Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 8 april 2019 19:30 - 21:15
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. R. de Paus / Griffier: H. Veraart

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:00:22 - 00:02:58 - Remko de Paus
  00:03:09 - 00:13:35 - Ruth Stoorvogel
 • 1.b
 • 2
 • 3

  Medio 2020 wordt de nieuwe inburgeringswet ingevoerd. De wet richt zich op statushouders die dan nieuw binnenkomen in Nederland. Primaire doel van deze nieuwe wet is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. De regie op dat proces komt bij de gemeente te liggen. Vooruitlopend op de nieuwe wet wil de gemeente Zwolle al werk maken van de ambitie om statushouders snel te laten integreren. Tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar van 2018 heeft de raad €500.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders. Met dit budget kan de bestaande aanpak worden gecontinueerd en geïntensiveerd en kan de gemeente zich voorbereiden op de nieuwe inburgeringswet. Nieuwe Zwollenaren worden zo snel mogelijk aan het werk geholpen. De meest kwetsbare groepen krijgen hierbij prioriteit. Door de invoering van casemanagement en het voeren van regie worden statushouders begeleid en bemiddeld naar scholing en/of arbeid en participatie binnen de Zwolse samenleving. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het plan van aanpak en in te stemmen met de afdoening van twee moties.
  Voor technische en feitelijke en Informatie: Marc Stevens (2212) RM.Stevens@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Doelgroep betrekken
  Rapporteren over inburgeringstrajecten

  00:13:36 - 00:13:43 - Remko de Paus
  00:13:52 - 00:13:54 - Thom van Campen
  00:23:42 - 00:23:53 - Remko de Paus
  00:23:53 - 00:24:04 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:28:53 - 00:28:59 - Remko de Paus
  00:29:01 - 00:29:19 - Margriet Leest
  00:29:23 - 00:29:35 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:29:37 - 00:29:38 - Remko de Paus
  00:29:39 - 00:29:41 - Margriet Leest
  00:29:43 - 00:29:45 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:31:23 - 00:31:27 - Remko de Paus
  00:31:29 - 00:32:06 - Thom van Campen
  00:32:08 - 00:32:37 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:32:40 - 00:33:04 - Thom van Campen
  00:33:09 - 00:33:20 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:33:20 - 00:33:28 - Remko de Paus
  00:33:43 - 00:33:46 - Margriet Leest
  00:39:56 - 00:39:56 - Remko de Paus
  00:39:57 - 00:39:58 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:39:58 - 00:40:04 - Remko de Paus
  00:40:07 - 00:40:26 - Margriet Leest
  00:40:30 - 00:40:32 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:40:36 - 00:40:59 - Margriet Leest
  00:41:01 - 00:41:02 - Remko de Paus
  00:41:06 - 00:42:40 - Sonja Paauw
  00:42:42 - 00:42:49 - Margriet Leest
  00:45:03 - 00:45:09 - Remko de Paus
  00:45:10 - 00:45:11 - Thom van Campen
  00:46:18 - 00:46:55 - Margriet Leest
  00:46:56 - 00:46:56 - Remko de Paus
  00:46:56 - 00:46:58 - Thom van Campen
  00:47:55 - 00:49:15 - Margriet Leest
  00:49:18 - 00:49:23 - Remko de Paus
  00:54:37 - 00:54:42 - Bert Sluijer
  00:56:54 - 00:57:01 - Remko de Paus
  00:57:05 - 00:57:11 - Leo Elfers
  01:00:28 - 01:00:33 - Remko de Paus
  01:00:39 - 01:01:09 - Thom van Campen
  01:01:14 - 01:01:35 - Leo Elfers
  01:01:37 - 01:02:11 - Thom van Campen
  01:02:17 - 01:03:28 - Leo Elfers
  01:03:28 - 01:03:32 - Remko de Paus
  01:03:44 - 01:03:46 - Roberto Kist
  01:06:18 - 01:06:39 - Remko de Paus
  01:21:02 - 01:25:27 - Klaas Sloots
  01:25:29 - 01:25:31 - Remko de Paus
  01:25:41 - 01:26:07 - Ruth Stoorvogel
  01:26:11 - 01:26:26 - Klaas Sloots
  01:26:29 - 01:26:47 - Ruth Stoorvogel
  01:26:50 - 01:27:18 - Klaas Sloots
  01:27:19 - 01:27:21 - Remko de Paus
  01:27:23 - 01:28:31 - Thom van Campen
  01:28:34 - 01:29:29 - Klaas Sloots
  01:29:38 - 01:30:04 - Thom van Campen
  01:30:08 - 01:30:39 - Klaas Sloots
  01:30:40 - 01:30:42 - Remko de Paus
  01:30:44 - 01:31:28 - Sonja Paauw
  01:32:47 - 01:39:38 - Klaas Sloots
  01:39:38 - 01:39:41 - Remko de Paus
  01:40:09 - 01:41:06 - Thom van Campen
  01:41:13 - 01:41:18 - Bert Sluijer
  01:41:20 - 01:41:23 - Thom van Campen
  01:41:25 - 01:48:24 - Klaas Sloots
  01:48:25 - 01:48:26 - Remko de Paus
  01:48:27 - 01:49:35 - Sonja Paauw
  01:49:40 - 01:52:43 - Klaas Sloots
  01:52:43 - 01:52:46 - Remko de Paus
  01:52:50 - 01:52:55 - Leo Elfers
  01:52:58 - 01:53:48 - Klaas Sloots
  01:53:48 - 01:53:53 - Remko de Paus
  01:53:57 - 01:56:01 - Thom van Campen
  01:56:03 - 01:56:04 - Remko de Paus
  01:56:59 - 01:57:40 - Thom van Campen
  01:57:45 - 01:59:19 - Klaas Sloots
  01:59:19 - 01:59:20 - Remko de Paus
  01:59:22 - 02:00:10 - Thom van Campen
  02:00:12 - 02:00:47 - Klaas Sloots
  02:00:49 - 02:00:51 - Remko de Paus
  02:00:55 - 02:01:19 - Margriet Leest
  02:01:19 - 02:01:21 - Remko de Paus
  02:01:24 - 02:02:13 - Thom van Campen
  02:02:14 - 02:02:14 - Remko de Paus
  02:02:16 - 02:02:36 - Margriet Leest
  02:02:36 - 02:02:37 - Remko de Paus
  02:02:39 - 02:02:59 - Thom van Campen
  02:03:02 - 02:03:03 - Margriet Leest
  02:03:04 - 02:03:05 - Remko de Paus
  02:03:18 - 02:03:23 - René de Heer
  02:12:15 - 02:13:10 - Remko de Paus
 • 4

  02:13:52 - 02:14:31 - Remko de Paus