Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 11 mei 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Mevr. C. van Bruggen / Griffier: E.J. Bagerman
Toelichting:

N.B. Vanwege de corona-maatregelen vinden de debatrondes in aangepaste vorm plaats. Tijdens de debatten zijn enkel de acht woordvoerders, de voorzitter, de griffier en de verantwoordelijke wethouder met ambtelijke ondersteuning aanwezig in de raadzaal. Als u wenst in te spreken dan is dit alleen schriftelijk mogelijk door uw bijdrage te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl.

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:00:58 - 00:04:30 - Claudia van Bruggen
 • 1.b
 • 2

  Provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin komt te staan waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de 30 RES regio’s kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Met de vastgestelde concept-startnota RES West-Overijssel op 17 juni 2019 zijn de kaders geschetst en zijn er afspraken gemaakt over hoe in West-Overijssel met elkaar samengewerkt kan worden. De definitieve startnota is vervolgens op 16 december 2019 vastgesteld. Daarbij heeft de raad een motie aangenomen met het verzoek om de inbreng voor de concept-RES aan de raad voor te leggen. Het doel hiervan was om de raad in de gelegenheid te stellen een opiniërend debat over de Zwolse inbreng te voeren. Dit opiniërende debat kon niet plaatsvinden vanwege de corona-maatregelen.
  Inmiddels is de concept-RES “Naar een opgewekt West-Overijssel” gereed. In deze concept-RES is een bod voor opwek van zonne- en windenergie van 1607 GWh voor de regio als geheel, met een aandeel van 192 GWh van de gemeente Zwolle, opgenomen. Dit aandeel is gebaseerd op de bestaande plannen voor grootschalige opwek, zoals opgenomen in het plan van aanpak “Zwolle Energiek”, en staat gelijk aan het gemiddeld jaarverbruik van ruim 51.400 huishoudens.
  De concept-RES wordt op 1 juni aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de Waterschappen kunnen hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept-RES in de vorm van moties indienen. Voorafgaand aan het indienen van deze moties tijdens een besluitvormingsronde, wordt de gemeenteraad van Zwolle in de gelegenheid gesteld een opiniërend debat te voeren. Het college heeft een informatienota opgesteld die als onderlegger kan dienen voor het opiniërende debat.
  Voor technische en feitelijke vragen: Paul Feldbrugge (3067) p.feldbrugge@zwolle.nl.  00:04:36 - 00:07:34 - Jeroen Doornbos
  00:07:34 - 00:07:37 - Claudia van Bruggen
  00:07:38 - 00:08:06 - David Hof
  00:08:07 - 00:08:07 - Claudia van Bruggen
  00:08:28 - 00:08:38 - Jeroen Doornbos
  00:08:41 - 00:08:56 - David Hof
  00:08:57 - 00:08:58 - Claudia van Bruggen
  00:09:01 - 00:09:58 - Jeroen Doornbos
  00:09:58 - 00:10:00 - Claudia van Bruggen
  00:10:02 - 00:10:15 - Mart Oude Egbrink
  00:10:15 - 00:10:16 - Claudia van Bruggen
  00:10:36 - 00:11:31 - Mart Oude Egbrink
  00:11:31 - 00:11:32 - Claudia van Bruggen
  00:11:33 - 00:11:53 - Jeroen Doornbos
  00:11:53 - 00:11:55 - Claudia van Bruggen
  00:12:02 - 00:12:08 - Arjan Spaans
  00:12:09 - 00:12:11 - Claudia van Bruggen
  00:12:12 - 00:12:14 - Jeroen Doornbos
  00:12:14 - 00:12:15 - Claudia van Bruggen
  00:12:16 - 00:12:23 - Arjan Spaans
  00:12:25 - 00:12:36 - Jeroen Doornbos
  00:12:36 - 00:12:38 - Claudia van Bruggen
  00:12:40 - 00:14:30 - Jeroen Doornbos
  00:14:30 - 00:14:34 - Claudia van Bruggen
  00:14:37 - 00:15:05 - Brammert Geerling
  00:15:05 - 00:15:07 - Claudia van Bruggen
  00:15:09 - 00:15:39 - Jeroen Doornbos
  00:15:39 - 00:15:41 - Claudia van Bruggen
  00:15:46 - 00:16:13 - Ruben van de Belt
  00:16:14 - 00:16:15 - Claudia van Bruggen
  00:16:20 - 00:16:39 - Jeroen Doornbos
  00:16:39 - 00:16:41 - Claudia van Bruggen
  00:16:42 - 00:18:12 - Jeroen Doornbos
  00:18:13 - 00:18:15 - Claudia van Bruggen
  00:18:19 - 00:19:22 - Mart Oude Egbrink
  00:19:24 - 00:20:16 - Jeroen Doornbos
  00:20:17 - 00:20:25 - Claudia van Bruggen
  00:20:26 - 00:22:31 - Arjan Spaans
  00:22:35 - 00:22:40 - Claudia van Bruggen
  00:22:43 - 00:22:54 - Mart Oude Egbrink
  00:22:56 - 00:22:57 - Claudia van Bruggen
  00:22:58 - 00:23:28 - Arjan Spaans
  00:23:28 - 00:23:29 - Claudia van Bruggen
  00:23:30 - 00:24:22 - Mart Oude Egbrink
  00:24:24 - 00:24:25 - Claudia van Bruggen
  00:25:32 - 00:25:54 - Mart Oude Egbrink
  00:25:57 - 00:25:59 - Claudia van Bruggen
  00:26:35 - 00:26:39 - Sylvana Rikkert
  00:26:39 - 00:26:39 - Claudia van Bruggen
  00:26:41 - 00:27:33 - Arjan Spaans
  00:27:33 - 00:27:34 - Claudia van Bruggen
  00:27:36 - 00:27:42 - Sylvana Rikkert
  00:27:44 - 00:28:07 - Arjan Spaans
  00:28:07 - 00:28:09 - Claudia van Bruggen
  00:28:13 - 00:31:07 - Arjan Spaans
  00:31:07 - 00:31:20 - Claudia van Bruggen
  00:31:22 - 00:36:06 - Sylvana Rikkert
  00:36:06 - 00:36:10 - Claudia van Bruggen
  00:36:12 - 00:36:30 - Mart Oude Egbrink
  00:36:30 - 00:36:31 - Claudia van Bruggen
  00:36:33 - 00:37:36 - Sylvana Rikkert
  00:37:38 - 00:37:40 - Claudia van Bruggen
  00:37:43 - 00:38:52 - Sylvana Rikkert
  00:38:52 - 00:38:52 - Claudia van Bruggen
  00:39:01 - 00:39:33 - Arjan Spaans
  00:39:34 - 00:39:35 - Claudia van Bruggen
  00:39:36 - 00:40:19 - Sylvana Rikkert
  00:40:19 - 00:40:20 - Claudia van Bruggen
  00:40:22 - 00:40:41 - Arjan Spaans
  00:40:42 - 00:40:42 - Claudia van Bruggen
  00:40:51 - 00:41:17 - Ron Klappe
  00:41:18 - 00:41:20 - Claudia van Bruggen
  00:41:22 - 00:41:26 - Sylvana Rikkert
  00:41:26 - 00:41:27 - Claudia van Bruggen
  00:41:31 - 00:43:30 - Sylvana Rikkert
  00:43:30 - 00:43:50 - Claudia van Bruggen
  00:43:51 - 00:44:08 - Arjan Spaans
  00:44:09 - 00:44:10 - Claudia van Bruggen
  00:44:10 - 00:45:05 - Sylvana Rikkert
  00:45:05 - 00:45:12 - Claudia van Bruggen
  00:45:13 - 00:45:57 - Ron Klappe
  00:45:57 - 00:46:02 - Claudia van Bruggen
  00:46:05 - 00:46:31 - Ruben van de Belt
  00:46:32 - 00:46:46 - Ron Klappe
  00:46:48 - 00:46:51 - Claudia van Bruggen
  00:47:12 - 00:48:05 - David Hof
  00:48:05 - 00:48:05 - Claudia van Bruggen
  00:48:08 - 00:48:23 - Ron Klappe
  00:48:26 - 00:49:03 - David Hof
  00:49:04 - 00:49:04 - Claudia van Bruggen
  00:49:08 - 00:49:08 - Ron Klappe
  00:49:08 - 00:49:10 - Claudia van Bruggen
  00:49:13 - 00:49:46 - Sylvana Rikkert
  00:49:46 - 00:49:47 - Claudia van Bruggen
  00:49:49 - 00:49:53 - Ron Klappe
  00:49:53 - 00:49:54 - Claudia van Bruggen
  00:49:57 - 00:51:43 - Ron Klappe
  00:51:43 - 00:51:50 - Claudia van Bruggen
  00:51:50 - 00:51:52 - Sylvana Rikkert
  00:52:25 - 00:52:26 - Claudia van Bruggen
  00:52:28 - 00:52:42 - Ron Klappe
  00:52:42 - 00:52:43 - Claudia van Bruggen
  00:52:45 - 00:53:13 - Sylvana Rikkert
  00:53:14 - 00:53:15 - Claudia van Bruggen
  00:53:15 - 00:53:22 - Ron Klappe
  00:53:24 - 00:53:54 - Arjan Spaans
  00:53:56 - 00:54:09 - Claudia van Bruggen
  00:54:11 - 00:54:42 - Ron Klappe
  00:54:42 - 00:54:44 - Claudia van Bruggen
  00:54:47 - 00:55:21 - Brammert Geerling
  00:55:25 - 00:55:26 - Ron Klappe
  00:55:26 - 00:55:27 - Claudia van Bruggen
  00:55:31 - 00:56:57 - Ron Klappe
  00:56:57 - 00:57:02 - Claudia van Bruggen
  00:57:03 - 00:57:50 - David Hof
  00:57:51 - 00:58:02 - Claudia van Bruggen
  00:58:03 - 00:58:22 - Ron Klappe
  00:58:22 - 00:58:23 - Claudia van Bruggen
  00:58:25 - 00:59:02 - David Hof
  00:59:03 - 00:59:04 - Claudia van Bruggen
  00:59:05 - 00:59:22 - Ron Klappe
  00:59:22 - 00:59:23 - Claudia van Bruggen
  00:59:45 - 01:00:32 - Ruben van de Belt
  01:00:33 - 01:00:34 - Claudia van Bruggen
  01:00:35 - 01:01:05 - Ron Klappe
  01:01:06 - 01:01:20 - Claudia van Bruggen
  01:01:22 - 01:01:43 - Mart Oude Egbrink
  01:01:44 - 01:01:45 - Claudia van Bruggen
  01:01:46 - 01:01:54 - Ron Klappe
  01:01:56 - 01:01:58 - Claudia van Bruggen
  01:02:04 - 01:02:30 - David Hof
  01:02:33 - 01:02:40 - Ron Klappe
  01:02:40 - 01:02:44 - Claudia van Bruggen
  01:02:46 - 01:02:50 - Brammert Geerling
  01:02:51 - 01:02:53 - Claudia van Bruggen
  01:02:53 - 01:02:54 - Ron Klappe
  01:04:55 - 01:05:01 - Claudia van Bruggen
  01:05:03 - 01:05:09 - Mart Oude Egbrink
  01:09:42 - 01:09:45 - Claudia van Bruggen
  01:10:38 - 01:10:46 - Mart Oude Egbrink
  01:10:46 - 01:10:50 - Claudia van Bruggen
  01:10:53 - 01:11:32 - Sylvana Rikkert
  01:11:33 - 01:11:34 - Claudia van Bruggen
  01:15:17 - 01:15:58 - Mart Oude Egbrink
  01:15:58 - 01:16:01 - Claudia van Bruggen
  01:16:07 - 01:16:41 - Ruben van de Belt
  01:16:44 - 01:17:11 - Mart Oude Egbrink
  01:17:13 - 01:17:18 - Claudia van Bruggen
  01:17:19 - 01:20:39 - Brammert Geerling
  01:20:40 - 01:20:53 - Claudia van Bruggen
  01:20:55 - 01:28:00 - Ruben van de Belt
  01:28:00 - 01:28:05 - Claudia van Bruggen
  01:28:06 - 01:28:27 - Jeroen Doornbos
  01:28:29 - 01:29:22 - Ruben van de Belt
  01:29:24 - 01:29:28 - Claudia van Bruggen
  01:29:30 - 01:35:57 - David Hof
  01:35:59 - 01:36:32 - Claudia van Bruggen
  01:40:57 - 01:41:05 - Monique Schuttenbeld
  01:53:43 - 01:53:51 - Claudia van Bruggen
  01:57:17 - 01:57:22 - Mart Oude Egbrink
  01:57:22 - 01:57:24 - Claudia van Bruggen
 • 3

  01:59:16 - 01:59:17 - Claudia van Bruggen
 • 4

  Op 26 november 2018 stelde de raad de visie ‘Centrum-Oost en globaal Project-ontwikkelingsopgave Weezenlanden-Noord’ vast. Als vervolg hierop heeft de eigenaar van de grond, woningcorporatie Openbaar Belang, een ontwikkelaar vastgelegd. Deze ontwikkelaar heeft nu, in overleg met de gemeente en Openbaar Belang, een stedenbouwkundig plan en een concept-beeldkwaliteitplan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan.
  In de wijk Weezenlanden-Noord staan nu verouderde appartementencomplexen. Deze 180 appartementen maken straks plaats voor 500 nieuwe appartementen, in een mix van (sociale) huur- en koopwoningen. In het plan is veel aandacht voor groen, water en biodiversiteit. Daarnaast wordt in het plan uitgegaan van gebouwde parkeervoorzieningen, waarin de bestaande parkeerplekken binnen het gebied – aan de Schuurmanstraat, Wiegerlinckstraat en Buserstraat – worden opgenomen.
  Aan de raad wordt (onder andere) voorgesteld akkoord te gaan met het stedenbouwkundig plan en kennis te nemen van het concept beeldkwaliteitplan.
  Voor technische en feitelijke vragen: Cisca Waalewijn - Viaanen (4011) C.A.E.Waalewijn@zwolle.nl  02:09:44 - 02:13:40 - David Hof
  02:13:41 - 02:13:50 - Claudia van Bruggen
  02:13:53 - 02:14:05 - Patty Wolthof
  02:14:08 - 02:15:15 - David Hof
  02:15:16 - 02:15:23 - Claudia van Bruggen
  02:15:31 - 02:15:35 - Schelto Bus
  02:15:41 - 02:16:12 - David Hof
  02:16:46 - 02:16:47 - Claudia van Bruggen
  02:16:50 - 02:17:17 - Schelto Bus
  02:17:19 - 02:18:10 - David Hof
  02:18:10 - 02:18:15 - Claudia van Bruggen
  02:18:17 - 02:18:56 - Schelto Bus
  02:18:57 - 02:19:03 - Claudia van Bruggen
  02:19:05 - 02:19:34 - David Hof
  02:19:36 - 02:19:38 - Claudia van Bruggen
  02:19:40 - 02:20:37 - Patty Wolthof
  02:20:37 - 02:20:52 - Claudia van Bruggen
  02:20:55 - 02:27:08 - Anja Roelfs
  02:27:08 - 02:27:15 - Claudia van Bruggen
  02:27:23 - 02:33:37 - Jan Nabers
  02:33:37 - 02:33:42 - Claudia van Bruggen
  02:33:45 - 02:34:36 - Patty Wolthof
  02:34:36 - 02:34:37 - Claudia van Bruggen
  02:34:41 - 02:35:54 - Jan Nabers
  02:35:54 - 02:35:57 - Claudia van Bruggen
  02:36:02 - 02:36:41 - Reinier Mulder
  02:36:47 - 02:37:21 - Jan Nabers
  02:37:22 - 02:37:23 - Claudia van Bruggen
  02:37:25 - 02:38:11 - Reinier Mulder
  02:38:12 - 02:38:15 - Claudia van Bruggen
  02:38:15 - 02:38:15 - Jan Nabers
  02:39:20 - 02:39:22 - Claudia van Bruggen
  02:39:29 - 02:39:41 - Brammert Geerling
  02:39:43 - 02:39:47 - Claudia van Bruggen
  02:40:00 - 02:43:27 - Jan Nabers
  02:43:28 - 02:44:17 - Claudia van Bruggen
  02:44:28 - 02:47:53 - Schelto Bus
  02:47:53 - 02:47:55 - Claudia van Bruggen
  02:48:00 - 02:48:24 - Anja Roelfs
  02:48:36 - 02:49:23 - Schelto Bus
  02:49:23 - 02:49:25 - Claudia van Bruggen
  02:49:31 - 02:49:58 - Anja Roelfs
  02:49:58 - 02:49:59 - Claudia van Bruggen
  02:50:02 - 02:50:55 - Schelto Bus
  02:50:55 - 02:50:57 - Claudia van Bruggen
  02:50:59 - 02:51:44 - David Hof
  02:51:46 - 02:51:46 - Claudia van Bruggen
  02:51:47 - 02:52:43 - Schelto Bus
  02:52:43 - 02:52:46 - Claudia van Bruggen
  02:52:48 - 02:53:24 - Anja Roelfs
  02:53:25 - 02:53:26 - Claudia van Bruggen
  02:53:31 - 02:54:10 - Schelto Bus
  02:54:10 - 02:54:11 - Claudia van Bruggen
  02:54:19 - 02:57:29 - Schelto Bus
  02:57:29 - 02:57:34 - Claudia van Bruggen
  02:57:37 - 03:02:54 - Reinier Mulder
  03:02:54 - 03:02:58 - Claudia van Bruggen
  03:03:00 - 03:03:41 - Jan Nabers
  03:03:41 - 03:03:41 - Claudia van Bruggen
  03:03:45 - 03:06:09 - Reinier Mulder
  03:06:09 - 03:06:11 - Claudia van Bruggen
  03:06:18 - 03:06:27 - David Hof
  03:06:30 - 03:06:50 - Reinier Mulder
  03:06:50 - 03:06:52 - Claudia van Bruggen
  03:06:55 - 03:08:56 - Reinier Mulder
  03:08:56 - 03:09:05 - Claudia van Bruggen
  03:09:16 - 03:13:19 - Jeffrey Satoor de Rootas
  03:13:19 - 03:13:23 - Claudia van Bruggen
  03:13:28 - 03:13:53 - Brammert Geerling
  03:13:55 - 03:13:59 - Claudia van Bruggen
  03:14:00 - 03:19:04 - Patty Wolthof
  03:19:04 - 03:19:05 - Claudia van Bruggen
  03:19:33 - 03:19:50 - Anja Roelfs
  03:20:17 - 03:20:20 - Claudia van Bruggen
  03:20:26 - 03:20:31 - Anja Roelfs
  03:20:31 - 03:20:32 - Claudia van Bruggen
  03:20:36 - 03:23:43 - Patty Wolthof
  03:23:43 - 03:23:58 - Claudia van Bruggen
  03:25:00 - 03:27:11 - Patty Wolthof
  03:27:11 - 03:27:14 - Claudia van Bruggen
  03:27:25 - 03:27:42 - Reinier Mulder
  03:27:42 - 03:27:44 - Claudia van Bruggen
  03:27:48 - 03:28:38 - Patty Wolthof
  03:28:38 - 03:28:46 - Claudia van Bruggen
  03:28:53 - 03:29:30 - Reinier Mulder
  03:29:30 - 03:29:30 - Claudia van Bruggen
  03:29:42 - 03:30:54 - Patty Wolthof
  03:30:55 - 03:31:00 - Claudia van Bruggen
  03:31:09 - 03:32:28 - Brammert Geerling
  03:32:29 - 03:32:40 - Claudia van Bruggen
  03:32:45 - 03:39:36 - Ed Anker
  03:39:36 - 03:39:39 - Claudia van Bruggen
  03:39:42 - 03:39:59 - Jan Nabers
  03:40:04 - 03:42:29 - Ed Anker
  03:42:29 - 03:42:34 - Claudia van Bruggen
  03:42:39 - 03:42:49 - Patty Wolthof
  03:43:55 - 03:43:59 - Claudia van Bruggen
  03:44:00 - 03:45:21 - Schelto Bus
  03:45:21 - 03:45:58 - Claudia van Bruggen
  03:46:01 - 03:47:06 - Ed Anker
  03:47:08 - 03:47:31 - Schelto Bus
  03:48:03 - 03:48:05 - Claudia van Bruggen
  03:48:09 - 03:48:25 - Patty Wolthof
  03:48:44 - 04:01:01 - Ed Anker
  04:01:01 - 04:01:04 - Claudia van Bruggen
 • 5

  04:04:18 - 04:04:49 - Claudia van Bruggen