Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 19 oktober 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. L. Elfers / Griffier: A. ten Have
Toelichting:

Bij deze vergadering mogen 2 woordvoerders per fractie per onderwerp aanwezig zijn. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaan de raadsvergaderingen voorlopig door zonder publiek en pers. U kunt de vergadering volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad. Wilt u nog wat kwijt over een onderwerp waar de gemeenteraad over vergadert, dan kunt u een inspraakreactie mailen voor maandag 19 oktober 10.00 uur naar raadsgriffie@zwolle.nl

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:01:34 - 00:05:13 - Leo Elfers
 • 1.b
 • 2

  Langs de Zwartewaterallee willen diverse initiatiefnemers graag woningbouwprojecten ontwikkelen. In totaal gaat het om circa 1.300 woningen. Omdat het verschillende initiatiefnemers betreft en de gewenste projecten invloed hebben op het gebied is er door deze initiatiefnemers gezamenlijk een gebiedsvisie opgesteld. Het uitgangspunt voor het opstellen van deze gebiedsvisie was de startnotitie Zwartewaterallee De gebiedsvisie laat zien dat het vanuit verschillende perspectieven (stedenbouwkundig-, mobiliteits-, duurzaamheids- en woonprogramma) in principe mogelijk is om de 1300 woningen toe te voegen binnen de gewenste verhouding goedkoop(30%)-middelduur(40%)-duur(30%).
  Deze gebiedsvisie geeft spelregels en kaders voor de ontwikkeling van de deelgebieden Stadsknoop, Hoven aan de Zwartewaterallee en de Dobbe aan het Wateren. De uitgangspunten voor de gebieden Centrum Aa-landen en Vergezicht centrum Aa-landen worden nog nader uitgewerkt.
  Na vaststelling van deze visie zal per locatie een stedenbouwkundig ontwikkelplan worden opgesteld. Deze plannen worden vervolgens in het college en in de raad behandeld. De financiële consequenties voor de gemeente worden bij de deze plannen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens zal aan het einde van het ontwikkelproces de raad nog een wijziging van het bestemmingsplan voorgelegd krijgen.
  Voor technische en feitelijke vragen: Arjan Ekelenkamp (038-4982322), A.Ekelenkamp@zwolle.nl  00:05:17 - 00:08:27 - David Hof
  00:08:28 - 00:08:30 - Leo Elfers
  00:08:36 - 00:08:51 - Reinier Mulder
  00:08:51 - 00:08:53 - Leo Elfers
  00:09:47 - 00:10:05 - Reinier Mulder
  00:10:11 - 00:10:33 - David Hof
  00:10:33 - 00:10:43 - Leo Elfers
  00:10:46 - 00:11:03 - Evelina Bijleveld
  00:11:05 - 00:12:15 - David Hof
  00:12:15 - 00:12:16 - Leo Elfers
  00:12:30 - 00:12:50 - Patty Wolthof
  00:12:50 - 00:13:09 - Leo Elfers
  00:13:14 - 00:13:21 - David Hof
  00:13:22 - 00:13:27 - Leo Elfers
  00:13:33 - 00:15:07 - Evelina Bijleveld
  00:15:07 - 00:15:15 - Leo Elfers
  00:15:17 - 00:15:33 - Arjan Spaans
  00:15:39 - 00:15:52 - Evelina Bijleveld
  00:15:52 - 00:15:58 - Leo Elfers
  00:16:02 - 00:16:17 - Brammert Geerling
  00:16:22 - 00:16:52 - Evelina Bijleveld
  00:16:52 - 00:16:58 - Leo Elfers
  00:17:45 - 00:17:53 - Evelina Bijleveld
  00:17:53 - 00:17:55 - Leo Elfers
  00:17:57 - 00:18:32 - Patty Wolthof
  00:18:32 - 00:18:34 - Leo Elfers
  00:18:36 - 00:18:40 - Evelina Bijleveld
  00:18:40 - 00:18:52 - Leo Elfers
  00:18:57 - 00:20:23 - Evelina Bijleveld
  00:20:23 - 00:20:26 - Leo Elfers
  00:20:49 - 00:20:53 - Evelina Bijleveld
  00:21:36 - 00:21:49 - Leo Elfers
  00:21:54 - 00:24:04 - Reinier Mulder
  00:24:04 - 00:24:11 - Leo Elfers
  00:24:11 - 00:24:42 - David Hof
  00:24:46 - 00:25:11 - Reinier Mulder
  00:25:11 - 00:25:16 - Leo Elfers
  00:25:21 - 00:25:51 - Schelto Bus
  00:25:51 - 00:25:53 - Leo Elfers
  00:26:01 - 00:26:39 - Reinier Mulder
  00:26:39 - 00:26:56 - Leo Elfers
  00:26:57 - 00:27:37 - Patty Wolthof
  00:27:37 - 00:27:38 - Leo Elfers
  00:27:39 - 00:28:25 - Reinier Mulder
  00:28:25 - 00:28:27 - Leo Elfers
  00:28:28 - 00:29:07 - Patty Wolthof
  00:29:11 - 00:30:25 - Reinier Mulder
  00:30:25 - 00:30:28 - Leo Elfers
  00:30:32 - 00:31:12 - Arjan Spaans
  00:31:12 - 00:31:19 - Leo Elfers
  00:31:33 - 00:32:17 - Reinier Mulder
  00:32:17 - 00:32:26 - Leo Elfers
  00:32:36 - 00:32:41 - Reinier Mulder
  00:32:42 - 00:33:37 - Schelto Bus
  00:33:37 - 00:33:41 - Leo Elfers
  00:33:44 - 00:35:12 - Reinier Mulder
  00:35:12 - 00:35:14 - Leo Elfers
  00:36:07 - 00:36:18 - Reinier Mulder
  00:36:18 - 00:36:26 - Leo Elfers
  00:36:29 - 00:39:57 - Anja Roelfs
  00:39:57 - 00:39:58 - Leo Elfers
  00:41:22 - 00:41:27 - Patty Wolthof
  00:43:20 - 00:43:24 - Leo Elfers
  00:43:32 - 00:43:50 - Anja Roelfs
  00:43:50 - 00:43:51 - Leo Elfers
  00:43:56 - 00:44:01 - Patty Wolthof
  00:44:03 - 00:44:11 - Leo Elfers
  00:44:11 - 00:44:24 - Anja Roelfs
  00:44:27 - 00:45:09 - Patty Wolthof
  00:45:09 - 00:45:14 - Leo Elfers
  00:45:14 - 00:45:17 - Evelina Bijleveld
  00:45:47 - 00:45:50 - Patty Wolthof
  00:45:50 - 00:45:53 - Leo Elfers
  00:45:55 - 00:46:13 - Reinier Mulder
  00:46:13 - 00:46:14 - Leo Elfers
  00:46:17 - 00:46:56 - Patty Wolthof
  00:46:56 - 00:47:04 - Leo Elfers
  00:47:07 - 00:47:34 - Reinier Mulder
  00:47:34 - 00:47:47 - Leo Elfers
  00:47:47 - 00:48:08 - Patty Wolthof
  00:48:08 - 00:48:09 - Leo Elfers
  00:48:17 - 00:48:45 - Patty Wolthof
  00:48:47 - 00:48:56 - Leo Elfers
  00:49:30 - 00:50:15 - Patty Wolthof
  00:50:15 - 00:50:19 - Leo Elfers
  00:50:39 - 00:50:54 - Patty Wolthof
  00:50:54 - 00:50:59 - Leo Elfers
  00:51:00 - 00:51:26 - Anja Roelfs
  00:51:26 - 00:51:28 - Leo Elfers
  00:52:22 - 00:52:36 - Patty Wolthof
  00:52:36 - 00:52:40 - Leo Elfers
  00:54:04 - 00:57:55 - Arjan Spaans
  00:57:55 - 00:58:02 - Leo Elfers
  00:58:09 - 01:01:54 - Schelto Bus
  01:01:54 - 01:01:56 - Leo Elfers
  01:02:24 - 01:03:02 - Patty Wolthof
  01:03:02 - 01:03:03 - Leo Elfers
  01:03:07 - 01:04:10 - Schelto Bus
  01:04:10 - 01:04:14 - Leo Elfers
  01:04:15 - 01:04:54 - Arjan Spaans
  01:04:59 - 01:05:35 - Schelto Bus
  01:05:37 - 01:05:41 - Leo Elfers
  01:05:41 - 01:05:46 - Patty Wolthof
  01:06:26 - 01:06:30 - Leo Elfers
  01:07:22 - 01:08:14 - Schelto Bus
  01:08:14 - 01:08:18 - Leo Elfers
  01:08:32 - 01:12:11 - Brammert Geerling
  01:12:11 - 01:12:22 - Leo Elfers
  01:12:29 - 01:12:58 - Reinier Mulder
  01:12:58 - 01:13:00 - Leo Elfers
  01:13:04 - 01:14:09 - Brammert Geerling
  01:14:09 - 01:14:13 - Leo Elfers
  01:14:15 - 01:14:40 - Reinier Mulder
  01:14:40 - 01:14:45 - Leo Elfers
  01:14:46 - 01:14:46 - Arjan Spaans
  01:14:54 - 01:15:14 - Leo Elfers
  01:22:00 - 01:27:06 - Ed Anker
  01:27:10 - 01:27:11 - Leo Elfers
  01:27:17 - 01:28:08 - David Hof
  01:28:15 - 01:31:52 - Ed Anker
  01:31:53 - 01:31:55 - Leo Elfers
  01:31:55 - 01:32:32 - Evelina Bijleveld
  01:32:37 - 01:32:53 - Ed Anker
  01:32:53 - 01:32:55 - Leo Elfers
  01:33:05 - 01:33:56 - Patty Wolthof
  01:34:00 - 01:35:37 - Ed Anker
  01:35:42 - 01:36:13 - Patty Wolthof
  01:36:16 - 01:37:33 - Ed Anker
  01:37:33 - 01:37:39 - Leo Elfers
  01:38:12 - 01:38:26 - Schelto Bus
  01:38:53 - 01:39:01 - Leo Elfers
  01:39:06 - 01:39:54 - Ed Anker
  01:39:54 - 01:39:57 - Leo Elfers
  01:40:07 - 01:40:49 - Reinier Mulder
  01:40:52 - 01:41:01 - Ed Anker
  01:41:05 - 01:41:07 - Reinier Mulder
  01:41:08 - 01:41:12 - Leo Elfers
  01:41:26 - 01:41:43 - Schelto Bus
  01:41:48 - 01:48:02 - Ed Anker
  01:48:02 - 01:48:07 - Leo Elfers
  01:48:13 - 01:49:01 - Ed Anker
  01:49:01 - 01:49:06 - Leo Elfers
  01:49:20 - 01:49:50 - Patty Wolthof
  01:49:59 - 01:51:08 - Ed Anker
  01:51:09 - 01:51:29 - Leo Elfers
  01:51:29 - 01:51:30 - Schelto Bus
  01:51:56 - 01:52:34 - Ed Anker
  01:52:34 - 01:52:37 - Leo Elfers
  01:52:43 - 01:52:52 - Arjan Spaans
  01:52:57 - 01:53:01 - Ed Anker
  01:53:12 - 01:53:18 - Patty Wolthof
  01:53:18 - 01:54:08 - Leo Elfers
 • 3
 • 4

  Zowel in de rapportage ‘Zwolle transformeert’ over leegstand op de kantorenmarkt als in de ontwerp Omgevingsvisie wordt Oosterenk genoemd als gebied waar woningen toegevoegd kunnen worden en waar kantoren kunnen worden getransformeerd tot woningen. Met deze visie wordt de raad gevraagd een kader vast te leggen voor de verdere ontwikkeling van een gebied waarin wonen en werken gemengd wordt en die een kader biedt om een goede verbinding met het centrumgebied van Zwolle en het groene buitengebied te realiseren. Alle opgaven die bijdragen aan het realiseren van deze visie worden beschreven in de gebiedsprofielen (hoofdstuk 5 visie).
  De raad wordt gevraagd om de gebiedsvisie vast te stellen met daarin de volgende uitgangspunten:

  • De mogelijkheid om in een gedifferentieerd woningbouwprogramma van ca. 600 tot 1000 woningen in het centrumgebied van Oosterenk te ontwikkelen.
  • In de nabijheid van het ziekenhuis een aanvullend programma met ondergeschikte voorzieningen als een ‘hart’ voor Oosterenk te realiseren
  • Bij het toevoegen van woningen uit te gaan van gebouwde parkeervoorzieningen om de buitenruimte groen in te kunnen richten
  • Vergroenen en klimaat adaptief inrichten van de buitenruimte
  • Samen met de ondernemers onderzoek te doen op welke wijze het gebied energieneutraal en gasloos kan worden ontwikkeld.

  Ook wordt het college verzocht om in overleg met de verschillende eigenaren de ontwikkelmogelijkheden van potentiele woonlocaties verder te onderzoeken en bij haalbare plannen deze uit te werken in stedenbouwkundig ontwikkelplannen. Deze plannen worden vervolgens weer aan de raad gelegd ter besluitvorming.
  Als vervolg op deze visie zal het college samen met de stakeholders een uitvoeringsprogramma opstellen. Daarnaast kan dit rapport een beoordelingskader zijn voor initiatieven op de korte en lange termijn.

  Voor technische en feitelijke vragen:  Ciska Waalewijn-Viaanen (038-498 3217), C.A.E.Waalewijn@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Categorieen woningtype’s in Stedebouwkundig Programma van Eisen

  02:04:50 - 02:07:49 - Ron Klappe
  02:07:49 - 02:07:52 - Leo Elfers
  02:07:58 - 02:07:58 - Margriet Boersma
  02:08:13 - 02:08:17 - Ron Klappe
  02:09:16 - 02:09:25 - Leo Elfers
  02:09:28 - 02:10:18 - Schelto Bus
  02:10:20 - 02:10:21 - Leo Elfers
  02:10:25 - 02:10:52 - Ron Klappe
  02:10:53 - 02:10:57 - Leo Elfers
  02:10:57 - 02:10:57 - Margriet Boersma
  02:11:32 - 02:11:33 - Ron Klappe
  02:11:33 - 02:11:35 - Leo Elfers
  02:12:06 - 02:14:46 - Schelto Bus
  02:14:46 - 02:14:48 - Leo Elfers
  02:14:54 - 02:15:26 - Reinier Mulder
  02:15:30 - 02:15:57 - Schelto Bus
  02:15:57 - 02:15:59 - Leo Elfers
  02:16:03 - 02:16:26 - Reinier Mulder
  02:17:04 - 02:17:05 - Leo Elfers
  02:17:35 - 02:17:40 - Brammert Geerling
  02:17:50 - 02:18:24 - Schelto Bus
  02:18:25 - 02:18:27 - Leo Elfers
  02:18:27 - 02:18:32 - Brammert Geerling
  02:18:57 - 02:19:46 - Schelto Bus
  02:19:46 - 02:19:57 - Leo Elfers
  02:19:57 - 02:20:34 - David Hof
  02:20:39 - 02:21:46 - Schelto Bus
  02:21:47 - 02:21:50 - Leo Elfers
  02:23:03 - 02:24:39 - Eildert Noorda
  02:24:39 - 02:24:44 - Leo Elfers
  02:24:49 - 02:25:03 - David Hof
  02:25:07 - 02:25:48 - Eildert Noorda
  02:27:46 - 02:27:52 - Leo Elfers
  02:27:52 - 02:27:52 - Margriet Boersma
  02:30:42 - 02:30:46 - Leo Elfers
  02:30:55 - 02:35:24 - David Hof
  02:35:24 - 02:35:28 - Leo Elfers
  02:35:30 - 02:37:58 - Patty Wolthof
  02:37:58 - 02:38:08 - Leo Elfers
  02:38:08 - 02:38:11 - Schelto Bus
  02:38:55 - 02:40:01 - Patty Wolthof
  02:40:20 - 02:40:53 - Schelto Bus
  02:40:55 - 02:40:56 - Leo Elfers
  02:41:01 - 02:42:24 - Patty Wolthof
  02:42:24 - 02:42:28 - Leo Elfers
  02:42:29 - 02:43:21 - Reinier Mulder
  02:43:23 - 02:44:11 - Patty Wolthof
  02:44:13 - 02:44:14 - Leo Elfers
  02:44:17 - 02:45:15 - Reinier Mulder
  02:45:55 - 02:45:59 - Leo Elfers
  02:45:59 - 02:46:17 - Reinier Mulder
  02:46:18 - 02:47:10 - Patty Wolthof
  02:47:10 - 02:47:15 - Leo Elfers
  02:47:36 - 02:49:55 - Reinier Mulder
  02:49:55 - 02:50:05 - Leo Elfers
  02:50:12 - 02:50:40 - David Hof
  02:51:09 - 02:52:03 - Reinier Mulder
  02:52:03 - 02:52:10 - Leo Elfers
  02:52:10 - 02:52:13 - Schelto Bus
  02:53:12 - 02:53:18 - Leo Elfers
  02:53:20 - 02:54:33 - Reinier Mulder
  02:54:33 - 02:54:51 - Leo Elfers
  02:54:51 - 02:54:53 - David Hof
  02:54:53 - 02:54:54 - Schelto Bus
  02:54:54 - 02:54:59 - Leo Elfers
  02:55:35 - 02:55:55 - Reinier Mulder
  02:55:55 - 02:55:57 - Leo Elfers
  02:55:59 - 02:56:27 - Margriet Boersma
  02:56:32 - 02:57:14 - Reinier Mulder
  02:57:14 - 02:57:21 - Leo Elfers
  02:57:21 - 02:58:53 - Reinier Mulder
  02:58:53 - 02:58:55 - Leo Elfers
  02:58:55 - 03:01:13 - Brammert Geerling
  03:01:13 - 03:01:29 - Leo Elfers
  03:01:29 - 03:07:12 - Ed Anker
  03:07:12 - 03:07:22 - Leo Elfers
  03:07:28 - 03:07:56 - Margriet Boersma
  03:08:02 - 03:09:07 - Ed Anker
  03:09:07 - 03:09:10 - Leo Elfers
  03:09:13 - 03:09:15 - Ron Klappe
  03:09:26 - 03:12:55 - Ed Anker
  03:12:56 - 03:12:57 - Leo Elfers
  03:14:01 - 03:14:43 - Ed Anker
  03:14:43 - 03:14:45 - Leo Elfers
  03:14:51 - 03:15:40 - Schelto Bus
  03:15:49 - 03:19:06 - Ed Anker
  03:19:06 - 03:19:15 - Leo Elfers
  03:19:17 - 03:19:45 - Patty Wolthof
  03:19:53 - 03:20:26 - Ed Anker
  03:20:30 - 03:20:46 - Patty Wolthof
  03:21:05 - 03:23:02 - Ed Anker
  03:23:02 - 03:23:02 - Leo Elfers
  03:23:19 - 03:24:02 - Ed Anker
  03:24:02 - 03:25:17 - Leo Elfers
 • 5

  03:25:20 - 03:25:38 - Reinier Mulder
  03:25:38 - 03:25:42 - Leo Elfers