Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 3 juni 2019 19:45 - 21:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. J. Satoor de Rootas / Griffier: E. Bagerman

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2
 • 3

  Dit onderwerp stond aanvankelijk geagendeerd op het Raadsplein van 13 mei. Vanwege het uitlopen van het debat ‘Uitgangspunten nieuw coffeeshopbeleid’ is besloten behandeling te verplaatsen naar 3 juni.
  Naar aanleiding van artikel 45 vragen over vuurwerk en de jaarwisseling is aan de raad eind 2018 toegezegd dat zij geïnformeerd zou worden over de aard en omvang van vuurwerkoverlast in Zwolle en dat de raad een opinienota zou ontvangen over vuurwerkvrije zones en een centrale vuurwerkshow. Met betrekking tot de vuurwerkoverlast verwijst het college naar een onderzoek uit 2015 en naar cijfers over het aantal meldingen bij de politie en schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen. Vervolgens worden in het voorstel de voor- en nadelen van vuurwerkvrijezones en van een centrale vuurwerkshow geschetst. Op basis hiervan wordt de raad voorgesteld een voorkeur uit te spreken voor een van de volgende varianten:

  1. Geen vuurwerkvrije zone(s) en geen centrale vuurwerkshow instellen
  2. Vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren
  3. Vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren en verplichte vuurwerkvrije zone(s) instellen bij kwetsbare objecten/gebieden
  4. Een centrale vuurwerkshow organiseren in combinatie met vuurwerkvrije zone(s)
   Nadat de raad zich opiniërend heeft uitgesproken over de varianten vindt een nadere uitwerking plaats.
   Voor technische en feitelijke informatie: Marijn Hageman (2108) M.Hageman@zwolle.nl  00:04:41 - 00:10:47 - Simone Boshove
  00:10:47 - 00:10:55 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:11:20 - 00:15:20 - Guido Pasman
  00:15:21 - 00:15:23 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:15:49 - 00:16:29 - Guido Pasman
  00:16:31 - 00:16:37 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:16:43 - 00:17:08 - Alex van Dijk
  00:17:12 - 00:17:47 - Guido Pasman
  00:17:47 - 00:17:48 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:18:09 - 00:19:36 - Guido Pasman
  00:19:36 - 00:19:38 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:19:53 - 00:23:06 - Brammert Geerling
  00:23:06 - 00:23:07 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:23:10 - 00:23:52 - Ronald Buitenhuis
  00:23:54 - 00:24:23 - Brammert Geerling
  00:24:26 - 00:24:38 - Ronald Buitenhuis
  00:24:41 - 00:25:32 - Brammert Geerling
  00:25:32 - 00:25:33 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:25:59 - 00:33:01 - Herman Sieben
  00:33:01 - 00:33:03 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:33:06 - 00:33:46 - Brammert Geerling
  00:33:49 - 00:35:45 - Herman Sieben
  00:35:47 - 00:36:26 - Brammert Geerling
  00:36:28 - 00:36:47 - Herman Sieben
  00:36:47 - 00:36:49 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:36:50 - 00:37:07 - Thom van Campen
  00:37:11 - 00:38:56 - Herman Sieben
  00:38:56 - 00:38:59 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:39:00 - 00:40:18 - Thom van Campen
  00:40:18 - 00:40:19 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:40:23 - 00:41:38 - Herman Sieben
  00:41:38 - 00:41:41 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:41:45 - 00:43:20 - Herman Sieben
  00:43:20 - 00:43:29 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:43:31 - 00:43:37 - Herman Sieben
  00:43:37 - 00:43:40 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:44:11 - 00:47:45 - Thom van Campen
  00:47:49 - 00:48:14 - Herman Sieben
  00:48:16 - 00:48:40 - Thom van Campen
  00:48:44 - 00:49:14 - Herman Sieben
  00:49:15 - 00:49:15 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:49:16 - 00:49:54 - Thom van Campen
  00:49:55 - 00:49:56 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:49:57 - 00:51:07 - Ronald Buitenhuis
  00:51:10 - 00:51:58 - Thom van Campen
  00:51:58 - 00:52:00 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:52:06 - 00:52:24 - Sander van Dijk
  00:52:25 - 00:53:08 - Thom van Campen
  00:55:28 - 00:55:30 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:55:45 - 00:57:40 - Margriet Boersma
  00:57:40 - 00:57:41 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:57:52 - 01:05:55 - Sander van Dijk
  01:05:55 - 01:05:57 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:06:02 - 01:06:49 - Thom van Campen
  01:06:53 - 01:07:53 - Sander van Dijk
  01:07:54 - 01:07:55 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:07:57 - 01:08:53 - Thom van Campen
  01:08:58 - 01:09:35 - Sander van Dijk
  01:09:35 - 01:09:36 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:10:19 - 01:10:51 - Thom van Campen
  01:10:51 - 01:10:54 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:11:00 - 01:11:06 - Sander van Dijk
  01:11:07 - 01:11:08 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:11:09 - 01:11:49 - Herman Sieben
  01:11:52 - 01:12:06 - Sander van Dijk
  01:12:06 - 01:12:07 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:12:11 - 01:12:22 - Sander van Dijk
  01:12:22 - 01:12:26 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:12:43 - 01:23:53 - Ronald Buitenhuis
  01:23:53 - 01:23:55 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:24:02 - 01:24:49 - Thom van Campen
  01:24:52 - 01:26:40 - Ronald Buitenhuis
  01:26:43 - 01:27:31 - Thom van Campen
  01:27:37 - 01:29:08 - Ronald Buitenhuis
  01:29:08 - 01:29:10 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:29:12 - 01:29:50 - Sander van Dijk
  01:29:53 - 01:31:45 - Ronald Buitenhuis
  01:31:49 - 01:32:01 - Sander van Dijk
  01:32:03 - 01:33:51 - Ronald Buitenhuis
  01:33:51 - 01:33:52 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:33:54 - 01:34:26 - Herman Sieben
  01:34:31 - 01:34:52 - Ronald Buitenhuis
  01:34:53 - 01:34:59 - Herman Sieben
  01:35:08 - 01:35:32 - Ronald Buitenhuis
  01:35:33 - 01:35:34 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:35:34 - 01:35:36 - Herman Sieben
  01:35:37 - 01:35:38 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:35:39 - 01:36:24 - Ronald Buitenhuis
  01:36:24 - 01:36:34 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:36:47 - 01:48:04 - Henk Jan Meijer
  01:48:06 - 01:48:12 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:48:12 - 01:48:13 - Thom van Campen
  01:49:08 - 01:49:31 - Henk Jan Meijer
  01:49:32 - 01:49:34 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:49:35 - 01:50:34 - Ronald Buitenhuis
  01:50:37 - 01:51:08 - Henk Jan Meijer
  01:51:09 - 01:51:10 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:51:13 - 01:51:51 - Herman Sieben
  01:51:52 - 01:52:49 - Henk Jan Meijer
  01:52:51 - 01:52:52 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:52:53 - 01:53:18 - Ronald Buitenhuis
  01:53:21 - 01:53:32 - Henk Jan Meijer
  01:53:32 - 01:53:36 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:53:38 - 01:54:15 - Thom van Campen
  01:54:15 - 01:54:19 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:54:23 - 01:54:25 - Herman Sieben
  01:54:28 - 01:54:28 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:54:31 - 01:54:56 - Ronald Buitenhuis
  01:54:59 - 01:55:06 - Henk Jan Meijer
  01:55:08 - 01:55:11 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:55:13 - 01:55:43 - Brammert Geerling
  01:55:43 - 01:55:53 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:56:13 - 01:56:27 - Henk Jan Meijer
  01:56:28 - 01:56:30 - Jeffrey Satoor de Rootas
 • 4