Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 30 september 2019 19:30 - 21:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Voorzitter: Johran Willigers, Griffier: Herman Veraart

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aanscherping Woonambities en Ontwikkelstrategie Wonen - stikstofproblematiek

  00:00:36 - 00:00:42 - Johran Willegers
 • 2
 • 3

  Zwolle groeit sneller dan verwacht en daarmee is de woonopgave zeer uitdagend. De opgave is het zorgen voor voldoende betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen voor iedereen die in Zwolle wil wonen. De komende vijf jaar werkt Zwolle samen met de woningmarktpartners aan de woonopgaves in de stad. Om strategie, samenhang en sturing te geven is de Ontwikkelstrategie Wonen opgesteld. De ontwikkelstrategie introduceert een werkwijze die dynamisch, gebiedsgericht en adaptief is. De woningproductie wordt verhoogt van 600 naar jaarlijks 1000 woningen en met stimulerings- en beschermingsmaatregelen wordt wonen betaalbaar gehouden. De leidraad 30-40-30 (percentage prijssegmenten goedkoop - middelduur - duur) wordt bestendigd en aangevuld met een set van basisregels om te komen tot een inclusieve stad. Om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de goedkope woningvoorraad te verbeteren, wordt voorgesteld de zelfbewoningsclausule, anti-speculatiebeding, beleidsmaatregel klein wonen en – beleggershuur nader uit te werken. De Ontwikkelstrategie Wonen wordt jaarlijks geactualiseerd in de vorm van een woonbrief waarin een overzicht wordt geven van de geactualiseerde planning en woningbouwproductie en de eventuele bijstellingen in koers.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Ontwikkelstrategie Wonen 2019-2024 als uitwerking van de woonvisie en in te stemmen met het kantelen van de verhouding stedelijk/suburbaan wonen van 50/50 naar 60/40 en het aanpassen van de prijsgrenzen en deze jaarlijks te actualiseren.
  Voor technische en feitelijke informatie: Géanne Koelewijn (2089) G.Koelewijn-Bosma@zwolle.nl  Artikel 45 vragen
  Onderwerp
  Haags geld voor Zwolse woningen
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aanscherping Woonambities en Ontwikkelstrategie Wonen - lagere midden inkomens
  Aanscherping Woonambities en Ontwikkelstrategie Wonen - Vitens toiletten regenwater

  00:06:09 - 00:10:25 - Patty Wolthof
  00:10:25 - 00:10:30 - Johran Willegers
  00:10:32 - 00:11:17 - Annemee van de Klundert
  00:11:17 - 00:11:18 - Johran Willegers
  00:11:19 - 00:12:28 - Patty Wolthof
  00:12:29 - 00:12:30 - Johran Willegers
  00:12:33 - 00:13:21 - Annemee van de Klundert
  00:13:23 - 00:14:11 - Patty Wolthof
  00:14:12 - 00:14:13 - Johran Willegers
  00:14:15 - 00:14:44 - Annemee van de Klundert
  00:14:48 - 00:14:49 - Johran Willegers
  00:14:53 - 00:15:46 - Ruben van de Belt
  00:15:47 - 00:15:47 - Johran Willegers
  00:15:49 - 00:16:26 - Patty Wolthof
  00:16:26 - 00:16:27 - Johran Willegers
  00:16:29 - 00:16:56 - Ruben van de Belt
  00:16:56 - 00:16:57 - Johran Willegers
  00:17:00 - 00:17:58 - Patty Wolthof
  00:17:58 - 00:17:59 - Johran Willegers
  00:18:00 - 00:18:08 - Ruben van de Belt
  00:18:08 - 00:18:09 - Johran Willegers
  00:18:12 - 00:22:35 - Patty Wolthof
  00:22:35 - 00:22:53 - Johran Willegers
  00:23:03 - 00:23:44 - Patty Wolthof
  00:23:45 - 00:23:47 - Johran Willegers
  00:23:47 - 00:24:56 - Annemee van de Klundert
  00:24:56 - 00:24:56 - Johran Willegers
  00:25:00 - 00:25:04 - Patty Wolthof
  00:25:38 - 00:25:52 - Johran Willegers
  00:25:54 - 00:26:34 - Annemee van de Klundert
  00:26:35 - 00:26:39 - Johran Willegers
  00:26:44 - 00:27:17 - David Hof
  00:27:22 - 00:28:39 - Patty Wolthof
  00:28:39 - 00:28:41 - Johran Willegers
  00:28:42 - 00:28:44 - David Hof
  00:28:52 - 00:28:54 - Johran Willegers
  00:28:54 - 00:28:55 - Patty Wolthof
  00:30:05 - 00:30:13 - Johran Willegers
  00:30:23 - 00:32:34 - Annemee van de Klundert
  00:32:34 - 00:32:35 - Johran Willegers
  00:32:39 - 00:33:38 - Jan Nabers
  00:33:38 - 00:33:39 - Johran Willegers
  00:33:42 - 00:36:12 - Annemee van de Klundert
  00:36:12 - 00:36:14 - Johran Willegers
  00:36:18 - 00:37:04 - Ruben van de Belt
  00:37:05 - 00:37:06 - Johran Willegers
  00:37:09 - 00:37:49 - Annemee van de Klundert
  00:37:49 - 00:37:51 - Johran Willegers
  00:37:51 - 00:38:13 - Ruben van de Belt
  00:38:14 - 00:38:17 - Johran Willegers
  00:38:18 - 00:39:24 - Annemee van de Klundert
  00:39:24 - 00:39:28 - Johran Willegers
  00:39:31 - 00:39:57 - Brammert Geerling
  00:39:58 - 00:39:59 - Johran Willegers
  00:40:02 - 00:40:34 - Annemee van de Klundert
  00:40:34 - 00:40:35 - Johran Willegers
  00:40:38 - 00:40:54 - Brammert Geerling
  00:40:55 - 00:40:57 - Johran Willegers
  00:40:59 - 00:41:00 - Annemee van de Klundert
  00:41:00 - 00:41:35 - Patty Wolthof
  00:41:36 - 00:41:37 - Johran Willegers
  00:41:38 - 00:42:04 - Annemee van de Klundert
  00:42:05 - 00:42:07 - Johran Willegers
  00:42:07 - 00:42:40 - Patty Wolthof
  00:42:40 - 00:42:42 - Johran Willegers
  00:42:52 - 00:43:00 - Annemee van de Klundert
  00:43:00 - 00:43:01 - Johran Willegers
  00:43:05 - 00:43:36 - Patty Wolthof
  00:43:37 - 00:43:38 - Johran Willegers
  00:43:40 - 00:44:23 - Annemee van de Klundert
  00:44:23 - 00:44:34 - Johran Willegers
  00:44:37 - 00:45:01 - Patty Wolthof
  00:45:03 - 00:45:04 - Johran Willegers
  00:45:06 - 00:46:01 - Jan Nabers
  00:46:01 - 00:46:03 - Johran Willegers
  00:46:44 - 00:46:56 - Jan Nabers
  00:46:56 - 00:46:57 - Johran Willegers
  00:46:59 - 00:47:09 - Annemee van de Klundert
  00:47:10 - 00:47:12 - Johran Willegers
  00:48:02 - 00:48:25 - Annemee van de Klundert
  00:48:25 - 00:48:31 - Johran Willegers
  00:48:48 - 00:54:31 - Brammert Geerling
  00:54:32 - 00:54:36 - Johran Willegers
  00:54:41 - 00:54:43 - David Hof
  00:57:00 - 00:57:02 - Johran Willegers
  00:57:14 - 00:57:17 - Marcel Mulder
  00:57:17 - 00:58:13 - David Hof
  00:58:13 - 00:58:16 - Johran Willegers
  00:58:17 - 00:58:20 - Marcel Mulder
  00:58:20 - 00:58:20 - Johran Willegers
  00:58:21 - 01:01:09 - David Hof
  01:01:10 - 01:01:12 - Johran Willegers
  01:01:15 - 01:01:53 - Patty Wolthof
  01:02:03 - 01:02:11 - David Hof
  01:02:12 - 01:02:13 - Johran Willegers
  01:02:16 - 01:02:31 - Patty Wolthof
  01:02:31 - 01:02:32 - Johran Willegers
  01:02:36 - 01:03:17 - David Hof
  01:03:18 - 01:03:20 - Johran Willegers
  01:03:22 - 01:04:25 - Annemee van de Klundert
  01:04:29 - 01:05:03 - David Hof
  01:05:04 - 01:05:06 - Johran Willegers
  01:05:08 - 01:05:19 - Annemee van de Klundert
  01:05:19 - 01:05:20 - Johran Willegers
  01:05:23 - 01:05:39 - David Hof
  01:05:40 - 01:05:40 - Johran Willegers
  01:06:11 - 01:08:07 - Patrick Pelman
  01:08:08 - 01:08:11 - Johran Willegers
  01:08:13 - 01:08:53 - Jan Nabers
  01:08:53 - 01:08:54 - Johran Willegers
  01:08:57 - 01:09:10 - Patrick Pelman
  01:09:10 - 01:09:10 - Johran Willegers
  01:09:14 - 01:09:17 - Jan Nabers
  01:09:21 - 01:09:21 - Johran Willegers
  01:10:16 - 01:10:33 - Patrick Pelman
  01:10:33 - 01:10:38 - Johran Willegers
  01:10:43 - 01:10:57 - David Hof
  01:10:57 - 01:10:58 - Johran Willegers
  01:11:07 - 01:11:25 - Patrick Pelman
  01:11:25 - 01:11:27 - Johran Willegers
  01:11:27 - 01:11:31 - David Hof
  01:11:35 - 01:11:36 - Patrick Pelman
  01:11:37 - 01:11:46 - Johran Willegers
  01:11:46 - 01:11:57 - Jan Nabers
  01:11:58 - 01:11:58 - Johran Willegers
  01:12:01 - 01:12:08 - Patrick Pelman
  01:12:08 - 01:12:09 - Johran Willegers
  01:12:10 - 01:12:15 - Jan Nabers
  01:12:15 - 01:12:16 - Johran Willegers
  01:12:16 - 01:12:17 - Patrick Pelman
  01:12:28 - 01:12:29 - Johran Willegers
  01:12:31 - 01:12:59 - Jan Nabers
  01:12:59 - 01:13:00 - Johran Willegers
  01:13:02 - 01:13:03 - Patrick Pelman
  01:13:04 - 01:13:21 - Brammert Geerling
  01:13:22 - 01:13:24 - Johran Willegers
  01:13:25 - 01:13:26 - Patrick Pelman
  01:13:34 - 01:13:38 - Johran Willegers
  01:13:41 - 01:14:09 - Annemee van de Klundert
  01:14:09 - 01:14:12 - Johran Willegers
  01:14:13 - 01:16:48 - Patrick Pelman
  01:16:50 - 01:16:52 - Johran Willegers
  01:16:53 - 01:17:41 - Patty Wolthof
  01:17:41 - 01:17:42 - Johran Willegers
  01:17:45 - 01:18:02 - Patrick Pelman
  01:18:03 - 01:18:05 - Johran Willegers
  01:18:06 - 01:18:37 - Patty Wolthof
  01:18:37 - 01:18:38 - Johran Willegers
  01:18:49 - 01:18:55 - Patrick Pelman
  01:18:56 - 01:18:58 - Johran Willegers
  01:18:59 - 01:18:59 - Jan Nabers
  01:20:04 - 01:20:04 - Johran Willegers
  01:20:10 - 01:20:37 - Patrick Pelman
  01:20:37 - 01:20:38 - Johran Willegers
  01:20:43 - 01:20:54 - Jan Nabers
  01:20:58 - 01:21:03 - Patrick Pelman
  01:21:03 - 01:21:05 - Johran Willegers
  01:21:07 - 01:21:43 - Brammert Geerling
  01:21:45 - 01:22:08 - Patrick Pelman
  01:22:08 - 01:22:09 - Johran Willegers
  01:22:11 - 01:22:17 - Brammert Geerling
  01:22:17 - 01:22:22 - Johran Willegers
  01:22:23 - 01:24:07 - Patrick Pelman
  01:24:07 - 01:24:13 - Johran Willegers
  01:24:25 - 01:24:28 - Marcel Mulder
  01:24:28 - 01:24:29 - Johran Willegers
  01:24:39 - 01:26:54 - Marcel Mulder
  01:26:54 - 01:26:56 - Johran Willegers
  01:27:04 - 01:27:12 - Brammert Geerling
  01:27:12 - 01:27:13 - Johran Willegers
  01:27:35 - 01:27:38 - Brammert Geerling
  01:27:38 - 01:27:39 - Johran Willegers
  01:28:47 - 01:28:58 - Brammert Geerling
  01:28:58 - 01:29:00 - Johran Willegers
  01:29:02 - 01:29:02 - Jan Nabers
  01:29:16 - 01:29:17 - Johran Willegers
  01:29:40 - 01:30:17 - Patty Wolthof
  01:30:19 - 01:30:22 - Johran Willegers
  01:30:27 - 01:30:58 - Jan Nabers
  01:30:58 - 01:31:00 - Johran Willegers
  01:31:00 - 01:31:02 - Marcel Mulder
  01:31:03 - 01:31:05 - Johran Willegers
  01:31:07 - 01:31:15 - Jan Nabers
  01:31:17 - 01:31:18 - Marcel Mulder
  01:32:06 - 01:32:10 - Johran Willegers
  01:32:12 - 01:32:22 - Brammert Geerling
  01:32:23 - 01:32:23 - Johran Willegers
  01:32:34 - 01:33:17 - Brammert Geerling
  01:33:17 - 01:33:17 - Johran Willegers
  01:34:03 - 01:34:08 - Marcel Mulder
  01:34:08 - 01:34:10 - Johran Willegers
  01:34:16 - 01:37:14 - Marcel Mulder
  01:37:14 - 01:37:17 - Johran Willegers
  01:37:24 - 01:38:07 - Annemee van de Klundert
  01:38:07 - 01:38:12 - Johran Willegers
  01:38:17 - 01:38:39 - Marcel Mulder
  01:38:39 - 01:38:41 - Johran Willegers
  01:38:56 - 01:38:59 - Annemee van de Klundert
  01:39:35 - 01:39:36 - Marcel Mulder
  01:39:36 - 01:39:37 - Johran Willegers
  01:39:45 - 01:39:54 - David Hof
  01:39:55 - 01:39:55 - Johran Willegers
  01:40:01 - 01:40:11 - Marcel Mulder
  01:40:13 - 01:40:15 - Johran Willegers
  01:40:16 - 01:40:18 - Jan Nabers
  01:40:51 - 01:40:55 - Johran Willegers
  01:41:27 - 01:41:49 - Marcel Mulder
  01:41:49 - 01:42:13 - Johran Willegers
  01:42:38 - 01:45:10 - Ruben van de Belt
  01:45:10 - 01:45:11 - Johran Willegers
  01:45:19 - 01:45:41 - Jan Nabers
  01:45:41 - 01:45:42 - Johran Willegers
  01:45:44 - 01:46:19 - Ruben van de Belt
  01:46:19 - 01:46:21 - Johran Willegers
  01:46:22 - 01:46:35 - Jan Nabers
  01:46:35 - 01:46:37 - Johran Willegers
  01:46:38 - 01:47:06 - Ruben van de Belt
  01:47:12 - 01:47:18 - Jan Nabers
  01:47:19 - 01:47:26 - Johran Willegers
  01:47:26 - 01:47:27 - Ruben van de Belt
  01:49:03 - 01:49:04 - Johran Willegers
  01:49:05 - 01:49:07 - Patty Wolthof
  01:49:56 - 01:49:58 - Johran Willegers
  01:50:00 - 01:50:50 - Ruben van de Belt
  01:50:51 - 01:50:52 - Johran Willegers
  01:50:53 - 01:51:26 - Patty Wolthof
  01:51:27 - 01:51:27 - Johran Willegers
  01:51:29 - 01:51:43 - Ruben van de Belt
  01:51:43 - 01:51:44 - Johran Willegers
  01:51:45 - 01:52:20 - Patty Wolthof
  01:52:20 - 01:52:21 - Johran Willegers
  01:52:27 - 01:52:50 - David Hof
  01:52:50 - 01:52:51 - Johran Willegers
  01:52:53 - 01:53:11 - Ruben van de Belt
  01:53:13 - 01:53:13 - David Hof
  01:53:47 - 01:53:55 - Johran Willegers
  01:53:58 - 01:54:00 - David Hof
  01:54:00 - 01:54:37 - Ruben van de Belt
  01:54:37 - 01:54:39 - Johran Willegers
  01:54:40 - 01:54:43 - David Hof
  01:54:44 - 01:54:45 - Johran Willegers
  01:54:47 - 01:54:47 - Jan Nabers
  01:55:34 - 01:55:44 - Johran Willegers
  01:55:49 - 01:56:12 - Jan Nabers
  01:56:12 - 01:56:13 - Johran Willegers
  01:56:15 - 01:56:30 - Ruben van de Belt
  01:56:30 - 01:56:34 - Johran Willegers
  01:58:16 - 01:58:59 - Ruben van de Belt
  01:58:59 - 01:59:03 - Johran Willegers
  01:59:06 - 02:02:15 - Ruben van de Belt
  02:02:15 - 02:02:17 - Johran Willegers
  02:02:24 - 02:02:34 - Jan Nabers
  02:09:24 - 02:09:25 - Johran Willegers
  02:09:32 - 02:10:00 - Ruben van de Belt
  02:10:06 - 02:10:52 - Jan Nabers
  02:10:52 - 02:10:53 - Johran Willegers
  02:11:03 - 02:11:10 - Ruben van de Belt
  02:11:10 - 02:11:11 - Johran Willegers
  02:11:23 - 02:13:24 - Jan Nabers
  02:13:27 - 02:13:41 - Johran Willegers
  02:25:42 - 02:26:48 - Ed Anker
  02:26:48 - 02:26:50 - Johran Willegers
  02:27:30 - 02:27:31 - Ed Anker
  02:33:47 - 02:33:50 - Johran Willegers
  02:33:52 - 02:33:59 - Jan Nabers
  02:34:03 - 02:34:06 - Ed Anker
  02:36:55 - 02:36:56 - Johran Willegers
  02:37:01 - 02:37:06 - Patty Wolthof
  02:37:06 - 02:37:10 - Johran Willegers
  02:37:39 - 02:37:49 - Patty Wolthof
  02:37:50 - 02:37:50 - Johran Willegers
  02:37:52 - 02:38:29 - Ed Anker
  02:38:29 - 02:38:31 - Johran Willegers
  02:38:55 - 02:39:18 - Patty Wolthof
  02:39:24 - 02:40:12 - Ed Anker
  02:40:12 - 02:40:12 - Johran Willegers
  02:40:27 - 02:40:56 - Patty Wolthof
  02:41:01 - 02:42:00 - Ed Anker
  02:42:00 - 02:42:03 - Johran Willegers
  02:42:12 - 02:42:51 - Brammert Geerling
  02:42:51 - 02:42:52 - Johran Willegers
  02:42:55 - 02:42:57 - Ed Anker
  02:42:57 - 02:42:58 - Johran Willegers
  02:42:59 - 02:43:02 - Brammert Geerling
  02:43:03 - 02:43:04 - Johran Willegers
  02:43:09 - 02:43:41 - Jan Nabers
  02:43:41 - 02:43:46 - Johran Willegers
  02:43:49 - 02:45:18 - Ed Anker
  02:45:18 - 02:45:22 - Johran Willegers
  02:45:28 - 02:45:53 - Jan Nabers
  02:45:53 - 02:45:54 - Johran Willegers
  02:46:02 - 02:46:07 - Ed Anker
  02:46:07 - 02:46:09 - Johran Willegers
  02:46:10 - 02:46:32 - Jan Nabers
  02:46:32 - 02:46:33 - Johran Willegers
  02:46:39 - 02:48:37 - Ed Anker
  02:48:37 - 02:48:54 - Johran Willegers
  02:48:55 - 02:48:56 - David Hof
  02:49:28 - 02:52:19 - Ed Anker
  02:52:19 - 02:52:21 - Johran Willegers
  02:52:29 - 02:52:55 - Jan Nabers
  02:52:55 - 02:52:56 - Johran Willegers
  02:53:02 - 02:53:45 - Ed Anker
  02:53:45 - 02:53:47 - Johran Willegers
  02:53:55 - 02:54:26 - Jan Nabers
  02:54:26 - 02:54:29 - Johran Willegers
  02:54:32 - 02:54:35 - Ed Anker
  02:54:36 - 02:54:42 - Johran Willegers
  02:54:47 - 02:54:51 - Patty Wolthof
  02:54:51 - 02:54:55 - Johran Willegers
  02:55:03 - 03:01:18 - Ed Anker
  03:01:18 - 03:01:23 - Johran Willegers
  03:01:24 - 03:01:24 - Jan Nabers
  03:02:13 - 03:02:14 - Johran Willegers
  03:02:19 - 03:03:03 - Ed Anker
  03:03:03 - 03:03:04 - Johran Willegers
  03:03:13 - 03:03:25 - Jan Nabers
  03:03:26 - 03:03:28 - Johran Willegers
  03:03:34 - 03:06:46 - Ed Anker
  03:06:46 - 03:06:47 - Johran Willegers
  03:06:52 - 03:07:21 - Brammert Geerling
  03:07:21 - 03:07:23 - Johran Willegers
  03:07:28 - 03:08:04 - Ed Anker
  03:08:04 - 03:08:06 - Johran Willegers
  03:08:08 - 03:08:17 - Brammert Geerling
  03:08:17 - 03:08:18 - Johran Willegers
  03:09:17 - 03:09:20 - Ed Anker
  03:09:28 - 03:09:29 - Johran Willegers
  03:11:09 - 03:11:45 - Patty Wolthof
  03:11:53 - 03:12:15 - Ed Anker
  03:12:15 - 03:12:17 - Johran Willegers
  03:12:21 - 03:12:30 - Patty Wolthof
  03:12:31 - 03:12:32 - Johran Willegers
  03:15:47 - 03:15:53 - Patrick Pelman
  03:16:06 - 03:17:07 - Ed Anker
  03:17:07 - 03:17:10 - Johran Willegers
  03:17:17 - 03:17:46 - Annemee van de Klundert
  03:17:46 - 03:17:46 - Johran Willegers
  03:17:56 - 03:18:49 - Ed Anker
  03:18:49 - 03:18:51 - Johran Willegers
  03:19:06 - 03:19:08 - David Hof
  03:19:36 - 03:19:43 - Johran Willegers
  03:19:46 - 03:20:35 - Ed Anker
  03:20:35 - 03:20:36 - Johran Willegers
  03:22:00 - 03:22:24 - Jan Nabers
  03:22:33 - 03:23:39 - Ed Anker
  03:23:39 - 03:23:48 - Johran Willegers
  03:23:49 - 03:24:00 - Ed Anker
  03:24:00 - 03:24:02 - Johran Willegers
  03:24:25 - 03:25:08 - Ed Anker
  03:25:08 - 03:25:10 - Johran Willegers
  03:25:17 - 03:25:56 - Patty Wolthof
  03:25:56 - 03:25:58 - Johran Willegers
  03:26:04 - 03:26:50 - Ed Anker
  03:26:51 - 03:27:05 - Johran Willegers
  03:27:07 - 03:27:19 - Jan Nabers
  03:27:19 - 03:27:28 - Johran Willegers
  03:27:33 - 03:28:08 - Ed Anker
  03:28:08 - 03:28:09 - Johran Willegers
  03:28:13 - 03:28:30 - Jan Nabers
  03:28:34 - 03:28:55 - Ed Anker
  03:28:56 - 03:28:58 - Johran Willegers
  03:28:58 - 03:28:58 - Jan Nabers
  03:29:00 - 03:29:09 - Johran Willegers
  03:29:21 - 03:29:53 - Ed Anker
  03:29:54 - 03:29:57 - Johran Willegers
  03:30:11 - 03:30:12 - David Hof
  03:30:12 - 03:30:13 - Johran Willegers
  03:30:16 - 03:30:48 - Ed Anker
  03:30:48 - 03:31:35 - Johran Willegers
  03:31:39 - 03:32:04 - Ed Anker
  03:32:04 - 03:32:04 - Brammert Geerling
  03:32:27 - 03:32:32 - Johran Willegers
  03:32:36 - 03:32:40 - Ed Anker
  03:32:41 - 03:33:20 - Johran Willegers
 • 4