Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 6 januari 2020 19:30 - 21:00
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. J. Raap / Griffier: H. Veraart

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2

  Met de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) wordt inzicht wordt gegeven in de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. De MPV maakt onderdeel uit van de beleidscyclus en wordt jaarlijks opgesteld. Voordat de MPV kan worden opgesteld dienen de uitgangspunten te worden vastgesteld waarmee het jaarrekenings- en MPV proces wordt ingegaan.
  De raad wordt daarom voorgesteld de Nota van Uitgangspunten MPV vast te stellen als basis voor de MPV 2020. Binnen de Nota van Uitgangspunten wordt een integrale doorkijk gegeven op alle vastgoedaspecten. Hiermee kan het verwachte bedrijfsresultaat van vastgoed over het jaar 2019 en het toekomstperspectief bij de MPV 2020 worden bepaald. Er worden enkele geringe aanpassingen doorgevoerd aan zowel de parameters als de economische risico’s. Deze aanscherpingen zijn noodzakelijk om aan te sluiten bij de huidige marktontwikkelingen. De grondprijzennota is eveneens een belangrijk uitgangspunt voor de MPV 2020. Het vaststellen hiervan is een bevoegdheid van het college. De informatienota Grondprijzennota is ter kennisname bij de stukken gevoegd.
  Voor technische en feitelijke vragen: Christiaan van Steenwijk (06-14393717) C.van.Steenwijk@zwolle.nl.  Toezeggingen
  Onderwerp
  informatienota scenariostudie naar een andere vorm van het grondbedrijf (MPV)
  Informeren uitgifte kleine kavels project De Oude Mars (MPV)
  Spoedige reactie op de motie ‘Opties voor sterk houden Zwolse vastgoedmarkt’

  00:01:37 - 00:06:33 - Norman Finies
  00:06:33 - 00:06:35 - Jacob Raap
  00:06:42 - 00:06:54 - Mark Oldengarm
  00:06:55 - 00:07:01 - Norman Finies
  00:07:01 - 00:07:03 - Jacob Raap
  00:07:09 - 00:07:20 - Jan Nabers
  00:07:22 - 00:07:47 - Norman Finies
  00:07:49 - 00:08:17 - Jan Nabers
  00:08:20 - 00:08:31 - Norman Finies
  00:08:33 - 00:08:35 - Jan Nabers
  00:08:38 - 00:08:42 - Norman Finies
  00:08:43 - 00:08:44 - Jan Nabers
  00:08:56 - 00:08:58 - Norman Finies
  00:08:58 - 00:09:00 - Jacob Raap
  00:09:04 - 00:09:30 - Mart Oude Egbrink
  00:09:34 - 00:10:10 - Norman Finies
  00:10:15 - 00:10:44 - Mart Oude Egbrink
  00:10:46 - 00:10:49 - Norman Finies
  00:10:49 - 00:10:50 - Jacob Raap
  00:10:51 - 00:10:57 - Mart Oude Egbrink
  00:10:59 - 00:13:38 - Norman Finies
  00:13:38 - 00:13:40 - Jacob Raap
  00:13:42 - 00:14:12 - Mark Oldengarm
  00:14:13 - 00:14:49 - Norman Finies
  00:14:51 - 00:14:52 - Jacob Raap
  00:14:56 - 00:14:58 - Mark Oldengarm
  00:15:02 - 00:15:03 - Norman Finies
  00:15:03 - 00:15:04 - Jacob Raap
  00:15:07 - 00:15:25 - Jan Nabers
  00:15:28 - 00:15:29 - Norman Finies
  00:15:30 - 00:15:33 - Jan Nabers
  00:15:47 - 00:16:06 - Norman Finies
  00:16:06 - 00:16:07 - Jacob Raap
  00:16:11 - 00:16:14 - Jan Nabers
  00:16:15 - 00:16:16 - Jacob Raap
  00:16:20 - 00:16:48 - Mark Oldengarm
  00:16:49 - 00:16:50 - Jacob Raap
  00:16:55 - 00:17:31 - Jolien Elshof - Rook
  00:17:38 - 00:17:45 - Norman Finies
  00:17:56 - 00:18:12 - Brammert Geerling
  00:18:13 - 00:18:14 - Jacob Raap
  00:18:21 - 00:18:54 - Jolien Elshof - Rook
  00:18:55 - 00:18:57 - Jacob Raap
  00:19:26 - 00:23:08 - Johran Willegers
  00:23:08 - 00:23:10 - Jacob Raap
  00:23:13 - 00:23:47 - Mart Oude Egbrink
  00:23:49 - 00:24:54 - Johran Willegers
  00:24:57 - 00:26:21 - Mart Oude Egbrink
  00:26:24 - 00:27:04 - Johran Willegers
  00:27:06 - 00:27:07 - Jacob Raap
  00:27:10 - 00:28:15 - Johran Willegers
  00:28:16 - 00:28:17 - Jacob Raap
  00:28:19 - 00:28:42 - Mark Oldengarm
  00:28:45 - 00:29:07 - Johran Willegers
  00:29:13 - 00:29:59 - Jolien Elshof - Rook
  00:30:01 - 00:30:50 - Johran Willegers
  00:30:54 - 00:31:33 - Jolien Elshof - Rook
  00:31:36 - 00:31:39 - Johran Willegers
  00:31:39 - 00:31:41 - Jacob Raap
  00:31:43 - 00:32:50 - Mart Oude Egbrink
  00:32:50 - 00:32:51 - Jacob Raap
  00:32:52 - 00:33:52 - Johran Willegers
  00:33:54 - 00:33:55 - Jacob Raap
  00:34:43 - 00:35:14 - Mark Oldengarm
  00:35:18 - 00:36:11 - Johran Willegers
  00:36:11 - 00:36:12 - Jacob Raap
  00:36:15 - 00:37:28 - Johran Willegers
  00:37:29 - 00:37:34 - Jacob Raap
  00:37:58 - 00:43:59 - Mart Oude Egbrink
  00:43:59 - 00:44:03 - Jacob Raap
  00:44:10 - 00:44:23 - Mark Oldengarm
  00:44:23 - 00:44:24 - Jacob Raap
  00:44:32 - 00:45:06 - Johran Willegers
  00:45:06 - 00:45:08 - Jacob Raap
  00:45:11 - 00:45:12 - Mark Oldengarm
  00:45:12 - 00:45:20 - Mart Oude Egbrink
  00:45:36 - 00:45:39 - Jacob Raap
  00:45:41 - 00:46:00 - Mark Oldengarm
  00:46:00 - 00:46:03 - Jacob Raap
  00:46:15 - 00:47:06 - Johran Willegers
  00:47:12 - 00:48:17 - Mark Oldengarm
  00:48:22 - 00:49:16 - Johran Willegers
  00:49:22 - 00:49:58 - Mart Oude Egbrink
  00:49:59 - 00:50:00 - Jacob Raap
  00:50:03 - 00:51:17 - Johran Willegers
  00:51:23 - 00:52:25 - Mart Oude Egbrink
  00:52:25 - 00:52:26 - Jacob Raap
  00:52:52 - 00:56:12 - Jan Nabers
  00:56:12 - 00:56:14 - Jacob Raap
  00:56:15 - 00:56:48 - Johran Willegers
  00:56:51 - 00:56:53 - Jan Nabers
  00:56:53 - 00:56:54 - Jacob Raap
  00:56:59 - 00:58:31 - Jan Nabers
  00:58:36 - 00:59:05 - Mark Oldengarm
  00:59:10 - 01:00:07 - Jan Nabers
  01:00:10 - 01:00:33 - Mark Oldengarm
  01:00:36 - 01:01:28 - Jan Nabers
  01:01:30 - 01:01:32 - Jacob Raap
  01:01:32 - 01:01:33 - Mark Oldengarm
  01:01:35 - 01:02:00 - Jolien Elshof - Rook
  01:02:03 - 01:02:22 - Jan Nabers
  01:02:26 - 01:02:42 - Mart Oude Egbrink
  01:02:45 - 01:02:54 - Jan Nabers
  01:02:58 - 01:03:09 - Mart Oude Egbrink
  01:03:12 - 01:03:33 - Jan Nabers
  01:03:37 - 01:04:26 - Mart Oude Egbrink
  01:04:28 - 01:07:53 - Jan Nabers
  01:07:55 - 01:08:01 - Jacob Raap
  01:08:19 - 01:10:24 - Marcel Mulder
  01:10:24 - 01:10:27 - Jacob Raap
  01:10:34 - 01:10:53 - Jan Nabers
  01:10:58 - 01:11:03 - Marcel Mulder
  01:11:29 - 01:11:42 - Jan Nabers
  01:12:13 - 01:12:17 - Marcel Mulder
  01:12:18 - 01:12:19 - Jacob Raap
  01:12:21 - 01:12:45 - Johran Willegers
  01:12:51 - 01:13:27 - Jan Nabers
  01:13:41 - 01:14:28 - Johran Willegers
  01:14:31 - 01:15:40 - Jan Nabers
  01:15:40 - 01:15:42 - Jacob Raap
  01:15:44 - 01:16:38 - Mart Oude Egbrink
  01:16:42 - 01:16:53 - Marcel Mulder
  01:16:57 - 01:17:32 - Mart Oude Egbrink
  01:17:35 - 01:17:47 - Marcel Mulder
  01:17:48 - 01:17:55 - Jacob Raap
  01:18:16 - 01:20:53 - Mark Oldengarm
  01:20:53 - 01:20:54 - Jacob Raap
  01:20:57 - 01:21:06 - Jan Nabers
  01:21:09 - 01:21:31 - Mark Oldengarm
  01:21:33 - 01:21:44 - Jan Nabers
  01:21:46 - 01:22:09 - Mark Oldengarm
  01:22:09 - 01:22:10 - Jacob Raap
  01:22:14 - 01:24:57 - Mark Oldengarm
  01:25:00 - 01:25:01 - Jacob Raap
  01:25:04 - 01:25:40 - Johran Willegers
  01:25:42 - 01:26:08 - Mark Oldengarm
  01:26:09 - 01:26:14 - Johran Willegers
  01:26:16 - 01:26:23 - Mark Oldengarm
  01:26:29 - 01:26:42 - Johran Willegers
  01:26:44 - 01:27:16 - Mark Oldengarm
  01:27:16 - 01:27:17 - Jacob Raap
  01:27:19 - 01:27:20 - Mark Oldengarm
  01:27:20 - 01:27:21 - Jacob Raap
  01:27:23 - 01:28:31 - Mart Oude Egbrink
  01:28:34 - 01:28:48 - Johran Willegers
  01:28:51 - 01:28:52 - Jacob Raap
  01:29:00 - 01:29:05 - Mart Oude Egbrink
  01:29:10 - 01:29:25 - Johran Willegers
  01:29:29 - 01:30:19 - Mart Oude Egbrink
  01:30:29 - 01:31:17 - Johran Willegers
  01:31:17 - 01:31:20 - Jacob Raap
  01:31:21 - 01:31:59 - Mart Oude Egbrink
  01:32:01 - 01:32:06 - Jacob Raap
  01:32:13 - 01:32:17 - Norman Finies
  01:32:17 - 01:32:23 - Jacob Raap
  01:32:24 - 01:32:28 - Mark Oldengarm
  01:33:13 - 01:33:20 - Jacob Raap
  01:33:30 - 01:36:19 - Brammert Geerling
  01:36:20 - 01:36:24 - Jacob Raap
  01:36:53 - 01:41:39 - Jolien Elshof - Rook
  01:41:39 - 01:41:44 - Jacob Raap
  01:41:46 - 01:42:36 - Jan Nabers
  01:42:40 - 01:43:19 - Jolien Elshof - Rook
  01:43:24 - 01:43:44 - Jan Nabers
  01:43:45 - 01:43:49 - Jacob Raap
  01:43:53 - 01:45:02 - Mart Oude Egbrink
  01:45:09 - 01:46:21 - Jolien Elshof - Rook
  01:46:26 - 01:47:38 - Mart Oude Egbrink
  01:47:38 - 01:47:40 - Jacob Raap
  01:47:41 - 01:48:09 - Jolien Elshof - Rook
  01:48:10 - 01:48:11 - Jacob Raap
  01:48:13 - 01:50:08 - Jolien Elshof - Rook
  01:50:09 - 01:50:26 - Jacob Raap
  01:50:36 - 02:01:33 - René de Heer
  02:01:34 - 02:01:35 - Jacob Raap
  02:01:39 - 02:02:44 - Jan Nabers
  02:02:46 - 02:04:46 - René de Heer
  02:04:50 - 02:06:22 - Jan Nabers
  02:06:26 - 02:07:08 - René de Heer
  02:07:08 - 02:07:08 - Jacob Raap
  02:07:12 - 02:07:37 - Jan Nabers
  02:07:41 - 02:08:46 - René de Heer
  02:08:47 - 02:08:49 - Jacob Raap
  02:08:50 - 02:09:44 - Jan Nabers
  02:09:47 - 02:10:33 - René de Heer
  02:10:36 - 02:10:40 - Jacob Raap
  02:10:41 - 02:11:39 - Mart Oude Egbrink
  02:11:43 - 02:13:15 - René de Heer
  02:13:16 - 02:13:18 - Jacob Raap
  02:13:20 - 02:14:11 - Mart Oude Egbrink
  02:14:14 - 02:14:20 - René de Heer
  02:14:21 - 02:14:22 - Jacob Raap
  02:14:26 - 02:15:08 - Jan Nabers
  02:15:17 - 02:15:20 - René de Heer
  02:15:20 - 02:15:26 - Jan Nabers
  02:15:28 - 02:17:22 - René de Heer
  02:17:22 - 02:17:24 - Jacob Raap
  02:17:26 - 02:17:32 - René de Heer
  02:17:32 - 02:18:17 - Mark Oldengarm
  02:18:19 - 02:19:42 - René de Heer
  02:19:42 - 02:19:43 - Jacob Raap
  02:19:44 - 02:24:23 - René de Heer
  02:24:23 - 02:24:27 - Jacob Raap
  02:24:33 - 02:25:00 - Johran Willegers
  02:25:04 - 02:27:12 - René de Heer
  02:27:19 - 02:27:58 - Johran Willegers
  02:28:02 - 02:28:26 - René de Heer
  02:28:26 - 02:28:27 - Jacob Raap
  02:28:31 - 02:28:47 - Jan Nabers
  02:28:51 - 02:30:23 - René de Heer
  02:30:27 - 02:30:45 - Jan Nabers
  02:30:47 - 02:31:10 - René de Heer
  02:31:10 - 02:31:11 - Jacob Raap
  02:31:14 - 02:35:53 - René de Heer
  02:35:54 - 02:35:55 - Jacob Raap
  02:36:00 - 02:36:50 - Mart Oude Egbrink
  02:36:59 - 02:37:55 - René de Heer
  02:37:57 - 02:37:58 - Jacob Raap
  02:38:02 - 02:38:12 - Mart Oude Egbrink
  02:38:16 - 02:38:27 - René de Heer
  02:38:27 - 02:38:28 - Jacob Raap
  02:38:37 - 02:38:56 - Mark Oldengarm
  02:38:58 - 02:38:59 - Jacob Raap
  02:39:09 - 02:39:54 - Johran Willegers
  02:39:58 - 02:40:57 - René de Heer
  02:41:12 - 02:41:28 - Johran Willegers
  02:41:39 - 02:42:23 - René de Heer
  02:42:23 - 02:42:24 - Jacob Raap
  02:42:28 - 02:42:48 - Jolien Elshof - Rook
  02:42:50 - 02:43:00 - René de Heer
  02:45:27 - 02:46:54 - Jacob Raap
 • 2.a
 • 3