Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 18 maart 2019 19:30 - 21:15
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Hans Wijnen / Griffier: Herman Veraart

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:02:04 - 00:04:49 - Hans Wijnen
 • 1.b
 • 1.c
 • 2
 • 3

  Deze beslisnota is op 5 maart 2019 behandeld in een informatieronde.
  De gemeente wil goede hulp en ondersteuning bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Om dit betaalbaar te houden, heeft de gemeenteraad in juli vorig jaar ingestemd met het Interventieplan Sociaal Domein. Er zijn toen een aantal maatregelen benoemd om de kosten terug te dringen. Eén van die maatregelen is nu nader uitgewerkt. Het betreft de collectivisering van voorzieningen. Hierbij zal door samenspel in het sociaal domein het huidige, ruime aanbod van individueel maatwerk, gedeeltelijk plaats maken voor preventieve en laagdrempelige voorzieningen. In het procesplan van aanpak wordt beschreven hoe door gemeente, maatschappelijk ‘voorveld’ en ketenpartners toegewerkt wordt naar de beoogde systeemverandering. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het procesplan van aanpak en met de voor de uitvoering benodigde projectkosten ter hoogte van € 373.200 in 2019 en bijbehorende dekking. Het Plan van Aanpak voor de Hervormingsagenda is als onderlegger bij de stukken gevoegd.
  Voor technische en feitelijke informatie: Anke van Beckhoven (2033) a.van.beckhoven@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  In kaart brengen van het voorveld
  Informeren over resultaten verminderen regeldruk in zorg
  Toelichting op toegankelijkheid en betaalbaarheid van voorzieningen

  00:04:53 - 00:05:04 - Silvia Bruggenkamp
  00:07:24 - 00:07:26 - Hans Wijnen
  00:07:28 - 00:07:46 - Bert Sluijer
  00:07:49 - 00:08:00 - Silvia Bruggenkamp
  00:08:01 - 00:08:02 - Hans Wijnen
  00:08:02 - 00:08:45 - Bert Sluijer
  00:08:50 - 00:09:21 - Silvia Bruggenkamp
  00:09:21 - 00:09:22 - Hans Wijnen
  00:11:36 - 00:11:47 - Silvia Bruggenkamp
  00:11:52 - 00:12:11 - Bert Sluijer
  00:12:15 - 00:12:37 - Silvia Bruggenkamp
  00:16:38 - 00:16:45 - Hans Wijnen
  00:16:45 - 00:16:45 - Bert Sluijer
  00:16:45 - 00:16:46 - Hans Wijnen
  00:17:30 - 00:17:58 - Silvia Bruggenkamp
  00:18:01 - 00:18:23 - Bert Sluijer
  00:18:27 - 00:18:31 - Hans Wijnen
  00:19:18 - 00:19:31 - Marco van Driel
  00:19:33 - 00:19:45 - Silvia Bruggenkamp
  00:19:46 - 00:19:47 - Hans Wijnen
  00:19:49 - 00:20:01 - Marco van Driel
  00:20:07 - 00:20:11 - Hans Wijnen
  00:20:22 - 00:20:27 - Bert Sluijer
  00:21:58 - 00:22:00 - Hans Wijnen
  00:22:01 - 00:22:12 - Silvia Bruggenkamp
  00:22:13 - 00:22:43 - Bert Sluijer
  00:22:43 - 00:22:45 - Hans Wijnen
  00:22:49 - 00:22:50 - Silvia Bruggenkamp
  00:22:55 - 00:23:47 - Bert Sluijer
  00:23:48 - 00:23:50 - Hans Wijnen
  00:23:58 - 00:24:37 - Remko de Paus
  00:24:42 - 00:25:10 - Bert Sluijer
  00:25:13 - 00:26:01 - Remko de Paus
  00:26:12 - 00:26:21 - Bert Sluijer
  00:26:21 - 00:26:23 - Hans Wijnen
  00:26:27 - 00:26:35 - Remko de Paus
  00:26:36 - 00:26:37 - Hans Wijnen
  00:26:45 - 00:30:30 - Bert Sluijer
  00:30:30 - 00:30:33 - Hans Wijnen
  00:30:35 - 00:30:54 - Silvia Bruggenkamp
  00:30:57 - 00:30:58 - Hans Wijnen
  00:31:01 - 00:31:39 - Bert Sluijer
  00:31:40 - 00:31:42 - Hans Wijnen
  00:31:47 - 00:31:49 - Johran Willegers
  00:32:46 - 00:33:17 - Bert Sluijer
  00:33:21 - 00:33:31 - Johran Willegers
  00:33:32 - 00:33:56 - Bert Sluijer
  00:33:56 - 00:33:57 - Hans Wijnen
  00:34:00 - 00:34:45 - Johran Willegers
  00:34:45 - 00:34:49 - Hans Wijnen
  00:35:22 - 00:35:28 - Bert Sluijer
  00:35:29 - 00:35:31 - Hans Wijnen
  00:35:41 - 00:37:07 - Gerdien Rots
  00:37:29 - 00:37:34 - Bert Sluijer
  00:37:35 - 00:37:52 - Gerdien Rots
  00:37:54 - 00:38:29 - Bert Sluijer
  00:38:29 - 00:38:30 - Hans Wijnen
  00:38:31 - 00:38:44 - Gerdien Rots
  00:38:45 - 00:39:11 - Bert Sluijer
  00:39:11 - 00:39:12 - Hans Wijnen
  00:39:47 - 00:40:25 - Remko de Paus
  00:40:28 - 00:40:59 - Bert Sluijer
  00:41:06 - 00:41:47 - Remko de Paus
  00:41:47 - 00:41:49 - Hans Wijnen
  00:41:59 - 00:42:04 - Bert Sluijer
  00:42:07 - 00:42:09 - Hans Wijnen
  00:42:12 - 00:42:25 - Youcef Ben Ali
  00:42:26 - 00:42:39 - Hans Wijnen
  00:42:45 - 00:43:19 - Bert Sluijer
  00:43:20 - 00:43:24 - Hans Wijnen
  00:44:14 - 00:44:23 - Bert Sluijer
  00:44:23 - 00:44:26 - Hans Wijnen
  00:44:49 - 00:45:39 - Johran Willegers
  00:45:45 - 00:46:19 - Bert Sluijer
  00:46:19 - 00:46:20 - Hans Wijnen
  00:46:21 - 00:46:52 - Johran Willegers
  00:46:54 - 00:47:08 - Bert Sluijer
  00:47:09 - 00:47:13 - Hans Wijnen
  00:53:39 - 00:55:00 - Youcef Ben Ali
  00:55:00 - 00:55:04 - Hans Wijnen
  00:55:13 - 00:57:13 - Gerdien Rots
  00:57:13 - 00:57:26 - Hans Wijnen
  00:57:28 - 00:57:44 - Youcef Ben Ali
  00:57:46 - 00:57:47 - Hans Wijnen
  00:57:56 - 00:58:28 - Leo Elfers
  00:58:32 - 00:58:50 - Gerdien Rots
  00:58:50 - 00:58:52 - Hans Wijnen
  01:00:14 - 01:00:55 - Bert Sluijer
  01:01:01 - 01:01:57 - Gerdien Rots
  01:01:57 - 01:01:58 - Hans Wijnen
  01:02:01 - 01:02:10 - Bert Sluijer
  01:02:16 - 01:10:00 - Gerdien Rots
  01:10:01 - 01:10:05 - Hans Wijnen
  01:10:14 - 01:10:16 - Youcef Ben Ali
  01:10:16 - 01:10:20 - Johran Willegers
  01:14:15 - 01:14:16 - Hans Wijnen
  01:14:16 - 01:14:26 - Bert Sluijer
  01:14:31 - 01:15:20 - Johran Willegers
  01:15:21 - 01:15:22 - Hans Wijnen
  01:15:28 - 01:16:15 - Gerdien Rots
  01:16:20 - 01:16:58 - Johran Willegers
  01:17:03 - 01:17:05 - Gerdien Rots
  01:17:08 - 01:23:25 - Johran Willegers
  01:23:26 - 01:23:34 - Hans Wijnen
  01:23:38 - 01:35:00 - Marco van Driel
  01:35:00 - 01:35:03 - Hans Wijnen
  01:35:04 - 01:35:57 - Remko de Paus
  01:36:00 - 01:37:12 - Marco van Driel
  01:37:13 - 01:37:15 - Hans Wijnen
  01:37:15 - 01:37:21 - Remko de Paus
  01:37:59 - 01:38:03 - Hans Wijnen
  01:38:13 - 01:38:19 - Youcef Ben Ali
  01:43:38 - 01:43:44 - Hans Wijnen
  01:43:48 - 01:44:25 - Johran Willegers
  01:44:29 - 01:45:15 - Youcef Ben Ali
  01:45:15 - 01:45:17 - Hans Wijnen
  01:45:23 - 01:47:02 - Gerdien Rots
  01:47:05 - 01:48:56 - Youcef Ben Ali
  01:48:56 - 01:49:12 - Hans Wijnen
  01:50:15 - 01:50:33 - Gerdien Rots
  01:50:37 - 01:50:59 - Leo Elfers
  01:51:01 - 01:51:03 - Hans Wijnen
  01:51:03 - 01:51:12 - Youcef Ben Ali
  01:53:49 - 01:53:52 - Hans Wijnen
  01:54:06 - 01:54:08 - Remko de Paus
  01:59:08 - 01:59:11 - Hans Wijnen
  01:59:14 - 01:59:27 - Bert Sluijer
  01:59:40 - 02:00:17 - Remko de Paus
  02:00:24 - 02:00:25 - Bert Sluijer
  02:00:26 - 02:04:00 - Remko de Paus
  02:04:00 - 02:04:02 - Hans Wijnen
  02:04:07 - 02:04:26 - Marco van Driel
  02:04:39 - 02:05:04 - Remko de Paus
  02:05:14 - 02:05:20 - Marco van Driel
  02:06:16 - 02:10:18 - Remko de Paus
  02:10:18 - 02:10:20 - Hans Wijnen
  02:10:32 - 02:17:06 - Leo Elfers
  02:17:06 - 02:17:33 - Hans Wijnen
  02:37:26 - 02:37:27 - Klaas Sloots
  02:42:23 - 02:42:24 - Hans Wijnen
  02:42:25 - 02:42:27 - Bert Sluijer
  02:42:55 - 02:44:07 - Klaas Sloots
  02:44:14 - 02:44:33 - Bert Sluijer
  02:44:37 - 02:47:34 - Klaas Sloots
  02:47:35 - 02:47:39 - Hans Wijnen
  02:47:49 - 02:47:53 - Klaas Sloots
  02:47:53 - 02:47:55 - Hans Wijnen
  02:47:56 - 02:47:59 - Gerdien Rots
  02:48:09 - 02:48:31 - Bert Sluijer
  02:48:40 - 02:49:10 - Gerdien Rots
  02:49:15 - 02:49:18 - Bert Sluijer
  02:49:21 - 02:49:43 - Gerdien Rots
  02:49:45 - 02:49:59 - Bert Sluijer
  02:50:00 - 02:50:01 - Hans Wijnen
  02:50:05 - 02:50:50 - Johran Willegers
  02:50:54 - 02:51:00 - Bert Sluijer
  02:51:00 - 02:51:05 - Hans Wijnen
  02:51:24 - 02:51:57 - Johran Willegers
  02:51:59 - 02:52:14 - Bert Sluijer
  02:52:14 - 02:52:15 - Hans Wijnen
  02:52:22 - 02:52:38 - Johran Willegers
  02:52:39 - 02:52:40 - Hans Wijnen
  02:52:43 - 03:00:25 - Klaas Sloots
  03:02:14 - 03:02:17 - Hans Wijnen
  03:02:19 - 03:03:07 - Gerdien Rots
  03:03:08 - 03:06:15 - Klaas Sloots
  03:06:16 - 03:06:17 - Hans Wijnen
  03:06:18 - 03:07:26 - Johran Willegers
  03:07:33 - 03:08:21 - Klaas Sloots
  03:08:21 - 03:08:25 - Hans Wijnen
  03:08:29 - 03:08:44 - Johran Willegers
  03:08:47 - 03:08:59 - Klaas Sloots
  03:10:56 - 03:10:57 - Hans Wijnen
  03:10:58 - 03:11:53 - Youcef Ben Ali
  03:11:57 - 03:16:15 - Klaas Sloots
  03:16:15 - 03:16:16 - Hans Wijnen
  03:16:16 - 03:16:50 - Marco van Driel
  03:16:54 - 03:18:06 - Klaas Sloots
  03:18:13 - 03:18:26 - Marco van Driel
  03:18:29 - 03:19:23 - Klaas Sloots
  03:21:19 - 03:21:21 - Hans Wijnen
  03:21:23 - 03:21:59 - Remko de Paus
  03:22:06 - 03:22:38 - Klaas Sloots
  03:22:39 - 03:22:40 - Hans Wijnen
  03:22:42 - 03:23:18 - Remko de Paus
  03:23:19 - 03:26:21 - Klaas Sloots
  03:26:21 - 03:26:28 - Hans Wijnen
  03:26:29 - 03:26:49 - Johran Willegers
  03:26:54 - 03:27:07 - Klaas Sloots
  03:27:07 - 03:27:08 - Hans Wijnen
  03:27:12 - 03:28:03 - Leo Elfers
  03:28:13 - 03:28:14 - Hans Wijnen
  03:28:21 - 03:28:39 - Youcef Ben Ali
  03:28:42 - 03:28:43 - Leo Elfers
  03:28:43 - 03:28:59 - Klaas Sloots
  03:29:01 - 03:29:10 - Hans Wijnen
  03:29:16 - 03:32:14 - William Dogger
  03:32:15 - 03:32:16 - Hans Wijnen
  03:32:31 - 03:33:02 - William Dogger
  03:33:05 - 03:33:07 - Leo Elfers
  03:33:09 - 03:36:43 - William Dogger
  03:36:43 - 03:36:48 - Hans Wijnen
  03:36:59 - 03:43:07 - Michiel van Willigen
  03:43:07 - 03:43:13 - Hans Wijnen
  03:43:16 - 03:43:40 - Johran Willegers
  03:43:44 - 03:44:06 - Michiel van Willigen
  03:44:07 - 03:44:11 - Hans Wijnen
  03:44:19 - 03:44:22 - René de Heer
  03:47:58 - 03:48:04 - Hans Wijnen
  03:48:08 - 03:48:46 - Remko de Paus
  03:48:50 - 03:52:56 - René de Heer
  03:52:57 - 03:54:21 - Hans Wijnen
 • 3.a
 • 4

  03:54:28 - 03:54:45 - Thom van Campen
  03:54:45 - 03:55:20 - Hans Wijnen