Raadsplein info/debat Raadzaal

vrijdag 13 november 2020 09:30 - 15:00
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. P. Snijders / Griffier: A. ten Have

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  De debatronde vindt fysiek plaats in de raadzaal.
  Per fractie mogen maximaal twee personen aanwezig zijn. Daarnaast het college en 1 behandelend ambtenaar, de voorzitter en de griffier en twee griffiemedewerkers.
  We starten om half tien met de algemene beschouwingen, uitgesproken door de fractievoorzitters vanaf het spreekgestoelte. Interrupties worden gedaan vanaf de eigen plek.

  • 09.30 uur eerste termijn, de algemene beschouwingen, 10 minuten per fractie, met een gesloten spreektijd van 3 minuten
  • 12.30 uur lunchpauze in het fractiehuis
  • 13.15 uur reactie college op eerste termijn raad en reactie college op de ingediende moties en amendementen ◦tweede termijn raad, waarbij wordt aangegeven of de reactie van  het college aanleiding geeft tot het intrekken, wijzigen, samenvoegen etc van moties en amendementen
  • 15.00 uur sluiting

  Daarna is er tot maandagmorgen 09.00 uur ruimte voor overleg binnen en tussen de fracties over de voorstellen en de moties en amendementen. Maandagmorgen 16 november, 09.00 uur dienen dan de moties en amendementen definitief te worden ingediend en vindt op maandagavond 16 november vanaf 19.30 uur digitale besluitvorming plaats.  Toezeggingen
  Onderwerp
  Community of Practice functioneren als burgerpanel energie
  Gesprek kaders inversteringsfonds
  Inzet gelabelde middelen voor bestrijding coronagevolgen
  inzetten rijksmiddelen cultuur bestrijding coronacrisis
  Mogelijkheden m.b.t. werk (en Koolmeesgelden) voorleggen aan de raad
  Nota circulaire economie
  Nota digitale dienstverlening (Zwolse informatiestrategie)
  Plannen binnenstad voorleggen aan de raad
  Situatie van eenoudergezinnen onder de loep
  Versterken preventiekant via opbouwwerk
  vorm en inhoud de-radicalisering
  Zwols Balletjeshuis irt coronacrisis

  00:07:03 - 00:10:31 - Thom van Campen
  00:10:31 - 00:10:33 - Peter Snijders
  00:10:42 - 00:11:44 - Gerdien Rots
  00:11:49 - 00:13:13 - Thom van Campen
  00:13:13 - 00:13:14 - Peter Snijders
  00:20:57 - 00:21:22 - Thom van Campen
  00:21:23 - 00:21:23 - Peter Snijders
  00:21:34 - 00:22:09 - Mart Oude Egbrink
  00:22:18 - 00:22:45 - Thom van Campen
  00:22:49 - 00:23:30 - Mart Oude Egbrink
  00:23:36 - 00:24:36 - Thom van Campen
  00:24:36 - 00:24:39 - Peter Snijders
  00:24:46 - 00:25:32 - Sonja Paauw
  00:25:37 - 00:26:21 - Thom van Campen
  00:26:22 - 00:26:24 - Peter Snijders
  00:26:26 - 00:26:35 - Sonja Paauw
  00:26:37 - 00:26:38 - Thom van Campen
  00:26:38 - 00:26:41 - Peter Snijders
  00:26:47 - 00:27:50 - Gerdien Rots
  00:27:50 - 00:27:53 - Peter Snijders
  00:27:59 - 00:28:37 - Thom van Campen
  00:28:37 - 00:28:41 - Peter Snijders
  00:28:45 - 00:29:28 - Brammert Geerling
  00:29:33 - 00:31:30 - Thom van Campen
  00:31:33 - 00:32:05 - Brammert Geerling
  00:32:06 - 00:32:09 - Peter Snijders
  00:32:09 - 00:32:16 - Thom van Campen
  00:32:19 - 00:32:25 - Peter Snijders
  00:32:30 - 00:33:22 - Jan Nabers
  00:33:26 - 00:34:27 - Thom van Campen
  00:34:28 - 00:34:29 - Peter Snijders
  00:34:32 - 00:35:09 - Jan Nabers
  00:35:09 - 00:35:09 - Peter Snijders
  00:35:13 - 00:36:00 - Thom van Campen
  00:36:03 - 00:36:04 - Peter Snijders
  00:36:07 - 00:36:19 - Jan Nabers
  00:36:19 - 00:36:30 - Peter Snijders
  00:36:34 - 00:37:28 - Mart Oude Egbrink
  00:37:31 - 00:38:19 - Thom van Campen
  00:38:19 - 00:38:20 - Peter Snijders
  00:38:23 - 00:38:41 - Mart Oude Egbrink
  00:38:41 - 00:38:42 - Peter Snijders
  00:38:45 - 00:39:00 - Thom van Campen
  00:39:00 - 00:39:03 - Peter Snijders
  00:39:13 - 00:39:25 - Sonja Paauw
  00:39:26 - 00:39:27 - Peter Snijders
  00:39:28 - 00:40:22 - Thom van Campen
  00:40:24 - 00:40:29 - Peter Snijders
  00:40:33 - 00:44:20 - Thom van Campen
  00:44:20 - 00:44:22 - Peter Snijders
  00:44:32 - 00:45:11 - Brammert Geerling
  00:45:14 - 00:46:14 - Thom van Campen
  00:46:15 - 00:46:15 - Peter Snijders
  00:46:21 - 00:46:35 - Brammert Geerling
  00:46:46 - 00:47:46 - Thom van Campen
  00:47:46 - 00:47:48 - Peter Snijders
  00:47:51 - 00:48:28 - Gerdien Rots
  00:48:28 - 00:48:28 - Peter Snijders
  00:48:31 - 00:48:44 - Thom van Campen
  00:48:44 - 00:48:44 - Peter Snijders
  00:48:46 - 00:49:09 - Mart Oude Egbrink
  00:49:10 - 00:49:12 - Peter Snijders
  00:49:35 - 00:49:41 - Thom van Campen
  00:49:42 - 00:49:45 - Peter Snijders
  00:49:46 - 00:50:18 - Sonja Paauw
  00:50:21 - 00:51:34 - Thom van Campen
  00:51:35 - 00:51:38 - Peter Snijders
  00:51:38 - 00:52:06 - Sonja Paauw
  00:52:09 - 00:52:32 - Thom van Campen
  00:52:32 - 00:52:35 - Peter Snijders
  00:52:44 - 00:53:07 - Patrick Pelman
  00:53:11 - 00:53:43 - Thom van Campen
  00:53:46 - 00:53:49 - Patrick Pelman
  00:53:52 - 00:53:53 - Peter Snijders
  00:53:53 - 00:54:01 - Thom van Campen
  00:54:01 - 00:54:44 - Peter Snijders
  00:55:01 - 00:58:26 - Silvia Bruggenkamp
  00:58:26 - 00:58:29 - Peter Snijders
  00:58:31 - 00:59:31 - Mart Oude Egbrink
  00:59:36 - 00:59:48 - Silvia Bruggenkamp
  00:59:49 - 00:59:50 - Peter Snijders
  00:59:52 - 00:59:53 - Mart Oude Egbrink
  00:59:53 - 01:00:23 - Peter Snijders
  01:00:26 - 01:00:33 - Silvia Bruggenkamp
  01:00:36 - 01:00:36 - Mart Oude Egbrink
  01:00:36 - 01:00:37 - Peter Snijders
  01:00:57 - 01:02:43 - Silvia Bruggenkamp
  01:02:43 - 01:02:47 - Peter Snijders
  01:02:51 - 01:03:10 - Sonja Paauw
  01:03:13 - 01:03:57 - Silvia Bruggenkamp
  01:03:57 - 01:03:57 - Peter Snijders
  01:04:00 - 01:04:08 - Sonja Paauw
  01:04:08 - 01:04:09 - Peter Snijders
  01:04:11 - 01:04:35 - Brammert Geerling
  01:04:35 - 01:04:37 - Peter Snijders
  01:04:38 - 01:05:18 - Thom van Campen
  01:05:22 - 01:06:31 - Silvia Bruggenkamp
  01:06:32 - 01:06:34 - Peter Snijders
  01:06:36 - 01:07:03 - Thom van Campen
  01:07:03 - 01:07:03 - Peter Snijders
  01:07:07 - 01:07:45 - Gerdien Rots
  01:08:47 - 01:08:52 - Peter Snijders
  01:08:57 - 01:09:52 - Jan Nabers
  01:09:53 - 01:09:55 - Peter Snijders
  01:10:05 - 01:11:28 - Silvia Bruggenkamp
  01:11:28 - 01:11:29 - Peter Snijders
  01:11:31 - 01:11:31 - Gerdien Rots
  01:11:31 - 01:11:32 - Peter Snijders
  01:11:40 - 01:11:51 - Jan Nabers
  01:11:51 - 01:12:28 - Gerdien Rots
  01:12:28 - 01:12:32 - Peter Snijders
  01:12:33 - 01:12:57 - Jan Nabers
  01:12:57 - 01:12:58 - Peter Snijders
  01:13:02 - 01:13:20 - Jan Nabers
  01:13:25 - 01:13:32 - Peter Snijders
  01:13:35 - 01:13:45 - Sonja Paauw
  01:13:46 - 01:13:50 - Peter Snijders
  01:13:53 - 01:14:22 - Patrick Pelman
  01:14:26 - 01:14:27 - Peter Snijders
  01:14:29 - 01:17:52 - Silvia Bruggenkamp
  01:17:52 - 01:17:52 - Peter Snijders
  01:17:56 - 01:18:26 - Mart Oude Egbrink
  01:18:28 - 01:19:34 - Silvia Bruggenkamp
  01:19:34 - 01:19:36 - Peter Snijders
  01:19:36 - 01:20:26 - Mart Oude Egbrink
  01:20:27 - 01:20:38 - Peter Snijders
  01:21:23 - 01:27:00 - Sonja Paauw
  01:27:00 - 01:27:03 - Peter Snijders
  01:27:07 - 01:28:08 - Gerdien Rots
  01:28:10 - 01:28:55 - Sonja Paauw
  01:28:56 - 01:28:56 - Peter Snijders
  01:28:58 - 01:29:39 - Gerdien Rots
  01:29:42 - 01:30:12 - Sonja Paauw
  01:30:13 - 01:30:18 - Peter Snijders
  01:30:20 - 01:31:08 - Mart Oude Egbrink
  01:31:10 - 01:31:12 - Sonja Paauw
  01:31:12 - 01:31:14 - Peter Snijders
  01:31:16 - 01:32:26 - Jan Nabers
  01:32:28 - 01:32:37 - Sonja Paauw
  01:32:38 - 01:32:41 - Peter Snijders
  01:32:44 - 01:33:22 - Sonja Paauw
  01:33:22 - 01:33:23 - Peter Snijders
  01:33:26 - 01:34:06 - Thom van Campen
  01:34:09 - 01:35:17 - Sonja Paauw
  01:35:18 - 01:35:19 - Peter Snijders
  01:36:17 - 01:36:48 - Sonja Paauw
  01:36:49 - 01:36:51 - Peter Snijders
  01:36:52 - 01:37:33 - Patrick Pelman
  01:37:36 - 01:37:56 - Sonja Paauw
  01:37:56 - 01:37:59 - Peter Snijders
  01:38:00 - 01:38:33 - Jan Nabers
  01:38:37 - 01:38:48 - Sonja Paauw
  01:38:48 - 01:38:50 - Peter Snijders
  01:38:54 - 01:39:41 - Mart Oude Egbrink
  01:39:41 - 01:39:42 - Peter Snijders
  01:39:44 - 01:39:59 - Brammert Geerling
  01:40:00 - 01:40:01 - Peter Snijders
  01:40:08 - 01:41:50 - Sonja Paauw
  01:41:50 - 01:41:54 - Peter Snijders
  01:41:54 - 01:43:12 - Thom van Campen
  01:43:16 - 01:44:16 - Sonja Paauw
  01:44:17 - 01:44:18 - Peter Snijders
  01:44:19 - 01:45:43 - Thom van Campen
  01:45:46 - 01:46:23 - Sonja Paauw
  01:46:28 - 01:46:40 - Thom van Campen
  01:46:45 - 01:47:05 - Sonja Paauw
  01:47:05 - 01:47:09 - Peter Snijders
  01:47:11 - 01:48:01 - Gerdien Rots
  01:48:04 - 01:48:26 - Sonja Paauw
  01:48:56 - 01:49:03 - Peter Snijders
  01:49:36 - 01:51:59 - Brammert Geerling
  01:51:59 - 01:52:07 - Peter Snijders
  01:52:33 - 01:52:38 - Silvia Bruggenkamp
  01:52:41 - 01:52:59 - Brammert Geerling
  01:53:02 - 01:53:38 - Silvia Bruggenkamp
  01:53:38 - 01:53:39 - Peter Snijders
  01:53:41 - 01:53:46 - Brammert Geerling
  01:53:46 - 01:53:48 - Peter Snijders
  01:53:51 - 01:54:37 - Patrick Pelman
  01:54:38 - 01:54:40 - Peter Snijders
  01:54:42 - 01:54:45 - Brammert Geerling
  01:54:45 - 01:55:32 - Thom van Campen
  01:55:36 - 01:55:46 - Brammert Geerling
  01:57:44 - 01:57:45 - Peter Snijders
  01:57:48 - 01:59:37 - Gerdien Rots
  02:01:03 - 02:01:06 - Brammert Geerling
  02:01:06 - 02:01:09 - Peter Snijders
  02:01:12 - 02:02:31 - Thom van Campen
  02:02:36 - 02:03:20 - Brammert Geerling
  02:03:23 - 02:03:55 - Thom van Campen
  02:03:56 - 02:03:58 - Peter Snijders
  02:04:02 - 02:05:12 - Sonja Paauw
  02:05:16 - 02:06:28 - Brammert Geerling
  02:06:29 - 02:06:30 - Peter Snijders
  02:06:32 - 02:07:23 - Gerdien Rots
  02:07:24 - 02:07:27 - Peter Snijders
  02:07:37 - 02:13:31 - Brammert Geerling
  02:13:31 - 02:13:35 - Peter Snijders
  02:13:46 - 02:15:03 - Thom van Campen
  02:15:06 - 02:16:15 - Brammert Geerling
  02:16:15 - 02:16:16 - Peter Snijders
  02:16:17 - 02:17:16 - Thom van Campen
  02:17:19 - 02:17:52 - Brammert Geerling
  02:17:52 - 02:17:54 - Peter Snijders
  02:17:55 - 02:18:59 - Jan Nabers
  02:19:02 - 02:19:48 - Brammert Geerling
  02:19:48 - 02:19:50 - Peter Snijders
  02:19:57 - 02:20:37 - Jan Nabers
  02:20:39 - 02:22:15 - Brammert Geerling
  02:22:15 - 02:22:19 - Peter Snijders
  02:22:22 - 02:22:37 - Mart Oude Egbrink
  02:23:34 - 02:23:37 - Peter Snijders
  02:23:40 - 02:24:50 - Patrick Pelman
  02:24:53 - 02:25:56 - Brammert Geerling
  02:26:00 - 02:26:25 - Patrick Pelman
  02:26:26 - 02:26:38 - Peter Snijders
  02:26:43 - 02:28:32 - Gerdien Rots
  02:28:33 - 02:28:35 - Peter Snijders
  02:28:35 - 02:28:37 - Brammert Geerling
  02:29:15 - 02:29:22 - Peter Snijders
  02:29:26 - 02:29:48 - Gerdien Rots
  02:29:49 - 02:29:50 - Peter Snijders
  02:29:52 - 02:30:05 - Brammert Geerling
  02:30:05 - 02:30:19 - Peter Snijders
  02:47:32 - 02:51:57 - Gerdien Rots
  02:51:57 - 02:52:02 - Peter Snijders
  02:52:06 - 02:53:03 - Mart Oude Egbrink
  02:53:10 - 02:53:44 - Gerdien Rots
  02:53:45 - 02:53:47 - Peter Snijders
  02:53:49 - 02:54:18 - Mart Oude Egbrink
  02:54:21 - 02:55:28 - Gerdien Rots
  02:55:28 - 02:55:33 - Peter Snijders
  02:56:23 - 02:57:02 - Gerdien Rots
  02:57:05 - 02:57:19 - Sonja Paauw
  02:57:25 - 02:57:40 - Gerdien Rots
  02:57:40 - 02:57:44 - Peter Snijders
  02:57:49 - 02:59:07 - Jan Nabers
  02:59:10 - 03:00:24 - Gerdien Rots
  03:00:24 - 03:00:26 - Peter Snijders
  03:00:26 - 03:01:11 - Jan Nabers
  03:01:13 - 03:01:16 - Peter Snijders
  03:01:18 - 03:01:51 - Brammert Geerling
  03:01:54 - 03:02:24 - Gerdien Rots
  03:02:24 - 03:02:27 - Peter Snijders
  03:02:30 - 03:02:49 - Mart Oude Egbrink
  03:02:58 - 03:02:59 - Peter Snijders
  03:03:21 - 03:03:56 - Gerdien Rots
  03:03:56 - 03:04:14 - Peter Snijders
  03:04:17 - 03:04:58 - Jan Nabers
  03:05:01 - 03:07:05 - Gerdien Rots
  03:07:05 - 03:07:06 - Peter Snijders
  03:07:10 - 03:07:50 - Thom van Campen
  03:07:54 - 03:09:31 - Gerdien Rots
  03:09:31 - 03:09:32 - Peter Snijders
  03:09:41 - 03:10:49 - Thom van Campen
  03:10:52 - 03:12:22 - Gerdien Rots
  03:12:22 - 03:12:24 - Peter Snijders
  03:12:25 - 03:12:49 - Thom van Campen
  03:12:50 - 03:12:51 - Gerdien Rots
  03:13:49 - 03:13:54 - Peter Snijders
  03:13:57 - 03:14:47 - Mart Oude Egbrink
  03:14:51 - 03:15:25 - Gerdien Rots
  03:15:25 - 03:15:31 - Peter Snijders
  03:15:42 - 03:16:15 - Silvia Bruggenkamp
  03:16:18 - 03:17:31 - Gerdien Rots
  03:17:31 - 03:17:34 - Peter Snijders
  03:17:35 - 03:17:44 - Silvia Bruggenkamp
  03:17:44 - 03:17:46 - Peter Snijders
  03:17:52 - 03:18:43 - Sonja Paauw
  03:18:46 - 03:19:14 - Gerdien Rots
  03:19:14 - 03:19:19 - Peter Snijders
  03:19:22 - 03:19:49 - Jan Nabers
  03:19:49 - 03:19:57 - Peter Snijders
  03:20:02 - 03:21:04 - Gerdien Rots
  03:21:05 - 03:22:02 - Jan Nabers
  03:22:06 - 03:22:56 - Gerdien Rots
  03:22:56 - 03:22:58 - Peter Snijders
  03:22:59 - 03:23:47 - Gerdien Rots
  03:23:47 - 03:23:50 - Peter Snijders
  03:23:52 - 03:24:22 - Patrick Pelman
  03:24:25 - 03:28:00 - Gerdien Rots
  03:28:00 - 03:29:33 - Peter Snijders
  04:15:31 - 04:18:57 - Patrick Pelman
  04:18:57 - 04:19:00 - Peter Snijders
  04:19:02 - 04:19:02 - Sonja Paauw
  04:19:51 - 04:20:12 - Patrick Pelman
  04:20:12 - 04:20:14 - Peter Snijders
  04:20:18 - 04:20:23 - Sonja Paauw
  04:20:27 - 04:20:38 - Patrick Pelman
  04:20:39 - 04:20:40 - Peter Snijders
  04:20:54 - 04:21:50 - Thom van Campen
  04:21:53 - 04:22:19 - Patrick Pelman
  04:22:20 - 04:22:21 - Peter Snijders
  04:22:23 - 04:22:48 - Thom van Campen
  04:22:51 - 04:23:24 - Patrick Pelman
  04:23:24 - 04:23:35 - Peter Snijders
  04:23:40 - 04:23:41 - Jan Nabers
  04:23:41 - 04:23:42 - Peter Snijders
  04:23:47 - 04:24:24 - Jan Nabers
  04:24:26 - 04:24:44 - Patrick Pelman
  04:24:44 - 04:24:46 - Peter Snijders
  04:24:48 - 04:24:48 - Patrick Pelman
  04:25:46 - 04:25:51 - Peter Snijders
  04:25:53 - 04:26:13 - Mart Oude Egbrink
  04:26:15 - 04:26:24 - Patrick Pelman
  04:26:27 - 04:26:44 - Mart Oude Egbrink
  04:26:47 - 04:27:06 - Patrick Pelman
  04:30:37 - 04:30:39 - Peter Snijders
  04:30:40 - 04:31:19 - Brammert Geerling
  04:31:24 - 04:31:57 - Patrick Pelman
  04:31:58 - 04:31:59 - Peter Snijders
  04:31:59 - 04:32:27 - Brammert Geerling
  04:32:30 - 04:32:33 - Patrick Pelman
  04:32:33 - 04:32:35 - Peter Snijders
  04:32:39 - 04:33:12 - Mart Oude Egbrink
  04:33:18 - 04:33:41 - Patrick Pelman
  04:33:43 - 04:33:44 - Mart Oude Egbrink
  04:34:49 - 04:35:14 - Patrick Pelman
  04:35:14 - 04:35:18 - Peter Snijders
  04:35:20 - 04:36:13 - Jan Nabers
  04:36:16 - 04:36:44 - Patrick Pelman
  04:36:44 - 04:36:45 - Peter Snijders
  04:36:46 - 04:37:18 - Jan Nabers
  04:37:21 - 04:37:44 - Patrick Pelman
  04:37:44 - 04:37:47 - Peter Snijders
  04:37:51 - 04:38:02 - Jan Nabers
  04:38:04 - 04:38:09 - Patrick Pelman
  04:38:09 - 04:38:12 - Peter Snijders
  04:38:17 - 04:38:53 - Mart Oude Egbrink
  04:38:55 - 04:39:13 - Patrick Pelman
  04:39:14 - 04:39:16 - Peter Snijders
  04:39:18 - 04:40:40 - Patrick Pelman
  04:40:40 - 04:40:42 - Peter Snijders
  04:40:42 - 04:41:11 - Jan Nabers
  04:41:16 - 04:41:29 - Patrick Pelman
  04:41:31 - 04:41:32 - Peter Snijders
  04:41:34 - 04:41:41 - Jan Nabers
  04:41:43 - 04:41:56 - Patrick Pelman
  04:41:57 - 04:42:00 - Peter Snijders
  04:42:03 - 04:43:10 - Patrick Pelman
  04:43:10 - 04:43:11 - Peter Snijders
  04:43:14 - 04:43:18 - Brammert Geerling
  04:43:22 - 04:44:04 - Patrick Pelman
  04:44:04 - 04:44:05 - Peter Snijders
  04:44:07 - 04:45:03 - Brammert Geerling
  04:45:08 - 04:45:37 - Patrick Pelman
  04:45:37 - 04:45:38 - Peter Snijders
  04:45:41 - 04:46:09 - Brammert Geerling
  04:46:12 - 04:46:29 - Patrick Pelman
  04:46:29 - 04:46:34 - Peter Snijders
  04:46:41 - 04:47:20 - Patrick Pelman
  04:47:20 - 04:47:36 - Peter Snijders
  04:48:32 - 04:51:23 - Jan Nabers
  04:51:23 - 04:51:26 - Peter Snijders
  04:51:27 - 04:52:01 - Brammert Geerling
  04:52:03 - 04:52:32 - Jan Nabers
  04:52:36 - 04:52:47 - Brammert Geerling
  04:52:51 - 04:53:58 - Jan Nabers
  04:53:58 - 04:53:59 - Peter Snijders
  04:54:01 - 04:54:48 - Thom van Campen
  04:54:54 - 04:56:35 - Jan Nabers
  04:56:40 - 04:57:08 - Thom van Campen
  04:57:10 - 04:57:15 - Jan Nabers
  04:57:15 - 04:57:20 - Peter Snijders
  04:57:20 - 04:57:20 - Mart Oude Egbrink
  04:57:45 - 04:58:37 - Jan Nabers
  04:58:38 - 04:58:38 - Peter Snijders
  04:58:45 - 05:01:00 - Jan Nabers
  05:01:00 - 05:01:03 - Peter Snijders
  05:01:09 - 05:01:57 - Mart Oude Egbrink
  05:01:59 - 05:03:53 - Jan Nabers
  05:03:53 - 05:03:54 - Peter Snijders
  05:06:39 - 05:12:35 - Mart Oude Egbrink
  05:12:35 - 05:12:37 - Peter Snijders
  05:12:47 - 05:13:25 - Brammert Geerling
  05:13:29 - 05:15:14 - Mart Oude Egbrink
  05:15:29 - 05:15:33 - Peter Snijders
  05:15:55 - 05:18:06 - Mart Oude Egbrink
  05:18:08 - 05:18:10 - Peter Snijders
  05:18:19 - 05:19:01 - Thom van Campen
  05:19:07 - 05:20:52 - Mart Oude Egbrink
  05:20:53 - 05:20:58 - Peter Snijders
  05:20:59 - 05:22:31 - Thom van Campen
  05:22:34 - 05:23:26 - Mart Oude Egbrink
  05:23:26 - 05:23:29 - Peter Snijders
  05:23:30 - 05:24:09 - Thom van Campen
  05:24:13 - 05:24:27 - Mart Oude Egbrink
  05:24:34 - 05:26:33 - Gerdien Rots
  05:26:34 - 05:26:36 - Peter Snijders
  05:26:37 - 05:27:37 - Mart Oude Egbrink
  05:27:37 - 05:27:49 - Peter Snijders
  05:27:52 - 05:28:35 - Brammert Geerling
  05:28:35 - 05:28:42 - Peter Snijders
  05:28:54 - 05:29:28 - Mart Oude Egbrink
  05:29:28 - 05:29:32 - Peter Snijders
  05:29:37 - 05:29:53 - Jan Nabers
  05:30:01 - 05:30:41 - Mart Oude Egbrink
  05:30:42 - 05:30:46 - Peter Snijders
  05:30:48 - 05:30:50 - Sonja Paauw
  05:31:09 - 05:31:12 - Peter Snijders
  05:31:14 - 05:32:02 - Mart Oude Egbrink
  05:32:02 - 05:32:05 - Peter Snijders
  05:32:11 - 05:32:29 - Mart Oude Egbrink
  05:32:29 - 05:34:14 - Peter Snijders
  05:50:16 - 05:59:39 - Klaas Sloots
  05:59:39 - 05:59:44 - Peter Snijders
  05:59:46 - 05:59:46 - Mart Oude Egbrink
  06:00:35 - 06:01:15 - Klaas Sloots
  06:01:20 - 06:01:51 - Mart Oude Egbrink
  06:01:54 - 06:02:33 - Klaas Sloots
  06:02:33 - 06:02:35 - Peter Snijders
  06:02:39 - 06:03:35 - Thom van Campen
  06:03:38 - 06:04:17 - Klaas Sloots
  06:04:18 - 06:04:20 - Peter Snijders
  06:04:22 - 06:04:47 - Jan Nabers
  06:04:50 - 06:06:07 - Klaas Sloots
  06:06:07 - 06:06:09 - Peter Snijders
  06:06:13 - 06:06:52 - Jan Nabers
  06:06:59 - 06:07:36 - Klaas Sloots
  06:07:36 - 06:07:38 - Peter Snijders
  06:07:41 - 06:07:47 - Gerdien Rots
  06:07:55 - 06:08:29 - Klaas Sloots
  06:08:29 - 06:08:30 - Peter Snijders
  06:08:33 - 06:09:06 - Gerdien Rots
  06:09:09 - 06:09:51 - Klaas Sloots
  06:09:51 - 06:10:05 - Peter Snijders
  06:10:08 - 06:10:41 - Mart Oude Egbrink
  06:10:41 - 06:10:45 - Peter Snijders
  06:11:00 - 06:11:32 - Sonja Paauw
  06:11:34 - 06:11:37 - Peter Snijders
  06:11:37 - 06:11:37 - Klaas Sloots
  06:12:36 - 06:12:39 - Peter Snijders
  06:12:43 - 06:15:39 - Klaas Sloots
  06:15:41 - 06:15:42 - Peter Snijders
  06:15:44 - 06:15:45 - Brammert Geerling
  06:16:18 - 06:18:53 - Klaas Sloots
  06:18:53 - 06:18:56 - Peter Snijders
  06:18:58 - 06:19:11 - Brammert Geerling
  06:19:22 - 06:20:35 - Klaas Sloots
  06:20:35 - 06:20:37 - Peter Snijders
  06:20:39 - 06:20:55 - Patrick Pelman
  06:20:58 - 06:22:26 - Klaas Sloots
  06:22:26 - 06:22:27 - Peter Snijders
  06:23:41 - 06:23:58 - Klaas Sloots
  06:23:58 - 06:24:00 - Peter Snijders
  06:24:02 - 06:24:04 - Patrick Pelman
  06:24:04 - 06:24:09 - Jan Nabers
  06:24:21 - 06:24:27 - Klaas Sloots
  06:24:27 - 06:24:32 - Peter Snijders
  06:26:34 - 06:27:15 - Brammert Geerling
  06:27:19 - 06:30:35 - Klaas Sloots
  06:30:35 - 06:30:38 - Peter Snijders
  06:30:40 - 06:31:05 - Sonja Paauw
  06:31:08 - 06:33:15 - Klaas Sloots
  06:33:15 - 06:33:16 - Peter Snijders
  06:33:26 - 06:33:29 - Sonja Paauw
  06:33:37 - 06:34:43 - Klaas Sloots
  06:34:43 - 06:34:49 - Peter Snijders
  06:34:51 - 06:35:11 - Thom van Campen
  06:35:12 - 06:35:14 - Peter Snijders
  06:35:18 - 06:37:01 - Klaas Sloots
  06:37:01 - 06:37:09 - Peter Snijders
  06:37:24 - 06:37:35 - Klaas Sloots
  06:37:35 - 06:37:41 - Peter Snijders
  06:37:46 - 06:37:54 - Patrick Pelman
  06:37:54 - 06:37:57 - Peter Snijders
  06:38:03 - 06:38:21 - Brammert Geerling
  06:38:21 - 06:38:33 - Peter Snijders
  06:39:35 - 06:39:41 - Klaas Sloots
  06:39:42 - 06:39:54 - Peter Snijders
  06:39:59 - 06:40:59 - Michiel van Willigen
  06:40:59 - 06:41:01 - Peter Snijders
  06:41:04 - 06:41:44 - Thom van Campen
  06:41:50 - 06:42:50 - Michiel van Willigen
  06:42:52 - 06:43:21 - Thom van Campen
  06:43:22 - 06:43:22 - Peter Snijders
  06:43:26 - 06:45:32 - Michiel van Willigen
  06:45:32 - 06:45:34 - Peter Snijders
  06:45:37 - 06:46:24 - Brammert Geerling
  06:46:27 - 06:46:28 - Peter Snijders
  06:46:31 - 06:46:59 - Sonja Paauw
  06:47:02 - 06:48:34 - Michiel van Willigen
  06:48:34 - 06:48:35 - Peter Snijders
  06:48:38 - 06:49:01 - Sonja Paauw
  06:49:01 - 06:49:02 - Peter Snijders
  06:49:07 - 06:49:13 - Sonja Paauw
  06:49:13 - 06:49:21 - Peter Snijders
  06:49:22 - 06:49:52 - Michiel van Willigen
  06:49:52 - 06:49:54 - Peter Snijders
  06:51:49 - 06:51:51 - Thom van Campen
  06:52:24 - 06:52:26 - Michiel van Willigen
  06:52:26 - 06:52:27 - Peter Snijders
  06:54:25 - 06:55:05 - Brammert Geerling
  06:55:08 - 06:55:51 - Michiel van Willigen
  06:55:51 - 06:56:09 - Peter Snijders
  06:56:13 - 06:56:54 - Sonja Paauw
  06:56:58 - 06:57:20 - Michiel van Willigen
  06:57:20 - 06:57:27 - Peter Snijders
  06:57:37 - 06:58:08 - Patrick Pelman
  06:58:08 - 06:58:11 - Peter Snijders
  06:58:15 - 06:59:47 - Michiel van Willigen
  06:59:47 - 06:59:49 - Peter Snijders
  06:59:53 - 07:00:34 - Mart Oude Egbrink
  07:00:39 - 07:01:47 - Michiel van Willigen
  07:01:48 - 07:02:03 - Peter Snijders
  07:03:10 - 07:04:04 - Monique Schuttenbeld
  07:04:04 - 07:04:05 - Peter Snijders
  07:04:10 - 07:04:20 - Sonja Paauw
  07:04:32 - 07:05:03 - Monique Schuttenbeld
  07:05:03 - 07:05:04 - Peter Snijders
  07:05:14 - 07:07:14 - Monique Schuttenbeld
  07:07:14 - 07:07:18 - Peter Snijders
  07:07:23 - 07:07:42 - Patrick Pelman
  07:07:45 - 07:08:21 - Monique Schuttenbeld
  07:08:21 - 07:08:25 - Peter Snijders
  07:08:29 - 07:09:01 - Mart Oude Egbrink
  07:09:07 - 07:10:50 - Monique Schuttenbeld
  07:10:50 - 07:10:58 - Peter Snijders
  07:10:58 - 07:11:47 - Monique Schuttenbeld
  07:11:48 - 07:11:52 - Peter Snijders
  07:12:11 - 07:13:13 - Thom van Campen
  07:13:14 - 07:13:22 - Peter Snijders
  07:14:07 - 07:14:20 - Brammert Geerling
  07:14:46 - 07:14:52 - Monique Schuttenbeld
  07:14:52 - 07:14:54 - Peter Snijders
  07:14:59 - 07:14:59 - Brammert Geerling
  07:15:00 - 07:15:06 - Peter Snijders
  07:15:08 - 07:15:11 - Monique Schuttenbeld
  07:15:11 - 07:15:13 - Peter Snijders
  07:15:27 - 07:15:28 - Brammert Geerling
  07:15:28 - 07:16:19 - Thom van Campen
  07:16:21 - 07:16:23 - Peter Snijders
  07:16:24 - 07:16:42 - Jan Nabers
  07:16:42 - 07:17:00 - Peter Snijders
  07:17:02 - 07:19:01 - Monique Schuttenbeld
  07:19:01 - 07:19:03 - Peter Snijders
  07:19:06 - 07:20:18 - Mart Oude Egbrink
  07:21:40 - 07:21:44 - Peter Snijders
  07:21:52 - 07:23:41 - Monique Schuttenbeld
  07:23:41 - 07:23:56 - Peter Snijders
  07:24:54 - 07:25:00 - Thom van Campen
  07:25:04 - 07:25:15 - Brammert Geerling
  07:25:15 - 07:25:20 - Peter Snijders
  07:25:59 - 07:27:41 - William Dogger
  07:27:41 - 07:27:43 - Peter Snijders
  07:27:57 - 07:28:01 - Gerdien Rots
  07:28:03 - 07:29:04 - William Dogger
  07:29:04 - 07:29:06 - Peter Snijders
  07:29:20 - 07:30:40 - William Dogger
  07:30:47 - 07:31:26 - Sonja Paauw
  07:31:28 - 07:31:48 - William Dogger
  07:31:48 - 07:31:50 - Peter Snijders
  07:31:54 - 07:32:00 - Sonja Paauw
  07:32:04 - 07:33:50 - William Dogger
  07:33:50 - 07:33:53 - Peter Snijders
  07:33:54 - 07:35:18 - Thom van Campen
  07:35:20 - 07:35:53 - William Dogger
  07:35:53 - 07:35:56 - Peter Snijders
  07:35:59 - 07:36:35 - Sonja Paauw
  07:36:37 - 07:37:03 - William Dogger
  07:37:08 - 07:37:09 - Peter Snijders
  07:37:14 - 07:39:17 - William Dogger
  07:39:17 - 07:39:24 - Peter Snijders
  07:39:26 - 07:39:45 - Gerdien Rots
  07:39:45 - 07:39:47 - William Dogger
  07:39:56 - 07:39:58 - Peter Snijders
  07:40:17 - 07:40:21 - William Dogger
  07:40:21 - 07:40:23 - Peter Snijders
  07:40:30 - 07:41:47 - William Dogger
  07:41:47 - 07:41:50 - Peter Snijders
  07:41:52 - 07:42:01 - Brammert Geerling
  07:42:07 - 07:42:31 - William Dogger
  07:42:31 - 07:42:42 - Peter Snijders
  07:43:10 - 07:45:53 - Ed Anker
  07:45:53 - 07:45:55 - Peter Snijders
  07:45:59 - 07:46:37 - Mart Oude Egbrink
  07:46:40 - 07:47:53 - Ed Anker
  07:47:54 - 07:47:55 - Peter Snijders
  07:47:58 - 07:49:56 - Ed Anker
  07:49:56 - 07:49:57 - Peter Snijders
  07:50:02 - 07:50:44 - Brammert Geerling
  07:50:52 - 07:52:38 - Ed Anker
  07:52:38 - 07:52:43 - Peter Snijders
  07:52:44 - 07:53:15 - Brammert Geerling
  07:53:18 - 07:54:58 - Ed Anker
  07:54:58 - 07:54:59 - Peter Snijders
  07:55:02 - 07:55:51 - Jan Nabers
  07:55:58 - 07:56:09 - Ed Anker
  07:56:09 - 07:56:09 - Peter Snijders
  07:56:17 - 07:56:31 - Sonja Paauw
  07:56:37 - 07:56:43 - Peter Snijders
  07:57:44 - 07:57:45 - Mart Oude Egbrink
  07:58:12 - 07:59:12 - Ed Anker
  07:59:12 - 07:59:22 - Peter Snijders
  07:59:38 - 08:00:54 - René de Heer
  08:00:54 - 08:00:56 - Peter Snijders
  08:00:59 - 08:01:27 - Gerdien Rots
  08:01:30 - 08:02:32 - René de Heer
  08:05:58 - 08:05:59 - Peter Snijders
  08:06:04 - 08:06:13 - Mart Oude Egbrink
  08:07:01 - 08:07:03 - Peter Snijders
  08:07:41 - 08:08:24 - René de Heer
  08:08:24 - 08:08:25 - Peter Snijders
  08:08:29 - 08:09:05 - Sonja Paauw
  08:09:10 - 08:10:23 - René de Heer
  08:10:23 - 08:10:24 - Peter Snijders
  08:10:27 - 08:10:42 - Sonja Paauw
  08:10:43 - 08:10:46 - Peter Snijders
  08:10:46 - 08:10:46 - René de Heer
  08:12:08 - 08:12:09 - Peter Snijders
  08:12:15 - 08:12:32 - Gerdien Rots
  08:12:50 - 08:12:54 - Peter Snijders
  08:12:56 - 08:13:40 - Jan Nabers
  08:13:46 - 08:14:27 - René de Heer
  08:14:27 - 08:14:28 - Peter Snijders
  08:14:30 - 08:14:59 - Jan Nabers
  08:15:00 - 08:15:02 - René de Heer
  08:15:47 - 08:15:51 - Peter Snijders
  08:15:54 - 08:16:54 - René de Heer
  08:18:06 - 08:18:08 - Peter Snijders
  08:18:10 - 08:19:04 - Brammert Geerling
  08:19:09 - 08:20:03 - René de Heer
  08:20:04 - 08:20:20 - Peter Snijders
  08:24:58 - 08:25:33 - Silvia Bruggenkamp
  08:25:35 - 08:28:14 - Peter Snijders
  08:28:40 - 08:29:11 - Brammert Geerling
  08:29:11 - 08:29:15 - Peter Snijders
  08:29:17 - 08:30:57 - Thom van Campen
  08:30:57 - 08:30:58 - Peter Snijders
  08:32:33 - 08:32:48 - Sonja Paauw
  08:32:49 - 08:32:50 - Peter Snijders
  08:33:24 - 08:33:26 - Gerdien Rots
  08:33:42 - 08:34:03 - Peter Snijders
  08:35:31 - 08:37:01 - Thom van Campen
  08:37:01 - 08:37:09 - Peter Snijders
  08:37:54 - 08:38:25 - Sonja Paauw
  08:38:26 - 08:38:29 - Peter Snijders
  08:38:31 - 08:39:03 - Brammert Geerling
  08:39:03 - 08:39:10 - Peter Snijders
  08:39:10 - 08:39:11 - Patrick Pelman
  08:39:35 - 08:39:40 - Peter Snijders
  08:39:42 - 08:40:00 - Jan Nabers
  08:40:00 - 08:40:14 - Peter Snijders
  08:40:47 - 08:40:47 - Mart Oude Egbrink
  08:40:52 - 08:40:54 - Peter Snijders
  08:41:53 - 08:42:36 - Gerdien Rots
  08:42:38 - 08:44:23 - Peter Snijders
 • 3.a
 • 3.b
 • 3.b.1

 • 3.c
 • 3.d
 • 3.e
 • 3.f
 • 4
 • 4.a
 • 4.b
 • 4.c
 • 4.d
 • 4.e
 • 5