Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 9 november 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. L. Elfers / Griffier: E. Bagerman
Toelichting:

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaan de raadsvergaderingen voorlopig door zonder publiek en pers. U kunt de vergadering volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad. Wilt u nog wat kwijt over een onderwerp waar de gemeenteraad over vergadert, dan kunt u een inspraakreactie mailen voor maandag 9 november 10.00 uur naar raadsgriffie@zwolle.nl

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:01:56 - 00:05:03 - Leo Elfers
 • 1.b
 • 2

  In oktober 2016 stelde de gemeenteraad de hoofdlijnen en ambities voor het grondstoffenbeleid vast. Dit is vervolgens uitgewerkt tot het Grondstoffenplan Zwolle 2017-2020 “Zwolle Zonder Afval” dat de raad op 17 juli 2017 vaststelde. Via drie sporen (faciliteren, motiveren en belonen) zijn verschillende maatregelen doorgevoerd. Dit heeft onder andere geleid tot een verbeterde infrastructuur voor afvalinzameling en het vergroten van het bewustzijn. Als gevolg daarvan is de hoeveelheid restafval de afgelopen jaren fors afgenomen. We zijn echter nog ver verwijderd van de landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) van gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar, die ook door de raad als ambitie is vastgesteld. Daarom worden nu aanvullende maatregelen voorgesteld. Ook vanuit financieel perspectief zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het financieel resultaat van inzameling en verwerking van afval en grondstoffen staat namelijk onder druk. Dit wordt versterkt door financiële prikkels vanuit het rijk, zoals de verhoging van de verbrandingsbelasting.

  Om voorgaande redenen is een integraal en samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld. In dat kader wordt voorgesteld om:
  •Het systeem “Zwols belonen” per 1 januari 2022 in te voeren;
  •De haal- en brengvoorzieningen met ingang van 1 maart 2021 te limiteren;
  •Flankerend beleid uit te werken voor specifieke doelgroepen;
  •In de periode 2021 tot en met 2024 een jaarlijkse extra storting van €750.000,- in de voorziening afval te doen;
  •De nieuwe Oud Papier & Karton-regeling “Mooi Belonen” in te voeren met ingang van 1 juli 2021.

  Voor technische en feitelijke informatie:

  Marco Kruizinga (038 - 498 2405), M.Kruizinga@zwolle.nl

  Peter van Drielen (038 - 498 4063), P.van.Drielen@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  verordening afvalstoffen herbekijken op verschillende wooncategorieën
  Betrekken partijen OPK-regeling
  gesprek rova efficiency bedrijfsvoering
  innamepunt met sorteercentrum op het Rova Terrein
  Monitoren afvaldumping
  Ophalen grof vuil speciale doelgroepen
  voortgang en haalbaarheid van de nog door te voeren maatregelen (grondstoffenplan)

  00:05:03 - 00:05:24 - Brammert Geerling
  00:05:24 - 00:05:49 - Leo Elfers
  00:05:49 - 00:09:39 - Brammert Geerling
  00:09:39 - 00:09:47 - Leo Elfers
  00:09:47 - 00:10:25 - Silvia Bruggenkamp
  00:10:26 - 00:11:46 - Brammert Geerling
  00:11:46 - 00:11:50 - Leo Elfers
  00:11:50 - 00:11:58 - Brammert Geerling
  00:11:58 - 00:12:02 - Leo Elfers
  00:12:06 - 00:12:08 - Brammert Geerling
  00:12:08 - 00:12:15 - Leo Elfers
  00:12:15 - 00:12:47 - Johran Willegers
  00:12:47 - 00:13:25 - Brammert Geerling
  00:13:25 - 00:13:27 - Leo Elfers
  00:13:27 - 00:14:19 - Johran Willegers
  00:14:21 - 00:15:15 - Brammert Geerling
  00:15:15 - 00:15:16 - Leo Elfers
  00:15:16 - 00:15:50 - Johran Willegers
  00:15:50 - 00:16:02 - Leo Elfers
  00:16:02 - 00:16:07 - Brammert Geerling
  00:16:07 - 00:16:17 - Leo Elfers
  00:16:17 - 00:16:45 - Brammert Geerling
  00:16:45 - 00:16:54 - Leo Elfers
  00:16:54 - 00:17:18 - Mark Oldengarm
  00:17:19 - 00:18:23 - Brammert Geerling
  00:18:23 - 00:18:26 - Leo Elfers
  00:18:26 - 00:18:40 - Mark Oldengarm
  00:18:40 - 00:18:44 - Leo Elfers
  00:18:44 - 00:19:04 - Brammert Geerling
  00:19:42 - 00:19:45 - Leo Elfers
  00:19:45 - 00:20:29 - Ruth Stoorvogel
  00:20:30 - 00:21:41 - Brammert Geerling
  00:21:41 - 00:21:44 - Leo Elfers
  00:21:44 - 00:21:52 - Ruth Stoorvogel
  00:21:52 - 00:21:52 - Leo Elfers
  00:21:52 - 00:22:06 - Brammert Geerling
  00:22:07 - 00:22:10 - Leo Elfers
  00:22:10 - 00:25:16 - Jan Slijkhuis
  00:25:16 - 00:25:18 - Leo Elfers
  00:25:18 - 00:25:41 - Mark Oldengarm
  00:25:43 - 00:26:46 - Jan Slijkhuis
  00:26:46 - 00:26:53 - Leo Elfers
  00:26:53 - 00:27:17 - Mark Oldengarm
  00:27:18 - 00:27:26 - Leo Elfers
  00:29:25 - 00:29:53 - Brammert Geerling
  00:30:20 - 00:30:22 - Leo Elfers
  00:30:23 - 00:30:38 - Mark Oldengarm
  00:30:56 - 00:31:01 - Leo Elfers
  00:31:01 - 00:31:22 - Mark Oldengarm
  00:31:48 - 00:31:49 - Leo Elfers
  00:31:49 - 00:32:14 - Jan Slijkhuis
  00:32:53 - 00:32:55 - Leo Elfers
  00:32:55 - 00:33:18 - Jan Slijkhuis
  00:33:58 - 00:34:02 - Leo Elfers
  00:35:40 - 00:36:08 - Mark Oldengarm
  00:36:34 - 00:36:35 - Leo Elfers
  00:37:56 - 00:38:48 - Brammert Geerling
  00:39:57 - 00:40:00 - Leo Elfers
  00:40:23 - 00:43:34 - Arjan Spaans
 • 2.a


  00:43:34 - 00:43:36 - Leo Elfers
  00:43:36 - 00:43:36 - Arjan Spaans
  00:43:37 - 00:43:50 - Silvia Bruggenkamp
  00:43:51 - 00:44:04 - Arjan Spaans
  00:44:04 - 00:44:06 - Silvia Bruggenkamp
  00:44:06 - 00:44:07 - Leo Elfers
  00:44:07 - 00:44:23 - Silvia Bruggenkamp
  00:44:23 - 00:45:08 - Arjan Spaans
  00:45:08 - 00:45:10 - Silvia Bruggenkamp
  00:45:10 - 00:45:11 - Leo Elfers
  00:45:11 - 00:45:50 - Silvia Bruggenkamp
  00:45:51 - 00:46:07 - Arjan Spaans
  00:47:52 - 00:47:56 - Leo Elfers
  00:47:56 - 00:48:41 - Arjan Spaans
  00:48:41 - 00:48:46 - Leo Elfers
  00:48:47 - 00:50:24 - Mark Oldengarm
  00:50:24 - 00:50:27 - Leo Elfers
  00:50:28 - 00:51:12 - Arjan Spaans
  00:51:14 - 00:51:16 - Leo Elfers
  00:51:16 - 00:51:56 - Mark Oldengarm
  00:53:39 - 00:53:43 - Leo Elfers
  00:53:43 - 00:54:25 - Arjan Spaans
  00:54:26 - 00:54:39 - Mark Oldengarm
  00:54:39 - 00:54:47 - Leo Elfers
  00:54:47 - 00:58:12 - Silvia Bruggenkamp
  00:58:12 - 00:58:16 - Leo Elfers
  00:58:17 - 00:58:31 - Arjan Spaans
  00:58:32 - 00:58:40 - Silvia Bruggenkamp
  00:58:42 - 00:58:43 - Leo Elfers
  00:58:43 - 00:58:51 - Arjan Spaans
  00:58:53 - 00:58:53 - Leo Elfers
  00:58:53 - 00:58:59 - Silvia Bruggenkamp
  00:58:59 - 00:59:00 - Leo Elfers
  00:59:00 - 00:59:03 - Arjan Spaans
  00:59:05 - 00:59:05 - Leo Elfers
  00:59:05 - 00:59:50 - Silvia Bruggenkamp
  00:59:51 - 00:59:52 - Leo Elfers
  00:59:52 - 01:00:35 - Brammert Geerling
  01:00:36 - 01:02:25 - Silvia Bruggenkamp
  01:02:25 - 01:02:26 - Leo Elfers
  01:02:26 - 01:03:11 - Brammert Geerling
  01:03:12 - 01:03:43 - Silvia Bruggenkamp
  01:03:44 - 01:03:48 - Leo Elfers
  01:03:48 - 01:04:24 - Mark Oldengarm
  01:04:25 - 01:04:40 - Silvia Bruggenkamp
  01:04:40 - 01:04:41 - Leo Elfers
  01:04:41 - 01:05:09 - Mark Oldengarm
  01:05:09 - 01:05:27 - Silvia Bruggenkamp
  01:05:27 - 01:05:35 - Mark Oldengarm
  01:05:35 - 01:06:07 - Silvia Bruggenkamp
  01:06:07 - 01:06:11 - Leo Elfers
  01:06:11 - 01:06:47 - Silvia Bruggenkamp
  01:06:47 - 01:06:56 - Leo Elfers
  01:06:56 - 01:09:29 - Johran Willegers
  01:09:29 - 01:09:35 - Leo Elfers
  01:09:35 - 01:10:12 - Mark Oldengarm
  01:10:13 - 01:10:43 - Johran Willegers
  01:10:45 - 01:10:46 - Mark Oldengarm
  01:11:21 - 01:12:53 - Johran Willegers
  01:12:53 - 01:12:54 - Leo Elfers
  01:12:55 - 01:13:24 - Brammert Geerling
  01:13:25 - 01:14:01 - Johran Willegers
  01:14:01 - 01:14:05 - Leo Elfers
  01:14:05 - 01:14:13 - Brammert Geerling
  01:14:14 - 01:15:08 - Johran Willegers
  01:15:08 - 01:15:10 - Leo Elfers
  01:15:10 - 01:15:36 - Brammert Geerling
  01:15:37 - 01:15:37 - Johran Willegers
  01:15:37 - 01:15:38 - Leo Elfers
  01:15:38 - 01:15:57 - Johran Willegers
  01:15:57 - 01:16:39 - Leo Elfers
  01:16:39 - 01:17:11 - Jan Slijkhuis
  01:17:12 - 01:18:05 - Johran Willegers
  01:18:05 - 01:18:07 - Leo Elfers
  01:18:07 - 01:18:37 - Johran Willegers
  01:18:37 - 01:18:38 - Leo Elfers
  01:18:38 - 01:19:36 - Jan Slijkhuis
  01:19:38 - 01:20:10 - Johran Willegers
  01:20:10 - 01:20:14 - Leo Elfers
  01:20:14 - 01:20:23 - Johran Willegers
  01:20:23 - 01:20:25 - Leo Elfers
  01:20:25 - 01:20:32 - Jan Slijkhuis
  01:20:32 - 01:21:30 - Arjan Spaans
  01:21:30 - 01:21:31 - Leo Elfers
  01:21:31 - 01:22:17 - Johran Willegers
  01:22:17 - 01:22:22 - Leo Elfers
  01:22:22 - 01:22:48 - Mark Oldengarm
  01:22:48 - 01:23:56 - Johran Willegers
  01:23:56 - 01:23:59 - Leo Elfers
  01:23:59 - 01:24:14 - Mark Oldengarm
  01:24:14 - 01:24:15 - Leo Elfers
  01:24:15 - 01:25:27 - Johran Willegers
  01:25:27 - 01:25:29 - Leo Elfers
  01:25:29 - 01:25:40 - Arjan Spaans
  01:25:41 - 01:25:45 - Johran Willegers
  01:25:46 - 01:25:53 - Arjan Spaans
  01:25:54 - 01:26:12 - Johran Willegers
  01:26:12 - 01:26:27 - Arjan Spaans
  01:26:27 - 01:26:36 - Johran Willegers
  01:26:36 - 01:26:41 - Leo Elfers
  01:26:41 - 01:27:52 - Johran Willegers
  01:27:52 - 01:27:59 - Leo Elfers
  01:27:59 - 01:32:07 - Ruth Stoorvogel
  01:32:07 - 01:32:25 - Leo Elfers
  01:49:54 - 01:58:45 - William Dogger
  01:58:47 - 01:58:48 - Leo Elfers
  01:58:48 - 01:59:02 - Mark Oldengarm
  01:59:02 - 01:59:46 - William Dogger
  01:59:46 - 01:59:52 - Leo Elfers
  01:59:52 - 02:00:20 - Arjan Spaans
  02:00:20 - 02:01:24 - William Dogger
  02:01:24 - 02:01:28 - Leo Elfers
  02:01:28 - 02:01:48 - Jan Slijkhuis
  02:01:48 - 02:02:40 - William Dogger
  02:02:42 - 02:02:59 - Jan Slijkhuis
  02:02:59 - 02:04:05 - William Dogger
  02:04:05 - 02:04:07 - Leo Elfers
  02:04:07 - 02:04:36 - Jan Slijkhuis
  02:04:37 - 02:04:56 - William Dogger
  02:04:56 - 02:05:00 - Leo Elfers
  02:05:00 - 02:05:14 - William Dogger
  02:05:14 - 02:05:15 - Leo Elfers
  02:05:15 - 02:05:19 - William Dogger
  02:05:19 - 02:06:35 - Brammert Geerling
  02:06:36 - 02:07:14 - William Dogger
  02:07:14 - 02:07:19 - Leo Elfers
  02:07:19 - 02:07:39 - Brammert Geerling
  02:07:39 - 02:07:41 - Leo Elfers
  02:07:41 - 02:10:54 - William Dogger
  02:10:56 - 02:10:58 - Leo Elfers
  02:10:58 - 02:11:43 - Arjan Spaans
  02:11:44 - 02:12:41 - William Dogger
  02:12:42 - 02:12:56 - Arjan Spaans
  02:12:56 - 02:13:48 - William Dogger
  02:14:00 - 02:14:05 - Leo Elfers
  02:14:05 - 02:15:46 - William Dogger
  02:15:48 - 02:15:50 - Leo Elfers
  02:15:50 - 02:17:10 - Johran Willegers
  02:17:11 - 02:19:17 - William Dogger
  02:19:17 - 02:19:18 - Leo Elfers
  02:19:18 - 02:19:35 - Arjan Spaans
  02:19:35 - 02:20:17 - William Dogger
  02:20:17 - 02:20:19 - Leo Elfers
  02:20:19 - 02:21:24 - Jan Slijkhuis
  02:21:27 - 02:22:32 - William Dogger
  02:22:32 - 02:22:37 - Leo Elfers
  02:22:37 - 02:23:01 - Johran Willegers
  02:23:01 - 02:23:02 - Leo Elfers
  02:23:02 - 02:23:16 - William Dogger
  02:23:16 - 02:23:17 - Leo Elfers
  02:23:17 - 02:23:24 - Johran Willegers
  02:23:24 - 02:23:26 - Leo Elfers
  02:23:26 - 02:23:49 - Mark Oldengarm
  02:23:50 - 02:23:56 - William Dogger
  02:23:56 - 02:24:00 - Leo Elfers
  02:24:00 - 02:24:20 - Mark Oldengarm
  02:24:21 - 02:25:26 - William Dogger
  02:25:26 - 02:25:30 - Leo Elfers
  02:25:33 - 02:26:01 - Brammert Geerling
  02:26:04 - 02:26:12 - William Dogger
  02:26:13 - 02:26:19 - Leo Elfers
  02:26:20 - 02:27:29 - Klaas Sloots
  02:27:30 - 02:27:32 - Leo Elfers
  02:27:32 - 02:27:41 - Johran Willegers
  02:27:42 - 02:27:46 - Leo Elfers
  02:27:46 - 02:27:47 - William Dogger
  02:27:47 - 02:27:50 - Leo Elfers
  02:27:50 - 02:28:41 - William Dogger
  02:28:41 - 02:30:35 - Leo Elfers
  02:30:35 - 02:30:52 - William Dogger
  02:30:52 - 02:31:13 - Leo Elfers
  02:31:13 - 02:31:33 - Brammert Geerling
  02:31:33 - 02:31:37 - Leo Elfers
  02:31:37 - 02:31:39 - Johran Willegers
  02:31:39 - 02:31:42 - Leo Elfers
  02:31:42 - 02:31:47 - Johran Willegers
  02:31:47 - 02:31:51 - Leo Elfers
  02:31:51 - 02:31:55 - Jan Slijkhuis
  02:31:55 - 02:31:58 - Leo Elfers
  02:31:58 - 02:32:13 - Mark Oldengarm
  02:32:13 - 02:32:17 - Leo Elfers
  02:32:17 - 02:32:36 - Arjan Spaans
  02:32:36 - 02:33:25 - Leo Elfers
 • 3