Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 28 januari 2019 19:30 - 21:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. H. Wijnen

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2
 • 3

  Zwolle is een veilige stad en de ambitie is om een veilige stad te blijven. Als gemeente bevorderen en bewaken we dat betrokken partijen samenwerken en afstemmen. Daarnaast voeren we een aantal taken op het gebied van veiligheid zelf uit, onder andere door het inzetten van gemeentelijke bevoegdheden of een communicatiestrategie. De veiligheidsambities leggen we iedere vier jaar vast in de veiligheidsvisie.
  In de opzet van deze visie zijn twee principes gehanteerd. Het eerste principe is dat de visie zich richt op de maatschappelijke opgaven. Het tweede principe is dat de visie zich beperkt tot de hoofdlijnen. In de visie worden de volgende zes veiligheidsprioriteiten onderscheiden:

  1. We verminderen de verwevenheid van de onder- en bovenwereld (ondermijnende criminaliteit).
  2. We versterken de digitale veiligheid.
  3. We verminderen de drugs- en drankgerelateerde overlast.
  4. We verminderen de overlast door personen met verward gedrag.
  5. We verminderen de betrokkenheid van jongeren bij criminaliteit of overlast.
  6. We versterken de verkeersveiligheid.
   Voor technische en feitelijke informatie: Silvan Hijlkema (2310), S.Hijlkema@zwolle.nl  00:02:08 - 00:02:12 - Hans Wijnen
  00:02:12 - 00:02:14 - Ronald Buitenhuis
  00:08:06 - 00:08:09 - Hans Wijnen
  00:08:13 - 00:08:14 - Thom van Campen
  00:08:49 - 00:09:55 - Ronald Buitenhuis
  00:09:55 - 00:09:57 - Hans Wijnen
  00:10:00 - 00:10:57 - Thom van Campen
  00:11:02 - 00:14:25 - Ronald Buitenhuis
  00:14:25 - 00:14:30 - Hans Wijnen
  00:14:43 - 00:16:11 - Thom van Campen
  00:16:11 - 00:16:14 - Hans Wijnen
  00:16:20 - 00:16:45 - Lennart Hartman
  00:16:47 - 00:17:47 - Thom van Campen
  00:17:49 - 00:17:50 - Hans Wijnen
  00:17:51 - 00:18:05 - Lennart Hartman
  00:18:08 - 00:21:52 - Thom van Campen
  00:21:52 - 00:21:56 - Hans Wijnen
  00:22:25 - 00:23:26 - Thom van Campen
  00:23:32 - 00:23:38 - Ronald Buitenhuis
  00:23:42 - 00:24:49 - Thom van Campen
  00:24:49 - 00:25:02 - Hans Wijnen
  00:26:00 - 00:33:59 - Sander van Dijk
  00:33:59 - 00:34:12 - Hans Wijnen
  00:34:23 - 00:34:24 - Arjan Spaans
  00:38:14 - 00:38:17 - Hans Wijnen
  00:38:17 - 00:38:18 - Thom van Campen
  00:38:55 - 00:39:16 - Arjan Spaans
  00:39:17 - 00:39:18 - Hans Wijnen
  00:39:32 - 00:43:38 - Arjan Spaans
  00:43:38 - 00:43:42 - Hans Wijnen
  00:44:00 - 00:50:09 - Silvia Bruggenkamp
  00:50:10 - 00:50:35 - Hans Wijnen
  00:52:23 - 00:54:02 - Hennie van Schenkhof
  00:54:02 - 00:54:13 - Hans Wijnen
  00:54:25 - 00:54:27 - Lennart Hartman
  01:00:38 - 01:00:41 - Hans Wijnen
  01:00:48 - 01:01:10 - Brammert Geerling
  01:01:13 - 01:01:57 - Lennart Hartman
  01:02:07 - 01:02:30 - Brammert Geerling
  01:02:38 - 01:02:38 - Arjan Spaans
  01:03:32 - 01:04:16 - Lennart Hartman
  01:04:17 - 01:04:18 - Hans Wijnen
  01:04:25 - 01:04:41 - Arjan Spaans
  01:05:12 - 01:05:13 - Hans Wijnen
  01:05:13 - 01:05:20 - Lennart Hartman
  01:05:21 - 01:05:28 - Hans Wijnen
  01:05:38 - 01:07:15 - Brammert Geerling
  01:07:16 - 01:07:22 - Hans Wijnen
  01:07:24 - 01:07:25 - Thom van Campen
  01:07:57 - 01:09:05 - Brammert Geerling
  01:09:11 - 01:10:35 - Thom van Campen
  01:10:37 - 01:11:45 - Brammert Geerling
  01:11:51 - 01:12:41 - Thom van Campen
  01:12:45 - 01:12:48 - Brammert Geerling
  01:12:50 - 01:12:59 - Hans Wijnen
  01:13:03 - 01:13:03 - Henk Jan Meijer
  01:26:34 - 01:26:38 - Hans Wijnen
  01:26:40 - 01:26:42 - Thom van Campen
  01:27:24 - 01:30:32 - Henk Jan Meijer
  01:30:32 - 01:30:35 - Hans Wijnen
  01:30:36 - 01:31:13 - Arjan Spaans
  01:31:15 - 01:43:53 - Henk Jan Meijer
  01:43:53 - 01:44:10 - Hans Wijnen
  01:44:13 - 01:44:38 - Thom van Campen
  01:45:24 - 01:46:08 - Hans Wijnen
 • 4