Raadsplein info/debat Raadzaal

dinsdag 29 september 2020 20:15 - 21:40
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. J. Raap / Griffier: M.Zweers
Toelichting:

Aangepaste agenda nav de verscherpte coronaregels

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:03:16 - 00:05:44 - Jan Slijkhuis
  00:05:44 - 00:05:46 - Jacob Raap
  00:05:48 - 00:05:52 - Gerdien Rots
  00:05:59 - 00:06:31 - Jan Slijkhuis
  00:06:31 - 00:06:35 - Jacob Raap
  00:07:06 - 00:10:22 - Thom van Campen
  00:10:22 - 00:10:25 - Jacob Raap
  00:10:41 - 00:11:02 - Brammert Geerling
  00:11:04 - 00:11:53 - Thom van Campen
  00:11:56 - 00:11:59 - Brammert Geerling
  00:12:04 - 00:12:05 - Jacob Raap
  00:12:05 - 00:12:06 - Thom van Campen
  00:13:05 - 00:13:14 - Gerdien Rots
 • 1.b
 • 2

  In het najaar van 2018 heeft de raad ingestemd met het plan van aanpak voor de uitvoering van een lichtplan voor de binnenstad. De raad wordt nu voorgesteld in te stemmen met het resultaat hiervan, de Lichtvisie Binnenstad 2030. De visie is richtinggevend voor de uitwerking van lichtontwerpen voor de binnenstad en de realisatie daarvan in de komende 10 jaar. De lichtvisie moet bijdragen aan het aantrekkelijker en gastvrijer maken van de binnenstad voor inwoners en bezoekers door sfeervolle verlichting van gebouwen, straten en pleinen. Dit wordt ingevuld aan de hand van twee thema’s: binnen het thema ‘Trots op Zwolle’ worden iconische gebouwen en bijzondere gevels uitgelicht, wordt de historie getoond en is ruimte voor vernieuwende initiatieven, binnen het thema ‘Wegwijs in Zwolle is het doel om singels en bruggen meer in eenheid te verlichten tot gastvrije entrees en de oriëntatie te versterken. De raad wordt voorgesteld om in 2020 te starten met het maken van drie lichtontwerpen: voor de Grote Kerk, het Stationsgebouw en een derde ontwerp (nog te bepalen binnen het thema Wegwijs) en deze zo snel mogelijk te realiseren. Daarbij wordt de raad gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringsbudget en bijbehorende dekking. Tenslotte wordt de raad voorgesteld in te stemmen met het vervolgproces waarin de raad een werksessie heeft die de uitvoeringsagenda voor de komende jaren verder vorm geeft. In de werksessie zal de raad gevraagd worden om alle mogelijke projecten te beschouwen en daarin een prioritering voor de middellange termijn aan te geven. Hierna zal de uitvoeringsagenda voor de komende jaren, inclusief de hiervoor benodigde financiering, uitgewerkt worden.
  Voor technische en feitelijke vragen: Peter Sluijs (06-22846884) P.Sluijs@zwolle.nl  00:16:25 - 00:16:34 - Jacob Raap
  00:16:53 - 00:19:21 - David Hof
  00:19:21 - 00:19:24 - Jacob Raap
  00:19:25 - 00:19:50 - Thom van Campen
  00:19:53 - 00:20:56 - David Hof
  00:20:57 - 00:20:58 - Jacob Raap
  00:21:01 - 00:21:33 - Thom van Campen
  00:22:18 - 00:22:20 - Jacob Raap
  00:22:50 - 00:24:54 - Anneloes Krone
  00:24:54 - 00:24:56 - Jacob Raap
  00:25:14 - 00:25:34 - Anneloes Krone
  00:25:34 - 00:25:35 - Jacob Raap
  00:25:37 - 00:26:08 - Anneloes Krone
  00:26:08 - 00:26:13 - Jacob Raap
  00:26:13 - 00:26:14 - Thom van Campen
  00:27:07 - 00:27:08 - Anneloes Krone
  00:27:43 - 00:28:21 - Thom van Campen
  00:28:22 - 00:28:37 - Anneloes Krone
  00:28:37 - 00:28:39 - Jacob Raap
  00:29:07 - 00:33:10 - Margriet Leest
  00:33:10 - 00:33:16 - Jacob Raap
  00:33:43 - 00:35:56 - Brammert Geerling
  00:35:56 - 00:35:59 - Jacob Raap
  00:36:56 - 00:37:45 - Brammert Geerling
  00:37:45 - 00:37:47 - Jacob Raap
  00:37:50 - 00:38:26 - Thom van Campen
  00:38:28 - 00:38:53 - Brammert Geerling
  00:38:53 - 00:38:56 - Jacob Raap
  00:39:00 - 00:39:26 - Ron Klappe
  00:39:31 - 00:39:34 - Brammert Geerling
  00:39:34 - 00:39:38 - Jacob Raap
  00:40:10 - 00:41:22 - Ron Klappe
  00:41:22 - 00:41:23 - Jacob Raap
  00:41:24 - 00:41:43 - David Hof
  00:41:46 - 00:42:06 - Ron Klappe
  00:42:08 - 00:42:09 - Jacob Raap
  00:42:09 - 00:42:10 - Margriet Leest
  00:42:33 - 00:42:52 - Ron Klappe
  00:42:54 - 00:43:10 - Margriet Leest
  00:43:15 - 00:43:29 - Ron Klappe
  00:43:31 - 00:43:54 - Margriet Leest
  00:43:56 - 00:44:08 - Ron Klappe
  00:44:08 - 00:44:15 - Jacob Raap
  00:44:40 - 00:47:45 - René de Heer
  00:47:45 - 00:47:47 - Jacob Raap
  00:47:48 - 00:48:34 - Margriet Leest
  00:48:36 - 00:49:51 - René de Heer
  00:49:51 - 00:49:53 - Jacob Raap
  00:49:54 - 00:50:11 - Margriet Leest
  00:50:14 - 00:51:18 - René de Heer
  00:51:19 - 00:51:21 - Jacob Raap
  00:51:25 - 00:51:45 - Anneloes Krone
  00:51:48 - 00:52:43 - René de Heer
  00:52:43 - 00:52:44 - Jacob Raap
  00:52:46 - 00:57:42 - René de Heer
  00:57:42 - 00:57:45 - Jacob Raap
  00:57:47 - 00:58:23 - Brammert Geerling
  00:58:28 - 00:59:14 - René de Heer
  00:59:18 - 00:59:48 - Brammert Geerling
  00:59:50 - 00:59:55 - René de Heer
  00:59:55 - 00:59:58 - Jacob Raap
  01:00:00 - 01:00:25 - Jan Slijkhuis
  01:00:29 - 01:02:33 - René de Heer
  01:02:33 - 01:02:34 - Jacob Raap
  01:02:39 - 01:02:55 - Jan Slijkhuis
  01:03:01 - 01:04:37 - René de Heer
  01:04:37 - 01:04:45 - Jacob Raap
  01:04:50 - 01:04:52 - Jan Slijkhuis
  01:04:52 - 01:04:55 - Jacob Raap
  01:04:57 - 01:07:57 - René de Heer
  01:07:57 - 01:07:58 - Jacob Raap
  01:08:02 - 01:08:46 - Gerdien Rots
  01:08:49 - 01:09:26 - René de Heer
  01:09:26 - 01:09:27 - Jacob Raap
  01:09:29 - 01:09:56 - Gerdien Rots
  01:09:57 - 01:10:00 - Jacob Raap
  01:10:01 - 01:11:31 - Thom van Campen
  01:11:32 - 01:11:35 - Jacob Raap
  01:11:37 - 01:12:52 - René de Heer
  01:12:52 - 01:12:54 - Jacob Raap
  01:12:55 - 01:13:30 - Thom van Campen
  01:13:31 - 01:13:33 - Jacob Raap
  01:13:33 - 01:13:54 - Brammert Geerling
  01:13:59 - 01:14:01 - René de Heer
  01:14:01 - 01:14:02 - Jacob Raap
  01:14:05 - 01:14:46 - Jan Slijkhuis
  01:14:48 - 01:16:18 - René de Heer
  01:16:18 - 01:16:20 - Jacob Raap
  01:16:22 - 01:16:32 - Thom van Campen
  01:17:34 - 01:17:36 - René de Heer
  01:17:36 - 01:17:38 - Jacob Raap
  01:18:11 - 01:18:26 - Margriet Leest
  01:18:34 - 01:19:56 - René de Heer
  01:19:56 - 01:19:59 - Jacob Raap
  01:20:00 - 01:20:31 - Gerdien Rots
  01:20:35 - 01:21:17 - René de Heer
  01:21:17 - 01:22:08 - Jacob Raap
 • 3

  01:22:08 - 01:22:10 - Jacob Raap