Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 27 januari 2020 19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:00:40 - 00:00:41 - Johran Willegers
 • 1.b
 • 2

  De wet- en regelgeving op het gebied van toezicht en handhaving is in de laatste jaren veranderd. Gemeenten hebben meer bevoegdheden en middelen gekregen om op te kunnen treden. Daarbij neemt de bedrijvigheid in Zwolle toe, stijgt het aantal inwoners en wordt er innovatiever en intensiever gebruik gemaakt van de openbare ruimte. Het college constateert dat de huidige werkwijze en capaciteit niet meer passen bij deze ontwikkelingen. In de visie wordt beschreven waar het college wil staan in 2025. De doelstelling is daarbij tweeledig: enerzijds meegroeien met de ontwikkelingen in de stad en anderzijds een professionele doorontwikkeling van het toezicht in de openbare ruimte.
  De raad wordt voorgesteld om de Visie Toezicht openbare ruimte 2025 vast te stellen en om de voorkeur uit te spreken om al in 2021 wijkgericht te werken en de visie grotendeels te realiseren en om de financiële vertaling hiervan (€400.000 structureel) af te wegen bij de PPN 2021-2024.
  Voor technische en feitelijke informatie: Wendy Hutterd (2310), W.Hutterd@zwolle.nl.  Toezeggingen
  Onderwerp
  Concretisering extra middelen €400.000 (Visie Toezicht Openbare Ruimte)
  Evaluatie extra middelen €400.000 Toezicht in de Openbare Ruimte

  00:03:12 - 00:06:47 - Thom van Campen
  00:06:47 - 00:06:50 - Johran Willegers
  00:06:53 - 00:07:22 - Lennart Hartman
  00:07:22 - 00:07:23 - Johran Willegers
  00:07:25 - 00:08:36 - Thom van Campen
  00:08:37 - 00:08:38 - Johran Willegers
  00:08:40 - 00:09:01 - Lennart Hartman
  00:09:04 - 00:09:39 - Thom van Campen
  00:09:41 - 00:10:05 - Lennart Hartman
  00:10:06 - 00:10:11 - Johran Willegers
  00:10:14 - 00:11:00 - Youcef Ben Ali
  00:11:00 - 00:11:01 - Johran Willegers
  00:12:06 - 00:12:21 - Thom van Campen
  00:12:21 - 00:12:25 - Johran Willegers
  00:12:28 - 00:12:55 - Brammert Geerling
  00:12:55 - 00:12:56 - Johran Willegers
  00:13:00 - 00:15:03 - Thom van Campen
  00:15:05 - 00:15:09 - Johran Willegers
  00:15:14 - 00:20:20 - Sonja Paauw
  00:20:20 - 00:20:23 - Johran Willegers
  00:20:25 - 00:21:28 - Thom van Campen
  00:21:28 - 00:21:28 - Johran Willegers
  00:21:31 - 00:22:09 - Sonja Paauw
  00:22:10 - 00:22:11 - Johran Willegers
  00:22:20 - 00:23:08 - Thom van Campen
  00:23:10 - 00:23:30 - Sonja Paauw
  00:23:30 - 00:23:31 - Johran Willegers
  00:23:32 - 00:23:44 - Thom van Campen
  00:23:44 - 00:23:46 - Johran Willegers
  00:23:47 - 00:24:54 - Sonja Paauw
  00:24:56 - 00:25:02 - Johran Willegers
  00:25:16 - 00:30:19 - Youcef Ben Ali
  00:30:19 - 00:30:23 - Johran Willegers
  00:30:25 - 00:30:51 - Lennart Hartman
  00:30:51 - 00:30:53 - Johran Willegers
  00:33:20 - 00:33:29 - Lennart Hartman
  00:33:31 - 00:34:10 - Youcef Ben Ali
  00:34:12 - 00:34:14 - Johran Willegers
  00:34:17 - 00:36:01 - Thom van Campen
  00:36:01 - 00:36:03 - Johran Willegers
  00:36:05 - 00:37:35 - Youcef Ben Ali
  00:37:36 - 00:37:45 - Johran Willegers
  00:38:03 - 00:39:55 - Lennart Hartman
  00:39:55 - 00:39:59 - Johran Willegers
  00:40:05 - 00:40:08 - Arjan Spaans
  00:40:08 - 00:40:09 - Johran Willegers
  00:40:12 - 00:40:47 - Lennart Hartman
  00:42:51 - 00:42:52 - Johran Willegers
  00:43:35 - 00:44:14 - Lennart Hartman
  00:44:14 - 00:44:15 - Johran Willegers
  00:44:17 - 00:44:54 - Sonja Paauw
  00:44:55 - 00:44:59 - Johran Willegers
  00:45:23 - 00:54:38 - Gerdien Rots
  00:54:38 - 00:54:40 - Johran Willegers
  00:54:43 - 00:55:09 - Brammert Geerling
  00:55:09 - 00:55:10 - Johran Willegers
  00:55:12 - 00:56:33 - Gerdien Rots
  00:56:33 - 00:56:34 - Johran Willegers
  00:56:36 - 00:56:40 - Brammert Geerling
  00:56:43 - 00:58:45 - Gerdien Rots
  00:58:45 - 00:58:52 - Johran Willegers
  00:59:08 - 01:06:59 - Arjan Spaans
  01:06:59 - 01:07:01 - Johran Willegers
  01:07:02 - 01:07:34 - Brammert Geerling
  01:07:36 - 01:07:38 - Arjan Spaans
  01:08:28 - 01:08:29 - Johran Willegers
  01:08:32 - 01:09:06 - Brammert Geerling
  01:09:06 - 01:09:08 - Johran Willegers
  01:09:11 - 01:09:14 - Arjan Spaans
  01:09:15 - 01:09:17 - Johran Willegers
  01:09:20 - 01:10:42 - Gerdien Rots
  01:10:42 - 01:10:44 - Johran Willegers
  01:10:45 - 01:11:01 - Arjan Spaans
  01:11:01 - 01:11:06 - Johran Willegers
  01:11:13 - 01:11:38 - Arjan Spaans
  01:11:38 - 01:11:44 - Johran Willegers
  01:11:50 - 01:12:23 - Thom van Campen
  01:12:26 - 01:12:27 - Arjan Spaans
  01:13:00 - 01:13:02 - Johran Willegers
  01:13:03 - 01:13:05 - Thom van Campen
  01:13:38 - 01:13:39 - Johran Willegers
  01:13:41 - 01:14:25 - Arjan Spaans
  01:14:25 - 01:14:28 - Johran Willegers
  01:14:31 - 01:14:31 - Sonja Paauw
  01:14:31 - 01:14:33 - Johran Willegers
  01:15:07 - 01:16:15 - Thom van Campen
  01:16:19 - 01:16:30 - Sonja Paauw
  01:16:41 - 01:19:53 - Guido Pasman
  01:19:53 - 01:19:56 - Johran Willegers
  01:20:01 - 01:20:11 - Arjan Spaans
  01:20:13 - 01:20:14 - Guido Pasman
  01:20:25 - 01:20:26 - Johran Willegers
  01:20:28 - 01:20:29 - Arjan Spaans
  01:20:31 - 01:20:47 - Guido Pasman
  01:20:48 - 01:20:49 - Johran Willegers
  01:20:58 - 01:20:59 - Arjan Spaans
  01:20:59 - 01:21:56 - Guido Pasman
  01:21:56 - 01:22:01 - Johran Willegers
  01:22:16 - 01:24:34 - Brammert Geerling
  01:24:36 - 01:25:03 - Johran Willegers
  01:36:57 - 01:46:42 - William Dogger
  01:46:42 - 01:46:53 - Johran Willegers
  01:47:02 - 01:47:43 - William Dogger
  01:47:43 - 01:47:49 - Johran Willegers
  01:47:51 - 01:48:40 - Gerdien Rots
  01:48:40 - 01:48:42 - Johran Willegers
  01:48:43 - 01:49:08 - Gerdien Rots
  01:49:11 - 01:49:42 - William Dogger
  01:49:43 - 01:49:45 - Johran Willegers
  01:49:48 - 01:50:43 - Thom van Campen
  01:50:45 - 01:50:49 - Johran Willegers
  01:50:50 - 01:50:56 - Gerdien Rots
  01:51:16 - 01:52:30 - William Dogger
  01:52:30 - 01:52:32 - Johran Willegers
  01:52:35 - 01:53:15 - Sonja Paauw
  01:53:16 - 01:53:18 - Johran Willegers
  01:53:18 - 01:53:20 - William Dogger
  01:54:31 - 01:54:54 - Sonja Paauw
  01:54:57 - 01:55:19 - William Dogger
  01:55:22 - 01:55:39 - Sonja Paauw
  01:55:42 - 01:58:43 - William Dogger
  01:58:43 - 01:58:43 - Johran Willegers
  01:58:49 - 01:59:43 - Thom van Campen
  01:59:45 - 02:00:11 - William Dogger
  02:00:11 - 02:00:13 - Johran Willegers
  02:00:15 - 02:00:57 - Sonja Paauw
  02:00:58 - 02:00:58 - Johran Willegers
  02:01:00 - 02:01:37 - William Dogger
  02:09:01 - 02:09:05 - Johran Willegers
  02:09:07 - 02:09:22 - Arjan Spaans
  02:09:23 - 02:09:24 - Johran Willegers
  02:09:26 - 02:09:54 - William Dogger
  02:09:54 - 02:09:56 - Johran Willegers
  02:09:59 - 02:10:08 - Arjan Spaans
  02:10:15 - 02:10:18 - William Dogger
  02:10:18 - 02:10:21 - Johran Willegers
  02:10:22 - 02:12:04 - Youcef Ben Ali
  02:12:04 - 02:12:06 - Johran Willegers
  02:12:07 - 02:12:48 - William Dogger
  02:12:48 - 02:12:50 - Johran Willegers
  02:12:53 - 02:13:49 - Youcef Ben Ali
  02:13:52 - 02:14:22 - William Dogger
  02:14:23 - 02:14:29 - Johran Willegers
  02:14:32 - 02:14:53 - William Dogger
  02:14:53 - 02:15:05 - Johran Willegers
  02:15:05 - 02:15:06 - Sonja Paauw
  02:15:36 - 02:15:37 - Johran Willegers
  02:15:40 - 02:16:24 - William Dogger
  02:16:24 - 02:16:38 - Johran Willegers
  02:16:42 - 02:17:18 - Sonja Paauw
  02:17:19 - 02:17:20 - Johran Willegers
  02:17:22 - 02:17:43 - William Dogger
  02:17:43 - 02:17:45 - Johran Willegers
  02:17:47 - 02:18:34 - Gerdien Rots
  02:18:34 - 02:18:36 - Johran Willegers
  02:18:38 - 02:19:00 - William Dogger
  02:19:03 - 02:19:49 - Johran Willegers
  02:19:56 - 02:20:17 - Thom van Campen
  02:20:17 - 02:20:50 - Johran Willegers
 • 3

  02:23:43 - 02:23:47 - Johran Willegers
 • 4

  In de informatienota meldt het college dat met de drie preferente Zwolse woningcorporaties (deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang) en hun huurdersvertegenwoordigingen nieuwe prestatieafspraken zijn gemaakt. De afspraken zijn in gezamenlijkheid gemaakt en hebben een wederkerig karakter. Het betreffen kaderafspraken voor 4 jaar met daarbij een jaarlijkse
  uitwerking in jaarschijven. De jaarschijf voor 2020 is verder uitgewerkt en bij de stukken gevoegd.
  Op verzoek van de fracties van SP, PvdA, CDA en D66 heeft de raad op 16 december 2019 besloten deze informatienota te agenderen voor een debatronde. De agenderende fracties stellen dat de nieuwe prestatieafspraken in belangrijke mate richting geven aan de samenwerking met de corporaties en huurdersorganisaties. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het halen van de
  doelen die Zwolle heeft op het gebied van wonen. De raad wil daarom de gemaakte afspraken bespreken, eventueel aanvullende acties en aandachtspunten meegeven en bespreken of er ook prestatieafspraken gemaakt dienen te worden met de andere corporaties die in Zwolle actief zijn.
  Voor technische en feitelijke vragen: Henk Jan de Vries (2252) H.de.Vries@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Afspraken corporaties natuurinclusief bouwen opnemen in jaarschijf
  Gesprek SSH en de verhuurdersverenigingen
  Mogelijkheden regulering vrije sector huurwoningen - verordeningen antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht
  Onderzoek verstedelijkingsstrategie (prestatieafspraken)

  02:26:05 - 02:31:28 - Brammert Geerling
  02:31:29 - 02:31:33 - Johran Willegers
  02:31:55 - 02:37:44 - Patty Wolthof
  02:37:44 - 02:37:46 - Johran Willegers
  02:37:52 - 02:38:07 - Annemee van de Klundert
  02:38:08 - 02:38:09 - Johran Willegers
  02:38:11 - 02:38:37 - Patty Wolthof
  02:38:38 - 02:38:38 - Johran Willegers
  02:38:41 - 02:39:30 - Annemee van de Klundert
  02:39:30 - 02:39:32 - Johran Willegers
  02:39:33 - 02:40:07 - Patty Wolthof
  02:40:07 - 02:40:08 - Johran Willegers
  02:40:10 - 02:40:32 - Annemee van de Klundert
  02:40:33 - 02:40:34 - Johran Willegers
  02:40:35 - 02:41:09 - Patty Wolthof
  02:41:09 - 02:41:12 - Johran Willegers
  02:41:14 - 02:42:08 - Brammert Geerling
  02:42:09 - 02:42:16 - Johran Willegers
  02:42:19 - 02:42:39 - Annemee van de Klundert
  02:42:39 - 02:42:40 - Johran Willegers
  02:42:42 - 02:48:12 - Patty Wolthof
  02:48:12 - 02:48:16 - Johran Willegers
  02:48:34 - 02:51:41 - Jan Nabers
  02:51:41 - 02:51:45 - Johran Willegers
  02:51:50 - 02:52:01 - David Hof
  02:52:05 - 02:52:14 - Jan Nabers
  02:52:17 - 02:52:22 - David Hof
  02:52:23 - 02:52:23 - Johran Willegers
  02:52:27 - 02:52:34 - Jan Nabers
  02:52:35 - 02:52:35 - Johran Willegers
  02:52:38 - 02:52:43 - David Hof
  02:52:44 - 02:52:45 - Johran Willegers
  02:52:53 - 02:53:14 - Annemee van de Klundert
  02:53:17 - 02:53:36 - Jan Nabers
  02:53:36 - 02:53:37 - Johran Willegers
  02:53:40 - 02:54:14 - Annemee van de Klundert
  02:54:14 - 02:54:15 - Johran Willegers
  02:54:19 - 02:54:21 - Jan Nabers
  02:54:23 - 02:54:34 - Johran Willegers
  02:54:36 - 02:55:02 - Reinier Mulder
  02:55:02 - 02:55:03 - Johran Willegers
  02:55:04 - 02:55:34 - Jan Nabers
  02:55:34 - 02:55:36 - Johran Willegers
  02:55:36 - 02:56:14 - Reinier Mulder
  02:56:16 - 02:56:32 - Jan Nabers
  02:56:34 - 02:56:57 - Reinier Mulder
  02:56:57 - 02:56:57 - Johran Willegers
  02:56:59 - 02:57:22 - Jan Nabers
  02:57:23 - 02:58:17 - Reinier Mulder
  02:58:20 - 02:59:44 - Jan Nabers
  02:59:44 - 02:59:48 - Johran Willegers
  02:59:54 - 03:00:16 - Annemee van de Klundert
  03:00:46 - 03:00:47 - Johran Willegers
  03:00:48 - 03:01:06 - Annemee van de Klundert
  03:01:08 - 03:01:49 - Jan Nabers
  03:01:50 - 03:01:51 - Johran Willegers
  03:01:56 - 03:02:09 - Annemee van de Klundert
  03:02:09 - 03:02:10 - Johran Willegers
  03:02:10 - 03:02:34 - Jan Nabers
  03:02:34 - 03:02:36 - Johran Willegers
  03:02:38 - 03:03:18 - Patty Wolthof
  03:03:18 - 03:03:20 - Johran Willegers
  03:03:21 - 03:04:10 - Annemee van de Klundert
  03:04:10 - 03:04:14 - Johran Willegers
  03:04:22 - 03:06:14 - Jan Nabers
  03:06:14 - 03:06:17 - Johran Willegers
  03:06:22 - 03:06:31 - Reinier Mulder
  03:06:31 - 03:06:33 - Johran Willegers
  03:06:38 - 03:06:44 - Jan Nabers
  03:06:51 - 03:07:02 - Reinier Mulder
  03:07:05 - 03:08:50 - Jan Nabers
  03:08:50 - 03:08:53 - Johran Willegers
  03:09:02 - 03:12:17 - David Hof
  03:12:17 - 03:12:22 - Johran Willegers
  03:12:45 - 03:15:00 - Patrick Pelman
  03:15:00 - 03:15:02 - Johran Willegers
  03:15:04 - 03:15:14 - Jan Nabers
  03:15:14 - 03:15:15 - Johran Willegers
  03:15:18 - 03:15:29 - Patrick Pelman
  03:15:32 - 03:16:06 - Jan Nabers
  03:16:06 - 03:16:07 - Johran Willegers
  03:16:09 - 03:16:31 - Patrick Pelman
  03:16:34 - 03:16:53 - Jan Nabers
  03:16:53 - 03:16:54 - Johran Willegers
  03:17:07 - 03:18:19 - Patrick Pelman
  03:18:19 - 03:18:20 - Johran Willegers
  03:18:26 - 03:18:54 - Patty Wolthof
  03:18:59 - 03:19:11 - Patrick Pelman
  03:19:11 - 03:19:12 - Johran Willegers
  03:19:17 - 03:19:53 - Patty Wolthof
  03:19:58 - 03:20:26 - Patrick Pelman
  03:20:26 - 03:20:27 - Johran Willegers
  03:20:32 - 03:20:35 - Patty Wolthof
  03:20:37 - 03:20:38 - Johran Willegers
  03:21:05 - 03:21:10 - Patrick Pelman
  03:21:11 - 03:21:16 - Johran Willegers
  03:21:20 - 03:21:48 - David Hof
  03:21:51 - 03:21:56 - Patrick Pelman
  03:21:57 - 03:22:02 - Johran Willegers
  03:22:14 - 03:24:11 - Annemee van de Klundert
  03:24:11 - 03:24:14 - Johran Willegers
  03:24:17 - 03:24:22 - Brammert Geerling
  03:24:26 - 03:25:38 - Annemee van de Klundert
  03:25:38 - 03:25:40 - Johran Willegers
  03:25:41 - 03:26:33 - Brammert Geerling
  03:26:36 - 03:27:07 - Annemee van de Klundert
  03:28:42 - 03:28:44 - Johran Willegers
  03:28:47 - 03:29:48 - Patty Wolthof
  03:29:51 - 03:30:21 - Annemee van de Klundert
  03:31:48 - 03:31:51 - Johran Willegers
  03:31:52 - 03:32:34 - Patty Wolthof
  03:32:34 - 03:32:35 - Johran Willegers
  03:32:37 - 03:33:12 - Annemee van de Klundert
  03:33:12 - 03:33:13 - Johran Willegers
  03:33:17 - 03:33:36 - Annemee van de Klundert
  03:33:36 - 03:33:42 - Johran Willegers
  03:33:48 - 03:39:31 - Reinier Mulder
  03:39:31 - 03:39:35 - Johran Willegers
  03:39:38 - 03:39:40 - Reinier Mulder
  03:39:40 - 03:39:42 - Johran Willegers
  03:39:43 - 03:40:31 - Brammert Geerling
  03:40:33 - 03:42:14 - Reinier Mulder
  03:42:14 - 03:42:16 - Johran Willegers
  03:42:17 - 03:43:34 - Brammert Geerling
  03:43:35 - 03:43:36 - Johran Willegers
  03:43:38 - 03:44:33 - Reinier Mulder
  03:44:33 - 03:44:40 - Johran Willegers
  03:44:41 - 03:45:17 - Patty Wolthof
  03:45:17 - 03:45:17 - Johran Willegers
  03:45:22 - 03:45:58 - Reinier Mulder
  03:46:01 - 03:46:48 - Patty Wolthof
  03:46:51 - 03:47:46 - Reinier Mulder
  03:47:46 - 03:47:54 - Johran Willegers
  03:47:56 - 03:50:31 - Reinier Mulder
  03:50:33 - 03:50:36 - Johran Willegers
  03:50:39 - 03:51:20 - Jan Nabers
  03:51:20 - 03:51:30 - Johran Willegers
  03:51:32 - 03:52:05 - Reinier Mulder
  03:52:11 - 03:52:23 - Johran Willegers
  03:52:26 - 03:52:45 - Jan Nabers
  03:52:45 - 03:52:47 - Johran Willegers
  03:52:49 - 03:53:12 - Reinier Mulder
  03:53:13 - 03:53:15 - Johran Willegers
  03:53:36 - 03:55:48 - Marcel Mulder
  03:55:49 - 03:55:52 - Johran Willegers
  03:55:58 - 03:56:20 - Brammert Geerling
  03:56:23 - 03:56:30 - Marcel Mulder
  03:56:30 - 03:57:23 - Johran Willegers
  03:59:35 - 04:13:29 - Ed Anker
  04:13:29 - 04:13:30 - Johran Willegers
  04:13:35 - 04:13:57 - Patty Wolthof
  04:13:58 - 04:13:59 - Johran Willegers
  04:14:00 - 04:15:54 - Ed Anker
  04:15:54 - 04:16:00 - Johran Willegers
  04:16:04 - 04:16:08 - Marcel Mulder
  04:16:09 - 04:16:10 - Johran Willegers
  04:16:13 - 04:16:15 - Ed Anker
  04:16:15 - 04:16:28 - Johran Willegers
  04:16:52 - 04:16:53 - Ed Anker
  04:19:56 - 04:19:59 - Johran Willegers
  04:20:00 - 04:20:02 - Jan Nabers
  04:20:49 - 04:22:03 - Ed Anker
  04:24:12 - 04:24:14 - Johran Willegers
  04:24:17 - 04:24:52 - Reinier Mulder
  04:24:57 - 04:29:37 - Ed Anker
  04:29:38 - 04:29:39 - Johran Willegers
  04:29:42 - 04:29:47 - Patrick Pelman
  04:29:47 - 04:29:47 - Johran Willegers
  04:30:10 - 04:30:11 - Ed Anker
  04:30:30 - 04:30:36 - Johran Willegers
  04:30:37 - 04:31:12 - Ed Anker
  04:31:19 - 04:31:23 - Johran Willegers
  04:31:26 - 04:31:45 - Patty Wolthof
  04:31:45 - 04:31:46 - Johran Willegers
  04:32:05 - 04:33:08 - Ed Anker
  04:33:10 - 04:33:32 - Patty Wolthof
  04:33:32 - 04:33:34 - Johran Willegers
  04:33:34 - 04:33:58 - Ed Anker
  04:33:58 - 04:34:00 - Johran Willegers
  04:34:04 - 04:34:21 - Brammert Geerling
  04:34:21 - 04:34:22 - Johran Willegers
  04:34:25 - 04:35:00 - Ed Anker
  04:35:00 - 04:35:00 - Johran Willegers
  04:35:02 - 04:35:02 - Brammert Geerling
  04:35:28 - 04:35:33 - Ed Anker
  04:35:33 - 04:35:35 - Johran Willegers
  04:35:40 - 04:36:00 - David Hof
  04:36:00 - 04:36:01 - Johran Willegers
  04:36:04 - 04:36:37 - Ed Anker
  04:36:43 - 04:37:14 - David Hof
  04:37:14 - 04:37:16 - Johran Willegers
  04:37:23 - 04:37:39 - Ed Anker
  04:37:39 - 04:37:40 - Johran Willegers
  04:37:45 - 04:38:37 - Jan Nabers
  04:38:37 - 04:38:38 - Johran Willegers
  04:38:40 - 04:39:41 - Ed Anker
  04:39:41 - 04:39:41 - Johran Willegers
  04:39:45 - 04:40:38 - Jan Nabers
  04:40:39 - 04:40:40 - Johran Willegers
  04:40:40 - 04:40:42 - Ed Anker
  04:41:12 - 04:41:22 - Johran Willegers
  04:41:24 - 04:42:05 - Ed Anker
  04:42:06 - 04:43:02 - Johran Willegers
  04:43:06 - 04:43:24 - Patty Wolthof
  04:43:24 - 04:43:32 - Johran Willegers
  04:43:37 - 04:44:35 - Ed Anker
  04:44:35 - 04:44:43 - Johran Willegers
  04:44:45 - 04:45:03 - Ed Anker
  04:45:03 - 04:45:07 - Johran Willegers
  04:45:08 - 04:45:13 - Jan Nabers
  04:45:13 - 04:45:15 - Johran Willegers
  04:45:20 - 04:45:34 - Ed Anker
  04:45:34 - 04:46:09 - Johran Willegers
 • 5