Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 3 februari 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. P. Pelman / Griffier: M. Zweers

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Stand van zaken uitwerking speerpunten en acties (Seniorenagenda Vitaal en Waardig Ouder Worden)

  00:00:40 - 00:02:42 - Patrick Pelman
 • 1.b
 • 2

  In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken de komende jaren speciale aandacht te geven aan senioren in Zwolle om een stad te zijn waar deze groeiende groep vitaal en waardig ouder kan worden. Daarom wordt ingezet op een zevental speerpunten: positieve gezondheid, levensloopbestendig wonen, meedoen, toegankelijkheid fysieke omgeving, aanpak eenzaamheid, cultuursensitiviteit en regenboog senioren. De agenda en speerpunten zijn tot stand gekomen met inbreng van betrokken partijen in de stad. Na vaststelling van de agenda worden zij ook betrokken bij de uitwerking van de speerpunten. In de tweede helft van 2020 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de seniorenagenda en de benoemde speerpunten.
  Voor technische en feitelijke vragen: Marc Stevens (2212) RM.Stevens@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aandacht doelgroep senioren in bestaande rapportages voor monitoring
  Aandachtspunten senioren in evaluatie
  informeren raad inzicht effecten senioren participatiefonds
  Mogelijkheden mbt digitalisering en innovatie senioren agenda

  00:02:59 - 00:05:50 - Selma Hoekstra
  00:05:50 - 00:05:53 - Patrick Pelman
  00:05:57 - 00:06:22 - Reinier Mulder
  00:06:22 - 00:06:24 - Patrick Pelman
  00:06:26 - 00:06:38 - Selma Hoekstra
  00:06:41 - 00:07:07 - Reinier Mulder
  00:07:09 - 00:07:16 - Patrick Pelman
  00:07:28 - 00:12:02 - Johran Willegers
  00:12:03 - 00:12:08 - Patrick Pelman
  00:12:27 - 00:13:54 - Bert Sluijer
  00:13:54 - 00:14:01 - Patrick Pelman
  00:14:03 - 00:14:40 - Silvia Bruggenkamp
  00:14:42 - 00:15:18 - Bert Sluijer
  00:15:19 - 00:15:20 - Patrick Pelman
  00:15:54 - 00:16:17 - Marco van Driel
  00:16:18 - 00:16:18 - Patrick Pelman
  00:16:19 - 00:16:24 - Silvia Bruggenkamp
  00:16:26 - 00:16:26 - Patrick Pelman
  00:16:28 - 00:16:36 - Marco van Driel
  00:16:37 - 00:16:39 - Patrick Pelman
  00:16:42 - 00:17:03 - Margriet Leest
  00:17:06 - 00:17:55 - Silvia Bruggenkamp
  00:17:56 - 00:18:07 - Margriet Leest
  00:18:08 - 00:18:16 - Patrick Pelman
  00:18:17 - 00:18:58 - Johran Willegers
  00:18:59 - 00:19:00 - Patrick Pelman
  00:19:01 - 00:19:02 - Bert Sluijer
  00:19:46 - 00:19:47 - Patrick Pelman
  00:19:48 - 00:20:32 - Johran Willegers
  00:20:34 - 00:20:39 - Bert Sluijer
  00:20:40 - 00:20:41 - Patrick Pelman
  00:20:46 - 00:21:19 - Marco van Driel
  00:21:20 - 00:21:23 - Patrick Pelman
  00:21:24 - 00:21:30 - Johran Willegers
  00:21:31 - 00:21:33 - Patrick Pelman
  00:21:33 - 00:22:19 - Bert Sluijer
  00:22:19 - 00:22:20 - Patrick Pelman
  00:22:22 - 00:22:26 - Silvia Bruggenkamp
  00:22:26 - 00:22:28 - Patrick Pelman
  00:22:35 - 00:23:06 - Silvia Bruggenkamp
  00:23:08 - 00:23:26 - Bert Sluijer
  00:26:23 - 00:26:43 - Reinier Mulder
  00:26:45 - 00:26:54 - Bert Sluijer
  00:26:54 - 00:26:57 - Patrick Pelman
  00:26:58 - 00:27:19 - Reinier Mulder
  00:27:21 - 00:28:33 - Bert Sluijer
  00:28:33 - 00:28:38 - Patrick Pelman
  00:28:53 - 00:31:11 - Margriet Leest
  00:31:11 - 00:31:13 - Patrick Pelman
  00:31:14 - 00:31:23 - Johran Willegers
  00:31:26 - 00:32:07 - Margriet Leest
  00:32:07 - 00:32:08 - Patrick Pelman
  00:32:09 - 00:32:31 - Johran Willegers
  00:32:33 - 00:33:03 - Margriet Leest
  00:33:04 - 00:33:05 - Patrick Pelman
  00:33:08 - 00:34:47 - Margriet Leest
  00:34:47 - 00:34:48 - Patrick Pelman
  00:34:50 - 00:35:07 - Bert Sluijer
  00:35:10 - 00:36:01 - Margriet Leest
  00:36:01 - 00:36:02 - Patrick Pelman
  00:36:03 - 00:36:13 - Bert Sluijer
  00:36:15 - 00:36:29 - Margriet Leest
  00:36:30 - 00:36:32 - Patrick Pelman
  00:36:36 - 00:36:49 - Silvia Bruggenkamp
  00:36:52 - 00:37:37 - Margriet Leest
  00:37:37 - 00:37:38 - Patrick Pelman
  00:37:41 - 00:37:47 - Silvia Bruggenkamp
  00:37:49 - 00:37:51 - Patrick Pelman
  00:37:54 - 00:38:44 - Margriet Leest
  00:38:45 - 00:38:54 - Silvia Bruggenkamp
  00:38:55 - 00:38:56 - Patrick Pelman
  00:38:59 - 00:39:00 - Margriet Leest
  00:39:01 - 00:39:02 - Patrick Pelman
  00:39:02 - 00:39:05 - Silvia Bruggenkamp
  00:39:08 - 00:39:34 - Margriet Leest
  00:39:35 - 00:39:36 - Patrick Pelman
  00:39:37 - 00:39:41 - Silvia Bruggenkamp
  00:39:43 - 00:39:53 - Margriet Leest
  00:40:32 - 00:40:33 - Patrick Pelman
  00:40:36 - 00:40:47 - Bert Sluijer
  00:40:50 - 00:41:18 - Margriet Leest
  00:41:18 - 00:41:25 - Patrick Pelman
  00:41:42 - 00:44:32 - Silvia Bruggenkamp
  00:44:32 - 00:44:34 - Patrick Pelman
  00:44:36 - 00:45:07 - Margriet Leest
  00:45:08 - 00:45:09 - Patrick Pelman
  00:45:10 - 00:48:23 - Silvia Bruggenkamp
  00:48:23 - 00:48:24 - Patrick Pelman
  00:48:26 - 00:49:16 - Selma Hoekstra
  00:49:18 - 00:50:05 - Silvia Bruggenkamp
  00:50:06 - 00:50:09 - Patrick Pelman
  00:50:22 - 00:57:17 - Marco van Driel
  00:57:17 - 00:57:22 - Patrick Pelman
  00:57:24 - 00:57:41 - Johran Willegers
  00:57:45 - 00:58:15 - Marco van Driel
  00:58:17 - 00:58:53 - Johran Willegers
  00:58:54 - 00:58:55 - Patrick Pelman
  00:58:57 - 00:59:35 - Reinier Mulder
  00:59:36 - 00:59:37 - Patrick Pelman
  00:59:41 - 00:59:48 - Marco van Driel
  00:59:48 - 00:59:49 - Patrick Pelman
  00:59:51 - 01:00:12 - Reinier Mulder
  01:00:15 - 01:00:31 - Marco van Driel
  01:00:34 - 01:00:57 - Reinier Mulder
  01:01:00 - 01:01:29 - Marco van Driel
  01:01:29 - 01:01:34 - Patrick Pelman
  01:01:42 - 01:04:47 - Reinier Mulder
  01:04:47 - 01:04:49 - Patrick Pelman
  01:04:52 - 01:05:00 - Bert Sluijer
  01:05:28 - 01:05:50 - Reinier Mulder
  01:05:51 - 01:05:51 - Bert Sluijer
  01:05:56 - 01:15:47 - Reinier Mulder
  01:15:47 - 01:15:49 - Patrick Pelman
  01:15:53 - 01:16:11 - Bert Sluijer
  01:16:13 - 01:17:15 - Reinier Mulder
  01:17:16 - 01:17:16 - Patrick Pelman
  01:17:21 - 01:17:31 - Bert Sluijer
  01:17:34 - 01:18:21 - Reinier Mulder
  01:18:23 - 01:18:41 - Bert Sluijer
  01:18:44 - 01:19:55 - Reinier Mulder
  01:19:58 - 01:20:20 - Bert Sluijer
  01:20:21 - 01:20:22 - Patrick Pelman
  01:20:23 - 01:21:25 - Reinier Mulder
  01:21:29 - 01:21:41 - Bert Sluijer
  01:21:44 - 01:22:17 - Reinier Mulder
  01:22:17 - 01:22:19 - Patrick Pelman
  01:22:30 - 01:23:04 - Johran Willegers
  01:23:08 - 01:23:57 - Reinier Mulder
  01:24:04 - 01:24:31 - Johran Willegers
  01:24:35 - 01:24:56 - Reinier Mulder
  01:24:57 - 01:25:01 - Patrick Pelman
  01:25:17 - 01:33:31 - Leo Elfers
  01:33:31 - 01:33:35 - Patrick Pelman
  01:33:40 - 01:34:17 - Johran Willegers
  01:34:20 - 01:36:26 - Leo Elfers
  01:36:26 - 01:36:28 - Patrick Pelman
  01:36:32 - 01:36:55 - Margriet Leest
  01:36:59 - 01:37:31 - Leo Elfers
  01:37:31 - 01:37:32 - Patrick Pelman
  01:37:38 - 01:37:41 - Margriet Leest
  01:37:44 - 01:39:26 - Leo Elfers
  01:39:26 - 01:39:45 - Patrick Pelman
  01:53:42 - 02:04:39 - William Dogger
  02:04:39 - 02:04:41 - Patrick Pelman
  02:04:45 - 02:04:46 - Reinier Mulder
  02:05:21 - 02:05:49 - William Dogger
  02:05:51 - 02:05:52 - Patrick Pelman
  02:05:52 - 02:06:07 - Reinier Mulder
  02:06:10 - 02:06:57 - William Dogger
  02:06:58 - 02:07:00 - Patrick Pelman
  02:07:01 - 02:07:22 - Bert Sluijer
  02:07:24 - 02:09:47 - William Dogger
  02:09:47 - 02:09:48 - Patrick Pelman
  02:09:50 - 02:10:21 - Bert Sluijer
  02:10:21 - 02:10:23 - Patrick Pelman
  02:11:17 - 02:11:37 - Margriet Leest
  02:11:39 - 02:12:53 - William Dogger
  02:13:03 - 02:13:04 - Patrick Pelman
  02:15:47 - 02:16:27 - Johran Willegers
  02:16:29 - 02:16:31 - Patrick Pelman
  02:16:33 - 02:17:12 - William Dogger
  02:20:44 - 02:20:49 - Patrick Pelman
  02:20:52 - 02:21:36 - Johran Willegers
  02:21:39 - 02:22:22 - William Dogger
  02:22:27 - 02:23:01 - Johran Willegers
  02:23:02 - 02:23:05 - Patrick Pelman
  02:23:06 - 02:23:34 - Marco van Driel
  02:23:36 - 02:24:31 - William Dogger
  02:24:31 - 02:24:32 - Patrick Pelman
  02:24:33 - 02:25:10 - Marco van Driel
  02:25:12 - 02:25:36 - William Dogger
  02:29:30 - 02:29:31 - Patrick Pelman
  02:29:33 - 02:29:46 - Bert Sluijer
  02:29:49 - 02:30:20 - William Dogger
  02:30:20 - 02:30:24 - Patrick Pelman
  02:30:44 - 02:30:53 - Margriet Leest
  02:30:59 - 02:31:03 - Patrick Pelman
  02:31:04 - 02:31:25 - William Dogger
  02:31:30 - 02:31:37 - Margriet Leest
  02:31:48 - 02:31:52 - William Dogger
  02:31:53 - 02:31:55 - Patrick Pelman
  02:31:57 - 02:32:52 - Leo Elfers
  02:33:00 - 02:34:10 - William Dogger
  02:36:16 - 02:36:22 - Patrick Pelman
  02:36:24 - 02:36:50 - Silvia Bruggenkamp
  02:36:50 - 02:36:52 - Patrick Pelman
  02:36:53 - 02:36:59 - William Dogger
  02:37:00 - 02:37:03 - Patrick Pelman
  02:37:09 - 02:37:40 - Reinier Mulder
  02:37:42 - 02:38:01 - William Dogger
  02:38:02 - 02:38:04 - Patrick Pelman
  02:38:06 - 02:38:14 - Margriet Leest
  02:38:16 - 02:39:06 - William Dogger
  02:39:07 - 02:39:07 - Patrick Pelman
  02:39:08 - 02:39:22 - Margriet Leest
  02:39:24 - 02:39:56 - William Dogger
  02:39:56 - 02:39:58 - Patrick Pelman
  02:39:59 - 02:40:37 - Margriet Leest
  02:40:37 - 02:40:38 - Patrick Pelman
  02:40:52 - 02:40:55 - William Dogger
  02:40:57 - 02:40:57 - Patrick Pelman
  02:41:01 - 02:42:02 - Johran Willegers
  02:42:02 - 02:42:04 - Patrick Pelman
  02:42:06 - 02:42:50 - William Dogger
  02:42:51 - 02:42:52 - Patrick Pelman
  02:42:56 - 02:43:32 - Reinier Mulder
  02:43:36 - 02:44:19 - William Dogger
  02:44:19 - 02:44:42 - Patrick Pelman
  02:47:16 - 02:47:20 - Reinier Mulder
  02:47:22 - 02:47:24 - Patrick Pelman
  02:47:25 - 02:47:28 - Margriet Leest
  02:47:30 - 02:47:49 - Patrick Pelman
  02:47:52 - 02:47:53 - Leo Elfers
  02:47:53 - 02:47:55 - Patrick Pelman
 • 3