Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 24 augustus 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. P. Pelman / Griffier: M. Seuters
Toelichting:

Aanpassingen vergaderingen gemeenteraad:
Door de versoepelde coronamaatregelen zijn er wat kleine aanpassingen ten opzichte van de periode voor de zomer. Er zullen naast debatrondes ook weer informatierondes worden ingepland in de Raadzaal. Bij deze vergaderingen mogen nu 2 woordvoerders (in plaats van 1) per onderwerp per fractie aanwezig zijn. Mensen die de raad willen toespreken mogen dit weer vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Alleen pers en insprekers zijn welkom in de Raadzaal (vooraf aanmelden via de raadsgriffie).

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:01:53 - 00:01:58 - Patrick Pelman
 • 1.b
 • 2

  Het college heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld, waarin in grote lijnen is opgenomen hoe de Zwolse fysieke leefomgeving er in 2030 uit zou moeten zien. Hierbij hoort ook de Omgevingseffectrapportage (OER), waarin de uitkomsten van het onderzoek naar de omgevingseffecten van het huidige en voorgenomen beleid zijn vastgelegd. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Ontwerp Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingseffectrapportage.
  Inwoners en organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van de Ontwerp Omgevingsvisie. Op dit moment liggen beide documenten tot eind augustus ter inzage. Tijdens deze termijn kan de stad reageren op de documenten. Na de zomervakantie volgt weer een periode van participatie via gesprekken met Zwollenaren. Deze inspraak zou al in maart plaatsvinden om daarna het ontwerp pas vast te stellen, maar onder andere door de coronacrisis is het proces gewijzigd. In de Ontwerp Omgevingsvisie worden nog geen uitspraken gedaan over nieuwe grootschalige uitbreidingslocaties voor woningbouw. Dat vraagt nader onderzoek en volgt daarom in een volgende versie van de Omgevingsvisie, over zo’n twee jaar.
  Het participatieproces en de behandeling van de Ontwerp Omgevingsvisie door de raad moet leiden tot een kwaliteitsslag in aanloop naar de vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie eind 2020.
  Voor technische en feitelijke informatie: Joost Rengers (06-21234134) J.Rengers@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  informatienota MIRT-studie (omgevingsvisie)

  00:06:22 - 00:09:45 - Sylvia Lefèbre
  00:09:45 - 00:13:12 - H. kuypers
  00:13:12 - 00:13:15 - Patrick Pelman
  00:14:30 - 00:14:56 - Brammert Geerling
  00:15:04 - 00:15:23 - H. kuypers
  00:15:23 - 00:15:25 - Patrick Pelman
  00:15:26 - 00:16:06 - Brammert Geerling
  00:16:09 - 00:17:04 - H. kuypers
  00:17:05 - 00:17:07 - Patrick Pelman
  00:17:07 - 00:17:53 - Sonja Paauw
  00:18:01 - 00:19:14 - H. kuypers
  00:19:14 - 00:19:18 - Patrick Pelman
  00:19:22 - 00:19:45 - Anja Roelfs
  00:19:49 - 00:20:56 - H. kuypers
  00:20:56 - 00:20:58 - Patrick Pelman
  00:21:56 - 00:22:17 - Jan Nabers
  00:23:12 - 00:23:16 - Patrick Pelman
  00:23:16 - 00:23:41 - Jan Nabers
  00:23:42 - 00:24:41 - H. kuypers
  00:24:41 - 00:24:43 - Patrick Pelman
  00:24:43 - 00:25:38 - Reinier Mulder
  00:25:46 - 00:27:47 - H. kuypers
  00:27:47 - 00:27:49 - Patrick Pelman
  00:27:49 - 00:28:21 - Reinier Mulder
  00:28:23 - 00:28:25 - Patrick Pelman
  00:28:25 - 00:28:52 - Jan Slijkhuis
  00:29:00 - 00:30:47 - H. kuypers
  00:30:47 - 00:30:57 - Patrick Pelman
  00:31:28 - 00:37:54 - G. Jansema
  00:37:54 - 00:37:59 - Patrick Pelman
  00:38:03 - 00:38:42 - Brammert Geerling
  00:38:46 - 00:38:54 - G. Jansema
  00:38:58 - 00:39:30 - Brammert Geerling
  00:39:35 - 00:39:37 - Patrick Pelman
  00:39:55 - 00:41:45 - Ed Anker
  00:41:45 - 00:41:53 - Patrick Pelman
  00:42:01 - 00:42:27 - G. Jansema
  00:42:27 - 00:42:34 - Patrick Pelman
  00:42:34 - 00:43:35 - Patty Wolthof
  00:43:41 - 00:44:04 - G. Jansema
  00:44:06 - 00:44:17 - Patrick Pelman
  00:44:18 - 00:44:42 - Patty Wolthof
  00:44:44 - 00:44:45 - Patrick Pelman
  00:44:45 - 00:48:47 - Ed Anker
  00:48:47 - 00:49:13 - Patrick Pelman
  00:49:16 - 00:53:11 - R. Scholten
  00:53:12 - 00:53:18 - Patrick Pelman
  00:53:18 - 00:53:41 - Sonja Paauw
  00:53:47 - 00:54:16 - R. Scholten
  00:54:16 - 00:54:17 - Patrick Pelman
  00:54:23 - 00:54:43 - Sonja Paauw
  00:54:50 - 00:55:38 - R. Scholten
  00:55:38 - 00:56:15 - Patrick Pelman
  00:56:15 - 00:57:49 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:57:51 - 00:57:53 - Patrick Pelman
  00:57:54 - 01:00:57 - Ed Anker
  01:00:57 - 01:01:01 - Patrick Pelman
  01:01:01 - 01:01:10 - Anja Roelfs
  01:01:10 - 01:01:23 - Patrick Pelman
  01:01:23 - 01:01:27 - Ed Anker
  01:01:30 - 01:03:22 - Jan Slijkhuis
  01:03:23 - 01:03:24 - Patrick Pelman
  01:03:26 - 01:07:29 - Ed Anker
  01:07:31 - 01:07:34 - Patrick Pelman
  01:07:34 - 01:07:38 - Ed Anker
  01:07:38 - 01:07:40 - Patrick Pelman
  01:07:40 - 01:07:57 - Jan Slijkhuis
  01:08:00 - 01:08:01 - Patrick Pelman
  01:08:03 - 01:09:24 - Ed Anker
  01:09:24 - 01:09:30 - Patrick Pelman
  01:11:26 - 01:11:57 - Henk Snel
  01:12:00 - 01:12:08 - Patrick Pelman
  01:12:09 - 01:12:42 - Brammert Geerling
  01:12:47 - 01:12:50 - Patrick Pelman
  01:12:50 - 01:14:57 - Ed Anker
  01:14:58 - 01:14:59 - Patrick Pelman
  01:14:59 - 01:16:16 - Brammert Geerling
  01:16:17 - 01:18:34 - Ed Anker
  01:18:34 - 01:18:35 - Patrick Pelman
  01:18:35 - 01:18:36 - Ed Anker
  01:18:36 - 01:19:26 - Brammert Geerling
  01:19:30 - 01:19:31 - Patrick Pelman
  01:19:33 - 01:20:55 - Ed Anker
  01:20:57 - 01:21:01 - Patrick Pelman
  01:21:01 - 01:22:43 - Anja Roelfs
  01:22:45 - 01:26:45 - Ed Anker
  01:26:45 - 01:26:47 - Patrick Pelman
  01:26:47 - 01:27:18 - Anja Roelfs
  01:27:22 - 01:28:39 - Ed Anker
  01:28:39 - 01:28:43 - Patrick Pelman
  01:28:43 - 01:30:27 - Jan Nabers
  01:30:33 - 01:30:34 - Patrick Pelman
  01:30:35 - 01:32:38 - Joost Rengers
  01:32:40 - 01:32:41 - Patrick Pelman
  01:32:41 - 01:33:16 - Jan Nabers
  01:33:26 - 01:34:23 - Joost Rengers
  01:34:25 - 01:34:27 - Patrick Pelman
  01:34:27 - 01:35:16 - Jan Nabers
  01:35:38 - 01:35:40 - Patrick Pelman
  01:35:40 - 01:38:09 - Ed Anker
  01:38:09 - 01:38:13 - Patrick Pelman
  01:38:13 - 01:38:26 - Ed Anker
  01:38:39 - 01:39:32 - Joost Rengers
  01:39:32 - 01:39:33 - Patrick Pelman
  01:39:33 - 01:39:52 - Jan Nabers
  01:39:52 - 01:39:53 - Patrick Pelman
  01:41:27 - 01:43:55 - Schelto Bus
  01:43:57 - 01:46:20 - Ed Anker
  01:46:24 - 01:46:26 - Patrick Pelman
  01:46:26 - 01:47:24 - Ed Anker
  01:47:24 - 01:47:36 - Patrick Pelman
  01:47:36 - 01:48:25 - Sonja Paauw
  01:48:28 - 01:51:10 - Ed Anker
  01:51:11 - 01:51:19 - Sonja Paauw
  01:51:22 - 01:51:58 - Ed Anker
  01:51:59 - 01:52:00 - Sonja Paauw
  01:52:00 - 01:52:01 - Patrick Pelman
  01:52:01 - 01:53:03 - Sonja Paauw
  01:53:12 - 01:54:14 - Ed Anker
  01:54:15 - 01:54:31 - Sonja Paauw
  01:54:32 - 01:55:05 - Ed Anker
  01:55:05 - 01:56:19 - Joost Rengers
  01:56:19 - 01:56:38 - Ed Anker
  01:56:38 - 01:56:40 - Sonja Paauw
  01:56:40 - 01:56:41 - Patrick Pelman
  01:56:41 - 01:57:35 - Sonja Paauw
  01:57:47 - 01:57:48 - Patrick Pelman
  01:57:49 - 01:58:38 - Joost Rengers
  01:58:39 - 01:58:43 - Patrick Pelman
  01:58:43 - 01:59:40 - Ruben van de Belt
  01:59:52 - 01:59:53 - Patrick Pelman
  01:59:53 - 02:00:54 - Ed Anker
  02:00:54 - 02:02:11 - Ruben van de Belt
  02:02:13 - 02:03:36 - Ed Anker
  02:03:36 - 02:03:59 - Patrick Pelman
  02:03:59 - 02:04:55 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:04:56 - 02:05:25 - Ed Anker
  02:05:26 - 02:06:00 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:06:01 - 02:06:02 - Ed Anker
  02:08:02 - 02:08:05 - Patrick Pelman
  02:08:05 - 02:10:31 - Patty Wolthof
  02:10:33 - 02:11:18 - Ed Anker
  02:14:37 - 02:14:39 - Patrick Pelman
  02:14:39 - 02:15:33 - Patty Wolthof
  02:15:34 - 02:18:00 - Ed Anker
  02:18:00 - 02:18:02 - Patrick Pelman
  02:18:03 - 02:20:08 - Patty Wolthof
  02:20:11 - 02:24:32 - Ed Anker
  02:24:32 - 02:24:38 - Patrick Pelman
  02:24:38 - 02:25:23 - Patty Wolthof
  02:25:23 - 02:25:27 - Patrick Pelman
  02:25:27 - 02:26:29 - Ed Anker
  02:26:29 - 02:26:32 - Patrick Pelman
  02:26:34 - 02:27:08 - Brammert Geerling
  02:27:10 - 02:28:28 - Ed Anker
  02:28:28 - 02:29:52 - Brammert Geerling
  02:29:56 - 02:31:27 - Ed Anker
  02:31:28 - 02:32:19 - Brammert Geerling
  02:32:23 - 02:32:28 - Patrick Pelman
  02:32:28 - 02:33:24 - Anja Roelfs
  02:33:27 - 02:35:11 - Ed Anker
  02:36:51 - 02:36:53 - Patrick Pelman
  02:36:53 - 02:37:30 - Anja Roelfs
  02:37:35 - 02:40:27 - Ed Anker
  02:40:29 - 02:40:31 - Patrick Pelman
  02:40:33 - 02:41:25 - Jan Nabers
  02:41:26 - 02:42:27 - Ed Anker
  02:42:28 - 02:42:52 - Jan Nabers
  02:42:52 - 02:43:06 - Ed Anker
  02:43:07 - 02:43:47 - Jan Nabers
  02:43:47 - 02:43:49 - Patrick Pelman
  02:43:49 - 02:44:32 - Jan Nabers
  02:44:35 - 02:46:14 - Ed Anker
  02:46:14 - 02:46:19 - Patrick Pelman
  02:46:19 - 02:46:23 - Ed Anker
  02:46:23 - 02:46:51 - Jan Nabers
  02:46:55 - 02:47:09 - Ed Anker
  02:47:12 - 02:47:17 - Patrick Pelman
  02:47:17 - 02:51:06 - Schelto Bus
  02:51:10 - 02:53:28 - Ed Anker
  02:53:39 - 02:53:40 - Patrick Pelman
  02:53:40 - 02:54:04 - Schelto Bus
  02:54:04 - 02:54:07 - Patrick Pelman
  02:54:07 - 02:54:39 - Sonja Paauw
  02:54:41 - 02:58:19 - Ed Anker
  02:58:20 - 02:59:04 - Sonja Paauw
  03:01:16 - 03:01:17 - Patrick Pelman
  03:01:17 - 03:01:42 - Sonja Paauw
  03:01:43 - 03:02:11 - Ed Anker
  03:02:12 - 03:02:15 - Patrick Pelman
  03:02:15 - 03:03:50 - Ruben van de Belt
  03:03:57 - 03:05:13 - Ed Anker
  03:05:14 - 03:05:33 - Patrick Pelman
  03:05:33 - 03:05:56 - Patty Wolthof
  03:05:59 - 03:06:03 - Patrick Pelman
  03:06:05 - 03:06:17 - Ed Anker
  03:06:17 - 03:06:18 - Patrick Pelman
  03:06:18 - 03:06:48 - Jan Nabers
  03:06:49 - 03:06:51 - Patrick Pelman
  03:06:51 - 03:07:29 - Ed Anker
  03:07:31 - 03:07:37 - Patrick Pelman
  03:07:37 - 03:07:47 - Sonja Paauw
  03:07:49 - 03:07:56 - Joost Rengers
  03:07:57 - 03:08:22 - Patrick Pelman
  03:08:23 - 03:08:34 - Jan Nabers
  03:08:40 - 03:08:46 - Patrick Pelman
  03:08:46 - 03:08:51 - Jan Nabers
  03:08:52 - 03:09:12 - Patrick Pelman
  03:09:14 - 03:11:15 - Ed Anker
  03:11:15 - 03:12:32 - Patrick Pelman
 • 3
 • X

  Het college van B&W heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld, waarin in grote lijnen is opgenomen hoe de Zwolse fysieke leefomgeving er in 2030 uit zou moeten zien. De omgevingsvisie ligt nu ter inzage (https://www.zwolle.nl/omgevingsvisie). De gemeenteraad roept inwoners en organisaties die een mening hebben over dit onderwerp een zienswijze in te dienen. Daarnaast kunnen mensen bij de start van de informatieronde over dit onderwerp op 24 augustus de gemeenteraad toespreken. De gemeenteraad debatteert vervolgens op 31 augustus over de Omgevingsvisie. Mensen die de gemeenteraad willen toespreken over de ontwerp Omgevingsvisie kunnen zich tot vrijdag 21 augustus voor 12.00 uur aanmelden via raadsgriffie@zwolle.nl/ (038) 498 21 81. Inbreng per e-mail moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.