Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 13 mei 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. R. de Paus / Griffier: M. Zweers
Toelichting:

Het onderwerp vuurwerkbeleid is niet behandeld ivm het uitlopen van het eerste onderwerp.

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2
 • 3

  Aan de gemeenteraad is de toezegging gedaan dat - na het verlenen van een gedoogbeschikking voor een vijfde coffeeshop - een ander systeem van toewijzing onderzocht zou worden. Daarnaast ligt er de wens tot heroverweging van het hele coffeeshopbeleid. Het college stelt daarom nu aan de raad voor om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid vast te stellen. In het voorstel zijn de in de zienswijzen over de vijfde coffeeshop veelvuldig genoemde punten ook onderzocht en meegenomen. Deze punten hebben betrekking op de afstand ten opzichte van basisscholen en specifieke doelgroepen, de suggestie om coffeeshops juist op een industrieterrein te vestigen en de verwachte verkeersproblematiek. Een en ander heeft geleid tot het voorliggende voorstel van het college aan de raad. Benadrukt wordt dat het dus gaat om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid en niet om concrete locaties.
  Op 15 april jl. heeft een informatieronde plaatsgevonden, waarbij de raad in gesprek is gegaan met verschillende Zwolse organisaties en belangengroepen over hun visie op het voorstel. Volgend hierop voert de raad vanavond een debat over het voorstel.
  Voor technische en feitelijke informatie: Nathalie Gruben (4166), NMWD.Gruben@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  In Lokale 3-hoek de beperkte handelsvoorraad bespreken
  met coffeeshophouders relatie/contacten met hulpverlening bespreken
  Nadere toelichting schaarse vergunning-systematiek
  Prestatieafspraken Tactus (coffeeshopbeleid)
  voorwaarden experiment gesloten coffeeshopketen

  00:06:36 - 00:06:37 - Remko de Paus
  00:06:41 - 00:06:47 - Silvia Bruggenkamp
  00:07:58 - 00:09:09 - Brammert Geerling
  00:09:43 - 00:09:50 - Remko de Paus
  00:12:25 - 00:12:47 - Wietse de Boer
  00:12:51 - 00:13:22 - Thom van Campen
  00:13:28 - 00:13:56 - Wietse de Boer
  00:13:58 - 00:14:42 - Thom van Campen
  00:14:45 - 00:15:09 - Wietse de Boer
  00:15:11 - 00:15:12 - Remko de Paus
  00:15:14 - 00:15:24 - Silvia Bruggenkamp
  00:15:25 - 00:15:51 - Thom van Campen
  00:15:53 - 00:16:14 - Silvia Bruggenkamp
  00:16:16 - 00:16:35 - Thom van Campen
  00:16:36 - 00:16:37 - Remko de Paus
  00:16:38 - 00:16:50 - Silvia Bruggenkamp
  00:16:52 - 00:16:55 - Remko de Paus
  00:16:55 - 00:17:19 - Margriet Boersma
  00:17:45 - 00:18:24 - Thom van Campen
  00:22:23 - 00:22:24 - Remko de Paus
  00:23:33 - 00:23:33 - Brammert Geerling
  00:24:25 - 00:25:23 - Thom van Campen
  00:25:26 - 00:25:32 - Brammert Geerling
  00:25:34 - 00:25:47 - Thom van Campen
  00:25:49 - 00:26:03 - Remko de Paus
  00:26:17 - 00:29:59 - Selma Hoekstra
  00:29:59 - 00:30:02 - Remko de Paus
  00:30:29 - 00:30:39 - Selma Hoekstra
  00:30:43 - 00:30:45 - Remko de Paus
  00:30:49 - 00:31:29 - Selma Hoekstra
  00:31:31 - 00:31:32 - Remko de Paus
  00:31:32 - 00:32:06 - Thom van Campen
  00:32:09 - 00:32:21 - Selma Hoekstra
  00:32:24 - 00:32:50 - Thom van Campen
  00:32:53 - 00:33:06 - Selma Hoekstra
  00:33:34 - 00:33:41 - Remko de Paus
  00:33:49 - 00:33:52 - Silvia Bruggenkamp
  00:36:48 - 00:36:50 - Remko de Paus
  00:36:51 - 00:37:32 - Brammert Geerling
  00:37:35 - 00:38:03 - Silvia Bruggenkamp
  00:38:07 - 00:38:16 - Brammert Geerling
  00:38:17 - 00:38:23 - Silvia Bruggenkamp
  00:38:26 - 00:38:49 - Brammert Geerling
  00:38:51 - 00:39:11 - Silvia Bruggenkamp
  00:39:13 - 00:39:35 - Brammert Geerling
  00:39:38 - 00:39:47 - Silvia Bruggenkamp
  00:39:48 - 00:39:51 - Remko de Paus
  00:39:56 - 00:40:21 - Lennart Hartman
  00:40:29 - 00:40:34 - Silvia Bruggenkamp
  00:40:37 - 00:40:52 - Lennart Hartman
  00:40:54 - 00:41:21 - Silvia Bruggenkamp
  00:41:27 - 00:41:33 - Lennart Hartman
  00:41:35 - 00:41:36 - Remko de Paus
  00:41:38 - 00:42:17 - Thom van Campen
  00:42:19 - 00:42:31 - Silvia Bruggenkamp
  00:42:34 - 00:43:05 - Thom van Campen
  00:43:07 - 00:43:38 - Silvia Bruggenkamp
  00:43:43 - 00:43:44 - Thom van Campen
  00:43:44 - 00:43:46 - Silvia Bruggenkamp
  00:45:08 - 00:45:10 - Remko de Paus
  00:45:11 - 00:46:17 - Brammert Geerling
  00:46:21 - 00:49:46 - Silvia Bruggenkamp
  00:49:46 - 00:49:49 - Remko de Paus
  00:49:50 - 00:50:42 - Thom van Campen
  00:50:47 - 00:52:39 - Silvia Bruggenkamp
  00:52:40 - 00:52:45 - Remko de Paus
  00:52:54 - 00:55:21 - Wietse de Boer
  00:55:22 - 00:55:24 - Remko de Paus
  00:56:00 - 00:56:22 - Wietse de Boer
  00:56:25 - 00:56:35 - Lennart Hartman
  00:56:38 - 00:56:59 - Wietse de Boer
  00:58:22 - 00:58:24 - Remko de Paus
  00:58:26 - 00:59:35 - Thom van Campen
  00:59:37 - 00:59:59 - Wietse de Boer
  01:01:30 - 01:02:04 - Thom van Campen
  01:02:07 - 01:02:14 - Wietse de Boer
  01:02:15 - 01:02:17 - Remko de Paus
  01:02:18 - 01:03:27 - Brammert Geerling
  01:03:31 - 01:04:10 - Wietse de Boer
  01:04:14 - 01:04:51 - Brammert Geerling
  01:04:55 - 01:07:41 - Wietse de Boer
  01:07:41 - 01:07:46 - Remko de Paus
  01:07:55 - 01:10:02 - Margriet Boersma
  01:10:02 - 01:10:04 - Remko de Paus
  01:10:05 - 01:10:47 - Brammert Geerling
  01:10:50 - 01:11:26 - Margriet Boersma
  01:11:29 - 01:12:09 - Brammert Geerling
  01:12:11 - 01:13:19 - Margriet Boersma
  01:13:19 - 01:13:21 - Remko de Paus
  01:13:22 - 01:13:41 - Brammert Geerling
  01:13:46 - 01:13:52 - Margriet Boersma
  01:13:53 - 01:13:56 - Remko de Paus
  01:13:57 - 01:14:25 - Thom van Campen
  01:14:29 - 01:14:48 - Margriet Boersma
  01:14:53 - 01:15:31 - Thom van Campen
  01:15:35 - 01:17:29 - Margriet Boersma
  01:17:30 - 01:17:34 - Remko de Paus
  01:17:50 - 01:24:04 - Lennart Hartman
  01:24:04 - 01:24:05 - Remko de Paus
  01:24:05 - 01:24:08 - Silvia Bruggenkamp
  01:24:37 - 01:24:52 - Lennart Hartman
  01:26:37 - 01:26:44 - Remko de Paus
  01:27:03 - 01:29:34 - Ilse van Hal
  01:29:35 - 01:29:36 - Remko de Paus
  01:29:38 - 01:30:04 - Silvia Bruggenkamp
  01:30:06 - 01:30:13 - Ilse van Hal
  01:30:18 - 01:30:22 - Silvia Bruggenkamp
  01:30:51 - 01:34:30 - Ilse van Hal
  01:34:30 - 01:34:31 - Remko de Paus
  01:34:32 - 01:34:50 - Silvia Bruggenkamp
  01:34:53 - 01:35:09 - Ilse van Hal
  01:35:12 - 01:35:34 - Silvia Bruggenkamp
  01:35:41 - 01:36:31 - Ilse van Hal
  01:36:31 - 01:36:33 - Remko de Paus
  01:36:34 - 01:36:52 - Thom van Campen
  01:37:25 - 01:37:25 - Ilse van Hal
  01:37:30 - 01:38:06 - Thom van Campen
  01:38:10 - 01:42:22 - Ilse van Hal
  01:42:27 - 01:42:46 - Remko de Paus
  01:42:47 - 01:42:48 - Henk Jan Meijer
  01:45:58 - 01:46:00 - Remko de Paus
  01:46:06 - 01:46:24 - Wietse de Boer
  01:46:29 - 01:48:13 - Henk Jan Meijer
  01:48:13 - 01:48:15 - Remko de Paus
  01:48:20 - 01:48:24 - Wietse de Boer
  01:48:30 - 01:49:04 - Henk Jan Meijer
  01:49:09 - 01:49:33 - Wietse de Boer
  01:49:36 - 01:53:18 - Henk Jan Meijer
  01:53:18 - 01:53:20 - Remko de Paus
  01:53:21 - 01:53:21 - Thom van Campen
  01:54:43 - 01:55:26 - Henk Jan Meijer
  01:55:30 - 01:55:57 - Thom van Campen
  01:56:15 - 01:56:16 - Remko de Paus
  01:56:53 - 02:01:24 - Henk Jan Meijer
  02:01:24 - 02:01:27 - Remko de Paus
  02:01:29 - 02:02:10 - Brammert Geerling
  02:02:14 - 02:02:43 - Henk Jan Meijer
  02:02:45 - 02:02:55 - Brammert Geerling
  02:02:58 - 02:08:14 - Henk Jan Meijer
  02:08:14 - 02:08:24 - Remko de Paus
  02:08:31 - 02:09:29 - Henk Jan Meijer
  02:09:32 - 02:09:35 - Remko de Paus
 • 4

  02:11:14 - 02:11:28 - Youcef Ben Ali
  02:11:29 - 02:11:40 - Remko de Paus
  02:11:51 - 02:12:02 - Henk Jan Meijer
  02:12:03 - 02:12:12 - Remko de Paus
  02:12:18 - 02:12:24 - Thom van Campen
  02:12:26 - 02:12:29 - Remko de Paus
  02:12:31 - 02:12:38 - Brammert Geerling
  02:12:40 - 02:12:41 - Remko de Paus
  02:12:44 - 02:12:50 - Silvia Bruggenkamp
  02:12:51 - 02:12:52 - Remko de Paus
  02:12:58 - 02:12:58 - Margriet Boersma
  02:12:59 - 02:13:00 - Remko de Paus
  02:13:09 - 02:13:15 - Ronald Buitenhuis
  02:13:16 - 02:13:18 - Remko de Paus
  02:13:20 - 02:13:23 - Simone Boshove
  02:13:29 - 02:13:31 - Remko de Paus
 • 5

  DIT ONDERWERP IS, NA UITLOPEN VAN HET VORIGE ONDERWERP, NIET MEER BEHANDELD. HET ONDERWERP ZAL OPNIEUW GEAGENDEERD WORDEN.

  Naar aanleiding van artikel 45 vragen over vuurwerk en de jaarwisseling is aan de raad eind 2018 toegezegd dat zij geïnformeerd zou worden over de aard en omvang van vuurwerkoverlast in Zwolle en dat de raad een opinienota zou ontvangen over vuurwerkvrije zones en een centrale vuurwerkshow. Met betrekking tot de vuurwerkoverlast verwijst het college naar een onderzoek uit 2015 en naar cijfers over het aantal meldingen bij de politie en schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen. Vervolgens worden in het voorstel de voor- en nadelen van vuurwerkvrijezones en van een centrale vuurwerkshow geschetst. Op basis hiervan wordt de raad voorgesteld een voorkeur uit te spreken voor een van de volgende varianten:

  1. Geen vuurwerkvrije zone(s) en geen centrale vuurwerkshow instellen
  2. Vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren
  3. Vrijwillige vuurwerkvrije zone(s) ondersteunen door te faciliteren en verplichte vuurwerkvrije zone(s) instellen bij kwetsbare objecten/gebieden
  4. Een centrale vuurwerkshow organiseren in combinatie met vuurwerkvrije zone(s)
   Nadat de raad zich opiniërend heeft uitgesproken over de varianten vindt een nadere uitwerking plaats.
   Voor technische en feitelijke informatie: Marijn Hageman (2108) M.Hageman@zwolle.nl


 • 6