Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 18 november 2019 19:30 - 21:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Voozitter: Jacob Raap, Griffier: Evert Jan Bagerman

Uitzending

Agendapunten

 • 1


  00:00:57 - 00:01:04 - Edwin Koster
  00:07:24 - 00:07:33 - Jacob Raap
  00:10:14 - 00:10:56 - Ruben van de Belt
  00:11:07 - 00:12:00 - Edwin Koster
  00:12:01 - 00:12:04 - Jacob Raap
  00:12:06 - 00:12:36 - Mart Oude Egbrink
  00:12:42 - 00:14:21 - Edwin Koster
  00:14:21 - 00:14:35 - Jacob Raap
 • 2
 • 3

  De huidige mobiliteitsvisie kent een looptijd van 2009-2019 en loopt daarmee op zijn eind. In het afgelopen decennium is er veel veranderd op het gebied van mobiliteit en in de fysieke leefomgeving. Ook moet er geanticipeerd worden op de opgaven die de komende jaren op ons afkomen. Daarom is de nieuwe mobiliteitsvisie 2020-2030 ‘Mobiliteit brengt Zwolle verder’ opgesteld. Met deze mobiliteitsvisie wordt aangegeven hoe vanuit mobiliteit wordt bijgedragen aan de doelen en ambities van de Omgevingsvisie. In februari 2018 was, met het opstellen van het startdocument ‘Op weg naar 2030, Bouwstenen voor beleid’, al een opmaat geschreven voor de mobiliteitsvisie. De daarin opgenomen kernopgaven zijn in de mobiliteitsvisie nader uitgewerkt.
  De mobiliteitsvisie wordt in het vervolgproces, samen met partners, vertaald naar een dynamische mobiliteitsagenda voor de komende drie jaar. Binnen deze agenda worden actieplannen met uitvoeringsacties rond een bepaald thema opgesteld die te zijner tijd ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
  Voorgesteld wordt om in te stemmen met de mobiliteitsvisie ‘Mobiliteit brengt Zwolle verder’, om de bij de perspectiefnota 2020-2023 beschikbaar gestelde middelen in te zetten voor de uitwerking van de mobiliteitsvisie in een aantal concrete projecten en om jaarlijks – samen met partners – een dynamische mobiliteitsagenda voor drie jaar op te stellen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Jeroen van Doorne (3248) J.van.Doorne@zwolle.nl.  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aanpak rotonde Eli Heimanslaan (Stadshagen)
  Bekijken mogelijkheden om bruggen niet tijdens spits te bedienen
  Betere internetverbinding in treinen
  College gaat nadenken over het al dan niet opstellen van visie op openbaar vervoer
  De STOP- methode, in bepaalde gebieden maatwerk
  Onderzoek in hoeverre eigen materieel emissieloos kan zijn
  Raad jaarlijks informeren over uitkomsten van bestuurlijk overleg met provincie over mobiliteit en openbaar vervoer
  Volgt schriftelijke reactie op mogelijkheden die college ziet om snelle verbindingen te realiseren tussen mobipunten en stadshubs

  00:15:21 - 00:15:30 - Ron Klappe
  00:16:31 - 00:16:34 - Jacob Raap
  00:16:34 - 00:16:35 - Brammert Geerling
  00:17:20 - 00:19:37 - Ron Klappe
  00:19:37 - 00:19:42 - Jacob Raap
  00:19:52 - 00:19:54 - Alex van Dijk
  00:26:56 - 00:26:57 - Sander van Dijk
  00:26:57 - 00:27:50 - Alex van Dijk
  00:27:50 - 00:27:52 - Jacob Raap
  00:28:01 - 00:28:09 - Ruben van de Belt
  00:28:16 - 00:28:42 - Alex van Dijk
  00:28:43 - 00:28:44 - Jacob Raap
  00:31:45 - 00:35:16 - Johran Willegers
  00:35:16 - 00:35:19 - Jacob Raap
  00:35:24 - 00:35:47 - Ron Klappe
  00:35:53 - 00:35:55 - Alex van Dijk
  00:35:55 - 00:36:03 - Johran Willegers
  00:36:36 - 00:36:37 - Ron Klappe
  00:36:38 - 00:36:40 - Jacob Raap
  00:36:42 - 00:37:25 - Alex van Dijk
  00:37:29 - 00:37:43 - Johran Willegers
  00:37:46 - 00:37:55 - Alex van Dijk
  00:38:24 - 00:39:13 - Johran Willegers
  00:39:17 - 00:39:18 - Alex van Dijk
  00:39:18 - 00:39:20 - Jacob Raap
  00:39:24 - 00:39:42 - Norman Finies
  00:39:53 - 00:39:54 - Johran Willegers
  00:39:57 - 00:40:29 - Norman Finies
  00:40:32 - 00:41:41 - Johran Willegers
  00:41:44 - 00:42:03 - Norman Finies
  00:42:03 - 00:42:05 - Jacob Raap
  00:42:13 - 00:42:19 - Johran Willegers
  00:42:19 - 00:42:27 - Jacob Raap
  00:42:33 - 00:43:11 - Mart Oude Egbrink
  00:43:18 - 00:44:20 - Johran Willegers
  00:44:24 - 00:44:53 - Mart Oude Egbrink
  00:44:59 - 00:45:27 - Johran Willegers
  00:45:27 - 00:45:29 - Jacob Raap
  00:45:34 - 00:45:43 - Arjan Spaans
  00:45:47 - 00:45:55 - Johran Willegers
  00:46:00 - 00:46:02 - Arjan Spaans
  00:46:33 - 00:47:56 - Johran Willegers
  00:48:06 - 00:48:15 - Arjan Spaans
  00:48:15 - 00:48:17 - Jacob Raap
  00:48:18 - 00:52:05 - Johran Willegers
  00:52:05 - 00:52:08 - Jacob Raap
  00:52:08 - 00:52:10 - Arjan Spaans
  00:52:10 - 00:52:11 - Jacob Raap
  00:52:35 - 00:52:36 - Johran Willegers
  00:54:53 - 00:54:54 - Jacob Raap
  00:54:55 - 00:54:57 - Mart Oude Egbrink
  00:55:44 - 00:56:41 - Johran Willegers
  00:56:50 - 00:57:30 - Mart Oude Egbrink
  00:58:06 - 00:58:08 - Jacob Raap
  00:59:16 - 00:59:28 - Norman Finies
  01:01:41 - 01:01:42 - Jacob Raap
  01:01:46 - 01:01:47 - Brammert Geerling
  01:02:09 - 01:02:33 - Norman Finies
  01:02:38 - 01:03:01 - Brammert Geerling
  01:03:04 - 01:03:07 - Norman Finies
  01:03:07 - 01:03:09 - Jacob Raap
  01:03:11 - 01:03:44 - Arjan Spaans
  01:03:53 - 01:04:07 - Norman Finies
  01:04:21 - 01:04:37 - Arjan Spaans
  01:04:42 - 01:04:55 - Norman Finies
  01:05:00 - 01:05:12 - Arjan Spaans
  01:05:14 - 01:05:15 - Jacob Raap
  01:05:23 - 01:07:32 - Norman Finies
  01:07:32 - 01:07:34 - Jacob Raap
  01:08:10 - 01:08:23 - Norman Finies
  01:08:48 - 01:08:52 - Mart Oude Egbrink
  01:08:56 - 01:09:02 - Norman Finies
  01:09:03 - 01:09:04 - Jacob Raap
  01:09:09 - 01:09:10 - Norman Finies
  01:11:12 - 01:11:15 - Jacob Raap
  01:11:35 - 01:12:38 - Ruben van de Belt
  01:12:38 - 01:12:46 - Jacob Raap
  01:13:16 - 01:13:30 - Ruben van de Belt
  01:17:54 - 01:17:55 - Jacob Raap
  01:17:56 - 01:17:57 - Alex van Dijk
  01:18:11 - 01:19:18 - Ruben van de Belt
  01:19:22 - 01:19:23 - Jacob Raap
  01:27:18 - 01:32:26 - Mart Oude Egbrink
  01:32:26 - 01:32:27 - Jacob Raap
  01:32:30 - 01:32:44 - Ron Klappe
  01:32:48 - 01:33:15 - Mart Oude Egbrink
  01:33:20 - 01:33:27 - Ron Klappe
  01:33:30 - 01:33:34 - Mart Oude Egbrink
  01:33:34 - 01:33:35 - Jacob Raap
  01:34:05 - 01:34:53 - Johran Willegers
  01:34:58 - 01:36:21 - Mart Oude Egbrink
  01:36:27 - 01:37:25 - Johran Willegers
  01:37:29 - 01:38:16 - Mart Oude Egbrink
  01:38:18 - 01:39:21 - Johran Willegers
  01:39:25 - 01:39:57 - Mart Oude Egbrink
  01:39:57 - 01:39:58 - Jacob Raap
  01:40:01 - 01:40:13 - Ron Klappe
  01:40:18 - 01:40:19 - Mart Oude Egbrink
  01:40:26 - 01:40:31 - Ron Klappe
  01:40:34 - 01:40:45 - Mart Oude Egbrink
  01:40:45 - 01:40:47 - Jacob Raap
  01:41:26 - 01:41:29 - Arjan Spaans
  01:48:25 - 01:48:27 - Jacob Raap
  01:48:30 - 01:48:51 - Ruben van de Belt
  01:48:55 - 01:49:19 - Arjan Spaans
  01:49:20 - 01:49:27 - Jacob Raap
  01:50:34 - 01:54:27 - Brammert Geerling
  01:54:27 - 01:54:28 - Jacob Raap
  01:54:30 - 01:55:03 - Arjan Spaans
  01:55:10 - 01:55:51 - Brammert Geerling
  01:55:51 - 01:56:04 - Jacob Raap
  02:08:12 - 02:08:26 - William Dogger
  02:18:34 - 02:18:36 - Jacob Raap
  02:18:41 - 02:19:30 - Mart Oude Egbrink
  02:19:33 - 02:20:04 - William Dogger
  02:21:51 - 02:22:07 - Mart Oude Egbrink
  02:22:08 - 02:22:11 - William Dogger
  02:23:00 - 02:23:01 - Jacob Raap
  02:23:13 - 02:23:14 - William Dogger
  02:23:31 - 02:23:32 - Jacob Raap
  02:23:33 - 02:23:55 - Johran Willegers
  02:23:57 - 02:24:11 - William Dogger
  02:24:12 - 02:24:20 - Johran Willegers
  02:24:22 - 02:24:48 - William Dogger
  02:24:50 - 02:24:52 - Jacob Raap
  02:25:01 - 02:25:19 - Alex van Dijk
  02:25:20 - 02:25:21 - Jacob Raap
  02:25:29 - 02:31:18 - William Dogger
  02:31:20 - 02:31:22 - Jacob Raap
  02:31:23 - 02:31:26 - Alex van Dijk
  02:31:45 - 02:32:38 - William Dogger
  02:32:53 - 02:33:35 - Alex van Dijk
  02:33:38 - 02:34:17 - William Dogger
  02:34:17 - 02:34:18 - Jacob Raap
  02:37:06 - 02:37:30 - Alex van Dijk
  02:37:33 - 02:38:02 - William Dogger
  02:38:06 - 02:38:09 - Alex van Dijk
  02:39:01 - 02:39:04 - Jacob Raap
  02:39:04 - 02:39:05 - William Dogger
  02:43:35 - 02:43:36 - Jacob Raap
  02:43:38 - 02:44:43 - Johran Willegers
  02:44:50 - 02:45:37 - William Dogger
  02:45:37 - 02:45:38 - Jacob Raap
  02:46:03 - 02:46:30 - Johran Willegers
  02:46:31 - 02:46:47 - William Dogger
  02:48:21 - 02:48:23 - Jacob Raap
  02:48:27 - 02:48:53 - Norman Finies
  02:48:54 - 02:48:56 - Jacob Raap
  02:49:07 - 02:49:24 - William Dogger
  02:49:26 - 02:49:27 - Norman Finies
  02:49:27 - 02:49:28 - William Dogger
  02:55:56 - 02:55:59 - Jacob Raap
  02:56:01 - 02:56:21 - Ruben van de Belt
  02:56:23 - 02:57:40 - William Dogger
  02:57:45 - 02:58:06 - Ruben van de Belt
  02:58:09 - 02:59:22 - William Dogger
  03:00:58 - 03:00:59 - Jacob Raap
  03:01:04 - 03:01:49 - Ruben van de Belt
  03:02:06 - 03:03:23 - William Dogger
  03:03:35 - 03:03:38 - Ruben van de Belt
  03:04:28 - 03:05:31 - William Dogger
  03:05:34 - 03:05:35 - Jacob Raap
  03:05:40 - 03:05:42 - Ruben van de Belt
  03:05:44 - 03:06:50 - William Dogger
  03:06:56 - 03:07:17 - Ruben van de Belt
  03:07:19 - 03:07:42 - William Dogger
  03:07:45 - 03:07:46 - Ruben van de Belt
  03:08:04 - 03:08:26 - William Dogger
  03:08:27 - 03:08:28 - Jacob Raap
  03:08:28 - 03:08:30 - Mart Oude Egbrink
  03:09:33 - 03:09:49 - William Dogger
  03:10:00 - 03:10:50 - Johran Willegers
  03:11:33 - 03:11:34 - Jacob Raap
  03:11:36 - 03:12:01 - Arjan Spaans
  03:12:05 - 03:15:14 - William Dogger
  03:15:20 - 03:15:43 - Arjan Spaans
  03:18:32 - 03:18:34 - Jacob Raap
  03:18:38 - 03:19:18 - Brammert Geerling
  03:19:24 - 03:20:15 - William Dogger
  03:20:20 - 03:20:53 - Brammert Geerling
  03:20:57 - 03:21:26 - William Dogger
  03:21:35 - 03:21:55 - Brammert Geerling
  03:22:10 - 03:22:14 - William Dogger
  03:23:08 - 03:23:12 - Brammert Geerling
  03:23:20 - 03:23:50 - Jacob Raap
 • 4

  03:25:30 - 03:25:42 - Johran Willegers
  03:25:45 - 03:25:51 - Jacob Raap