Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 24 juni 2019 15:00 - 21:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. H.J. Meijer / Griffier: A.B.M. ten Have
Toelichting:

Let op: we starten om 15.00 uur

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2
 • 3

  In de Perspectiefnota (PPN) wordt geschetst hoe het college in de komende jaren verder wil bouwen aan de toekomst van de stad en hoe invulling wordt gegeven aan de ambities en doelen uit het coalitieakkoord. Uitgangspunt hierbij is groei op allerlei gebieden. Zo blijft het aantal inwoners toenemen en wordt de plaats van Zwolle in het land belangrijker. Zwolle wil de volgende sprong in stedelijkheid maken. Het doel is om deze sprong te maken en het sociale karakter te behouden. Daarnaast wil het college blijven investeren in de energietransitie, klimaatadaptatie, de digitale transitie, de human capital agenda en de circulaire economie. In de PPN staat nader beschreven hoe het college dit wil doen en hoe het hierbij horende structurele en incidentele financieel perspectief eruit ziet.
  De fractievoorzitters worden tijdens de debatronde in de gelegenheid gesteld een beschouwing te geven over het in de PPN geschetste toekomstperspectief (per fractievoorzitter 10 minuten spreektijd, waarvan 3 minuten gesloten spreektijd). Op dinsdag 18 juni (19.30 uur) kunnen inwoners inspreken over de PPN. Op 8 juli neemt de raad een besluit over de PPN en de eventueel ingediende wijzigingsvoorstellen en moties.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255) G.van.der.Zanden@zwolle.nl en Jan van Dijk (2664) J.van.Dijk@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Rol ombudsfunctie signalering
  Vitaal ouder worden
  Besparingsmogelijkheden WMO
  Dierenwelzijn
  Duurzaam-inloophuis
  Leegstand busremise
  Mobiliteitsvisie
  Notitie informatie Transformproject.
  Notitie leningen en energiearmoede
  Onderzoek cultuuraccomodaties/ atelierruimten
  Toeristische visie CityMarketing.
  Verhouding tussen financiering en cofinanciering Spoorzoneplannen.

  00:03:08 - 00:03:10 - Silvia Bruggenkamp
 • 4

  Elke fractievoorzitter krijgt 10 minuten spreektijd, waarvan 3 minuten gesloten spreektijd.  00:06:11 - 00:06:19 - Silvia Bruggenkamp
  00:06:19 - 00:06:20 - Henk Jan Meijer
  00:06:27 - 00:07:00 - Sonja Paauw
  00:07:09 - 00:07:12 - Silvia Bruggenkamp
  00:08:44 - 00:08:45 - Henk Jan Meijer
  00:08:49 - 00:09:05 - Sonja Paauw
  00:09:07 - 00:12:15 - Silvia Bruggenkamp
  00:12:15 - 00:12:16 - Henk Jan Meijer
  00:12:24 - 00:12:59 - Jan Nabers
  00:13:00 - 00:15:59 - Silvia Bruggenkamp
  00:15:59 - 00:16:00 - Henk Jan Meijer
  00:16:03 - 00:16:32 - Brammert Geerling
  00:16:44 - 00:17:05 - Silvia Bruggenkamp
  00:17:12 - 00:17:19 - Brammert Geerling
  00:17:24 - 00:17:25 - Henk Jan Meijer
  00:17:34 - 00:17:50 - Gerdien Rots
  00:17:56 - 00:18:24 - Silvia Bruggenkamp
  00:18:26 - 00:19:29 - Gerdien Rots
  00:19:30 - 00:19:32 - Henk Jan Meijer
  00:19:36 - 00:20:36 - Sylvana Rikkert
  00:20:42 - 00:21:47 - Silvia Bruggenkamp
  00:21:47 - 00:21:54 - Henk Jan Meijer
  00:21:59 - 00:22:42 - Sonja Paauw
  00:22:44 - 00:23:05 - Silvia Bruggenkamp
  00:23:07 - 00:23:33 - Sonja Paauw
  00:23:36 - 00:24:06 - Silvia Bruggenkamp
  00:24:06 - 00:24:07 - Henk Jan Meijer
  00:24:14 - 00:24:20 - Silvia Bruggenkamp
  00:24:20 - 00:24:23 - Henk Jan Meijer
  00:24:29 - 00:25:11 - Silvia Bruggenkamp
  00:25:11 - 00:25:14 - Henk Jan Meijer
  00:25:22 - 00:25:49 - Thom van Campen
  00:25:49 - 00:25:49 - Silvia Bruggenkamp
  00:26:00 - 00:26:45 - Thom van Campen
  00:26:48 - 00:26:51 - Silvia Bruggenkamp
  00:26:51 - 00:26:54 - Henk Jan Meijer
  00:26:56 - 00:27:02 - Thom van Campen
  00:27:02 - 00:27:09 - Henk Jan Meijer
  00:27:14 - 00:27:40 - Silvia Bruggenkamp
  00:27:40 - 00:27:42 - Henk Jan Meijer
  00:27:47 - 00:27:52 - Patty Wolthof
  00:28:25 - 00:28:34 - Silvia Bruggenkamp
  00:28:39 - 00:28:53 - Patty Wolthof
  00:28:55 - 00:29:05 - Silvia Bruggenkamp
  00:29:06 - 00:29:08 - Henk Jan Meijer
  00:29:36 - 00:32:33 - Jan Nabers
  00:32:33 - 00:32:36 - Henk Jan Meijer
  00:32:41 - 00:33:18 - Thom van Campen
  00:33:22 - 00:33:35 - Jan Nabers
  00:33:35 - 00:33:37 - Henk Jan Meijer
  00:33:53 - 00:34:20 - Jan Nabers
  00:34:22 - 00:35:16 - Thom van Campen
  00:35:19 - 00:35:29 - Jan Nabers
  00:35:29 - 00:35:31 - Henk Jan Meijer
  00:35:32 - 00:36:13 - Gerdien Rots
  00:36:16 - 00:36:57 - Jan Nabers
  00:36:59 - 00:38:06 - Gerdien Rots
  00:38:09 - 00:43:18 - Jan Nabers
  00:43:19 - 00:43:20 - Henk Jan Meijer
  00:44:24 - 00:45:16 - Jan Nabers
  00:45:19 - 00:45:32 - Patty Wolthof
  00:45:33 - 00:45:33 - Henk Jan Meijer
  00:45:36 - 00:45:54 - Thom van Campen
  00:45:58 - 00:46:22 - Jan Nabers
  00:46:25 - 00:46:55 - Thom van Campen
  00:46:58 - 00:47:18 - Jan Nabers
  00:47:20 - 00:47:24 - Thom van Campen
  00:47:28 - 00:47:32 - Henk Jan Meijer
  00:47:35 - 00:47:45 - Jan Nabers
  00:47:47 - 00:47:59 - Henk Jan Meijer
  00:48:01 - 00:48:02 - Gerdien Rots
  00:49:14 - 00:49:34 - Jan Nabers
  00:49:37 - 00:50:04 - Gerdien Rots
  00:50:04 - 00:50:09 - Henk Jan Meijer
  00:50:11 - 00:50:39 - Jan Nabers
  00:50:40 - 00:50:41 - Henk Jan Meijer
  00:50:43 - 00:50:47 - Gerdien Rots
  00:50:53 - 00:51:43 - Jan Nabers
  00:51:45 - 00:51:46 - Henk Jan Meijer
  00:51:48 - 00:52:16 - Patty Wolthof
  00:53:07 - 00:53:08 - Jan Nabers
  00:55:24 - 00:55:27 - Henk Jan Meijer
  00:55:43 - 01:00:39 - Gerdien Rots
  01:00:40 - 01:00:42 - Henk Jan Meijer
  01:00:44 - 01:01:16 - Jan Nabers
  01:01:36 - 01:02:14 - Gerdien Rots
  01:02:16 - 01:02:48 - Jan Nabers
  01:02:52 - 01:03:23 - Gerdien Rots
  01:03:27 - 01:03:31 - Jan Nabers
  01:03:33 - 01:03:46 - Gerdien Rots
  01:03:46 - 01:03:48 - Henk Jan Meijer
  01:03:56 - 01:04:31 - Brammert Geerling
  01:04:33 - 01:06:25 - Gerdien Rots
  01:06:32 - 01:07:09 - Brammert Geerling
  01:07:11 - 01:08:28 - Gerdien Rots
  01:08:28 - 01:08:29 - Henk Jan Meijer
  01:08:32 - 01:09:19 - Jan Nabers
  01:09:22 - 01:13:43 - Gerdien Rots
  01:13:43 - 01:13:46 - Henk Jan Meijer
  01:13:48 - 01:14:16 - Jan Nabers
  01:14:19 - 01:14:53 - Gerdien Rots
  01:14:56 - 01:15:10 - Jan Nabers
  01:15:12 - 01:15:31 - Gerdien Rots
  01:15:31 - 01:15:35 - Henk Jan Meijer
  01:15:39 - 01:16:16 - Patty Wolthof
  01:16:18 - 01:17:57 - Gerdien Rots
  01:18:00 - 01:18:52 - Patty Wolthof
  01:18:55 - 01:19:48 - Gerdien Rots
  01:19:48 - 01:19:50 - Henk Jan Meijer
  01:19:52 - 01:20:32 - Sonja Paauw
  01:20:35 - 01:21:41 - Gerdien Rots
  01:21:45 - 01:22:07 - Sonja Paauw
  01:22:08 - 01:22:09 - Henk Jan Meijer
  01:22:09 - 01:22:13 - Gerdien Rots
  01:22:13 - 01:22:17 - Henk Jan Meijer
  01:22:19 - 01:22:35 - Brammert Geerling
  01:22:40 - 01:22:56 - Gerdien Rots
  01:22:58 - 01:23:02 - Brammert Geerling
  01:23:10 - 01:23:15 - Gerdien Rots
  01:23:15 - 01:23:21 - Henk Jan Meijer
  01:23:25 - 01:24:19 - Gerdien Rots
  01:24:19 - 01:24:20 - Henk Jan Meijer
  01:24:24 - 01:25:12 - Thom van Campen
  01:25:16 - 01:26:24 - Gerdien Rots
  01:26:27 - 01:26:28 - Thom van Campen
  01:27:08 - 01:27:23 - Gerdien Rots
  01:27:23 - 01:27:26 - Henk Jan Meijer
  01:27:29 - 01:28:09 - Jan Nabers
  01:28:16 - 01:28:42 - Gerdien Rots
  01:28:44 - 01:29:15 - Jan Nabers
  01:29:19 - 01:29:44 - Gerdien Rots
  01:29:45 - 01:29:46 - Henk Jan Meijer
  01:29:46 - 01:29:48 - Jan Nabers
  01:30:22 - 01:30:41 - Gerdien Rots
  01:30:41 - 01:30:49 - Henk Jan Meijer
  01:30:55 - 01:31:03 - Sylvana Rikkert
  01:31:03 - 01:31:04 - Gerdien Rots
  01:31:04 - 01:31:12 - Sylvana Rikkert
  01:31:48 - 01:32:23 - Gerdien Rots
  01:32:25 - 01:32:57 - Sylvana Rikkert
  01:32:58 - 01:32:59 - Henk Jan Meijer
  01:33:03 - 01:33:27 - Patty Wolthof
  01:33:30 - 01:33:42 - Gerdien Rots
  01:33:45 - 01:33:46 - Henk Jan Meijer
  01:33:47 - 01:34:17 - Patty Wolthof
  01:34:17 - 01:34:22 - Henk Jan Meijer
  01:34:23 - 01:35:01 - Sylvana Rikkert
  01:35:04 - 01:35:38 - Patty Wolthof
  01:35:40 - 01:35:41 - Henk Jan Meijer
  01:35:42 - 01:36:29 - Sylvana Rikkert
  01:36:29 - 01:36:32 - Henk Jan Meijer
  01:36:32 - 01:36:53 - Gerdien Rots
  01:38:17 - 01:38:26 - Henk Jan Meijer
  01:38:26 - 01:38:43 - Jan Nabers
  01:38:55 - 01:48:59 - Sonja Paauw
  01:49:26 - 01:50:29 - Thom van Campen
  01:50:31 - 01:52:01 - Sonja Paauw
  01:52:04 - 01:53:10 - Thom van Campen
  01:53:11 - 01:53:15 - Henk Jan Meijer
  01:53:15 - 01:53:16 - Sonja Paauw
  01:53:16 - 01:53:20 - Henk Jan Meijer
  02:08:40 - 02:17:55 - Patty Wolthof
  02:17:55 - 02:17:56 - Henk Jan Meijer
  02:17:58 - 02:18:44 - Thom van Campen
  02:18:49 - 02:19:29 - Patty Wolthof
  02:20:01 - 02:20:38 - Thom van Campen
  02:20:42 - 02:21:31 - Patty Wolthof
  02:21:34 - 02:23:04 - Thom van Campen
  02:23:08 - 02:23:52 - Patty Wolthof
  02:23:55 - 02:24:28 - Thom van Campen
  02:24:28 - 02:24:30 - Henk Jan Meijer
  02:24:33 - 02:25:29 - Brammert Geerling
  02:25:33 - 02:26:59 - Thom van Campen
  02:27:02 - 02:27:34 - Brammert Geerling
  02:27:37 - 02:28:08 - Thom van Campen
  02:28:08 - 02:28:24 - Henk Jan Meijer
  02:28:26 - 02:29:22 - Patty Wolthof
  02:29:23 - 02:29:27 - Henk Jan Meijer
  02:29:47 - 02:34:32 - Sylvana Rikkert
  02:34:32 - 02:34:33 - Henk Jan Meijer
  02:34:35 - 02:35:04 - Brammert Geerling
  02:35:08 - 02:36:08 - Sylvana Rikkert
  02:36:10 - 02:36:47 - Brammert Geerling
  02:36:51 - 02:37:34 - Sylvana Rikkert
  02:37:36 - 02:37:52 - Brammert Geerling
  02:37:57 - 02:38:32 - Jan Nabers
  02:38:36 - 02:39:17 - Sylvana Rikkert
  02:39:20 - 02:39:48 - Jan Nabers
  02:39:52 - 02:40:43 - Sylvana Rikkert
  02:40:45 - 02:41:07 - Jan Nabers
  02:41:09 - 02:41:11 - Henk Jan Meijer
  02:41:11 - 02:41:18 - Sylvana Rikkert
  02:41:20 - 02:41:49 - Brammert Geerling
  02:41:53 - 02:45:07 - Sylvana Rikkert
  02:45:07 - 02:45:08 - Henk Jan Meijer
  02:45:10 - 02:45:40 - Patty Wolthof
  02:45:43 - 02:46:38 - Sylvana Rikkert
  02:46:41 - 02:47:03 - Patty Wolthof
  02:47:08 - 02:47:47 - Sylvana Rikkert
  02:47:47 - 02:47:50 - Henk Jan Meijer
  02:47:52 - 02:48:16 - Patty Wolthof
  02:48:19 - 02:49:23 - Sylvana Rikkert
  02:49:25 - 02:49:26 - Henk Jan Meijer
  02:49:26 - 02:49:28 - Patty Wolthof
  02:50:04 - 02:50:36 - Sylvana Rikkert
  02:50:36 - 02:50:39 - Henk Jan Meijer
  02:50:41 - 02:50:47 - Patty Wolthof
  02:50:47 - 02:50:49 - Henk Jan Meijer
  02:50:53 - 02:51:22 - Patty Wolthof
  02:51:24 - 02:51:25 - Henk Jan Meijer
  02:51:25 - 02:51:28 - Sylvana Rikkert
  02:51:28 - 02:51:37 - Henk Jan Meijer
  02:51:58 - 02:53:34 - Sylvana Rikkert
  02:53:36 - 02:54:00 - Jan Nabers
  02:54:04 - 02:54:46 - Sylvana Rikkert
  02:54:46 - 02:54:52 - Henk Jan Meijer
  02:55:13 - 03:05:40 - Brammert Geerling
  03:05:41 - 03:05:46 - Henk Jan Meijer
  03:05:49 - 03:05:55 - Thom van Campen
  03:08:46 - 03:08:52 - Henk Jan Meijer
  03:08:56 - 03:09:34 - Gerdien Rots
  03:09:40 - 03:10:33 - Thom van Campen
  03:10:37 - 03:11:32 - Gerdien Rots
  03:11:34 - 03:12:35 - Thom van Campen
  03:12:35 - 03:12:38 - Henk Jan Meijer
  03:12:54 - 03:12:55 - Gerdien Rots
  03:12:58 - 03:16:23 - Thom van Campen
  03:16:23 - 03:16:27 - Henk Jan Meijer
  03:16:28 - 03:17:01 - Jan Nabers
  03:17:11 - 03:17:40 - Thom van Campen
  03:17:43 - 03:18:00 - Jan Nabers
  03:18:02 - 03:18:30 - Thom van Campen
  03:18:34 - 03:18:37 - Jan Nabers
  03:18:40 - 03:18:43 - Thom van Campen
  03:18:43 - 03:18:48 - Jan Nabers
  03:18:48 - 03:19:34 - Thom van Campen
  03:19:34 - 03:19:36 - Henk Jan Meijer
  03:19:37 - 03:20:14 - Brammert Geerling
  03:20:16 - 03:21:12 - Thom van Campen
  03:21:15 - 03:21:31 - Brammert Geerling
  03:21:33 - 03:22:32 - Thom van Campen
  03:22:33 - 03:22:34 - Henk Jan Meijer
  03:22:35 - 03:22:47 - Jan Nabers
  03:22:52 - 03:24:25 - Thom van Campen
  03:24:26 - 03:24:41 - Henk Jan Meijer
 • 5
 • 6

  04:29:10 - 04:34:39 - Klaas Sloots
  04:34:39 - 04:34:40 - Henk Jan Meijer
  04:34:49 - 04:35:44 - Sonja Paauw
  04:35:47 - 04:37:32 - Klaas Sloots
  04:37:32 - 04:37:36 - Henk Jan Meijer
  04:37:38 - 04:38:03 - Jan Nabers
  04:38:06 - 04:38:47 - Klaas Sloots
  04:38:51 - 04:38:58 - Jan Nabers
  04:39:01 - 04:39:24 - Klaas Sloots
  04:39:28 - 04:39:42 - Jan Nabers
  04:39:42 - 04:39:43 - Henk Jan Meijer
  04:39:46 - 04:39:49 - Thom van Campen
  04:39:49 - 04:39:56 - Henk Jan Meijer
  04:40:07 - 04:45:30 - René de Heer
  04:45:37 - 04:46:20 - Gerdien Rots
  04:46:25 - 04:48:55 - René de Heer
  04:48:58 - 04:49:16 - Gerdien Rots
  04:49:19 - 04:50:19 - René de Heer
  04:50:19 - 04:50:25 - Henk Jan Meijer
  04:50:27 - 04:50:53 - Patty Wolthof
  04:50:57 - 04:52:26 - René de Heer
  04:52:28 - 04:53:22 - Patty Wolthof
  04:53:24 - 04:54:17 - René de Heer
  04:54:17 - 04:54:30 - Henk Jan Meijer
  04:54:35 - 04:54:50 - Patty Wolthof
  04:54:50 - 04:54:52 - Henk Jan Meijer
  04:54:55 - 04:54:56 - Thom van Campen
  04:54:56 - 04:55:03 - Henk Jan Meijer
  04:55:09 - 04:56:09 - Thom van Campen
  04:56:12 - 04:56:55 - René de Heer
  04:56:55 - 04:57:02 - Henk Jan Meijer
  04:57:07 - 04:58:04 - Sonja Paauw
  04:58:06 - 05:02:07 - René de Heer
  05:02:07 - 05:02:16 - Henk Jan Meijer
  05:02:18 - 05:02:47 - Brammert Geerling
  05:02:50 - 05:03:35 - René de Heer
  05:05:19 - 05:05:20 - Henk Jan Meijer
  05:05:26 - 05:05:55 - Thom van Campen
  05:05:58 - 05:06:32 - René de Heer
  05:06:34 - 05:06:35 - Henk Jan Meijer
  05:06:39 - 05:06:52 - Sonja Paauw
  05:06:56 - 05:06:58 - Henk Jan Meijer
  05:07:21 - 05:07:37 - René de Heer
  05:07:37 - 05:07:41 - Henk Jan Meijer
  05:07:43 - 05:07:49 - Gerdien Rots
  05:07:49 - 05:07:56 - Henk Jan Meijer
  05:09:01 - 05:09:02 - Jan Nabers
  05:09:42 - 05:09:44 - Henk Jan Meijer
  05:09:46 - 05:09:51 - Patty Wolthof
  05:09:52 - 05:09:53 - Henk Jan Meijer
  05:09:55 - 05:10:30 - Brammert Geerling
  05:10:32 - 05:10:38 - Henk Jan Meijer
  05:11:25 - 05:14:41 - Ed Anker
  05:14:41 - 05:14:44 - Henk Jan Meijer
  05:14:48 - 05:15:25 - Patty Wolthof
  05:15:29 - 05:16:16 - Ed Anker
  05:16:18 - 05:16:55 - Patty Wolthof
  05:16:59 - 05:18:10 - Ed Anker
  05:18:16 - 05:18:35 - Patty Wolthof
  05:18:35 - 05:18:38 - Henk Jan Meijer
  05:18:46 - 05:18:48 - Ed Anker
  05:18:48 - 05:18:49 - Henk Jan Meijer
  05:18:53 - 05:19:19 - Jan Nabers
  05:19:23 - 05:20:28 - Ed Anker
  05:20:30 - 05:20:49 - Jan Nabers
  05:20:52 - 05:24:06 - Ed Anker
  05:24:06 - 05:24:07 - Henk Jan Meijer
  05:24:10 - 05:24:43 - Jan Nabers
  05:24:46 - 05:24:49 - Ed Anker
  05:25:50 - 05:26:03 - Jan Nabers
  05:26:09 - 05:27:09 - Ed Anker
  05:27:09 - 05:27:10 - Henk Jan Meijer
  05:27:12 - 05:27:45 - Sylvana Rikkert
  05:27:52 - 05:29:02 - Ed Anker
  05:29:05 - 05:29:11 - Henk Jan Meijer
  05:29:26 - 05:31:45 - William Dogger
  05:31:46 - 05:31:47 - Henk Jan Meijer
  05:31:51 - 05:32:44 - Jan Nabers
  05:32:49 - 05:34:13 - William Dogger
  05:34:18 - 05:34:31 - Jan Nabers
  05:34:35 - 05:35:20 - William Dogger
  05:35:24 - 05:35:31 - Jan Nabers
  05:35:34 - 05:35:41 - William Dogger
  05:35:41 - 05:35:43 - Henk Jan Meijer
  05:35:47 - 05:36:47 - Sonja Paauw
  05:36:49 - 05:37:24 - William Dogger
  05:37:26 - 05:37:50 - Sonja Paauw
  05:37:52 - 05:38:16 - William Dogger
  05:38:16 - 05:38:17 - Henk Jan Meijer
  05:38:19 - 05:38:24 - Sonja Paauw
  05:38:24 - 05:38:25 - Henk Jan Meijer
  05:38:29 - 05:39:48 - Gerdien Rots
  05:39:48 - 05:39:49 - Henk Jan Meijer
  05:39:52 - 05:40:04 - Sonja Paauw
  05:40:04 - 05:40:05 - Henk Jan Meijer
  05:40:08 - 05:43:05 - William Dogger
  05:43:06 - 05:43:07 - Henk Jan Meijer
  05:43:08 - 05:43:13 - Sonja Paauw
  05:43:19 - 05:43:26 - William Dogger
  05:43:33 - 05:43:34 - Sonja Paauw
  05:43:42 - 05:43:44 - William Dogger
  05:43:44 - 05:43:46 - Henk Jan Meijer
  05:43:48 - 05:44:45 - Jan Nabers
  05:44:50 - 05:45:04 - William Dogger
  05:45:04 - 05:45:06 - Henk Jan Meijer
  05:45:08 - 05:45:20 - Jan Nabers
  05:45:22 - 05:46:59 - William Dogger
  05:46:59 - 05:47:00 - Henk Jan Meijer
  05:47:03 - 05:48:07 - Gerdien Rots
  05:48:11 - 05:48:25 - William Dogger
  05:48:29 - 05:49:16 - Gerdien Rots
  05:49:17 - 05:51:22 - William Dogger
  05:51:22 - 05:51:26 - Henk Jan Meijer
  05:51:30 - 05:51:37 - Patty Wolthof
  05:51:40 - 05:51:42 - William Dogger
  05:51:45 - 05:51:55 - Henk Jan Meijer
  05:52:12 - 05:57:26 - Michiel van Willigen
  05:57:26 - 05:57:29 - Henk Jan Meijer
  05:57:38 - 05:57:51 - Silvia Bruggenkamp
  05:57:55 - 05:58:36 - Michiel van Willigen
  06:00:58 - 06:01:06 - Henk Jan Meijer
  06:01:15 - 06:01:47 - Thom van Campen
  06:01:49 - 06:02:44 - Michiel van Willigen
  06:02:48 - 06:03:22 - Thom van Campen
  06:03:25 - 06:04:27 - Michiel van Willigen
  06:05:43 - 06:05:44 - Henk Jan Meijer
  06:05:45 - 06:06:32 - Sonja Paauw
  06:06:34 - 06:08:05 - Michiel van Willigen
  06:08:28 - 06:08:29 - Henk Jan Meijer
  06:08:32 - 06:08:49 - Sonja Paauw
  06:08:52 - 06:09:07 - Michiel van Willigen
  06:09:11 - 06:09:11 - Sonja Paauw
  06:09:14 - 06:09:19 - Michiel van Willigen
  06:09:21 - 06:09:43 - Sonja Paauw
  06:09:45 - 06:09:58 - Michiel van Willigen
  06:10:01 - 06:10:07 - Sonja Paauw
  06:10:09 - 06:10:47 - Michiel van Willigen
  06:10:48 - 06:11:05 - Sonja Paauw
  06:11:09 - 06:12:14 - Michiel van Willigen
  06:12:14 - 06:12:16 - Sonja Paauw
  06:12:16 - 06:12:25 - Michiel van Willigen
  06:13:04 - 06:13:05 - Henk Jan Meijer
  06:14:41 - 06:15:28 - Jan Nabers
  06:15:30 - 06:16:29 - Michiel van Willigen
  06:16:29 - 06:16:30 - Henk Jan Meijer
  06:16:31 - 06:17:13 - Jan Nabers
  06:17:15 - 06:17:51 - Michiel van Willigen
  06:17:51 - 06:17:57 - Henk Jan Meijer
  06:31:45 - 06:37:01 - Monique Schuttenbeld
  06:37:01 - 06:37:04 - Henk Jan Meijer
  06:37:09 - 06:37:57 - Sylvana Rikkert
  06:38:00 - 06:38:42 - Monique Schuttenbeld
  06:38:45 - 06:38:45 - Henk Jan Meijer
  06:38:50 - 06:39:24 - Patty Wolthof
  06:39:27 - 06:40:08 - Monique Schuttenbeld
  06:40:12 - 06:40:59 - Jan Nabers
  06:41:01 - 06:41:01 - Monique Schuttenbeld
  06:41:32 - 06:41:47 - Jan Nabers
  06:41:49 - 06:42:21 - Monique Schuttenbeld
  06:42:24 - 06:42:28 - Jan Nabers
  06:42:36 - 06:42:38 - Henk Jan Meijer
  06:42:41 - 06:42:53 - Patty Wolthof
  06:42:54 - 06:43:08 - Monique Schuttenbeld
  06:43:11 - 06:43:43 - Patty Wolthof
  06:43:46 - 06:43:51 - Monique Schuttenbeld
  06:44:27 - 06:44:28 - Henk Jan Meijer
  06:44:34 - 06:45:17 - Sonja Paauw
  06:45:20 - 06:45:31 - Monique Schuttenbeld
  06:45:34 - 06:45:36 - Sonja Paauw
  06:45:36 - 06:48:05 - Monique Schuttenbeld
  06:48:05 - 06:48:06 - Henk Jan Meijer
  06:48:17 - 06:49:02 - Sonja Paauw
  06:49:05 - 06:49:37 - Monique Schuttenbeld
  06:49:39 - 06:49:46 - Sonja Paauw
  06:49:46 - 06:49:50 - Henk Jan Meijer
  06:49:51 - 06:49:51 - Gerdien Rots
  06:50:27 - 06:50:27 - Monique Schuttenbeld
  06:50:30 - 06:50:40 - Sonja Paauw
  06:50:43 - 06:51:06 - Monique Schuttenbeld
  06:51:06 - 06:51:07 - Henk Jan Meijer
  06:51:13 - 06:52:06 - Jan Nabers
  06:52:09 - 06:52:54 - Monique Schuttenbeld
  06:52:55 - 06:52:55 - Henk Jan Meijer
  06:52:57 - 06:53:13 - Jan Nabers
  06:53:15 - 06:53:23 - Monique Schuttenbeld
  06:54:01 - 06:54:04 - Henk Jan Meijer
  06:54:11 - 06:54:21 - Brammert Geerling
  06:54:23 - 06:55:35 - Monique Schuttenbeld
  06:55:38 - 06:56:22 - Brammert Geerling
  06:56:24 - 06:57:33 - Monique Schuttenbeld
  06:57:35 - 06:57:46 - Brammert Geerling
  06:57:49 - 06:57:49 - Henk Jan Meijer
  06:57:52 - 06:58:05 - Thom van Campen
  06:58:08 - 06:58:12 - Monique Schuttenbeld
  06:58:25 - 06:58:26 - Henk Jan Meijer
  06:58:43 - 07:06:54 - Klaas Sloots
  07:06:54 - 07:06:56 - Henk Jan Meijer
  07:07:01 - 07:07:56 - Gerdien Rots
  07:07:59 - 07:08:58 - Klaas Sloots
  07:09:02 - 07:09:08 - Gerdien Rots
  07:09:13 - 07:12:05 - Klaas Sloots
  07:12:05 - 07:12:08 - Henk Jan Meijer
  07:12:19 - 07:12:25 - Sonja Paauw
  07:12:27 - 07:12:31 - Klaas Sloots
  07:17:50 - 07:18:43 - Brammert Geerling
  07:18:47 - 07:19:20 - Klaas Sloots
  07:19:25 - 07:19:45 - Brammert Geerling
  07:19:49 - 07:19:59 - Klaas Sloots
  07:19:59 - 07:20:03 - Henk Jan Meijer
  07:20:07 - 07:20:27 - Sylvana Rikkert
  07:20:29 - 07:21:36 - Klaas Sloots
  07:21:49 - 07:21:52 - Henk Jan Meijer
  07:27:34 - 07:28:19 - Patty Wolthof
  07:28:24 - 07:28:49 - Henk Jan Meijer
  07:28:54 - 07:28:56 - Patty Wolthof
  07:29:01 - 07:29:02 - Henk Jan Meijer
  07:29:04 - 07:29:17 - Thom van Campen
  07:29:19 - 07:29:21 - Henk Jan Meijer
  07:29:22 - 07:29:37 - Patty Wolthof
  07:29:42 - 07:30:59 - Henk Jan Meijer
 • 7
 • 8