Raadsplein info/debat Raadzaal

dinsdag 9 juni 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Voorzitter: J. Satoor de Rootas, Griffier: E. Bagerman
Toelichting:

N.B. Vanwege de corona-maatregelen vinden de debatrondes in aangepaste vorm plaats. Tijdens de debatten zijn enkel de acht woordvoerders, de voorzitter, de griffier en de verantwoordelijke wethouder met ambtelijke ondersteuning aanwezig in de raadzaal.

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Monitoring maatregelen in de jaarlijkse Woonbrief
 • 1.b
 • 2

  Voor de locatie Campherbeeklaan 53-55 (voormalige Emmaüskerk) bestaat het voornemen om hier 27 (levensloopbestendige) appartementen te realiseren. Reeds op 19 december 2016 nam de raad een coördinatiebesluit ten aanzien van deze voorgenomen ontwikkeling. Daarmee is besloten om in één procedure de bestemmingsplanherziening en de omgevingsvergunning te behandelen. Sindsdien hebben verschillende overleggen plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar, de omwonenden, de wijkvereniging Berkum en de gemeente. In december 2018 is de raad middels een informatienota geïnformeerd over de stand van zaken. Het ontwerp van het plan is sindsdien niet meer gewijzigd.
  Over het bestemmingsplan zijn 23 zienswijzen ingediend. De beslisnota wordt geagendeerd voor de besluitvormingsronde van 15 juni. Hieraan voorafgaand worden de indieners van de zienswijzen tijdens dit inspraakmoment in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen toe te lichten.
  Voor technische en feitelijke informatie: Nuri Hesselink (2498) N.Hesselink@zwolle.nl en Francis Spikman (5167) F.Spikman@zwolle.nl  00:06:56 - 00:11:16 - Walgien
  00:11:28 - 00:11:30 - Brammert Geerling
  00:12:46 - 00:13:56 - Walgien
  00:14:08 - 00:15:01 - Reinier Mulder
  00:15:57 - 00:16:30 - Walgien
  00:16:34 - 00:17:15 - Reinier Mulder
  00:17:17 - 00:18:09 - Walgien
  00:18:14 - 00:18:53 - Reinier Mulder
  00:18:59 - 00:19:17 - Walgien
  00:19:32 - 00:20:12 - Schelto Bus
  00:20:27 - 00:20:39 - Walgien
  00:20:49 - 00:21:33 - Patty Wolthof
  00:21:36 - 00:22:39 - Walgien
  00:22:47 - 00:23:24 - Leo Elfers
  00:23:32 - 00:23:45 - Walgien
  00:23:54 - 00:24:16 - Leo Elfers
  00:24:47 - 00:30:46 - Vullers
  00:31:35 - 00:32:18 - Brammert Geerling
  00:32:21 - 00:32:47 - Vullers
  00:32:52 - 00:33:18 - Reinier Mulder
  00:33:21 - 00:34:02 - Vullers
  00:34:14 - 00:34:41 - Schelto Bus
  00:34:43 - 00:35:21 - Vullers
  00:35:28 - 00:36:02 - Leo Elfers
  00:36:03 - 00:36:21 - Vullers
  00:36:27 - 00:36:58 - Lennart Hartman
  00:37:02 - 00:37:45 - Vullers
  00:37:54 - 00:38:13 - Patty Wolthof
  00:38:17 - 00:38:53 - Vullers
  00:39:20 - 00:42:31 - Borger
  00:42:44 - 00:43:15 - Schelto Bus
  00:43:17 - 00:43:29 - Borger
  00:43:31 - 00:43:57 - Schelto Bus
  00:43:59 - 00:44:08 - Borger
  00:44:11 - 00:44:34 - Schelto Bus
  00:44:36 - 00:44:52 - Borger
  00:45:03 - 00:45:22 - Reinier Mulder
  00:45:24 - 00:45:51 - Borger
  00:45:57 - 00:46:32 - Reinier Mulder
  00:46:34 - 00:46:50 - Borger
  00:46:57 - 00:47:39 - Brammert Geerling
  00:47:41 - 00:47:44 - Borger
  00:48:21 - 00:53:09 - Bos
  00:53:22 - 00:53:24 - Silvia Bruggenkamp
  00:53:27 - 00:53:28 - Bos
  00:53:37 - 00:54:24 - Patty Wolthof
  00:54:26 - 00:54:41 - Bos
  00:54:46 - 00:55:14 - Lennart Hartman
  00:55:19 - 00:55:47 - Bos
  00:55:53 - 00:56:17 - Schelto Bus
  00:56:19 - 00:56:32 - Bos
  00:56:36 - 00:56:46 - Schelto Bus
  00:56:49 - 00:56:53 - Bos
  00:57:06 - 00:57:14 - Reinier Mulder
  00:57:17 - 00:57:26 - Bos
  00:57:35 - 00:58:06 - Leo Elfers
  00:58:10 - 00:58:30 - Bos
  00:58:56 - 01:02:31 - Ed Anker
 • 3

  In oktober 2019 stelde de gemeenteraad de Ontwikkelstrategie Wonen 2019-2023 vast. Onderdeel daarvan is dat er een Zwols pakket van maatregelen geïntroduceerd gaat worden. Met een memo d.d. 7 april 2020 werd de raad geïnformeerd over de voortgang. Naar aanleiding van deze memo stelden de SP-fractie en de CDA-fractie schriftelijke vragen hierover. Het college beantwoordde deze vragen in een informatienota d.d. 14 april 2020. Op 11 mei 2020 volgde een informatienota over het Zwols pakket van maatregelen 1.0. De informatienota’s stonden op de lijst ingekomen stukken van de besluitvormingsronde van 25 mei 2020.
  Op verzoek van de fracties van PvdA, CDA en SP zijn de informatienota’s geagendeerd voor een debatronde. De fracties willen middels dit debat richting meegeven aan het college over de snelheid en de kracht waarmee de woonmaatregelen moeten worden ingevoerd. Daarnaast willen de indienende fracties op voorhand suggesties meegeven over het aangekondigde Zwolse pakket van maatregelen 2.0. De twee geformuleerde debatvragen luiden als volgt:
  1. Wat vindt de raad van de aangekondigde maatregelen 1.0?
  2. Wat wil de raad aan het college meegeven over de maatregelen 2.0?
  Voor technische en feitelijke informatie: Géanne Koelewijn – Bosma (2089) G.Koelewijn-Bosma@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Afwijkingsmogelijkheden noodsituaties (zwols pakket van maatregelen)
  Oplevering Zwols pakket van maatregelen 2.0
  Opnemen antispeculatiebeding pakket van maatregelen 2.0

  01:17:01 - 01:20:03 - Patty Wolthof
  01:20:15 - 01:20:27 - Reinier Mulder
  01:20:30 - 01:20:58 - Patty Wolthof
  01:21:01 - 01:21:22 - Reinier Mulder
  01:21:24 - 01:21:47 - Patty Wolthof
  01:21:51 - 01:22:03 - Reinier Mulder
  01:22:12 - 01:22:39 - Annemee van de Klundert
  01:22:44 - 01:23:17 - Patty Wolthof
  01:23:23 - 01:23:35 - Annemee van de Klundert
  01:23:38 - 01:23:59 - Patty Wolthof
  01:24:06 - 01:24:15 - Annemee van de Klundert
  01:24:24 - 01:25:15 - Patty Wolthof
  01:25:34 - 01:29:00 - Brammert Geerling
  01:29:14 - 01:32:36 - Jan Nabers
  01:32:46 - 01:33:42 - Annemee van de Klundert
  01:33:48 - 01:34:55 - Jan Nabers
  01:34:59 - 01:35:30 - Annemee van de Klundert
  01:35:32 - 01:36:48 - Jan Nabers
  01:37:47 - 01:40:27 - Lennart Hartman
  01:40:34 - 01:40:49 - Jan Nabers
  01:40:55 - 01:41:25 - Lennart Hartman
  01:41:28 - 01:41:41 - Jan Nabers
  01:41:43 - 01:42:03 - Lennart Hartman
  01:42:06 - 01:42:23 - Jan Nabers
  01:42:31 - 01:43:22 - Brammert Geerling
  01:43:27 - 01:44:20 - Lennart Hartman
  01:44:28 - 01:45:26 - Brammert Geerling
  01:45:33 - 01:46:03 - Lennart Hartman
  01:46:17 - 01:46:28 - Brammert Geerling
  01:46:35 - 01:46:36 - Patty Wolthof
  01:47:05 - 01:48:13 - Lennart Hartman
  01:48:24 - 01:48:48 - Brammert Geerling
  01:48:53 - 01:48:54 - Lennart Hartman
  01:48:57 - 01:49:03 - Brammert Geerling
  01:49:05 - 01:49:43 - Lennart Hartman
  01:49:45 - 01:50:11 - Brammert Geerling
  01:50:21 - 01:51:00 - Jan Nabers
  01:51:02 - 01:51:04 - Lennart Hartman
  01:51:06 - 01:51:10 - Jan Nabers
  01:51:12 - 01:51:22 - Lennart Hartman
  01:52:06 - 01:53:34 - Annemee van de Klundert
  01:53:42 - 01:53:55 - Brammert Geerling
  01:53:59 - 01:54:47 - Annemee van de Klundert
  01:54:51 - 01:55:03 - Brammert Geerling
  01:55:08 - 01:55:42 - Annemee van de Klundert
  01:55:46 - 01:56:02 - Brammert Geerling
  01:56:08 - 01:57:35 - Annemee van de Klundert
  01:57:45 - 01:58:13 - Jan Nabers
  01:58:15 - 01:58:36 - Annemee van de Klundert
  01:58:39 - 01:59:20 - Jan Nabers
  01:59:24 - 01:59:47 - Annemee van de Klundert
  01:59:49 - 02:00:16 - Jan Nabers
  02:00:22 - 02:01:41 - Annemee van de Klundert
  02:01:55 - 02:05:03 - David Hof
  02:05:13 - 02:09:01 - Guido Pasman
  02:09:14 - 02:09:33 - Brammert Geerling
  02:09:37 - 02:10:24 - Guido Pasman
  02:10:27 - 02:10:53 - Brammert Geerling
  02:10:58 - 02:11:08 - Guido Pasman
  02:11:35 - 02:14:24 - Reinier Mulder
  02:14:49 - 02:15:37 - Lennart Hartman
  02:15:40 - 02:17:48 - Reinier Mulder
  02:18:16 - 02:18:29 - Lennart Hartman
  02:18:33 - 02:19:01 - Reinier Mulder
  02:19:07 - 02:19:14 - Patty Wolthof
  02:20:35 - 02:22:28 - Reinier Mulder
  02:22:35 - 02:22:36 - Patty Wolthof
  02:23:09 - 02:23:53 - Annemee van de Klundert
  02:23:55 - 02:24:14 - Reinier Mulder
  02:24:22 - 02:26:09 - Jan Nabers
  02:26:13 - 02:27:42 - Reinier Mulder
  02:27:50 - 02:28:48 - Jan Nabers
  02:28:53 - 02:28:59 - Reinier Mulder
  02:29:04 - 02:30:08 - Patty Wolthof
  02:30:11 - 02:30:24 - Reinier Mulder
  02:30:32 - 02:30:55 - Annemee van de Klundert
  02:30:57 - 02:31:52 - Jan Nabers
  02:32:01 - 02:32:52 - Brammert Geerling
  02:32:56 - 02:34:06 - Reinier Mulder
  02:42:46 - 02:50:56 - Ed Anker
  02:51:03 - 02:51:28 - Patty Wolthof
  02:51:31 - 02:52:12 - Ed Anker
  02:53:07 - 02:53:51 - Patty Wolthof
  02:53:54 - 02:57:01 - Ed Anker
  02:57:07 - 02:57:29 - Brammert Geerling
  02:58:18 - 02:58:48 - Ed Anker
  02:59:08 - 02:59:31 - Lennart Hartman
  02:59:35 - 03:00:37 - Ed Anker
  03:04:37 - 03:05:13 - Annemee van de Klundert
  03:05:17 - 03:06:15 - Ed Anker
  03:06:21 - 03:07:01 - Annemee van de Klundert
  03:07:01 - 03:08:11 - Ed Anker
  03:08:18 - 03:09:30 - Brammert Geerling
  03:09:33 - 03:11:44 - Ed Anker
  03:11:46 - 03:12:11 - Brammert Geerling
  03:12:15 - 03:12:17 - Ed Anker
  03:12:45 - 03:13:53 - Patty Wolthof
  03:13:57 - 03:15:11 - Ed Anker
  03:15:20 - 03:16:07 - Jan Nabers
  03:16:10 - 03:19:06 - Ed Anker
  03:19:16 - 03:20:11 - Jan Nabers
  03:21:02 - 03:21:46 - Annemee van de Klundert
  03:21:48 - 03:22:00 - Ed Anker
 • 4