Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 1 juli 2019 19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:00:10 - 00:01:44 - Jacob Raap
 • 1.b
 • 2
 • 3

  Voorafgaand aan de debatronde over de Jaarstukken 2018 vindt een informatieronde plaats waarvoor de accountant PWC, in de personen van Sytse-Jan Dul en Martine Koedijk, is uitgenodigd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de Jaarstukken. Tijdens de informatieronde wordt een korte toelichting gegeven op de accountantsverklaring en worden eventuele vragen hierover beantwoord.
  Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255) G.van.der.Zanden@zwolle.nl


  00:02:03 - 00:07:12 - Martine Koedijk
  00:07:12 - 00:07:18 - Jacob Raap
  00:07:25 - 00:08:15 - Norman Finies
  00:08:15 - 00:08:19 - Jacob Raap
  00:08:26 - 00:08:58 - Brammert Geerling
  00:08:58 - 00:09:01 - Jacob Raap
  00:09:06 - 00:09:36 - Martine Koedijk
  00:09:37 - 00:09:41 - Jacob Raap
  00:09:52 - 00:10:28 - Ingrid van der Veer
  00:10:28 - 00:10:29 - Jacob Raap
  00:10:38 - 00:10:51 - Sytse Jan Dul
  00:10:51 - 00:10:53 - Jacob Raap
  00:10:59 - 00:11:45 - Jan Slijkhuis
  00:11:46 - 00:11:48 - Jacob Raap
  00:11:51 - 00:12:36 - Martine Koedijk
  00:12:37 - 00:12:39 - Jacob Raap
  00:12:40 - 00:13:20 - Brammert Geerling
  00:13:20 - 00:13:22 - Jacob Raap
  00:13:25 - 00:13:48 - Sytse Jan Dul
  00:13:48 - 00:13:50 - Jacob Raap
  00:13:57 - 00:14:25 - Norman Finies
  00:14:25 - 00:14:28 - Jacob Raap
  00:14:37 - 00:15:24 - Johran Willegers
  00:15:24 - 00:15:26 - Jacob Raap
  00:15:30 - 00:16:19 - Sytse Jan Dul
  00:16:19 - 00:16:21 - Jacob Raap
  00:16:22 - 00:16:38 - Martine Koedijk
  00:16:38 - 00:16:40 - Jacob Raap
  00:16:47 - 00:17:00 - Mark Oldengarm
  00:17:00 - 00:17:01 - Jacob Raap
  00:17:05 - 00:17:19 - Martine Koedijk
  00:17:20 - 00:17:23 - Jacob Raap
  00:17:24 - 00:18:01 - Brammert Geerling
  00:18:01 - 00:18:02 - Jacob Raap
  00:18:08 - 00:19:31 - Sytse Jan Dul
  00:19:31 - 00:19:32 - Jacob Raap
  00:19:39 - 00:20:13 - Johran Willegers
  00:20:13 - 00:20:14 - Jacob Raap
  00:20:17 - 00:21:17 - Sytse Jan Dul
  00:21:17 - 00:23:44 - Jacob Raap
 • 4
 • 5.a

  Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2018. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening laat over 2018 een positief saldo zien van € 13,6 miljoen. Dit is het resultaat na verrekening van de reservemutaties. Zo is het voordelig resultaat van de MPV 2019 van € 12,8 miljoen direct met de algemene reserve verrekend en maakt dit bedrag dus geen onderdeel uit van het positieve saldo. Het positieve saldo is vooral het gevolg van incidentele meevallers, zoals:

  • Een aanvullende rijksbijdrage in de tekorten sociaal domein á € 1,9 miljoen;
  • Lagere uitgaven WMO thuisondersteuning en maatwerkvoorzieningen á € 1,8 miljoen;
  • Verkoop van gemeentelijke panden en hogere huur- en gebruiksvergoedingen á € 1,4 miljoen.
   De raad wordt voorgesteld de Jaarstukken 2018 vast te stellen en het positieve saldo van € 13,6 miljoen toe te voegen aan de algemene concernreserve.

  Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255) G.van.der.Zanden@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Actieplan MKB-vriendelijkheid
  Onderzoeken vakanties minima
  Procesmemo grondstoffenplan
  Verbeterslag indicatoren leesbaarheid, toetsbaarheid en actualiteit

  00:24:10 - 00:27:20 - Jan Slijkhuis
  00:27:21 - 00:27:27 - Jacob Raap
  00:27:51 - 00:36:27 - Ingrid van der Veer
  00:36:27 - 00:36:30 - Jacob Raap
  00:36:32 - 00:36:59 - Brammert Geerling
  00:36:59 - 00:37:00 - Jacob Raap
  00:37:02 - 00:37:21 - Ingrid van der Veer
  00:37:22 - 00:37:23 - Jacob Raap
  00:37:25 - 00:38:19 - Brammert Geerling
  00:38:19 - 00:38:20 - Jacob Raap
  00:38:25 - 00:38:29 - Ingrid van der Veer
  00:38:29 - 00:38:31 - Jacob Raap
  00:38:32 - 00:39:10 - Brammert Geerling
  00:39:11 - 00:39:12 - Jacob Raap
  00:39:13 - 00:39:34 - Ingrid van der Veer
  00:39:34 - 00:39:38 - Jacob Raap
  00:39:40 - 00:39:42 - Brammert Geerling
  00:39:43 - 00:39:51 - Jacob Raap
  00:40:18 - 00:49:08 - Jolien Elshof - Rook
  00:49:08 - 00:49:15 - Jacob Raap
  00:49:30 - 00:51:43 - Margriet Boersma
  00:51:44 - 00:51:45 - Jacob Raap
  00:51:48 - 00:52:14 - Johran Willegers
  00:52:15 - 00:52:35 - Margriet Boersma
  00:52:35 - 00:52:37 - Jacob Raap
  00:52:40 - 00:52:46 - Johran Willegers
  00:52:57 - 00:52:58 - Jacob Raap
  00:53:00 - 00:54:04 - Margriet Boersma
  00:54:04 - 00:54:08 - Jacob Raap
  00:54:26 - 00:57:35 - Johran Willegers
  00:57:35 - 00:57:39 - Jacob Raap
  00:57:51 - 01:01:23 - Johran Willegers
  01:01:24 - 01:01:27 - Jacob Raap
  01:01:45 - 01:06:45 - Anja Roelfs
  01:06:45 - 01:06:49 - Jacob Raap
  01:06:52 - 01:07:07 - Brammert Geerling
  01:07:11 - 01:07:26 - Anja Roelfs
  01:07:29 - 01:07:45 - Brammert Geerling
  01:07:48 - 01:08:05 - Anja Roelfs
  01:08:08 - 01:08:25 - Brammert Geerling
  01:08:26 - 01:08:26 - Jacob Raap
  01:08:30 - 01:08:40 - Anja Roelfs
  01:08:42 - 01:08:42 - Brammert Geerling
  01:08:43 - 01:08:46 - Jacob Raap
  01:08:53 - 01:14:25 - Anja Roelfs
  01:14:25 - 01:14:26 - Jacob Raap
  01:14:28 - 01:14:47 - Mark Oldengarm
  01:14:49 - 01:14:57 - Anja Roelfs
  01:14:58 - 01:15:18 - Mark Oldengarm
  01:15:22 - 01:15:25 - Anja Roelfs
  01:15:25 - 01:15:27 - Jacob Raap
  01:15:29 - 01:15:33 - Mark Oldengarm
  01:15:36 - 01:15:42 - Margriet Boersma
  01:15:48 - 01:16:09 - Anja Roelfs
  01:16:09 - 01:16:11 - Jacob Raap
  01:16:14 - 01:16:42 - Anja Roelfs
  01:16:43 - 01:16:46 - Jacob Raap
  01:16:57 - 01:17:03 - Mark Oldengarm
  01:17:03 - 01:17:06 - Jacob Raap
  01:17:37 - 01:18:26 - Mark Oldengarm
  01:18:26 - 01:18:43 - Jacob Raap
  01:20:49 - 01:22:26 - Brammert Geerling
  01:22:26 - 01:22:31 - Jacob Raap
  01:22:38 - 01:23:26 - Jolien Elshof - Rook
  01:23:32 - 01:24:18 - Brammert Geerling
  01:24:21 - 01:24:49 - Jolien Elshof - Rook
  01:24:52 - 01:24:55 - Brammert Geerling
  01:24:57 - 01:24:58 - Jolien Elshof - Rook
  01:25:06 - 01:25:07 - Jacob Raap
  01:25:10 - 01:26:00 - Johran Willegers
  01:26:03 - 01:27:06 - Brammert Geerling
  01:27:10 - 01:28:29 - Johran Willegers
  01:28:32 - 01:28:41 - Jacob Raap
  01:28:43 - 01:29:42 - Brammert Geerling
  01:29:43 - 01:29:44 - Jacob Raap
  01:29:46 - 01:30:10 - Johran Willegers
  01:30:13 - 01:30:15 - Brammert Geerling
  01:30:22 - 01:30:51 - Anja Roelfs
  01:30:54 - 01:31:23 - Brammert Geerling
  01:31:27 - 01:31:30 - Anja Roelfs
  01:31:32 - 01:31:53 - Brammert Geerling
  01:31:55 - 01:32:01 - Jacob Raap
  01:32:09 - 01:32:24 - Jolien Elshof - Rook
  01:32:25 - 01:32:29 - Jacob Raap
  01:32:32 - 01:32:37 - Brammert Geerling
  01:32:38 - 01:32:46 - Jacob Raap
  01:47:09 - 01:53:43 - Klaas Sloots
  01:53:43 - 01:53:47 - Jacob Raap
  01:53:51 - 01:54:28 - Johran Willegers
  01:54:33 - 01:54:43 - Klaas Sloots
  01:54:47 - 01:54:51 - Jacob Raap
  01:54:56 - 01:55:12 - Johran Willegers
  01:55:15 - 01:55:16 - Klaas Sloots
  01:55:16 - 01:55:18 - Jacob Raap
  01:55:19 - 01:55:29 - Jolien Elshof - Rook
  01:55:39 - 01:56:04 - Klaas Sloots
  01:56:34 - 01:56:34 - Jacob Raap
  01:56:38 - 01:56:58 - Jolien Elshof - Rook
  01:57:03 - 01:57:04 - Klaas Sloots
  01:57:04 - 01:57:05 - Jacob Raap
  02:00:20 - 02:00:37 - Klaas Sloots
  02:00:37 - 02:00:44 - Jacob Raap
  02:00:54 - 02:07:45 - Michiel van Willigen
  02:07:45 - 02:07:46 - Jacob Raap
  02:07:49 - 02:08:03 - Anja Roelfs
  02:08:06 - 02:09:13 - Michiel van Willigen
  02:09:16 - 02:09:34 - Anja Roelfs
  02:09:36 - 02:10:29 - Michiel van Willigen
  02:10:32 - 02:10:36 - Anja Roelfs
  02:11:08 - 02:11:33 - Michiel van Willigen
  02:11:33 - 02:11:35 - Jacob Raap
  02:11:41 - 02:12:11 - Michiel van Willigen
  02:12:12 - 02:12:18 - Jacob Raap
  02:12:26 - 02:12:29 - Mark Oldengarm
  02:12:31 - 02:12:57 - Michiel van Willigen
  02:13:01 - 02:13:05 - Jacob Raap
  02:13:13 - 02:13:14 - William Dogger
  02:14:30 - 02:14:36 - Jacob Raap
  02:15:48 - 02:15:51 - William Dogger
  02:15:51 - 02:15:55 - Jacob Raap
  02:16:17 - 02:16:23 - Ed Anker
  02:16:27 - 02:16:30 - Jacob Raap
  02:16:50 - 02:17:16 - Margriet Boersma
  02:17:22 - 02:17:38 - Ed Anker
  02:17:38 - 02:17:38 - Jacob Raap
  02:19:06 - 02:21:38 - Monique Schuttenbeld
  02:21:40 - 02:21:45 - Jacob Raap
  02:22:09 - 02:26:28 - René de Heer
  02:26:29 - 02:26:33 - Jacob Raap
  02:26:53 - 02:27:24 - René de Heer
  02:27:26 - 02:28:29 - Jacob Raap
 • 5.b

  In de Bestuursrapportage (Berap) 2019-1 wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 april 2019. Er worden in de Berap geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen; per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 3,5 miljoen. Dit is met name het gevolg van de doorlichting van projecten en reserves, wat leidt tot een voordeel van € 4,4 miljoen. Daar tegenover staat o.a. de doorwerking van het tekort op de jeugduitgaven 2018 naar 2019, wat per saldo leidt tot een tegenvaller van € 0,9 miljoen.
  Door het college wordt voorgesteld in te stemmen met de Berap 2019-1 en de bijbehorende voortgangsrapportage projecten. Daarnaast wordt voorgesteld het voordelig resultaat van € 3,5 miljoen ten gunste te brengen van de algemene concernreserve.

  Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (2255), G.van.der.Zanden@zwolle.nl en Bert Tory (2538), B.Tory@zwolle.nl.


 • 6

  02:38:48 - 02:38:55 - Jacob Raap
 • 7

  In de MPV 2019 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde (actieve) grondbeleid en inzicht gegeven in de financiële effecten hiervan. De MPV 2019 rapporteert over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren. De kaders voor deze MPV zijn op 21 januari 2019 door de raad vastgesteld met het besluit over de nota van uitgangspunten.
  De MPV 2019 laat goede resultaten zien binnen de grondexploitaties over het jaar 2019. Met name doordat er tussentijds winst genomen moet worden op een aantal grondexploitaties kan een aanzienlijke financiële storting van 12,8 miljoen worden gedaan in de algemene concernreserve.
  Voor technische en feitelijke vragen: Christiaan van Steenwijk (06-14393717), C.van.Steenwijk@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Ontwikkelagenda Voorsterpoort (streven voor zomerreces)
  Reflectie vanuit vastgoedperspectief grondbedrijf en grondbeleid

  02:40:24 - 02:45:58 - Norman Finies
  02:45:58 - 02:46:06 - Jacob Raap
  02:46:11 - 02:46:37 - Jan Nabers
  02:46:43 - 02:46:50 - Norman Finies
  02:46:50 - 02:46:51 - Jacob Raap
  02:48:36 - 02:49:06 - Jan Nabers
  02:49:09 - 02:49:38 - Norman Finies
  02:49:41 - 02:50:16 - Jan Nabers
  02:50:21 - 02:50:42 - Norman Finies
  02:50:42 - 02:50:44 - Jacob Raap
  02:50:45 - 02:50:54 - Jan Nabers
  02:50:57 - 02:50:59 - Jacob Raap
  02:51:03 - 02:51:57 - Norman Finies
  02:51:57 - 02:52:05 - Jacob Raap
  02:52:26 - 02:54:02 - Marcel Mulder
  02:54:02 - 02:54:06 - Jacob Raap
  02:54:19 - 02:55:21 - Mark Oldengarm
  02:55:21 - 02:55:22 - Jacob Raap
  02:55:37 - 02:56:00 - Johran Willegers
  02:56:03 - 02:56:03 - Mark Oldengarm
  02:56:05 - 02:56:43 - Johran Willegers
  02:56:45 - 02:57:18 - Mark Oldengarm
  02:57:19 - 02:57:19 - Jacob Raap
  02:57:22 - 02:58:03 - Johran Willegers
  02:58:06 - 02:58:33 - Mark Oldengarm
  02:58:33 - 02:58:35 - Jacob Raap
  02:58:37 - 02:58:49 - Norman Finies
  02:58:52 - 02:58:55 - Mark Oldengarm
  02:58:58 - 02:59:06 - Norman Finies
  02:59:08 - 02:59:20 - Mark Oldengarm
  02:59:21 - 02:59:24 - Norman Finies
  02:59:24 - 02:59:26 - Jacob Raap
  02:59:31 - 03:00:06 - Mart Oude Egbrink
  03:00:11 - 03:00:12 - Mark Oldengarm
  03:01:34 - 03:01:39 - Jacob Raap
  03:02:00 - 03:03:39 - Mart Oude Egbrink
  03:03:39 - 03:03:42 - Jacob Raap
  03:03:49 - 03:04:14 - Jolien Elshof - Rook
  03:04:16 - 03:04:24 - Mart Oude Egbrink
  03:04:24 - 03:04:25 - Jacob Raap
  03:04:28 - 03:06:00 - Mart Oude Egbrink
  03:06:00 - 03:06:04 - Jacob Raap
  03:06:19 - 03:12:14 - Jan Nabers
  03:12:15 - 03:12:18 - Jacob Raap
  03:12:35 - 03:16:33 - Johran Willegers
  03:16:33 - 03:16:35 - Jacob Raap
  03:16:37 - 03:16:54 - Mark Oldengarm
  03:16:57 - 03:17:43 - Johran Willegers
  03:17:46 - 03:18:19 - Mark Oldengarm
  03:18:22 - 03:19:25 - Johran Willegers
  03:19:25 - 03:19:26 - Jacob Raap
  03:19:28 - 03:19:37 - Mark Oldengarm
  03:19:38 - 03:19:40 - Jacob Raap
  03:19:42 - 03:20:23 - Norman Finies
  03:20:26 - 03:21:21 - Johran Willegers
  03:21:24 - 03:21:48 - Norman Finies
  03:21:50 - 03:22:40 - Johran Willegers
  03:22:40 - 03:22:41 - Jacob Raap
  03:22:42 - 03:22:43 - Norman Finies
  03:22:43 - 03:22:47 - Jacob Raap
  03:22:51 - 03:23:39 - Johran Willegers
  03:23:40 - 03:23:41 - Jacob Raap
  03:23:43 - 03:24:37 - Jolien Elshof - Rook
  03:24:40 - 03:25:15 - Johran Willegers
  03:25:19 - 03:25:20 - Jacob Raap
  03:25:20 - 03:25:21 - Jolien Elshof - Rook
  03:25:22 - 03:26:20 - Johran Willegers
  03:26:21 - 03:26:28 - Jacob Raap
  03:26:48 - 03:31:04 - Jolien Elshof - Rook
  03:31:05 - 03:31:13 - Jacob Raap
  03:31:40 - 03:35:45 - René de Heer
  03:35:45 - 03:35:47 - Jacob Raap
  03:35:50 - 03:36:03 - Mark Oldengarm
  03:36:07 - 03:37:08 - René de Heer
  03:37:08 - 03:37:11 - Jacob Raap
  03:37:12 - 03:37:14 - Johran Willegers
  03:37:40 - 03:37:57 - René de Heer
  03:38:01 - 03:38:24 - Johran Willegers
  03:38:28 - 03:38:38 - René de Heer
  03:38:39 - 03:38:39 - Jacob Raap
  03:38:41 - 03:38:50 - Mark Oldengarm
  03:38:52 - 03:39:29 - René de Heer
  03:39:29 - 03:39:30 - Jacob Raap
  03:43:45 - 03:44:04 - Mart Oude Egbrink
  03:44:06 - 03:49:20 - René de Heer
  03:49:25 - 03:49:27 - Jacob Raap
  03:49:29 - 03:50:26 - Jolien Elshof - Rook
  03:50:26 - 03:50:26 - Jacob Raap
  03:50:29 - 03:51:15 - René de Heer
  03:51:18 - 03:51:43 - Jolien Elshof - Rook
  03:51:45 - 03:56:30 - René de Heer
  03:56:30 - 03:56:32 - Jacob Raap
  03:56:36 - 03:57:00 - Mark Oldengarm
  03:57:04 - 04:02:36 - René de Heer
  04:02:37 - 04:02:38 - Jacob Raap
  04:02:41 - 04:02:44 - Jolien Elshof - Rook
  04:02:47 - 04:03:18 - René de Heer
  04:03:18 - 04:03:48 - Jacob Raap
  04:03:52 - 04:04:07 - René de Heer
  04:04:07 - 04:04:33 - Jacob Raap
 • 8