen
  02:58:28 - 02:59:53 - Margriet Leest
  02:59:53 - 02:59:57 - Claudia van Bruggen
  02:59:58 - 03:00:02 - Arjan Spaans
  03:00:45 - 03:00:46 - Margriet Leest
  03:00:47 - 03:00:59 - Arjan Spaans
  03:01:04 - 03:01:06 - Margriet Leest
  03:02:24 - 03:02:25 - Claudia van Bruggen
  03:02:27 - 03:03:25 - Margriet Leest
  03:03:32 - 03:03:53 - Brammert Geerling
  03:03:59 - 03:04:22 - Margriet Leest
  03:04:55 - 03:04:57 - Claudia van Bruggen
  03:04:59 - 03:05:43 - Margriet Leest
  03:05:43 - 03:05:54 - Claudia van Bruggen
  03:05:57 - 03:06:46 - Herman Sieben
  03:06:46 - 03:06:48 - Claudia van Bruggen
  03:06:52 - 03:07:27 - Margriet Leest
  03:07:27 - 03:07:28 - Claudia van Bruggen
  03:07:34 - 03:07:51 - Herman Sieben
  03:07:56 - 03:08:40 - Margriet Leest
  03:08:40 - 03:08:44 - Claudia van Bruggen
  03:08:50 - 03:10:22 - Thom van Campen
  03:10:22 - 03:10:42 - Claudia van Bruggen
  03:10:54 - 03:12:00 - Margriet Leest
  03:12:00 - 03:12:05 - Claudia van Bruggen
  03:12:06 - 03:12:21 - Thom van Campen
  03:12:27 - 03:12:56 - Margriet Leest
  03:12:56 - 03:12:57 - Claudia van Bruggen
  03:13:01 - 03:13:14 - Thom van Campen
  03:13:14 - 03:13:15 - Claudia van Bruggen
  03:13:21 - 03:13:47 - Jolien Elshof - Rook
  03:13:54 - 03:13:55 - Claudia van Bruggen
  03:13:56 - 03:15:22 - Margriet Leest
  03:15:22 - 03:15:28 - Claudia van Bruggen
  03:15:37 - 03:16:01 - Arjan Spaans
  03:16:10 - 03:16:28 - Margriet Leest
  03:16:28 - 03:16:53 - Claudia van Bruggen
  03:17:16 - 03:20:08 - Jolien Elshof - Rook
  03:20:08 - 03:20:11 - Claudia van Bruggen
  03:20:14 - 03:20:44 - Arjan Spaans
  03:20:49 - 03:21:24 - Jolien Elshof - Rook
  03:21:25 - 03:21:26 - Claudia van Bruggen
  03:21:34 - 03:22:58 - Jolien Elshof - Rook
  03:22:58 - 03:23:01 - Claudia van Bruggen
  03:23:11 - 03:23:15 - Jolien Elshof - Rook
  03:23:16 - 03:23:26 - Claudia van Bruggen
  03:23:38 - 03:27:04 - Oswald van Dam
  03:27:04 - 03:27:07 - Claudia van Bruggen
  03:27:13 - 03:27:18 - Herman Sieben
  03:27:24 - 03:27:34 - Oswald van Dam
  03:27:35 - 03:27:36 - Claudia van Bruggen
  03:27:39 - 03:27:55 - Herman Sieben
  03:27:57 - 03:27:59 - Claudia van Bruggen
  03:28:00 - 03:28:03 - Oswald van Dam
  03:28:41 - 03:28:55 - Claudia van Bruggen
  03:29:11 - 03:31:30 - Brammert Geerling
  03:31:32 - 03:31:51 - Claudia van Bruggen
  03:34:35 - 03:40:29 - Monique Schuttenbeld
  03:40:29 - 03:40:34 - Claudia van Bruggen
  03:41:15 - 03:41:30 - Monique Schuttenbeld
  03:41:31 - 03:41:32 - Claudia van Bruggen
  03:41:36 - 03:42:39 - Thom van Campen
  03:42:43 - 03:43:08 - Monique Schuttenbeld
  03:43:08 - 03:43:09 - Claudia van Bruggen
  03:43:10 - 03:43:11 - Thom van Campen
  03:44:40 - 03:44:42 - Claudia van Bruggen
  03:44:46 - 03:45:24 - Monique Schuttenbeld
  03:45:24 - 03:45:26 - Claudia van Bruggen
  03:45:29 - 03:45:58 - Thom van Campen
  03:46:00 - 03:46:01 - Claudia van Bruggen
  03:46:06 - 03:46:11 - Monique Schuttenbeld
  03:46:11 - 03:46:16 - Claudia van Bruggen
  03:46:23 - 03:47:20 - Brammert Geerling
  03:47:26 - 03:48:36 - Monique Schuttenbeld
  03:48:37 - 03:48:39 - Claudia van Bruggen
  03:48:50 - 03:49:15 - Herman Sieben
  03:49:19 - 03:49:48 - Monique Schuttenbeld
  03:49:48 - 03:49:50 - Claudia van Bruggen
  03:49:52 - 03:50:09 - Herman Sieben
  03:50:12 - 03:50:37 - Monique Schuttenbeld
  03:50:37 - 03:50:42 - Claudia van Bruggen
  03:50:43 - 03:51:39 - Arjan Spaans
  03:51:39 - 03:51:41 - Claudia van Bruggen
  03:51:45 - 03:51:58 - Monique Schuttenbeld
  03:52:02 - 03:52:03 - Claudia van Bruggen
  03:53:49 - 03:53:56 - Monique Schuttenbeld
  03:53:56 - 03:54:04 - Claudia van Bruggen
  03:54:06 - 03:55:13 - Monique Schuttenbeld
  03:55:13 - 03:55:16 - Claudia van Bruggen
  03:55:25 - 03:55:53 - Brammert Geerling
  03:55:55 - 03:56:11 - Monique Schuttenbeld
  03:56:11 - 03:56:15 - Claudia van Bruggen
  03:56:16 - 03:56:44 - Jolien Elshof - Rook
  03:56:47 - 03:57:45 - Monique Schuttenbeld
  03:57:47 - 03:57:48 - Claudia van Bruggen
  03:57:51 - 03:58:39 - Jolien Elshof - Rook
  03:58:43 - 03:59:27 - Monique Schuttenbeld
  03:59:27 - 03:59:28 - Claudia van Bruggen
  03:59:34 - 03:59:42 - Jolien Elshof - Rook
  03:59:44 - 03:59:46 - Claudia van Bruggen
  03:59:53 - 04:01:45 - Monique Schuttenbeld
  04:01:45 - 04:01:49 - Claudia van Bruggen
  04:01:50 - 04:01:58 - Oswald van Dam
  04:02:00 - 04:02:01 - Monique Schuttenbeld
  04:02:37 - 04:02:45 - Claudia van Bruggen
  04:03:07 - 04:03:32 - Monique Schuttenbeld
  04:03:33 - 04:03:34 - Claudia van Bruggen
  04:03:36 - 04:04:14 - Thom van Campen
  04:04:16 - 04:04:30 - Monique Schuttenbeld
  04:04:30 - 04:04:31 - Claudia van Bruggen
  04:04:35 - 04:04:36 - Monique Schuttenbeld
  04:04:44 - 04:05:04 - Thom van Campen
  04:05:06 - 04:05:33 - Claudia van Bruggen
  04:05:35 - 04:05:44 - Monique Schuttenbeld
  04:05:44 - 04:05:50 - Claudia van Bruggen
  04:05:51 - 04:05:52 - Monique Schuttenbeld
  04:05:52 - 04:05:56 - Claudia van Bruggen
  04:05:58 - 04:06:13 - Thom van Campen
  04:06:13 - 04:06:15 - Claudia van Bruggen
  04:06:17 - 04:06:36 - Monique Schuttenbeld
  04:06:37 - 04:08:19 - Claudia van Bruggen
 • 5