Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 20 mei 2019 19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:00:27 - 00:01:05 - Leo Elfers
 • 1.b
 • 2
 • 3

  Op 3 januari 2019 heeft de fractie van D66 het initiatiefvoorstel voor een Zwols Gevelfonds ingediend.
  Met het fonds willen de initiatiefnemers komen tot versterking van de beeldkwaliteit en economische kracht in de Zwolse binnenstad door het zichtbaar maken op straatniveau van de cultuurhistorische kwaliteit van panden. Zoals gebruikelijk bij een initiatiefvoorstel is het college in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De reactie van het college (informatienota) was voor D66 aanleiding het voorstel aan te passen. Ook op dit aangepaste voorstel heeft het college een reactie gegeven (memo). Een gevelfonds bestaat uit een financiële prikkel voor ondernemers en proactieve communicatie. Eigenaren of gebruikers die hun pui willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling gevelverbetering. Naast een financiële bijdrage is er een team van experts dat advies geeft en inhoudelijke ondersteuning. Voorgesteld wordt te starten met een pilot voor de komende twee jaar. Uit het Stadsontwikkelfonds zou incidenteel € 100.000 beschikbaar kunnen worden gesteld. Na twee jaar volgt een evaluatie. Het college vindt het een sympathiek voorstel dat bijdraagt aan versterking van de kwaliteit van de binnenstad. De voorgestelde dekking vanuit het Stadsontwikkelfonds is niet mogelijk voor inzet van interne capaciteit, zoals uren van medewerkers. Dekking vanuit de reserve incidentele bestedingen zou volgens het college meer voor de hand liggen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Sonja Paauw fractie D66 (06-27450969) s.n.c.paauw@planet.nl en/of Henry Kranenborg (2465) HL.Kranenborg@zwolle.nl  00:04:03 - 00:06:18 - Jan Slijkhuis
  00:06:19 - 00:06:25 - Leo Elfers
  00:06:38 - 00:09:09 - Evelina Bijleveld
  00:09:10 - 00:09:11 - Leo Elfers
  00:09:14 - 00:09:57 - David Hof
  00:09:57 - 00:09:59 - Leo Elfers
  00:10:03 - 00:10:44 - Evelina Bijleveld
  00:10:45 - 00:10:47 - Leo Elfers
  00:10:50 - 00:11:11 - David Hof
  00:11:15 - 00:11:36 - Evelina Bijleveld
  00:11:36 - 00:11:44 - Leo Elfers
  00:12:04 - 00:17:54 - Margriet Leest
  00:17:54 - 00:17:55 - Leo Elfers
  00:18:02 - 00:18:45 - David Hof
  00:18:50 - 00:20:09 - Margriet Leest
  00:20:11 - 00:20:39 - David Hof
  00:20:40 - 00:20:42 - Leo Elfers
  00:20:44 - 00:20:47 - Margriet Leest
  00:21:17 - 00:21:23 - Leo Elfers
  00:21:29 - 00:21:33 - Margriet Leest
  00:21:33 - 00:26:09 - Hans Wijnen
  00:26:09 - 00:26:13 - Leo Elfers
  00:26:24 - 00:30:46 - Liesbeth van Es
  00:30:46 - 00:30:52 - Leo Elfers
  00:31:04 - 00:34:20 - Gerdien Rots
  00:34:20 - 00:34:22 - Leo Elfers
  00:34:27 - 00:35:24 - David Hof
  00:35:41 - 00:38:42 - Gerdien Rots
  00:38:42 - 00:38:45 - Leo Elfers
  00:38:51 - 00:39:43 - Jan Slijkhuis
  00:39:46 - 00:39:52 - Gerdien Rots
  00:39:54 - 00:40:21 - Jan Slijkhuis
  00:40:28 - 00:40:58 - Gerdien Rots
  00:40:58 - 00:41:16 - Leo Elfers
  00:41:21 - 00:41:25 - Gerdien Rots
  00:41:25 - 00:41:27 - Leo Elfers
  00:41:32 - 00:41:51 - Evelina Bijleveld
  00:41:53 - 00:42:09 - Jan Slijkhuis
  00:42:13 - 00:42:14 - Evelina Bijleveld
  00:42:16 - 00:42:21 - Jan Slijkhuis
  00:42:21 - 00:42:23 - Leo Elfers
  00:42:29 - 00:42:31 - Margriet Leest
  00:42:31 - 00:42:32 - Leo Elfers
  00:42:38 - 00:43:18 - Margriet Leest
  00:43:23 - 00:44:08 - Jan Slijkhuis
  00:44:11 - 00:44:25 - Margriet Leest
  00:44:26 - 00:44:27 - Leo Elfers
  00:44:29 - 00:44:32 - Jan Slijkhuis
  00:44:35 - 00:44:39 - Margriet Leest
  00:44:39 - 00:44:44 - Leo Elfers
  00:44:50 - 00:45:21 - Gerdien Rots
  00:45:21 - 00:45:26 - Leo Elfers
  00:45:38 - 00:49:40 - Brammert Geerling
  00:49:40 - 00:49:42 - Leo Elfers
  00:49:46 - 00:49:58 - Evelina Bijleveld
  00:50:01 - 00:50:55 - Brammert Geerling
  00:51:05 - 00:51:10 - Leo Elfers
  00:51:13 - 00:55:13 - David Hof
  00:55:13 - 00:55:15 - Leo Elfers
  00:55:18 - 00:56:20 - Hans Wijnen
  00:56:25 - 00:56:44 - David Hof
  00:56:45 - 00:56:59 - Leo Elfers
  00:57:04 - 01:01:35 - Sonja Paauw
  01:01:35 - 01:01:39 - Leo Elfers
  01:01:43 - 01:02:01 - Margriet Leest
  01:02:11 - 01:02:32 - Sonja Paauw
  01:02:35 - 01:02:39 - Margriet Leest
  01:03:01 - 01:03:04 - Leo Elfers
  01:03:10 - 01:11:11 - Sonja Paauw
  01:11:11 - 01:11:15 - Leo Elfers
  01:11:25 - 01:12:15 - Sonja Paauw
  01:12:15 - 01:12:17 - Leo Elfers
  01:12:20 - 01:13:53 - Gerdien Rots
  01:13:53 - 01:13:56 - Leo Elfers
  01:14:03 - 01:14:22 - Sonja Paauw
  01:14:22 - 01:14:23 - Leo Elfers
  01:14:25 - 01:14:56 - Gerdien Rots
  01:14:56 - 01:15:17 - Leo Elfers
  01:15:21 - 01:15:21 - Gerdien Rots
  01:15:21 - 01:15:50 - Sonja Paauw
  01:15:50 - 01:15:54 - Leo Elfers
  01:15:59 - 01:16:31 - Sonja Paauw
  01:16:31 - 01:16:33 - Leo Elfers
  01:16:36 - 01:17:06 - Hans Wijnen
  01:17:10 - 01:18:30 - Sonja Paauw
  01:18:39 - 01:19:18 - Hans Wijnen
  01:19:18 - 01:19:23 - Leo Elfers
  01:20:10 - 01:28:58 - René de Heer
  01:28:58 - 01:29:12 - Leo Elfers
  01:30:33 - 01:30:59 - Sonja Paauw
  01:31:00 - 01:31:10 - Leo Elfers
 • 4

  01:39:48 - 01:42:08 - Leo Elfers
 • 5

  Op 12 maart 2018 heeft de raad besloten over de afbouwstrategie Stadshagen. Er is ingestemd
  met het eerder tot ontwikkeling brengen van het niet prioritaire gebied, waaronder De Tippe. Met het Koersdocument voor De Tippe wordt de koers voor het realiseren van deze laatste grote uitbreiding van Stadshagen vormgegeven. De Tippe biedt ruimte aan circa 1.250 woningen en bijbehorende voorzieningen. De Tippe wordt ingesloten door de Hasselterweg en de Kamperspoorlijn. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk ruimtelijke en fysieke verbindingen te realiseren tussen Stadshagen, Westenholte en de IJsseldelta. Het Koersdocument beschrijft de sturende principes en hoofdlijnen voor de ruimtelijke, economische, ecologische en maatschappelijke ontwikkeling van De Tippe. Het Koersdocument legt de ondergrens van de ambities vast en vormt het startpunt voor het opstellen van een Ontwikkelplan voor De Tippe.
  Overeenkomstig de Woonvisie worden in Stadshagen 300 woningen per jaar gerealiseerd. De vraag naar woningen is hoog, daarom is verkend op welke wijze een versnelling in Stadshagen mogelijk is. Deze versnelling is mogelijk vanaf 2021 wanneer Breezicht en De Tippe tegelijk in ontwikkeling zijn genomen.
  Voorgesteld wordt in te stemmen met het Koersdocument en met versnelling van de woningbouwproductie in Stadshagen van 300 naar 500 woningen per jaar m.i.v. 2021.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marjolein Helmich (06-54782609) M.Helmich@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Memo woningen de Tippe

  01:42:08 - 01:42:12 - H. Hamstra
  01:46:15 - 01:46:27 - Leo Elfers
  01:46:32 - 01:46:50 - Patty Wolthof
  01:46:55 - 01:47:29 - H. Hamstra
  01:47:31 - 01:47:35 - Leo Elfers
  01:47:38 - 01:47:59 - Eildert Noorda
  01:48:05 - 01:48:48 - H. Hamstra
  01:48:48 - 01:48:51 - Leo Elfers
  01:48:59 - 01:49:05 - Reinier Mulder
  01:49:08 - 01:49:33 - H. Hamstra
  01:49:35 - 01:50:16 - Leo Elfers
  01:50:29 - 01:53:11 - Arjan Spaans
  01:53:11 - 01:53:23 - Leo Elfers
  01:54:05 - 01:55:18 - Arjan Spaans
  01:55:18 - 01:55:19 - Leo Elfers
  01:55:21 - 01:55:24 - H. Hamstra
  01:55:24 - 01:56:01 - Patty Wolthof
  01:56:01 - 01:56:03 - Leo Elfers
  01:56:15 - 01:56:49 - Arjan Spaans
  01:59:52 - 01:59:53 - Leo Elfers
  01:59:59 - 02:00:16 - Reinier Mulder
  02:00:21 - 02:02:25 - Arjan Spaans
  02:02:25 - 02:02:30 - Leo Elfers
  02:02:42 - 02:06:14 - Eildert Noorda
  02:06:14 - 02:06:18 - Leo Elfers
  02:06:21 - 02:07:17 - Patty Wolthof
  02:07:22 - 02:07:32 - Eildert Noorda
  02:07:32 - 02:07:33 - Leo Elfers
  02:07:42 - 02:08:12 - Patty Wolthof
  02:08:12 - 02:08:14 - Leo Elfers
  02:08:29 - 02:08:44 - Eildert Noorda
  02:08:45 - 02:08:52 - Leo Elfers
  02:09:05 - 02:11:31 - Brammert Geerling
  02:11:31 - 02:11:45 - Leo Elfers
  02:11:48 - 02:12:13 - Reinier Mulder
  02:12:16 - 02:12:58 - Brammert Geerling
  02:12:59 - 02:13:10 - Leo Elfers
  02:13:15 - 02:15:23 - Annemee van de Klundert
  02:15:23 - 02:15:27 - Leo Elfers
  02:15:29 - 02:15:59 - Patty Wolthof
  02:16:03 - 02:16:20 - Annemee van de Klundert
  02:16:23 - 02:16:32 - Patty Wolthof
  02:16:32 - 02:16:34 - Leo Elfers
  02:16:37 - 02:17:12 - Reinier Mulder
  02:17:17 - 02:17:38 - Annemee van de Klundert
  02:17:40 - 02:17:54 - Reinier Mulder
  02:17:57 - 02:21:17 - Annemee van de Klundert
  02:21:17 - 02:21:20 - Leo Elfers
  02:21:51 - 02:22:57 - Annemee van de Klundert
  02:22:57 - 02:23:03 - Leo Elfers
  02:23:12 - 02:29:35 - Alex van Dijk
  02:29:35 - 02:29:40 - Leo Elfers
  02:29:55 - 02:35:23 - Patty Wolthof
  02:35:23 - 02:35:27 - Leo Elfers
  02:35:29 - 02:36:03 - Arjan Spaans
  02:36:06 - 02:36:25 - Patty Wolthof
  02:36:30 - 02:37:06 - Annemee van de Klundert
  02:37:10 - 02:38:21 - Patty Wolthof
  02:38:25 - 02:38:34 - Annemee van de Klundert
  02:38:39 - 02:38:51 - Patty Wolthof
  02:38:51 - 02:38:53 - Leo Elfers
  02:41:21 - 02:42:07 - Annemee van de Klundert
  02:42:12 - 02:42:42 - Patty Wolthof
  02:42:47 - 02:43:23 - Annemee van de Klundert
  02:43:28 - 02:43:51 - Patty Wolthof
  02:43:51 - 02:43:55 - Leo Elfers
  02:43:59 - 02:44:14 - Annemee van de Klundert
  02:44:17 - 02:44:19 - Patty Wolthof
  02:44:19 - 02:44:22 - Leo Elfers
  02:44:47 - 02:48:10 - Marcel Mulder
  02:48:10 - 02:48:17 - Leo Elfers
  02:48:23 - 02:52:39 - Reinier Mulder
  02:52:39 - 02:52:41 - Leo Elfers
  02:52:47 - 02:53:12 - Arjan Spaans
  02:53:16 - 02:57:38 - Reinier Mulder
  02:57:38 - 02:57:44 - Leo Elfers
  02:57:46 - 02:58:25 - Patty Wolthof
  02:58:28 - 02:58:49 - Reinier Mulder
  02:58:51 - 02:58:52 - Leo Elfers
  02:58:54 - 02:59:22 - Patty Wolthof
  02:59:22 - 02:59:24 - Leo Elfers
  02:59:26 - 02:59:29 - Reinier Mulder
  02:59:29 - 02:59:31 - Leo Elfers
  02:59:32 - 03:00:23 - Annemee van de Klundert
  03:00:24 - 03:00:27 - Leo Elfers
  03:00:27 - 03:00:29 - Reinier Mulder
  03:00:41 - 03:01:03 - Patty Wolthof
  03:01:04 - 03:01:05 - Leo Elfers
  03:01:10 - 03:03:22 - Reinier Mulder
  03:03:22 - 03:04:28 - Leo Elfers
  03:04:39 - 03:04:48 - Reinier Mulder
  03:04:48 - 03:05:12 - Leo Elfers
  03:05:23 - 03:10:41 - Monique Schuttenbeld
  03:10:49 - 03:11:05 - Patty Wolthof
  03:11:08 - 03:11:27 - Monique Schuttenbeld
  03:16:31 - 03:16:44 - Leo Elfers
  03:16:46 - 03:20:07 - Monique Schuttenbeld
  03:20:07 - 03:20:10 - Leo Elfers
  03:20:13 - 03:20:40 - Brammert Geerling
  03:20:43 - 03:21:10 - Monique Schuttenbeld
  03:21:12 - 03:21:20 - Brammert Geerling
  03:21:21 - 03:21:23 - Patty Wolthof
  03:21:23 - 03:21:24 - Brammert Geerling
  03:21:24 - 03:21:31 - Monique Schuttenbeld
  03:21:43 - 03:21:59 - Brammert Geerling
  03:22:00 - 03:22:32 - Monique Schuttenbeld
  03:22:32 - 03:22:35 - Leo Elfers
  03:22:35 - 03:22:41 - Patty Wolthof
  03:23:33 - 03:23:47 - Monique Schuttenbeld
  03:23:48 - 03:23:49 - Leo Elfers
  03:24:02 - 03:24:15 - Patty Wolthof
  03:24:29 - 03:25:03 - Reinier Mulder
  03:25:05 - 03:25:05 - Leo Elfers
  03:25:11 - 03:25:34 - Patty Wolthof
  03:25:35 - 03:25:38 - Leo Elfers
  03:25:39 - 03:25:43 - Arjan Spaans
  03:26:12 - 03:26:13 - Leo Elfers
  03:26:16 - 03:26:29 - Monique Schuttenbeld
  03:26:31 - 03:26:40 - Arjan Spaans
  03:26:43 - 03:26:48 - Monique Schuttenbeld
  03:26:48 - 03:26:50 - Leo Elfers
  03:26:51 - 03:28:03 - Annemee van de Klundert
  03:28:04 - 03:28:06 - Leo Elfers
  03:28:07 - 03:28:55 - Patty Wolthof
  03:28:55 - 03:29:01 - Leo Elfers
  03:29:07 - 03:33:05 - Monique Schuttenbeld
  03:33:05 - 03:33:08 - Leo Elfers
  03:33:16 - 03:33:28 - Reinier Mulder
  03:33:31 - 03:33:57 - Monique Schuttenbeld
  03:35:46 - 03:35:49 - Leo Elfers
  03:35:51 - 03:36:34 - Arjan Spaans
  03:36:34 - 03:36:47 - Leo Elfers
  03:36:52 - 03:37:09 - Monique Schuttenbeld
  03:37:12 - 03:37:16 - Arjan Spaans
  03:37:21 - 03:37:24 - Monique Schuttenbeld
  03:37:28 - 03:37:34 - Leo Elfers
  03:37:36 - 03:38:22 - Arjan Spaans
  03:38:22 - 03:38:26 - Monique Schuttenbeld
  03:38:49 - 03:38:58 - Leo Elfers
  03:39:00 - 03:39:28 - Patty Wolthof
  03:39:31 - 03:39:48 - Monique Schuttenbeld
  03:39:51 - 03:39:53 - Patty Wolthof
  03:39:56 - 03:40:05 - Monique Schuttenbeld
  03:40:06 - 03:40:07 - Leo Elfers
  03:40:12 - 03:40:24 - Brammert Geerling
  03:40:25 - 03:40:26 - Leo Elfers
  03:40:27 - 03:40:30 - Monique Schuttenbeld
  03:40:30 - 03:41:12 - Leo Elfers
 • 6