Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 18 mei 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. J. Willegers / Griffier M. Seuters
Toelichting:

Vanwege de corona-maatregelen vinden de debatrondes nu in aangepaste vorm plaats. Tijdens de debatten zijn enkel de acht woordvoerders, de voorzitter, de griffier en de verantwoordelijke wethouder met ambtelijke ondersteuning aanwezig in de raadzaal. Als u wenst in te spreken dan is dit alleen schriftelijk mogelijk door de bijdrage te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl.

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:00:23 - 00:03:47 - Johran Willegers
 • 1.b
 • 2

  Deze debatronde stond aanvankelijk gepland op 16 maart jl. Vanwege de corona-maatregelen is het debat uitgesteld tot 18 mei. In juni 2019 werd de koers voor de ontwikkeling van De Tippe vastgesteld. Deze koers is nu verder uitgewerkt tot het Ontwikkelplan voor De Tippe. In dit ontwikkelplan zijn de ambities op het gebied van klimaatbestendigheid, energieneutraliteit, natuurinclusiviteit en circulariteit geconcretiseerd. Daarnaast geeft het ontwikkelplan richting aan de ambitie om een sociaal inclusief buurschap te zijn en moet het ontwikkelplan waarborgen dat De Tippe duurzaam bereikbaar is.
  Op 8 juli 2019 nam de raad op verzoek van de fracties van CDA en VVD een agenderingsverzoek aan om het Ontwikkelplan in een informatieronde te behandelen, zodra dit Ontwikkelplan gereed zou zijn. Tijdens deze informatieronde die plaatsvond op 25 februari 2020 is de raad in gesprek gegaan met de ambtelijke projectgroep, bouwclaimhouders, de Vrienden van De Tippe en andere betrokkenen. Het gesprek ging onder andere over de balans tussen ambities, kwaliteit, haalbaarheid en betaalbaarheid. De raad heeft aan het eind van de informatie geconcludeerd dat een debatronde gewenst is.
  Voor technische en feitelijke informatie: Michiel Scheper (06-19180798), M.Scheper@zwolle.nl.  00:03:51 - 00:07:00 - Arjan Spaans
  00:07:00 - 00:07:03 - Johran Willegers
  00:07:05 - 00:07:27 - Anja Roelfs
  00:07:27 - 00:07:28 - Johran Willegers
  00:07:30 - 00:08:18 - Arjan Spaans
  00:08:18 - 00:08:22 - Johran Willegers
  00:08:24 - 00:09:10 - Brammert Geerling
  00:09:10 - 00:09:12 - Johran Willegers
  00:09:14 - 00:13:47 - Arjan Spaans
  00:13:47 - 00:13:54 - Johran Willegers
  00:14:01 - 00:16:27 - Anja Roelfs
  00:16:27 - 00:16:31 - Johran Willegers
  00:16:34 - 00:17:49 - Patty Wolthof
  00:17:49 - 00:17:50 - Johran Willegers
  00:17:52 - 00:18:09 - Anja Roelfs
  00:18:09 - 00:18:10 - Johran Willegers
  00:18:12 - 00:18:28 - Patty Wolthof
  00:18:28 - 00:18:31 - Johran Willegers
  00:18:48 - 00:18:58 - Anja Roelfs
  00:18:58 - 00:18:59 - Johran Willegers
  00:19:12 - 00:19:37 - Schelto Bus
  00:19:37 - 00:19:41 - Johran Willegers
  00:19:46 - 00:20:14 - Schelto Bus
  00:20:14 - 00:20:19 - Johran Willegers
  00:20:22 - 00:23:29 - Anja Roelfs
  00:23:29 - 00:23:32 - Johran Willegers
  00:23:34 - 00:23:58 - Arjan Spaans
  00:23:59 - 00:24:00 - Johran Willegers
  00:24:01 - 00:24:22 - Anja Roelfs
  00:24:22 - 00:24:24 - Johran Willegers
  00:24:25 - 00:24:38 - Arjan Spaans
  00:24:38 - 00:24:41 - Johran Willegers
  00:24:41 - 00:26:58 - Anja Roelfs
  00:26:58 - 00:27:06 - Johran Willegers
  00:27:15 - 00:30:00 - Alex van Dijk
  00:30:00 - 00:30:06 - Johran Willegers
  00:30:43 - 00:31:49 - Alex van Dijk
  00:31:49 - 00:31:51 - Johran Willegers
  00:31:54 - 00:32:13 - Anja Roelfs
  00:32:13 - 00:32:15 - Johran Willegers
  00:32:16 - 00:32:47 - Alex van Dijk
  00:32:47 - 00:32:48 - Johran Willegers
  00:32:51 - 00:33:06 - Anja Roelfs
  00:33:06 - 00:33:14 - Johran Willegers
  00:33:20 - 00:33:46 - Jolien Elshof - Rook
  00:33:46 - 00:33:47 - Johran Willegers
  00:33:50 - 00:33:57 - Alex van Dijk
  00:33:57 - 00:34:00 - Johran Willegers
  00:34:02 - 00:34:19 - Arjan Spaans
  00:34:19 - 00:34:23 - Johran Willegers
  00:34:25 - 00:34:53 - Alex van Dijk
  00:34:53 - 00:35:02 - Johran Willegers
  00:35:08 - 00:36:37 - Alex van Dijk
  00:36:37 - 00:36:43 - Johran Willegers
  00:36:53 - 00:40:50 - Jolien Elshof - Rook
  00:40:50 - 00:40:54 - Johran Willegers
  00:40:59 - 00:41:30 - Arjan Spaans
  00:41:30 - 00:41:32 - Johran Willegers
  00:41:35 - 00:42:15 - Jolien Elshof - Rook
  00:42:15 - 00:42:17 - Johran Willegers
  00:42:20 - 00:42:35 - Arjan Spaans
  00:42:35 - 00:42:37 - Johran Willegers
  00:42:41 - 00:42:49 - Jolien Elshof - Rook
  00:42:52 - 00:42:52 - Johran Willegers
  00:42:56 - 00:45:55 - Jolien Elshof - Rook
  00:45:58 - 00:46:11 - Johran Willegers
  00:46:14 - 00:49:39 - Patty Wolthof
  00:49:39 - 00:49:42 - Johran Willegers
  00:49:43 - 00:50:12 - Schelto Bus
  00:50:12 - 00:50:13 - Johran Willegers
  00:50:15 - 00:54:04 - Patty Wolthof
  00:54:05 - 00:54:25 - Johran Willegers
  00:54:27 - 00:57:16 - Schelto Bus
  00:57:16 - 00:57:22 - Johran Willegers
  00:57:25 - 00:57:49 - Patty Wolthof
  00:57:49 - 00:57:52 - Johran Willegers
  00:57:52 - 00:57:54 - Schelto Bus
  00:58:17 - 00:58:19 - Johran Willegers
  00:58:27 - 00:58:38 - Patty Wolthof
  00:58:39 - 00:58:40 - Johran Willegers
  00:58:43 - 00:59:03 - Schelto Bus
  00:59:05 - 00:59:08 - Johran Willegers
  00:59:18 - 01:00:17 - Schelto Bus
  01:00:17 - 01:00:21 - Johran Willegers
  01:00:24 - 01:01:06 - Anja Roelfs
  01:01:06 - 01:01:07 - Johran Willegers
  01:01:10 - 01:02:02 - Schelto Bus
  01:02:05 - 01:02:26 - Anja Roelfs
  01:02:26 - 01:02:27 - Johran Willegers
  01:02:59 - 01:04:51 - Schelto Bus
  01:04:51 - 01:04:54 - Johran Willegers
  01:04:58 - 01:05:39 - Arjan Spaans
  01:05:39 - 01:05:42 - Johran Willegers
  01:05:45 - 01:05:48 - Arjan Spaans
  01:05:51 - 01:06:10 - Schelto Bus
  01:06:10 - 01:06:12 - Johran Willegers
  01:06:18 - 01:06:27 - Patty Wolthof
  01:06:27 - 01:06:30 - Johran Willegers
  01:06:36 - 01:08:12 - Schelto Bus
  01:08:12 - 01:08:27 - Johran Willegers
  01:08:33 - 01:10:47 - Evelina Bijleveld
  01:10:47 - 01:11:15 - Johran Willegers
  01:11:17 - 01:11:23 - Brammert Geerling
  01:11:23 - 01:11:34 - Johran Willegers
  01:11:36 - 01:13:35 - Evelina Bijleveld
  01:13:35 - 01:13:39 - Johran Willegers
  01:13:41 - 01:15:42 - Brammert Geerling
  01:15:44 - 01:16:17 - Johran Willegers
  01:25:01 - 01:28:54 - Monique Schuttenbeld
  01:28:54 - 01:28:57 - Johran Willegers
  01:29:00 - 01:29:44 - Brammert Geerling
  01:29:47 - 01:29:48 - Monique Schuttenbeld
  01:30:28 - 01:30:39 - Johran Willegers
  01:30:40 - 01:31:00 - Patty Wolthof
  01:31:00 - 01:31:01 - Johran Willegers
  01:31:19 - 01:31:47 - Monique Schuttenbeld
  01:31:47 - 01:31:48 - Johran Willegers
  01:31:50 - 01:32:12 - Patty Wolthof
  01:32:13 - 01:32:14 - Johran Willegers
  01:32:15 - 01:32:40 - Monique Schuttenbeld
  01:32:40 - 01:32:42 - Johran Willegers
  01:32:45 - 01:33:09 - Arjan Spaans
  01:33:09 - 01:33:10 - Johran Willegers
  01:33:13 - 01:33:33 - Monique Schuttenbeld
  01:33:33 - 01:33:37 - Johran Willegers
  01:33:39 - 01:33:50 - Arjan Spaans
  01:33:51 - 01:33:53 - Johran Willegers
  01:33:58 - 01:34:31 - Schelto Bus
  01:34:31 - 01:34:33 - Johran Willegers
  01:34:36 - 01:34:41 - Monique Schuttenbeld
  01:39:41 - 01:39:44 - Johran Willegers
  01:39:49 - 01:41:06 - Patty Wolthof
  01:41:06 - 01:41:07 - Johran Willegers
  01:41:09 - 01:41:37 - Monique Schuttenbeld
  01:43:56 - 01:43:59 - Johran Willegers
  01:45:06 - 01:45:19 - Alex van Dijk
  01:45:19 - 01:45:20 - Johran Willegers
  01:45:22 - 01:45:28 - Monique Schuttenbeld
  01:46:34 - 01:46:36 - Johran Willegers
  01:46:37 - 01:46:40 - Patty Wolthof
  01:47:09 - 01:47:11 - Johran Willegers
  01:47:12 - 01:47:32 - Monique Schuttenbeld
  01:49:15 - 01:49:17 - Johran Willegers
  01:49:20 - 01:49:51 - Schelto Bus
  01:49:51 - 01:49:52 - Johran Willegers
  01:49:54 - 01:50:21 - Monique Schuttenbeld
  01:51:26 - 01:51:27 - Johran Willegers
  01:51:29 - 01:51:59 - Schelto Bus
  01:51:59 - 01:52:01 - Johran Willegers
  01:52:03 - 01:52:27 - Monique Schuttenbeld
  01:52:27 - 01:52:35 - Johran Willegers
  01:54:03 - 01:54:04 - Evelina Bijleveld
  01:54:28 - 01:54:46 - Monique Schuttenbeld
  01:54:48 - 01:54:49 - Johran Willegers
  01:54:52 - 01:55:48 - Monique Schuttenbeld
  01:56:21 - 01:56:23 - Johran Willegers
  01:56:25 - 01:56:51 - Patty Wolthof
  01:56:51 - 01:56:55 - Johran Willegers
  01:56:58 - 01:57:13 - Monique Schuttenbeld
  01:57:15 - 01:57:24 - Johran Willegers
  01:57:31 - 01:57:35 - Patty Wolthof
  01:57:35 - 01:57:36 - Johran Willegers
  01:57:41 - 01:57:47 - Monique Schuttenbeld
  01:57:47 - 01:57:48 - Johran Willegers
  01:57:49 - 01:58:23 - Patty Wolthof
  01:58:24 - 01:58:25 - Johran Willegers
  01:58:29 - 01:59:00 - Monique Schuttenbeld
  01:59:00 - 01:59:04 - Johran Willegers
 • 3

  02:00:17 - 02:00:27 - Johran Willegers
 • 4

  De ruimtelijke en financiële kaders voor de aanpak van het stationsgebied zijn door de raad vastgelegd in het Ontwikkelperspectief voor het Stationsgebied (30 oktober 2017) en het  geactualiseerde Investeringsbesluit Spoorzone (22 januari 2018). Bij de besluitvorming over deze kaders zijn planstudies aangekondigd naar de haalbaarheid van nieuwe bouwopgaven, zoals stationsentrees en definitieve aanlandingen van de passerelle. De studie naar de stationsentree aan de centrumzijde en de aanlanding van de passerelle op het stationsplein liggen nu voor. De Passerelle is de geplande voetgangerspassage over het spoor. Deze passage moet de centrumzijde van het station met de zuidzijde gaan verbinden.
  De aan de raad gepresenteerde scenario´s zijn het resultaat van een studie naar het ruimtelijk functioneren van het Stationsplein en hoe de stationsentrees en het plein elkaar kunnen versterken. Die studie heeft geleid tot een vernieuwd ontwerp van het Stationsplein en de Stationsweg. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met dit vernieuwde ontwerp en hier aanvullend budget beschikbaar voor te stellen. Ook wordt de raad gevraagd om de uitgangspunten voor de Passerelle vast te stellen. Als gevolg van de studie naar de Passerelle en aanlanding hiervan op het stationsplein wordt voorgesteld om het combigebouw op de huidige locatie te slopen. Tot slot wordt de raad gevraagd om budget beschikbaar te stellen om de bestaande fietsenstalling naast het combigebouw te upgraden.
  Voor technische en feitelijke informatie: Pien van der Does (2629) P.van.der.Does@zwolle.nl  en Gerard Huizing (2597) JG.Huizing@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  fietsers Passerelle stationsgebied
  Overkapping fietsers tussen stalling en station
  verkeerskundige studie verkeersveiligheid stationsweg

  02:14:10 - 02:20:09 - Brammert Geerling
  02:20:10 - 02:20:16 - Johran Willegers
  02:20:23 - 02:23:47 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:23:47 - 02:23:53 - Johran Willegers
  02:23:55 - 02:24:35 - Brammert Geerling
  02:24:35 - 02:24:36 - Johran Willegers
  02:24:38 - 02:25:03 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:25:04 - 02:25:06 - Johran Willegers
  02:25:08 - 02:25:22 - Brammert Geerling
  02:25:22 - 02:25:25 - Johran Willegers
  02:25:27 - 02:25:31 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:25:31 - 02:25:36 - Johran Willegers
  02:25:39 - 02:31:50 - Schelto Bus
  02:31:51 - 02:31:57 - Johran Willegers
  02:32:06 - 02:37:56 - Jan Slijkhuis
  02:38:00 - 02:38:09 - Johran Willegers
  02:38:31 - 02:43:26 - Gerdien Rots
  02:43:26 - 02:43:34 - Johran Willegers
  02:43:40 - 02:43:58 - Mark Oldengarm
  02:43:58 - 02:43:59 - Johran Willegers
  02:44:01 - 02:45:08 - Gerdien Rots
  02:45:08 - 02:45:14 - Johran Willegers
  02:45:58 - 02:46:50 - Jan Slijkhuis
  02:46:50 - 02:46:51 - Johran Willegers
  02:46:53 - 02:48:06 - Gerdien Rots
  02:48:06 - 02:48:14 - Johran Willegers
  02:48:22 - 02:48:56 - Jan Slijkhuis
  02:48:56 - 02:48:58 - Johran Willegers
  02:49:04 - 02:51:13 - Gerdien Rots
  02:51:13 - 02:51:16 - Johran Willegers
  02:51:17 - 02:52:24 - Jan Slijkhuis
  02:52:24 - 02:52:25 - Johran Willegers
  02:52:31 - 02:52:42 - Gerdien Rots
  02:52:43 - 02:52:48 - Johran Willegers
  02:52:51 - 02:58:08 - Mark Oldengarm
  02:58:08 - 02:58:12 - Johran Willegers
  02:58:26 - 03:01:31 - Eildert Noorda
  03:01:31 - 03:01:36 - Johran Willegers
  03:01:41 - 03:05:34 - Jan Nabers
  03:05:34 - 03:05:40 - Johran Willegers
  03:05:42 - 03:05:51 - Mark Oldengarm
  03:05:51 - 03:05:52 - Johran Willegers
  03:05:54 - 03:06:11 - Jan Nabers
  03:06:12 - 03:06:13 - Johran Willegers
  03:06:13 - 03:06:20 - Mark Oldengarm
  03:06:20 - 03:06:21 - Johran Willegers
  03:06:22 - 03:06:46 - Jan Nabers
  03:06:46 - 03:06:47 - Johran Willegers
  03:06:49 - 03:10:10 - Jan Nabers
  03:10:10 - 03:10:27 - Johran Willegers
  03:13:54 - 03:23:12 - Ed Anker
  03:23:12 - 03:23:14 - Johran Willegers
  03:23:20 - 03:24:03 - Brammert Geerling
  03:24:06 - 03:25:08 - Ed Anker
  03:25:08 - 03:25:13 - Johran Willegers
  03:25:16 - 03:25:40 - Brammert Geerling
  03:25:42 - 03:26:29 - Ed Anker
  03:26:29 - 03:26:36 - Johran Willegers
  03:26:38 - 03:27:10 - Jan Slijkhuis
  03:27:14 - 03:27:59 - Ed Anker
  03:27:59 - 03:28:01 - Johran Willegers
  03:28:19 - 03:28:20 - Jan Slijkhuis
  03:29:09 - 03:29:11 - Johran Willegers
  03:29:12 - 03:30:17 - Ed Anker
  03:30:17 - 03:30:22 - Johran Willegers
  03:30:24 - 03:31:27 - Gerdien Rots
  03:31:27 - 03:31:27 - Johran Willegers
  03:31:38 - 03:37:43 - Ed Anker
  03:37:43 - 03:37:46 - Johran Willegers
  03:37:48 - 03:38:10 - Mark Oldengarm
  03:38:11 - 03:43:00 - Ed Anker
  03:43:01 - 03:43:02 - Johran Willegers
  03:43:08 - 03:43:54 - Schelto Bus
  03:43:54 - 03:43:56 - Johran Willegers
  03:43:57 - 03:45:15 - Ed Anker
  03:45:15 - 03:45:18 - Johran Willegers
  03:45:21 - 03:45:46 - Schelto Bus
  03:45:49 - 03:49:23 - Ed Anker
  03:49:25 - 03:49:26 - Johran Willegers
  03:49:28 - 03:49:34 - Jan Nabers
  03:49:34 - 03:49:36 - Johran Willegers
  03:49:37 - 03:51:00 - Ed Anker
  03:51:01 - 03:51:03 - Johran Willegers
  03:51:03 - 03:51:23 - Jan Nabers
  03:51:24 - 03:51:25 - Johran Willegers
  03:51:26 - 03:51:33 - Ed Anker
  03:51:33 - 03:51:39 - Johran Willegers
  03:51:41 - 03:51:44 - Ed Anker
  03:51:44 - 03:51:47 - Johran Willegers
  03:51:48 - 03:52:06 - Jan Slijkhuis
  03:52:06 - 03:52:08 - Johran Willegers
  03:52:09 - 03:53:43 - Ed Anker
  03:53:43 - 03:53:47 - Johran Willegers
  03:53:50 - 03:54:42 - Ed Anker
  03:54:44 - 03:54:46 - Johran Willegers
  03:54:49 - 03:55:23 - Jan Nabers
  03:55:23 - 03:55:36 - Johran Willegers
  03:55:44 - 03:55:58 - Ed Anker
  03:55:58 - 03:56:04 - Johran Willegers
  03:56:06 - 03:56:43 - Schelto Bus
  03:56:44 - 03:57:01 - Mark Oldengarm
  03:57:01 - 03:57:06 - Johran Willegers
  03:57:09 - 03:57:52 - Ed Anker
  03:57:52 - 03:58:03 - Johran Willegers
 • 5