Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 31 augustus 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Voorzitter: J. Raap / Griffier: M. Zweers
Toelichting:

Bij deze vergadering mogen 2 woordvoerders per fractie per onderwerp aanwezig zijn. Mensen die de raad willen toespreken mogen dit vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot vrijdag 28 augustus 12.00 uur. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Alleen pers en insprekers zijn welkom in de Raadzaal (vooraf aanmelden via de raadsgriffie).

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a
 • 1.b
 • 2

  De  huurovereenkomst met de IJsselhallen eindigt per 2024. De event- en congresfunctie op die locatie wordt dan ook beëindigd om herontwikkeling mogelijk te maken. Het IJsselhallenterrein is in de woningbouwplanning opgenomen als woningbouwlocatie en is de grootste inbreidingslocatie voor de stad in eigendom van de gemeente. De beoogde plancapaciteit bedraagt 400-600 woningen. Bij de gebiedsontwikkeling wordt ook de kantorenlocaties langs de Meeuwenlaan betrokken. Hiermee kan de herstructurering van de wijk Kamperpoort worden afgerond. Na besluitvorming door de raad over de voorbereidende werkzaamheden en het plan van aanpak zal gestart worden met een strategische verkenning en de ontwikkel- en realisatiestrategie voor het gebied, waarbij wordt ingezet op participatie door inwoners en partners zoals o.a. het Platform Kamperpoort, corporaties en het Concilium.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling IJsselhallen en omgeving, kennis te nemen van het plan van aanpak en een voorbereidingskrediet van 400.000,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve incidentele bestedingen.
  Wat betreft de stand van zaken rondom de toekomstige indoor eventvoorziening wordt in het voorliggende voorstel verwezen naar de gelijknamige informatienota (bijgevoegd).
  Voor technische en feitelijke informatie: Ron Eggink (038 498 2007) R.Eggink@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  huisvesting specifieke doelgroepen/ experimenten meenemen in onderzoek
  Onderzoek barrièrewerking Kamperlijn verminderen
  Schriftelijke reactie participatie gebiedsontwikkeling

  00:03:48 - 00:07:07 - Brammert Geerling
  00:07:08 - 00:07:14 - Jacob Raap
  00:08:07 - 00:10:29 - Jan Nabers
  00:10:29 - 00:10:31 - Jacob Raap
  00:10:34 - 00:10:45 - Reinier Mulder
  00:10:48 - 00:10:57 - Jan Nabers
  00:11:02 - 00:11:10 - Reinier Mulder
  00:11:11 - 00:11:28 - Jan Nabers
  00:11:30 - 00:11:31 - Jacob Raap
  00:11:33 - 00:13:23 - Jan Nabers
  00:13:23 - 00:13:28 - Jacob Raap
  00:13:31 - 00:13:49 - Brammert Geerling
  00:13:53 - 00:14:09 - Jan Nabers
  00:14:12 - 00:14:17 - Jacob Raap
  00:14:51 - 00:19:15 - Patty Wolthof
  00:19:15 - 00:19:20 - Jacob Raap
  00:19:24 - 00:20:06 - Annemee van de Klundert
  00:20:10 - 00:20:55 - Patty Wolthof
  00:20:58 - 00:21:22 - Annemee van de Klundert
  00:21:24 - 00:21:25 - Jacob Raap
  00:21:27 - 00:21:43 - Patty Wolthof
  00:21:44 - 00:21:46 - Jacob Raap
  00:21:47 - 00:22:06 - Annemee van de Klundert
  00:22:08 - 00:22:13 - Jacob Raap
  00:22:27 - 00:24:19 - Annemee van de Klundert
  00:24:19 - 00:24:22 - Jacob Raap
  00:24:24 - 00:24:42 - Sonja Paauw
  00:24:46 - 00:25:15 - Annemee van de Klundert
  00:25:20 - 00:25:45 - Sonja Paauw
  00:25:47 - 00:25:57 - Annemee van de Klundert
  00:25:57 - 00:25:59 - Jacob Raap
  00:26:01 - 00:26:11 - Sonja Paauw
  00:26:21 - 00:26:24 - Jacob Raap
  00:26:27 - 00:26:39 - Sonja Paauw
  00:26:41 - 00:26:42 - Annemee van de Klundert
  00:26:42 - 00:26:44 - Jacob Raap
  00:27:44 - 00:28:17 - Brammert Geerling
  00:28:20 - 00:29:21 - Annemee van de Klundert
  00:29:24 - 00:29:50 - Brammert Geerling
  00:29:54 - 00:30:20 - Annemee van de Klundert
  00:30:20 - 00:30:22 - Jacob Raap
  00:30:22 - 00:30:27 - Brammert Geerling
  00:30:29 - 00:30:32 - Annemee van de Klundert
  00:30:32 - 00:30:34 - Jacob Raap
  00:30:37 - 00:31:16 - Patty Wolthof
  00:31:19 - 00:31:54 - Annemee van de Klundert
  00:31:58 - 00:32:18 - Patty Wolthof
  00:32:22 - 00:32:29 - Annemee van de Klundert
  00:32:29 - 00:32:31 - Jacob Raap
  00:32:33 - 00:33:08 - Jan Nabers
  00:33:13 - 00:34:04 - Annemee van de Klundert
  00:34:04 - 00:34:05 - Jacob Raap
  00:34:06 - 00:34:19 - Jan Nabers
  00:34:21 - 00:35:05 - Annemee van de Klundert
  00:35:05 - 00:35:07 - Jacob Raap
  00:35:08 - 00:35:17 - Jan Nabers
  00:35:20 - 00:35:35 - Annemee van de Klundert
  00:35:35 - 00:35:38 - Jacob Raap
  00:35:42 - 00:36:13 - Patrick Pelman
  00:36:15 - 00:37:00 - Annemee van de Klundert
  00:37:04 - 00:37:14 - Patrick Pelman
  00:37:14 - 00:37:15 - Jacob Raap
  00:37:16 - 00:37:17 - Annemee van de Klundert
  00:37:17 - 00:37:18 - Jacob Raap
  00:37:33 - 00:38:55 - Annemee van de Klundert
  00:38:55 - 00:38:58 - Jacob Raap
  00:39:01 - 00:39:53 - Reinier Mulder
  00:39:56 - 00:40:50 - Annemee van de Klundert
  00:40:50 - 00:40:52 - Jacob Raap
  00:40:52 - 00:41:18 - Reinier Mulder
  00:41:20 - 00:41:40 - Annemee van de Klundert
  00:41:40 - 00:41:56 - Jacob Raap
  00:42:30 - 00:45:33 - Patrick Pelman
  00:45:33 - 00:45:48 - Jacob Raap
  00:45:49 - 00:46:37 - Sonja Paauw
  00:46:40 - 00:46:50 - Patrick Pelman
  00:47:00 - 00:47:17 - Jacob Raap
  00:47:19 - 00:47:35 - Jan Nabers
  00:47:36 - 00:48:07 - Patrick Pelman
  00:48:11 - 00:48:16 - Jan Nabers
  00:48:26 - 00:48:40 - Jacob Raap
  00:48:54 - 00:53:34 - Sonja Paauw
  00:53:34 - 00:53:40 - Jacob Raap
  00:54:18 - 00:57:45 - Reinier Mulder
  00:57:45 - 00:57:49 - Jacob Raap
  00:57:52 - 00:57:54 - Jan Nabers
  00:58:17 - 00:59:46 - Reinier Mulder
  00:59:46 - 00:59:48 - Jacob Raap
  00:59:50 - 01:00:38 - Jan Nabers
  01:01:30 - 01:01:37 - Jacob Raap
  01:01:40 - 01:01:54 - Jan Nabers
  01:01:55 - 01:02:02 - Jacob Raap
  01:02:03 - 01:02:40 - Reinier Mulder
  01:02:41 - 01:02:46 - Jacob Raap
  01:03:07 - 01:06:27 - Ron Klappe
  01:06:27 - 01:06:43 - Jacob Raap
  01:07:13 - 01:11:50 - Ed Anker
  01:11:50 - 01:11:53 - Jacob Raap
  01:11:59 - 01:12:39 - Patty Wolthof
  01:12:43 - 01:14:55 - Ed Anker
  01:14:55 - 01:15:34 - Jacob Raap
  01:15:38 - 01:16:04 - Patty Wolthof
  01:16:09 - 01:16:16 - Ed Anker
  01:16:16 - 01:16:17 - Jacob Raap
  01:16:30 - 01:17:23 - Sonja Paauw
  01:17:24 - 01:17:25 - Jacob Raap
  01:18:12 - 01:18:29 - Sonja Paauw
  01:18:33 - 01:19:19 - Ed Anker
  01:19:19 - 01:19:21 - Jacob Raap
  01:19:22 - 01:19:40 - Sonja Paauw
  01:19:41 - 01:19:43 - Jacob Raap
  01:19:45 - 01:22:11 - Ed Anker
  01:22:11 - 01:22:12 - Jacob Raap
  01:22:15 - 01:23:14 - Jan Nabers
  01:23:21 - 01:24:05 - Ed Anker
  01:24:05 - 01:24:09 - Jacob Raap
  01:24:10 - 01:25:11 - Patty Wolthof
  01:25:14 - 01:26:48 - Ed Anker
  01:26:48 - 01:26:51 - Jacob Raap
  01:26:51 - 01:26:52 - Patty Wolthof
  01:27:29 - 01:27:52 - Ed Anker
  01:27:52 - 01:27:53 - Jacob Raap
  01:27:58 - 01:30:05 - Ed Anker
  01:30:07 - 01:30:08 - Jacob Raap
  01:30:10 - 01:31:25 - Jan Nabers
  01:31:28 - 01:32:02 - Ed Anker
  01:32:02 - 01:32:03 - Jacob Raap
  01:32:21 - 01:33:03 - Jan Nabers
  01:33:06 - 01:33:42 - Ed Anker
  01:33:43 - 01:33:44 - Jacob Raap
  01:33:46 - 01:33:47 - Ed Anker
  01:35:21 - 01:35:23 - Jacob Raap
  01:35:24 - 01:35:27 - Sonja Paauw
  01:35:32 - 01:35:46 - Ed Anker
  01:35:47 - 01:35:48 - Jacob Raap
  01:35:51 - 01:35:52 - Jan Nabers
  01:36:20 - 01:37:57 - Ed Anker
  01:37:58 - 01:38:18 - Jacob Raap
  01:38:24 - 01:38:39 - Reinier Mulder
  01:38:39 - 01:38:44 - Jacob Raap
  01:38:47 - 01:42:08 - Ed Anker
  01:42:08 - 01:42:09 - Jacob Raap
  01:42:14 - 01:42:53 - Annemee van de Klundert
  01:42:56 - 01:44:56 - Ed Anker
  01:44:56 - 01:45:00 - Jacob Raap
  01:45:00 - 01:45:07 - Sonja Paauw
  01:45:20 - 01:47:31 - Ed Anker
  01:47:32 - 01:47:33 - Jacob Raap
  01:47:36 - 01:47:57 - Ron Klappe
  01:48:01 - 01:48:46 - Ed Anker
  01:48:46 - 01:49:31 - Jacob Raap
  01:49:34 - 01:49:40 - Ed Anker
  01:49:40 - 01:50:01 - Jacob Raap
  01:50:04 - 01:50:11 - Ed Anker
  01:50:11 - 01:50:12 - Jacob Raap
 • 2.a
 • 3

  02:04:45 - 02:07:55 - Jacob Raap
 • 4

  Ontwikkelplan Breezicht Noord
  In januari nam de raad kennis van het Stedenbouwkundig plan Breezicht. Nu ligt, in aansluiting op de ontwikkeling van Breezicht Zuid, het Ontwikkelplan voor Breezicht Noord ter besluitvorming voor. In dit Ontwikkelplan staat beschreven hoe de samenwerkende ontwikkelpartners (marktpartijen, woningcorporaties en de gemeente) invulling geven aan de ontwikkeling van Breezicht Noord. Daarbij wordt rekening gehouden met de versnelling van de woningbouw van 300 naar 500 woningen per jaar in Stadshagen. Het Ontwikkelplan gaat uit van een woningbouwprogramma van 530 woningen verdeeld over vier buurtschappen. Deze buurtschappen grenzen aan groen en water, maar er loopt ook veel groen en water door de buurtschappen. Zo moet een levendige, toekomstbestendige, gezonde leefomgeving gerealiseerd worden.
  De raad wordt voorgesteld het Ontwikkelplan en de bijbehorende grondexploitatie voor Breezicht Noord vast te stellen.
  Voor technische en feitelijke informatie: Michiel Scheper (06-19180798) M.Scheper@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aandacht bij de provincie voor de OV-bereikbaarheid van Stadshagen
  Bijpraten ontwikkelingen circulair bouwen en de pilot binnen de grex
  Bijpraten planning start bouw (mede afhankelijk uitkomsten stikstofonderzoek)
  Informeren stand van zaken t.a.v. de energieverkenning
  Schriftelijke reactie mogelijkheden plaatsen laadpalen

  02:08:01 - 02:10:42 - Arjan Spaans
  02:10:42 - 02:10:47 - Jacob Raap
  02:10:54 - 02:11:55 - Mart Oude Egbrink
  02:11:57 - 02:12:13 - Arjan Spaans
  02:12:44 - 02:12:45 - Jacob Raap
  02:12:48 - 02:13:04 - Mart Oude Egbrink
  02:13:07 - 02:14:33 - Arjan Spaans
  02:14:33 - 02:14:38 - Jacob Raap
  02:14:41 - 02:15:36 - Arjan Spaans
  02:15:36 - 02:15:42 - Jacob Raap
  02:16:00 - 02:19:22 - David Hof
  02:19:23 - 02:19:29 - Jacob Raap
  02:19:55 - 02:21:12 - Anja Roelfs
  02:21:12 - 02:21:15 - Jacob Raap
  02:21:17 - 02:21:45 - Arjan Spaans
  02:21:48 - 02:22:07 - Anja Roelfs
  02:22:07 - 02:22:08 - Jacob Raap
  02:22:15 - 02:22:30 - Mart Oude Egbrink
  02:22:32 - 02:22:43 - Anja Roelfs
  02:22:44 - 02:22:46 - Jacob Raap
  02:22:48 - 02:23:41 - Mart Oude Egbrink
  02:23:45 - 02:24:16 - Anja Roelfs
  02:24:16 - 02:24:18 - Jacob Raap
  02:24:21 - 02:24:56 - Mart Oude Egbrink
  02:24:59 - 02:25:32 - Anja Roelfs
  02:25:32 - 02:25:33 - Jacob Raap
  02:25:36 - 02:26:12 - Anja Roelfs
  02:26:12 - 02:26:16 - Jacob Raap
  02:26:18 - 02:26:26 - Brammert Geerling
  02:26:29 - 02:26:40 - Anja Roelfs
  02:26:42 - 02:26:50 - Brammert Geerling
  02:26:55 - 02:27:19 - Anja Roelfs
  02:27:21 - 02:27:21 - Jacob Raap
  02:27:22 - 02:27:43 - Brammert Geerling
  02:27:47 - 02:28:04 - Anja Roelfs
  02:28:04 - 02:28:05 - Jacob Raap
  02:28:08 - 02:29:42 - Anja Roelfs
  02:29:42 - 02:29:45 - Jacob Raap
  02:29:47 - 02:30:11 - David Hof
  02:30:15 - 02:31:47 - Anja Roelfs
  02:31:48 - 02:31:53 - Jacob Raap
  02:32:17 - 02:35:38 - Schelto Bus
  02:35:38 - 02:35:43 - Jacob Raap
  02:35:44 - 02:36:03 - Arjan Spaans
  02:36:09 - 02:36:23 - Schelto Bus
  02:36:28 - 02:36:49 - Arjan Spaans
  02:36:56 - 02:37:51 - Schelto Bus
  02:37:54 - 02:38:12 - Arjan Spaans
  02:38:13 - 02:38:15 - Jacob Raap
  02:38:17 - 02:39:33 - Mart Oude Egbrink
  02:39:38 - 02:40:21 - Schelto Bus
  02:40:22 - 02:40:24 - Jacob Raap
  02:40:26 - 02:41:11 - Mart Oude Egbrink
  02:41:14 - 02:41:17 - Jacob Raap
  02:41:17 - 02:41:44 - Schelto Bus
  02:41:44 - 02:41:47 - Jacob Raap
  02:41:56 - 02:42:28 - Jolien Elshof - Rook
  02:42:36 - 02:43:24 - Schelto Bus
  02:43:26 - 02:43:27 - Jacob Raap
  02:43:30 - 02:43:48 - Jolien Elshof - Rook
  02:43:52 - 02:45:02 - Schelto Bus
  02:45:02 - 02:45:17 - Jacob Raap
  02:45:44 - 02:47:33 - Mart Oude Egbrink
  02:47:33 - 02:47:35 - Jacob Raap
  02:49:25 - 02:50:23 - Jolien Elshof - Rook
  02:50:27 - 02:51:18 - Mart Oude Egbrink
  02:51:19 - 02:51:21 - Jacob Raap
  02:51:30 - 02:52:01 - Anja Roelfs
  02:52:08 - 02:53:38 - Mart Oude Egbrink
  02:53:38 - 02:53:39 - Jacob Raap
  02:53:43 - 02:53:57 - Anja Roelfs
  02:53:57 - 02:53:58 - Jacob Raap
  02:54:12 - 02:56:30 - Mart Oude Egbrink
  02:56:30 - 02:56:37 - Jacob Raap
  02:57:00 - 03:00:00 - Jolien Elshof - Rook
  03:00:00 - 03:00:03 - Jacob Raap
  03:00:04 - 03:00:20 - David Hof
  03:00:24 - 03:00:47 - Jolien Elshof - Rook
  03:01:21 - 03:01:26 - Jacob Raap
  03:01:29 - 03:01:45 - Brammert Geerling
  03:01:48 - 03:02:42 - Jolien Elshof - Rook
  03:02:43 - 03:02:44 - Jacob Raap
  03:02:45 - 03:03:52 - Jolien Elshof - Rook
  03:03:52 - 03:03:56 - Jacob Raap
  03:04:03 - 03:04:27 - Arjan Spaans
  03:04:33 - 03:05:17 - Jolien Elshof - Rook
  03:05:22 - 03:05:47 - Arjan Spaans
  03:05:50 - 03:06:07 - Jolien Elshof - Rook
  03:06:08 - 03:06:13 - Jacob Raap
  03:06:20 - 03:07:02 - Schelto Bus
  03:07:05 - 03:07:06 - Jacob Raap
  03:07:08 - 03:07:31 - Jolien Elshof - Rook
  03:07:31 - 03:07:35 - Jacob Raap
  03:07:59 - 03:10:56 - Evelina Bijleveld
  03:10:56 - 03:11:00 - Jacob Raap
  03:11:05 - 03:11:25 - Mart Oude Egbrink
  03:11:27 - 03:12:07 - Evelina Bijleveld
  03:12:07 - 03:12:09 - Jacob Raap
  03:12:11 - 03:12:22 - Mart Oude Egbrink
  03:12:28 - 03:12:36 - Evelina Bijleveld
  03:12:38 - 03:12:51 - Jacob Raap
  03:12:53 - 03:13:01 - Arjan Spaans
  03:13:06 - 03:13:09 - Evelina Bijleveld
  03:13:13 - 03:13:15 - Arjan Spaans
  03:13:15 - 03:13:31 - Evelina Bijleveld
  03:13:32 - 03:13:33 - Jacob Raap
  03:13:37 - 03:13:48 - Arjan Spaans
  03:13:50 - 03:13:51 - Jacob Raap
  03:13:51 - 03:14:10 - Evelina Bijleveld
  03:14:10 - 03:14:11 - Jacob Raap
  03:14:26 - 03:16:10 - Brammert Geerling
  03:16:10 - 03:16:13 - Jacob Raap
  03:16:15 - 03:16:48 - Schelto Bus
  03:16:48 - 03:17:13 - Brammert Geerling
  03:17:16 - 03:17:26 - Jacob Raap
  03:24:27 - 03:29:11 - Monique Schuttenbeld
  03:29:11 - 03:29:14 - Jacob Raap
  03:29:19 - 03:30:08 - Schelto Bus
  03:30:11 - 03:31:00 - Monique Schuttenbeld
  03:31:02 - 03:31:04 - Jacob Raap
  03:31:19 - 03:31:54 - Monique Schuttenbeld
  03:31:55 - 03:31:56 - Jacob Raap
  03:31:59 - 03:33:11 - Monique Schuttenbeld
  03:33:12 - 03:33:17 - Jacob Raap
  03:34:06 - 03:34:20 - Monique Schuttenbeld
  03:34:21 - 03:34:22 - Jacob Raap
  03:34:23 - 03:34:48 - David Hof
  03:34:54 - 03:35:23 - Monique Schuttenbeld
  03:35:25 - 03:35:29 - Jacob Raap
  03:35:31 - 03:36:21 - Mart Oude Egbrink
  03:36:26 - 03:36:43 - Monique Schuttenbeld
  03:36:43 - 03:36:44 - Jacob Raap
  03:36:48 - 03:37:17 - Arjan Spaans
  03:37:25 - 03:37:39 - Monique Schuttenbeld
  03:37:39 - 03:37:41 - Jacob Raap
  03:41:18 - 03:41:22 - Monique Schuttenbeld
  03:41:22 - 03:41:24 - Jacob Raap
  03:41:27 - 03:41:50 - Anja Roelfs
  03:41:53 - 03:42:41 - Monique Schuttenbeld
  03:42:41 - 03:42:42 - Jacob Raap
  03:42:50 - 03:43:12 - Brammert Geerling
  03:43:15 - 03:44:05 - Monique Schuttenbeld
  03:44:06 - 03:44:07 - Jacob Raap
  03:44:09 - 03:44:33 - Brammert Geerling
  03:44:41 - 03:44:43 - Monique Schuttenbeld
  03:45:42 - 03:45:45 - Jacob Raap
  03:45:49 - 03:46:07 - Evelina Bijleveld
  03:46:07 - 03:46:08 - Monique Schuttenbeld
  03:47:09 - 03:47:12 - Jacob Raap
  03:47:13 - 03:47:39 - Brammert Geerling
  03:47:41 - 03:48:01 - Monique Schuttenbeld
  03:49:45 - 03:49:48 - Jacob Raap
  03:49:50 - 03:50:13 - Evelina Bijleveld
  03:50:13 - 03:50:14 - Monique Schuttenbeld
  03:51:02 - 03:51:04 - Jacob Raap
  03:51:06 - 03:51:40 - Evelina Bijleveld
  03:51:41 - 03:51:43 - Jacob Raap
  03:51:44 - 03:52:15 - Monique Schuttenbeld
  03:52:15 - 03:52:17 - Jacob Raap
  03:52:19 - 03:52:37 - Arjan Spaans
  03:52:38 - 03:52:43 - Jacob Raap
  03:52:46 - 03:53:39 - Monique Schuttenbeld
  03:53:39 - 03:53:43 - Jacob Raap
  03:53:46 - 03:54:18 - Mart Oude Egbrink
  03:54:23 - 03:55:13 - Monique Schuttenbeld
  03:55:14 - 03:55:16 - Jacob Raap
  03:55:16 - 03:55:39 - Mart Oude Egbrink
  03:55:40 - 03:55:42 - Jacob Raap
  03:55:43 - 03:56:00 - David Hof
  03:56:03 - 03:56:21 - Monique Schuttenbeld
  03:56:21 - 03:56:22 - Jacob Raap
  03:56:25 - 03:57:01 - Jolien Elshof - Rook
  03:57:03 - 03:57:31 - Monique Schuttenbeld
  03:57:32 - 03:59:40 - Jacob Raap
 • 5