Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 7 januari 2019 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. R. de Paus

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2
 • 3

  In de zone rondom het Zwartewater spelen momenteel verschillende initiatieven. Zo is het waterschap bezig met de planvorming voor de dijkversterking, de afronding van Stadshagen aan het Zwartewater is aanstaande en de wijkvernieuwing van het bestaande bebouwde gebied in Holtenbroek is in volle gang. Dit biedt de kans om verschillende ontwikkelingen aan elkaar te verbinden om daarmee (meekoppel)kansen te benutten die zich voordoen. De aan het Zwartewater liggende wijken kunnen zo beter met het water worden verbonden, het water wordt beter beleefbaar gemaakt en Zwolle kan zo gepositioneerd worden als ‘Stad aan het Zwartewater’. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een kwaliteitsverbetering voor de stad en de wijken, zowel ruimtelijk als sociaal-economisch.
  Het plangebied strekt zich uit van de Schuttevaerkade tot de Mastenbroekerbrug. Er zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden, waarbij er sprake is van een geleidelijke overgang van centrum naar landschap. Op dit moment zijn er twee potentiële ontwikkellocaties actueel. Voor de locatie Leenman/Triferto/Botermanhaven is een stedelijk programma met een openbaar karakter, zoals horeca, leisure, cultuur, havens en ambacht beoogd. Voor de locatie jachthavens is het toekomstbeeld een programma met wonen en recreatie.
  De voorliggende visie is nog geen stedenbouwkundig plan. De stedenbouwkundige plannen zullen na besluitvorming over de gebiedsvisie per deelgebied gemaakt moeten worden. Deze stedenbouwkundige ontwikkelplannen worden te zijner tijd ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna worden de benodigde bestemmingsplanprocedures doorlopen. Omwonenden worden door middel van ontwerpateliers betrokken bij de planvorming.
  Voor technische en feitelijke informatie: Paula Bijlsma (038 4982176), P.Bijlsma@zwolle.nl  00:02:28 - 00:08:31 - Joop Steinvoorte
  00:08:31 - 00:08:47 - Remko de Paus
  00:08:50 - 00:09:09 - Anja Roelfs
  00:09:13 - 00:10:11 - Joop Steinvoorte
  00:10:13 - 00:11:04 - Remko de Paus
  00:11:26 - 00:16:16 - Herman Sieben
  00:16:16 - 00:16:18 - Remko de Paus
  00:16:41 - 00:17:27 - Reinier Mulder
  00:17:31 - 00:18:11 - Herman Sieben
  00:18:11 - 00:18:21 - Remko de Paus
  00:18:23 - 00:18:57 - Reinier Mulder
  00:18:59 - 00:20:59 - Herman Sieben
  00:20:59 - 00:21:02 - Remko de Paus
  00:21:04 - 00:22:18 - Herman Sieben
  00:22:24 - 00:22:25 - Remko de Paus
  00:22:35 - 00:22:37 - Herman Sieben
  00:22:39 - 00:23:21 - Reinier Mulder
  00:23:25 - 00:24:10 - Herman Sieben
  00:24:10 - 00:24:12 - Remko de Paus
  00:27:36 - 00:30:11 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:30:11 - 00:30:17 - Remko de Paus
  00:30:20 - 00:31:00 - Brammert Geerling
  00:31:06 - 00:31:26 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:31:30 - 00:31:45 - Brammert Geerling
  00:33:27 - 00:33:32 - Remko de Paus
  00:33:41 - 00:37:59 - Hans Wijnen
  00:37:59 - 00:38:01 - Remko de Paus
  00:38:04 - 00:38:33 - Reinier Mulder
  00:38:35 - 00:38:51 - Hans Wijnen
  00:38:54 - 00:39:05 - Remko de Paus
  00:39:07 - 00:45:40 - Marco van Driel
  00:45:41 - 00:45:57 - Remko de Paus
  00:46:06 - 00:52:58 - Anja Roelfs
  00:52:58 - 00:53:05 - Remko de Paus
  00:53:12 - 00:56:54 - Reinier Mulder
  00:56:55 - 00:56:57 - Remko de Paus
  00:57:00 - 00:58:07 - Herman Sieben
  00:58:07 - 00:58:09 - Remko de Paus
  00:58:13 - 00:59:16 - Reinier Mulder
  00:59:18 - 00:59:20 - Remko de Paus
  00:59:23 - 01:00:28 - Herman Sieben
  01:00:33 - 01:05:06 - Reinier Mulder
  01:05:07 - 01:05:12 - Remko de Paus
  01:05:28 - 01:10:44 - Arjan Spaans
  01:10:44 - 01:10:51 - Remko de Paus
  01:11:03 - 01:11:07 - Arjan Spaans
  01:11:11 - 01:11:24 - Hans Wijnen
  01:11:27 - 01:11:57 - Arjan Spaans
  01:11:57 - 01:11:58 - Remko de Paus
  01:12:00 - 01:12:32 - Hans Wijnen
  01:12:44 - 01:15:15 - Arjan Spaans
  01:15:15 - 01:15:20 - Remko de Paus
  01:15:31 - 01:18:52 - Brammert Geerling
  01:18:52 - 01:18:54 - Remko de Paus
  01:18:55 - 01:19:25 - Reinier Mulder
  01:19:27 - 01:20:11 - Brammert Geerling
  01:20:14 - 01:20:55 - Reinier Mulder
  01:20:57 - 01:21:17 - Brammert Geerling
  01:21:21 - 01:21:50 - Reinier Mulder
  01:21:55 - 01:22:15 - Brammert Geerling
  01:22:18 - 01:22:37 - Remko de Paus
  01:23:02 - 01:30:35 - Ed Anker
  01:30:35 - 01:30:36 - Remko de Paus
  01:30:51 - 01:31:00 - Herman Sieben
  01:31:05 - 01:31:32 - Ed Anker
  01:31:34 - 01:31:55 - Herman Sieben
  01:34:45 - 01:41:58 - Ed Anker
  01:42:00 - 01:42:01 - Remko de Paus
  01:42:04 - 01:42:37 - Brammert Geerling
  01:42:41 - 01:43:13 - Ed Anker
  01:43:16 - 01:43:31 - Brammert Geerling
  01:43:33 - 01:51:52 - Ed Anker
  01:51:52 - 01:51:54 - Remko de Paus
  01:52:00 - 01:52:39 - Anja Roelfs
  01:53:31 - 01:54:14 - Ed Anker
  01:54:14 - 01:54:17 - Remko de Paus
  01:54:18 - 01:54:56 - Arjan Spaans
  01:54:59 - 01:56:03 - Ed Anker
  01:56:03 - 01:56:05 - Remko de Paus
  01:56:08 - 01:56:16 - Herman Sieben
  01:56:19 - 01:56:20 - Remko de Paus
 • 4