Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 28 oktober 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Voorzitter: Reinier Mulder, Leo Elfers, Griffier: Mara Zweers

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2

  Op 17 mei 2019 heeft het Commissariaat voor de Media per brief laten weten dat het tussentijds advies van de gemeenteraad d.d. 28 november 2018 niet toereikend is om op grond daarvan te oordelen of Stichting Zwolse Omroep Organisatie (RTV Zwolle FM) aan de vereisten van de Mediawet voldoet. Het college heeft de raad middels een informatienota laten weten teleurgesteld te zijn in de constatering van CvdM. In de informatienota wordt verder ingegaan op de motivatie van het besluit van het Commissariaat, de consequenties en het vervolg. Op verzoek van de ChristenUnie en de VVD heeft de raad op 17 juni 2019 besloten deze informatienota te agenderen voor een debatronde. De agenderende fracties willen middels een debat raadsfracties de mogelijkheid bieden zich uit te spreken over deze situatie en lessen meegeven aan het college voor het proces dat zal worden vormgegeven voor de nieuwe licentievergunning in 2020. Inmiddels heeft het Commissariaat per brief van 4 juli 2019 de raad opnieuw verzocht zich uit te spreken over de representativiteit van het nieuw gevormde programmabeleidsbepalende orgaan (p.b.o) van RTV Zwolle FM. Na onderzoek stelt het college de raad voor Het Commissariaat Media te berichten dat de gemeenteraad van Zwolle positief adviseert over de samenstelling van het voorgestelde p.b.o van RTV Zwolle FM
  en het representatief acht voor de belangrijkste in de gemeente Zwolle voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen..
  Voor technische en feitelijke vragen: Anton Tuinman (2460) ab.tuinman@zwolle.nl.

 • 2.a


  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aanvullende financiering lokale omroep
  Extra toetsingscriteria nieuwe licentie - lokale omroep
  Fonds lokale onderzoeksjournalistiek
  Notulen vergadering PBO - lokale omroep
  Pilot vorming streekomroepen

  00:09:59 - 00:17:11 - Gerdien Rots
  00:18:37 - 00:19:00 - Mark Oldengarm
  00:19:01 - 00:19:02 - Gerdien Rots
  00:19:38 - 00:19:53 - Mark Oldengarm
  00:19:55 - 00:20:28 - Gerdien Rots
  00:20:35 - 00:20:57 - Schelto Bus
  00:23:49 - 00:23:51 - Gerdien Rots
  00:23:53 - 00:24:17 - Patty Wolthof
  00:24:19 - 00:25:19 - Gerdien Rots
  00:25:22 - 00:26:12 - Patty Wolthof
  00:26:14 - 00:27:11 - Gerdien Rots
  00:28:00 - 00:28:08 - Schelto Bus
  00:33:07 - 00:33:17 - Eildert Noorda
  00:35:59 - 00:36:11 - Patty Wolthof
  00:39:11 - 00:39:33 - Silvia Bruggenkamp
  00:39:36 - 00:42:01 - Patty Wolthof
  00:42:08 - 00:42:44 - Gerdien Rots
  00:42:51 - 00:43:12 - Patty Wolthof
  00:43:15 - 00:44:31 - Gerdien Rots
  00:45:46 - 00:45:47 - Silvia Bruggenkamp
  00:52:25 - 00:52:27 - Koen van Baal
  00:57:39 - 00:57:45 - Mark Oldengarm
  01:02:00 - 01:02:03 - Margriet Boersma
  01:04:22 - 01:04:23 - Monique Schuttenbeld
  01:06:09 - 01:06:10 - Schelto Bus
  01:06:56 - 01:07:57 - Monique Schuttenbeld
  01:09:29 - 01:10:07 - Koen van Baal
  01:10:11 - 01:10:43 - Schelto Bus
  01:10:49 - 01:11:41 - Gerdien Rots
  01:12:06 - 01:12:07 - Monique Schuttenbeld
  01:12:41 - 01:13:13 - Gerdien Rots
  01:13:21 - 01:13:24 - Koen van Baal
  01:13:27 - 01:14:00 - Monique Schuttenbeld
  01:14:10 - 01:14:19 - Gerdien Rots
  01:14:28 - 01:14:49 - Mark Oldengarm
  01:14:52 - 01:14:54 - Monique Schuttenbeld
  01:15:07 - 01:15:29 - Margriet Boersma
  01:15:32 - 01:15:34 - Monique Schuttenbeld
  01:15:37 - 01:15:44 - Margriet Boersma
  01:15:46 - 01:15:52 - Monique Schuttenbeld
  01:16:27 - 01:17:02 - Schelto Bus
  01:20:04 - 01:20:20 - Silvia Bruggenkamp
  01:20:25 - 01:20:32 - Monique Schuttenbeld
  01:20:37 - 01:21:00 - Margriet Boersma
  01:21:02 - 01:21:35 - Monique Schuttenbeld
  01:21:40 - 01:22:44 - Gerdien Rots
  01:22:49 - 01:22:52 - Monique Schuttenbeld
  01:24:38 - 01:24:51 - Koen van Baal
  01:24:59 - 01:25:18 - Patty Wolthof
  01:25:22 - 01:26:09 - Monique Schuttenbeld
  01:26:09 - 01:26:10 - Koen van Baal
  01:26:21 - 01:26:23 - Monique Schuttenbeld
  01:26:25 - 01:26:34 - Koen van Baal
  01:26:37 - 01:26:55 - Monique Schuttenbeld
  01:27:54 - 01:28:02 - Mark Oldengarm
  01:28:26 - 01:28:39 - Patty Wolthof
  01:28:51 - 01:28:55 - Monique Schuttenbeld
  01:29:12 - 01:29:30 - Patty Wolthof
  01:29:32 - 01:29:39 - Monique Schuttenbeld
  01:29:42 - 01:29:53 - Patty Wolthof
  01:30:40 - 01:31:19 - Monique Schuttenbeld
  01:32:31 - 01:32:49 - Schelto Bus
  01:33:25 - 01:33:37 - Mark Oldengarm
  01:33:45 - 01:33:46 - Monique Schuttenbeld
 • 2.b
 • 3
 • 4

  De informatienota waarmee de vragen zijn beantwoord stond op 27 mei 2019 op de lijst van ingekomen stukken. Op verzoek van de VVD, de ChristenUnie, Swollwacht en GroenLinks is de informatienota geagendeerd voor een debatronde. De raad wil spreken over manieren waarop of instrumenten waarmee de gemeente bij haar partners kan achterhalen en/of zorgen dat geld voor zorg ook daarvoor gebruikt wordt en bij fout handelen kan ingrijpen. Als onderdeel van de voorbereiding van het debat heeft op 15 oktober j.l. een bijpraatsessie voor de raad plaatsgevonden over handhaving binnen het sociaal domein. De debatvraag luidt: Kan Zwolle er in afdoende mate voor zorgen dat instellingen geld voor de zorg zoveel mogelijk bij de zorg terecht laten komen, en welke aanpak of instrumenten kunnen hieraan bijdragen?
  Voor technische en feitelijke vragen: Sophie Straatman (06-10431463) s.straatman@zwolle.nl en/of Paul Buers (06-55433694) p.buers@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Niet-gehonoreerde PGB aanvragen
  Twents barrieremodel in actieplan handhaving sociaal domein
  Uitkomst onderzoek woonzorgcombinaties
  Wet Bibop specifieke gevallen

  01:41:53 - 01:41:54 - Johran Willegers
  01:48:33 - 01:48:36 - Patrick Pelman
  01:48:57 - 01:49:40 - Johran Willegers
  01:49:45 - 01:50:00 - Patrick Pelman
  01:50:05 - 01:50:18 - Johran Willegers
  01:50:20 - 01:50:23 - Marco van Driel
  01:50:42 - 01:50:53 - Johran Willegers
  01:50:55 - 01:51:11 - Marco van Driel
  01:51:13 - 01:51:52 - Johran Willegers
  01:52:29 - 01:52:30 - Selma Hoekstra
  01:52:58 - 01:53:18 - Johran Willegers
  01:53:21 - 01:53:22 - Selma Hoekstra
  01:53:22 - 01:54:08 - Johran Willegers
  01:54:47 - 01:58:30 - Jacob Raap
  01:58:36 - 01:59:11 - Evelina Bijleveld
  01:59:12 - 02:00:01 - Jacob Raap
  02:02:56 - 02:03:08 - Evelina Bijleveld
  02:08:08 - 02:08:15 - Patrick Pelman
  02:10:09 - 02:10:10 - Johran Willegers
  02:10:56 - 02:11:42 - Patrick Pelman
  02:11:45 - 02:11:56 - Selma Hoekstra
  02:11:59 - 02:12:17 - Patrick Pelman
  02:12:19 - 02:12:20 - Johran Willegers
  02:12:36 - 02:13:49 - Patrick Pelman
  02:21:54 - 02:22:00 - Margriet Boersma
  02:23:28 - 02:23:29 - Johran Willegers
  02:23:52 - 02:24:20 - Margriet Boersma
  02:24:25 - 02:24:50 - Johran Willegers
  02:24:54 - 02:25:19 - Margriet Boersma
  02:25:28 - 02:25:30 - Selma Hoekstra
  02:29:25 - 02:29:34 - Bert Sluijer
  02:38:46 - 02:38:47 - Klaas Sloots
  02:52:00 - 02:52:47 - Johran Willegers
  02:52:54 - 02:53:35 - Klaas Sloots
  02:53:38 - 02:53:41 - Johran Willegers
  02:53:49 - 02:54:04 - Klaas Sloots
  03:03:07 - 03:03:28 - Bert Sluijer
  03:03:29 - 03:03:49 - Klaas Sloots
  03:03:51 - 03:04:02 - Bert Sluijer
  03:04:05 - 03:06:04 - Klaas Sloots
  03:06:18 - 03:06:33 - Johran Willegers
  03:06:35 - 03:07:56 - Klaas Sloots
  03:08:00 - 03:08:06 - Johran Willegers
  03:08:11 - 03:08:43 - Evelina Bijleveld
  03:08:47 - 03:09:07 - Klaas Sloots
  03:09:09 - 03:09:11 - Bert Sluijer
  03:09:36 - 03:10:47 - Klaas Sloots
 • 5