Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 15 april 2019 19:30 - 21:30
Locatie:
Raadzaal / Trefpunt
Voorzitter:
Hans Wijnen / Griffier: Evert-Jan Bagerman
Toelichting:

Deze vergadering wordt niet (live) uitgezonden

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2
 • 3

  Aan de gemeenteraad is de toezegging gedaan dat - na het verlenen van een gedoogbeschikking voor een vijfde coffeeshop - een ander systeem van toewijzing onderzocht zou worden. Daarnaast ligt er de wens tot heroverweging van het hele coffeeshopbeleid. Het college stelt daarom nu aan de raad voor om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid vast te stellen. In het voorstel zijn de in de zienswijzen over de vijfde coffeeshop veelvuldig genoemde punten ook onderzocht en meegenomen. Deze punten hebben betrekking op de afstand ten opzichte van basisscholen en specifieke doelgroepen, het al dan niet toestaan van coffeeshops op industrieterreinen en de verwachte verkeersproblematiek. Een en ander heeft geleid tot het voorliggende voorstel van het college aan de raad. Benadrukt wordt dat het dus gaat om uitgangspunten voor het nieuwe coffeeshopbeleid en niet om concrete locaties.

  Voordat een besluit wordt genomen over het voorstel, gaat de raad graag in gesprek met verschillende Zwolse organisaties en belangengroepen die vanuit verschillende invalshoeken hun visie kunnen geven op het voorstel. De genodigden worden eerst in de gelegenheid gesteld om in het kort aan te geven hoe zij tegen de voorgestelde uitgangspunten aankijken. Vervolgens kunnen de raadsleden in een informele setting in gesprek gaan met de genodigden. De avond zal weer worden afgesloten met een plenaire bespreking door de raad, waarbij de raadsleden nog kort met elkaar zullen spreken over de opbrengst van de avond. Hierbij wordt ook de vervolgbehandeling van het voorstel bepaald.

  Voor technische en feitelijke informatie: Nathalie Gruben (4166), NMWD.Gruben@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Schriftelijke reactie diverse punten nieuw coffeeshopbeleid
 • 4