Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 5 oktober 2020 19:30 - 21:00
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. P. Pelman / Griffier: E. Bagerman

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:00:04 - 00:03:16 - Patrick Pelman
 • 1.b
 • 2

  Op de agenda van de besluitvormingsronde van 9 maart jongstleden stond een informatienota over het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Opdrachtgeven. Hierin wordt eerst beschreven hoe het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen de afgelopen jaren steeds meer vanzelfsprekend is geworden om vervolgens in te gaan op het nu opgestelde actieplan. Dit actieplan is erop gericht de impact van de gemeentelijke inkoop ten aanzien van duurzaamheidsambities te vergroten door meer structuur aan te brengen in de voorbereiding van de inkoopprocessen.
  Op verzoek van de fracties van D66 en GroenLinks is de informatienota geagendeerd voor een debatronde. Daarbij is aangegeven dat de reikwijdte van de nota (met een totaal inkoopbedrag van ca. €140 miljoen) groot is en dat het daarom goed is als de raad zich hierover een mening vormt. De daarbij geformuleerde debatvraag luidt als volgt: Wat vindt de raad van het ambitieniveau en het tempo / de haalbaarheid van de invulling die wordt voorgesteld?
  Voor technische en feitelijke vragen: Aldert Koop (498 3217), AHW.Koop@zwolle.nl.  00:03:18 - 00:06:01 - Mark Oldengarm
  00:06:01 - 00:06:08 - Patrick Pelman
  00:06:41 - 00:07:02 - Mark Oldengarm
  00:07:03 - 00:07:04 - Patrick Pelman
  00:07:06 - 00:07:28 - Sylvana Rikkert
  00:07:30 - 00:07:39 - Mark Oldengarm
  00:07:39 - 00:07:40 - Patrick Pelman
  00:08:22 - 00:09:00 - Brammert Geerling
  00:09:05 - 00:09:31 - Mark Oldengarm
  00:09:31 - 00:09:32 - Patrick Pelman
  00:09:34 - 00:09:36 - Brammert Geerling
  00:10:10 - 00:10:35 - Mark Oldengarm
  00:10:35 - 00:10:38 - Patrick Pelman
  00:10:42 - 00:10:48 - Jolien Elshof - Rook
  00:10:48 - 00:10:56 - Patrick Pelman
  00:10:59 - 00:15:04 - Sylvana Rikkert
  00:15:04 - 00:15:07 - Patrick Pelman
  00:15:09 - 00:15:35 - Mark Oldengarm
  00:15:40 - 00:15:48 - Sylvana Rikkert
  00:15:50 - 00:16:11 - Mark Oldengarm
  00:16:13 - 00:17:06 - Sylvana Rikkert
  00:17:07 - 00:17:13 - Patrick Pelman
  00:17:17 - 00:17:33 - Jan Nabers
  00:17:38 - 00:18:11 - Sylvana Rikkert
  00:18:11 - 00:18:16 - Patrick Pelman
  00:18:19 - 00:18:45 - Jan Nabers
  00:18:49 - 00:19:15 - Sylvana Rikkert
  00:19:16 - 00:19:26 - Patrick Pelman
  00:19:29 - 00:21:16 - Ingrid van der Veer
  00:21:35 - 00:21:44 - Mark Oldengarm
  00:21:48 - 00:22:16 - Ingrid van der Veer
  00:25:53 - 00:26:47 - Noëll Taravati
  00:26:54 - 00:27:13 - Brammert Geerling
  00:27:18 - 00:27:47 - Noëll Taravati
  00:27:51 - 00:28:20 - Brammert Geerling
  00:28:23 - 00:28:36 - Noëll Taravati
  00:29:56 - 00:30:04 - Mark Oldengarm
  00:30:06 - 00:30:30 - Noëll Taravati
  00:30:33 - 00:30:58 - Mark Oldengarm
  00:31:00 - 00:31:12 - Noëll Taravati
  00:32:51 - 00:33:45 - Sylvana Rikkert
  00:33:48 - 00:34:03 - Noëll Taravati
  00:34:05 - 00:34:17 - Sylvana Rikkert
  00:34:19 - 00:34:25 - Noëll Taravati
  00:34:47 - 00:37:15 - Brammert Geerling
  00:37:21 - 00:37:36 - Ingrid van der Veer
  00:37:38 - 00:38:10 - Brammert Geerling
  00:38:18 - 00:38:38 - Mark Oldengarm
  00:38:42 - 00:39:10 - Brammert Geerling
  00:41:18 - 00:43:15 - Jan Nabers
  00:43:19 - 00:43:22 - Mark Oldengarm
  00:43:36 - 00:44:00 - Brammert Geerling
  00:44:04 - 00:44:13 - Mark Oldengarm
  00:44:18 - 00:44:18 - Jan Nabers
  00:44:23 - 00:44:25 - Sylvana Rikkert
  00:45:10 - 00:45:55 - Jan Nabers
  00:46:03 - 00:46:29 - Noëll Taravati
  00:46:32 - 00:47:08 - Jan Nabers
  00:47:10 - 00:47:15 - Noëll Taravati
  00:47:18 - 00:48:20 - Jolien Elshof - Rook
  00:48:24 - 00:48:47 - Jan Nabers
  00:48:51 - 00:49:07 - Jolien Elshof - Rook
  00:49:11 - 00:49:34 - Mark Oldengarm
  00:49:39 - 00:51:54 - Jan Nabers
  00:51:59 - 00:52:44 - Sylvana Rikkert
  00:52:46 - 00:52:48 - Jan Nabers
  00:53:51 - 00:54:18 - Sylvana Rikkert
  00:54:20 - 00:54:57 - Jan Nabers
  00:55:00 - 00:55:35 - Sylvana Rikkert
  00:55:36 - 00:55:43 - Jan Nabers
  00:55:53 - 00:57:50 - Jolien Elshof - Rook
  00:57:56 - 00:58:22 - Jan Nabers
  00:58:24 - 00:58:29 - Jolien Elshof - Rook
  00:58:32 - 00:58:34 - Jan Nabers
  00:58:43 - 00:59:25 - Jolien Elshof - Rook
  00:59:28 - 00:59:44 - Jan Nabers
  00:59:47 - 01:00:37 - Jolien Elshof - Rook
  01:00:43 - 01:01:03 - Mark Oldengarm
  01:01:10 - 01:01:19 - Jolien Elshof - Rook
  01:01:22 - 01:01:28 - Mark Oldengarm
  01:01:31 - 01:02:01 - Jolien Elshof - Rook
  01:02:05 - 01:02:13 - Mark Oldengarm
  01:02:18 - 01:02:20 - Jolien Elshof - Rook
  01:04:44 - 01:07:07 - Jan Slijkhuis
  01:26:12 - 01:31:19 - Klaas Sloots
  01:31:29 - 01:31:55 - Mark Oldengarm
  01:31:59 - 01:32:19 - Klaas Sloots
  01:32:25 - 01:32:36 - Mark Oldengarm
  01:32:41 - 01:32:48 - Klaas Sloots
  01:32:51 - 01:32:55 - Mark Oldengarm
  01:33:00 - 01:33:23 - Klaas Sloots
  01:34:38 - 01:35:35 - Sylvana Rikkert
  01:35:40 - 01:36:25 - Klaas Sloots
  01:37:18 - 01:37:35 - Sylvana Rikkert
  01:37:42 - 01:38:37 - Klaas Sloots
  01:38:42 - 01:39:00 - Ingrid van der Veer
  01:39:03 - 01:39:29 - Klaas Sloots
  01:39:32 - 01:39:47 - Ingrid van der Veer
  01:39:52 - 01:40:54 - Klaas Sloots
  01:40:59 - 01:41:05 - Ingrid van der Veer
  01:41:08 - 01:43:30 - Klaas Sloots
  01:44:27 - 01:45:05 - Jan Slijkhuis
  01:45:09 - 01:46:00 - Klaas Sloots
  01:46:06 - 01:46:49 - Jan Slijkhuis
  01:46:51 - 01:46:55 - Klaas Sloots
  01:47:04 - 01:47:31 - Mark Oldengarm
  01:47:34 - 01:48:24 - Klaas Sloots
  01:48:29 - 01:49:17 - Brammert Geerling
  01:49:20 - 01:49:42 - Klaas Sloots
  01:52:16 - 01:52:44 - Jan Nabers
  01:52:48 - 01:52:49 - Klaas Sloots
  01:55:02 - 01:55:40 - Jan Slijkhuis
  01:55:44 - 01:57:07 - Klaas Sloots
  01:57:16 - 01:57:46 - Noëll Taravati
  01:57:50 - 01:58:26 - Klaas Sloots
  01:58:30 - 01:58:32 - Noëll Taravati
  01:59:37 - 01:59:46 - Jan Nabers
  01:59:49 - 01:59:57 - Klaas Sloots
 • 3