Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 4 februari 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mevr. C. van Bruggen

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:00:13 - 00:03:35 - Claudia van Bruggen
 • 1.b
 • 2

  Op 6 december 2018 bood het college de verkenning warmtegids Zwolle ter kennisgeving aan de raad. De raad besloot vervolgens op 17 december 2018, op verzoek van de fracties van GroenLinks en ChristenUnie, om deze verkenning te agenderen voor een informatieronde. De verkenning warmtegids is een tussenproduct om tot een warmtegids te komen. Op dit moment worden de meeste huizen en gebouwen nog verwarmd middels aardgas. De verkenning warmtegids geeft een beeld van de duurzame alternatieven voor aardgas en laat per wijk zien welk alternatief het meest kansrijk is. De raad wil graag een beter beeld krijgen bij de omvang en complexiteit van de transitie. Verschillende bij dit onderwerp betrokken partijen zijn uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan met de raad.
  Bij deze informatieronde wordt ook het voorstel over de verkenning van de haalbaarheid en het vervolg van geothermie (aardwarmte) als warmtebron in Zwolle Noord betrokken. De raad wordt voorgesteld om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle Noord een vervolg te geven en de locatie Dijklanden aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bovengrondse-installatie van de geothermiebron. De ontwikkeling van geothermie heeft belangrijke raakvlakken met het ontwikkelen van de warmtegids. Geothermie kan voor de wijken Holtenbroek en Aa-landen namelijk mogelijk een alternatief zijn voor aardgas.

  Voor technische en feitelijke informatie over de verkenning warmtegids: Raymond Frank (06-11923423), R.Frank@zwolle.nl
  Voor technische en feitelijke informatie over de verkenning haalbaarheid geothermie: Johan Roeland (4164). J.Roeland@zwolle.nl

 • 2


  00:04:40 - 00:07:39 - Frank
  00:07:39 - 00:10:40 - Roeland
  00:10:40 - 00:11:18 - Claudia van Bruggen
  00:11:35 - 00:12:25 - Kuiper
  00:12:25 - 00:12:26 - Claudia van Bruggen
  00:15:52 - 00:18:50 - Cossée
  00:18:50 - 00:19:07 - Claudia van Bruggen
  00:19:10 - 00:21:33 - Comino
  00:21:33 - 00:21:48 - Claudia van Bruggen
  00:23:39 - 00:25:26 - Haas
  00:25:26 - 00:25:35 - Claudia van Bruggen
  00:25:35 - 00:25:36 - Volkers
  00:27:48 - 00:28:00 - Claudia van Bruggen
  00:28:04 - 00:29:40 - Volkers
  00:29:40 - 00:30:31 - Claudia van Bruggen
  00:30:33 - 00:30:54 - Sylvana Rikkert
  00:30:55 - 00:30:58 - Claudia van Bruggen
  00:31:04 - 00:31:09 - Frank
  00:31:11 - 00:31:44 - Sylvana Rikkert
  00:31:46 - 00:32:24 - Frank
  00:32:27 - 00:32:39 - Sylvana Rikkert
  00:33:27 - 00:33:31 - Claudia van Bruggen
  00:33:35 - 00:34:00 - Sylvana Rikkert
  00:34:01 - 00:34:43 - Haas
  00:34:48 - 00:35:24 - Sylvana Rikkert
  00:35:26 - 00:36:58 - Dhr. De Vries
  00:36:58 - 00:37:09 - Claudia van Bruggen
  00:37:17 - 00:38:43 - Ruben van de Belt
  00:38:45 - 00:40:40 - Frank
  00:40:45 - 00:41:13 - Ruben van de Belt
  00:41:16 - 00:41:25 - Frank
  00:41:25 - 00:41:34 - Claudia van Bruggen
  00:41:39 - 00:42:09 - Ruben van de Belt
  00:42:20 - 00:43:08 - Kuiper
  00:43:14 - 00:43:42 - Ruben van de Belt
  00:43:46 - 00:46:14 - Dhr. De Vries
  00:46:14 - 00:46:27 - Claudia van Bruggen
  00:46:36 - 00:47:48 - Mart Oude Egbrink
  00:47:50 - 00:47:54 - Claudia van Bruggen
  00:47:59 - 00:50:04 - Roeland
  00:50:04 - 00:50:14 - Claudia van Bruggen
  00:50:18 - 00:50:30 - Hans Wijnen
  00:50:30 - 00:50:40 - Claudia van Bruggen
  00:50:46 - 00:52:50 - Hans Wijnen
  00:52:59 - 00:54:55 - Comino
  00:54:55 - 00:55:10 - Claudia van Bruggen
  00:55:13 - 00:55:55 - David Hof
  00:56:03 - 00:57:16 - Roeland
  00:57:20 - 00:57:25 - David Hof
  00:57:27 - 00:57:36 - Claudia van Bruggen
  00:57:44 - 00:58:26 - Arjan Spaans
  00:58:36 - 00:59:19 - Kuiper
  00:59:19 - 00:59:20 - Claudia van Bruggen
  00:59:31 - 01:00:42 - Arjan Spaans
  01:00:42 - 01:00:52 - Claudia van Bruggen
  01:00:56 - 01:01:01 - Brammert Geerling
  01:01:01 - 01:01:17 - Claudia van Bruggen
  01:01:32 - 01:03:24 - Monique Schuttenbeld
  01:03:30 - 01:03:41 - Hans Wijnen
  01:03:45 - 01:04:23 - Monique Schuttenbeld
  01:04:23 - 01:04:56 - Hans Wijnen
  01:04:56 - 01:05:00 - Claudia van Bruggen
  01:05:03 - 01:05:40 - Monique Schuttenbeld
  01:05:40 - 01:05:49 - Claudia van Bruggen
  01:05:52 - 01:06:19 - Arjan Spaans
  01:06:20 - 01:06:36 - Monique Schuttenbeld
  01:06:37 - 01:07:21 - Claudia van Bruggen
  01:07:26 - 01:08:44 - Ruben van de Belt
  01:08:56 - 01:10:03 - Haas
  01:10:14 - 01:11:25 - Ruben van de Belt
  01:11:33 - 01:11:36 - Dhr. De Vries
  01:11:36 - 01:12:56 - Kuiper
  01:12:56 - 01:12:58 - Claudia van Bruggen
  01:13:03 - 01:13:24 - Ruben van de Belt
  01:13:31 - 01:13:55 - Kuiper
  01:13:55 - 01:14:01 - Claudia van Bruggen
  01:14:04 - 01:15:11 - Arjan Spaans
  01:15:19 - 01:15:47 - Comino
  01:15:47 - 01:15:49 - Claudia van Bruggen
  01:15:54 - 01:18:00 - Arjan Spaans
  01:18:19 - 01:18:50 - Frank
  01:18:50 - 01:18:59 - Claudia van Bruggen
  01:19:14 - 01:19:23 - Arjan Spaans
  01:19:26 - 01:19:46 - Frank
  01:19:46 - 01:19:58 - Claudia van Bruggen
  01:20:01 - 01:21:12 - David Hof
  01:21:22 - 01:21:26 - Dhr. De Vries
  01:21:26 - 01:21:59 - Kuiper
  01:21:59 - 01:22:03 - Claudia van Bruggen
  01:22:11 - 01:22:29 - Mart Oude Egbrink
  01:22:39 - 01:22:59 - Cossée
  01:22:59 - 01:23:08 - Claudia van Bruggen
  01:23:10 - 01:24:02 - Sylvana Rikkert
  01:24:04 - 01:24:49 - Frank
  01:24:49 - 01:24:55 - Claudia van Bruggen
  01:25:01 - 01:26:09 - Hans Wijnen
  01:26:09 - 01:26:10 - Claudia van Bruggen
  01:26:13 - 01:27:24 - Kuiper
  01:27:24 - 01:27:27 - Claudia van Bruggen
  01:27:29 - 01:27:30 - Hans Wijnen
  01:28:00 - 01:28:30 - Kuiper
  01:28:30 - 01:28:39 - Claudia van Bruggen
  01:28:47 - 01:30:12 - Monique Schuttenbeld
  01:30:12 - 01:30:28 - Claudia van Bruggen
  01:30:43 - 01:31:11 - Ruben van de Belt
  01:31:11 - 01:32:21 - Claudia van Bruggen
 • 2
 • 3

  01:46:18 - 01:46:28 - Claudia van Bruggen
 • 4
 • 4.

  Op 5 november 2018 sprak de raad over het concept plan van aanpak energietransitie 2018-2022. Tijdens een debatronde stelden de fracties vragen over het concept plan van aanpak en gaven de fracties input voor het definitieve plan van aanpak. De (zestig) vragen zijn nu van een antwoord voorzien. Daarnaast is het plan van aanpak naar aanleiding van de eerdere debatronde op de volgende zeven punten aangepast: de sociale kant van de energietransitie, verduurzaming maatschappelijk en commercieel vastgoed, verkenning energiefonds, monitoring, duurzaam voorbeeldhuis, participatie en mijlpalenplanning.
  De raad wordt nu voorgesteld in te stemmen met het aangepaste plan van aanpak en kennis te nemen van de antwoorden op de vragen. De aanpassingen aan het plan van aanpak staan tijdens deze debatronde centraal en de voorliggende debatvraag is dus of het plan van aanpak nu voldoende is aangepast, zodat er op een later moment besluitvorming over kan plaatsvinden.
  Voor technische en feitelijke informatie: Gábor Oolthuis (06-10429671), G.Oolthuis@zwolle.nl.  01:49:44 - 01:49:45 - Hans Wijnen
  01:52:23 - 01:52:24 - Claudia van Bruggen
  01:52:35 - 01:53:34 - Ruben van de Belt
  01:53:34 - 01:53:35 - Claudia van Bruggen
  01:53:39 - 01:55:00 - Hans Wijnen
  01:55:00 - 01:55:01 - Claudia van Bruggen
  01:55:01 - 01:55:45 - Ruben van de Belt
  01:55:48 - 01:56:19 - Hans Wijnen
  01:56:19 - 01:56:20 - Claudia van Bruggen
  01:56:22 - 01:56:35 - Ruben van de Belt
  01:56:40 - 01:56:51 - Hans Wijnen
  01:56:52 - 01:56:54 - Claudia van Bruggen
  01:56:59 - 01:57:13 - Mart Oude Egbrink
  01:57:24 - 01:57:49 - Ruben van de Belt
  01:57:49 - 01:57:51 - Claudia van Bruggen
  02:00:05 - 02:00:37 - David Hof
  02:00:40 - 02:01:24 - Hans Wijnen
  02:01:24 - 02:01:25 - Claudia van Bruggen
  02:01:30 - 02:01:47 - David Hof
  02:01:47 - 02:01:48 - Claudia van Bruggen
  02:01:51 - 02:02:01 - Hans Wijnen
  02:02:02 - 02:02:03 - Claudia van Bruggen
  02:02:11 - 02:02:30 - David Hof
  02:02:31 - 02:02:33 - Claudia van Bruggen
  02:02:34 - 02:02:45 - Hans Wijnen
  02:02:45 - 02:02:47 - Claudia van Bruggen
  02:02:51 - 02:03:10 - Mart Oude Egbrink
  02:03:11 - 02:03:23 - Claudia van Bruggen
  02:03:28 - 02:05:22 - Hans Wijnen
  02:05:22 - 02:05:30 - Claudia van Bruggen
  02:05:51 - 02:12:27 - Mart Oude Egbrink
  02:12:28 - 02:12:34 - Claudia van Bruggen
  02:12:36 - 02:13:00 - Ruben van de Belt
  02:13:03 - 02:13:41 - Mart Oude Egbrink
  02:13:46 - 02:14:24 - Ruben van de Belt
  02:14:28 - 02:14:28 - Mart Oude Egbrink
  02:14:55 - 02:15:04 - Claudia van Bruggen
  02:15:19 - 02:19:10 - Brammert Geerling
  02:19:10 - 02:19:11 - Claudia van Bruggen
  02:19:24 - 02:20:20 - Hans Wijnen
  02:20:21 - 02:20:21 - Claudia van Bruggen
  02:20:22 - 02:20:40 - Brammert Geerling
  02:21:27 - 02:21:28 - Claudia van Bruggen
  02:21:33 - 02:22:17 - Hans Wijnen
  02:22:50 - 02:22:53 - Claudia van Bruggen
  02:22:55 - 02:23:24 - Hans Wijnen
  02:23:24 - 02:23:26 - Claudia van Bruggen
  02:23:27 - 02:23:28 - Brammert Geerling
  02:23:42 - 02:23:52 - Claudia van Bruggen
  02:24:11 - 02:26:06 - Sylvana Rikkert
  02:26:06 - 02:26:09 - Claudia van Bruggen
  02:26:12 - 02:26:57 - Brammert Geerling
  02:27:01 - 02:27:57 - Sylvana Rikkert
  02:27:57 - 02:27:58 - Claudia van Bruggen
  02:28:00 - 02:28:55 - Brammert Geerling
  02:28:59 - 02:29:40 - Sylvana Rikkert
  02:29:40 - 02:29:42 - Claudia van Bruggen
  02:29:43 - 02:29:49 - Brammert Geerling
  02:29:50 - 02:29:53 - Claudia van Bruggen
  02:29:58 - 02:30:30 - David Hof
  02:30:31 - 02:30:32 - Claudia van Bruggen
  02:30:33 - 02:31:21 - Sylvana Rikkert
  02:31:22 - 02:31:23 - Claudia van Bruggen
  02:31:25 - 02:31:45 - David Hof
  02:31:45 - 02:31:46 - Claudia van Bruggen
  02:31:50 - 02:32:11 - Sylvana Rikkert
  02:32:11 - 02:32:13 - Claudia van Bruggen
  02:32:38 - 02:34:54 - Sylvana Rikkert
  02:34:54 - 02:34:58 - Claudia van Bruggen
  02:35:01 - 02:35:19 - Brammert Geerling
  02:35:20 - 02:35:21 - Claudia van Bruggen
  02:35:22 - 02:35:55 - Sylvana Rikkert
  02:35:55 - 02:35:56 - Claudia van Bruggen
  02:36:00 - 02:36:21 - Brammert Geerling
  02:36:24 - 02:36:29 - Sylvana Rikkert
  02:36:29 - 02:36:32 - Claudia van Bruggen
  02:36:41 - 02:37:11 - Arjan Spaans
  02:37:11 - 02:37:12 - Claudia van Bruggen
  02:37:17 - 02:37:47 - Arjan Spaans
  02:37:50 - 02:38:26 - Sylvana Rikkert
  02:38:27 - 02:38:28 - Claudia van Bruggen
  02:38:31 - 02:39:00 - Mart Oude Egbrink
  02:39:01 - 02:41:46 - Sylvana Rikkert
  02:41:47 - 02:41:51 - Claudia van Bruggen
  02:42:15 - 02:44:48 - Arjan Spaans
  02:44:48 - 02:44:57 - Claudia van Bruggen
  02:44:59 - 02:49:15 - David Hof
  02:49:15 - 02:49:18 - Claudia van Bruggen
  02:49:49 - 02:49:54 - David Hof
  02:50:04 - 02:50:36 - Hans Wijnen
  02:50:36 - 02:50:37 - Claudia van Bruggen
  02:50:38 - 02:51:08 - David Hof
  02:51:09 - 02:51:10 - Claudia van Bruggen
  02:51:11 - 02:51:47 - Hans Wijnen
  02:51:47 - 02:51:50 - Claudia van Bruggen
  02:51:54 - 02:52:09 - David Hof
  02:52:10 - 02:52:12 - Claudia van Bruggen
  02:52:14 - 02:53:06 - Ruben van de Belt
  02:53:07 - 02:53:08 - Claudia van Bruggen
  02:53:08 - 02:53:33 - David Hof
  02:53:33 - 02:53:34 - Claudia van Bruggen
  03:01:34 - 03:02:58 - Silvia Bruggenkamp
  03:02:58 - 03:02:59 - Claudia van Bruggen
  03:03:11 - 03:03:13 - Arjan Spaans
  03:03:20 - 03:03:35 - Silvia Bruggenkamp
  03:03:35 - 03:03:36 - Claudia van Bruggen
  03:03:37 - 03:03:54 - Arjan Spaans
  03:03:58 - 03:03:59 - Silvia Bruggenkamp
  03:04:00 - 03:04:01 - Claudia van Bruggen
  03:04:06 - 03:07:21 - Silvia Bruggenkamp
  03:07:22 - 03:07:30 - Claudia van Bruggen
  03:07:49 - 03:16:25 - Monique Schuttenbeld
  03:16:25 - 03:16:28 - Claudia van Bruggen
  03:16:30 - 03:17:19 - Hans Wijnen
  03:17:19 - 03:17:20 - Claudia van Bruggen
  03:17:22 - 03:17:37 - Monique Schuttenbeld
  03:17:39 - 03:17:41 - Claudia van Bruggen
  03:17:48 - 03:22:19 - Monique Schuttenbeld
  03:22:19 - 03:22:22 - Claudia van Bruggen
  03:22:24 - 03:23:25 - Brammert Geerling
  03:23:26 - 03:23:27 - Claudia van Bruggen
  03:23:31 - 03:24:13 - Monique Schuttenbeld
  03:24:13 - 03:24:14 - Claudia van Bruggen
  03:24:15 - 03:24:37 - Brammert Geerling
  03:24:40 - 03:24:42 - Claudia van Bruggen
  03:24:56 - 03:25:01 - Monique Schuttenbeld
  03:25:03 - 03:25:41 - Mart Oude Egbrink
  03:25:41 - 03:25:43 - Claudia van Bruggen
  03:28:39 - 03:28:50 - Monique Schuttenbeld
  03:28:50 - 03:28:51 - Claudia van Bruggen
  03:28:53 - 03:28:55 - Ruben van de Belt
  03:28:56 - 03:29:00 - Monique Schuttenbeld
  03:29:02 - 03:29:18 - Ruben van de Belt
  03:29:23 - 03:29:24 - Claudia van Bruggen
  03:29:24 - 03:29:46 - Brammert Geerling
  03:29:50 - 03:29:53 - Monique Schuttenbeld
  03:29:55 - 03:30:31 - Brammert Geerling
  03:30:34 - 03:30:55 - Monique Schuttenbeld
  03:35:11 - 03:35:13 - Claudia van Bruggen
  03:35:15 - 03:35:39 - Arjan Spaans
  03:35:42 - 03:35:58 - Monique Schuttenbeld
  03:36:00 - 03:36:01 - Claudia van Bruggen
  03:36:02 - 03:36:06 - Arjan Spaans
  03:36:08 - 03:36:14 - Monique Schuttenbeld
  03:36:19 - 03:36:22 - Arjan Spaans
  03:36:24 - 03:36:26 - Monique Schuttenbeld
  03:42:08 - 03:43:05 - Claudia van Bruggen
  03:43:09 - 03:43:18 - Ruben van de Belt
  03:43:19 - 03:43:21 - Claudia van Bruggen
  03:43:24 - 03:43:40 - Monique Schuttenbeld
  03:43:43 - 03:44:17 - Claudia van Bruggen
 • 5