Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 9 december 2019 19:30 - 21:00
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Voorzitter: Jeffrey Satoor de Rootas, Griffier: Herman Veraart

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:11 - 00:04:19 - Jeffrey Satoor de Rootas
 • 2

  De Rekenkamercommissie Zwolle heeft onderzoek verricht naar het functioneren van risicomanagement binnen de gemeentelijke organisatie. Op 2 september 2019 heeft de voorzitter van de Rekenkamercommissie het rapport “Risicomanagement in de gemeente Zwolle” aan de raad aangeboden. Voordat de raad het rapport op het Raadsplein behandeld is het college gevraagd om een reactie. De informatienota met de collegereactie is op 21 november ontvangen. De Rekenkamercommissie is in haar onderzoek nagegaan in hoeverre eerder gedane aanbevelingen en geleerde lessen zijn opgevolgd. En ook of het huidige beleid leidt tot een doeltreffende en doelmatige invulling van risicomanagement in de toekomst. Conclusie is dat Zwolle de laatste jaren flinke stappen heeft gezet in de ontwikkeling van risicomanagement. Wel zijn er grote verschillen in het risicomanagementproces per domein. Het fysieke domein (projecten) loopt voorop. Aanbevolen wordt risicomanagement te integreren in het besturingsmodel, te kiezen voor een organisatiebrede aanpak voor risicomanagement en de competenties van medewerkers verder te ontwikkelen. In zijn reactie stelt het college dat de in 2018 vastgestelde Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen de basis vormt voor de implementatie van het gemeentelijk risicomanagement. Het college is voornemens om de aanbevelingen mee te nemen in de verdere ontwikkeling en verbetering van het risicomanagement.
  Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen (4063) P.van.Drielen@zwolle.nl  00:04:27 - 00:11:35 - Jan Slijkhuis
  00:11:36 - 00:11:37 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:12:04 - 00:16:03 - Richard Kroes
  00:16:03 - 00:16:07 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:16:10 - 00:16:54 - Brammert Geerling
  00:16:57 - 00:18:28 - Richard Kroes
  00:18:32 - 00:19:42 - Brammert Geerling
  00:19:46 - 00:20:30 - Richard Kroes
  00:20:30 - 00:20:31 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:20:46 - 00:20:48 - Jan Slijkhuis
  00:21:40 - 00:21:41 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:21:42 - 00:22:46 - Richard Kroes
  00:22:46 - 00:22:48 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:22:56 - 00:23:21 - Jeroen Doornbos
  00:23:23 - 00:24:01 - Richard Kroes
  00:24:02 - 00:24:05 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:24:09 - 00:24:21 - Jolien Elshof - Rook
  00:24:45 - 00:24:46 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:24:48 - 00:24:54 - Richard Kroes
  00:24:59 - 00:25:05 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:25:14 - 00:25:20 - Mark Oldengarm
  00:30:07 - 00:30:09 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:30:12 - 00:30:51 - Brammert Geerling
  00:30:54 - 00:31:38 - Mark Oldengarm
  00:31:41 - 00:31:55 - Brammert Geerling
  00:31:56 - 00:31:57 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:32:00 - 00:33:00 - Mark Oldengarm
  00:33:01 - 00:33:02 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:33:18 - 00:33:22 - Eildert Noorda
  00:36:26 - 00:36:28 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:36:31 - 00:37:10 - Brammert Geerling
  00:37:15 - 00:37:37 - Eildert Noorda
  00:37:41 - 00:38:13 - Brammert Geerling
  00:38:16 - 00:38:32 - Eildert Noorda
  00:38:32 - 00:38:33 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:39:33 - 00:39:36 - Jeroen Doornbos
  00:42:27 - 00:42:28 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:42:29 - 00:43:14 - Brammert Geerling
  00:43:18 - 00:43:46 - Jeroen Doornbos
  00:43:49 - 00:43:59 - Brammert Geerling
  00:44:00 - 00:44:03 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:44:05 - 00:44:55 - Richard Kroes
  00:44:59 - 00:45:00 - Jeroen Doornbos
  00:45:00 - 00:45:02 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:45:07 - 00:46:53 - Jeroen Doornbos
  00:46:55 - 00:46:57 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:46:59 - 00:47:09 - Mark Oldengarm
  00:47:11 - 00:47:33 - Jeroen Doornbos
  00:47:37 - 00:47:45 - Mark Oldengarm
  00:47:46 - 00:47:47 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:47:48 - 00:48:18 - Jan Slijkhuis
  00:48:22 - 00:49:02 - Mark Oldengarm
  00:49:03 - 00:49:04 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:49:05 - 00:50:18 - Jan Slijkhuis
  00:50:20 - 00:50:20 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:50:20 - 00:50:29 - Mark Oldengarm
  00:50:32 - 00:50:47 - Jan Slijkhuis
  00:50:49 - 00:50:50 - Jeroen Doornbos
  00:50:51 - 00:50:53 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:51:57 - 00:53:38 - Brammert Geerling
  00:53:38 - 00:53:39 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:54:07 - 00:58:21 - Jolien Elshof - Rook
  00:58:21 - 00:58:23 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:58:25 - 00:58:26 - Jan Slijkhuis
  00:59:33 - 01:00:20 - Jolien Elshof - Rook
  01:01:01 - 01:01:04 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:01:08 - 01:01:26 - Jeroen Doornbos
  01:01:34 - 01:02:28 - Jolien Elshof - Rook
  01:02:28 - 01:02:30 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:02:30 - 01:02:31 - Jeroen Doornbos
  01:02:51 - 01:02:54 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:03:43 - 01:04:17 - Jolien Elshof - Rook
  01:04:21 - 01:04:27 - Mark Oldengarm
  01:04:27 - 01:04:29 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:04:29 - 01:06:21 - Jolien Elshof - Rook
  01:06:23 - 01:06:29 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:06:36 - 01:06:40 - Guido Pasman
  01:11:03 - 01:11:04 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:11:17 - 01:11:18 - Kees Jan Groen
  01:16:16 - 01:16:23 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:16:23 - 01:16:24 - Klaas Sloots
  01:16:27 - 01:16:28 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:16:35 - 01:28:52 - Klaas Sloots
  01:28:52 - 01:28:57 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:29:04 - 01:29:24 - Mark Oldengarm
  01:29:31 - 01:30:09 - Klaas Sloots
  01:30:12 - 01:30:14 - Mark Oldengarm
  01:30:14 - 01:30:19 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:30:22 - 01:30:47 - Jeroen Doornbos
  01:30:51 - 01:31:25 - Klaas Sloots
  01:31:28 - 01:31:44 - Jeroen Doornbos
  01:32:19 - 01:32:19 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:32:19 - 01:33:35 - Klaas Sloots
 • 3