Raadsplein info/debat Raadzaal

dinsdag 2 juni 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Voorzitter: J. Raap / Griffier: M. Seuters
Toelichting:

N.B. Vanwege de corona-maatregelen vinden de debatrondes in aangepaste vorm plaats. Tijdens de debatten zijn enkel de acht woordvoerders, de voorzitter, de griffier en de verantwoordelijke wethouder met ambtelijke ondersteuning aanwezig in de raadzaal. Als u wenst in te spreken dan is dit alleen schriftelijk mogelijk door de bijdrage te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl.

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Meenemen aanzet Van de Kamperstraat tot Van Hattumstraat in de planning en kosten

  00:00:47 - 00:00:50 - Brammert Geerling
 • 1.b
 • 2

  In juni 2019 heeft de raad in een debatronde besproken dat voor een veilig en gezond oud & nieuw verandering in vuurwerkgebruik een stapsgewijs proces is, waarbij behoud van traditiebeleving en maatschappelijk draagvlak belangrijke bouwstenen vormen.
  De burgemeester heeft op basis hiervan de aanpak nader uitgewerkt, gebaseerd op de volgende uitgangspunten: bewustwording en voorlichting, actieve houding van de gemeente door het mogelijk maken en faciliteren van vrijwillige vuurwerkvrije zones, aandacht voor kwetsbare objecten/gebieden en centrale vuurwerkshow is nog niet aan de orde.
  Op basis hiervan heeft de raad eind 2019 besloten om te starten met een nadere analyse van de vuurwerkproblematiek en met de jaarwisseling 2019/2020 een aantal pilots uit te voeren gericht op vrijwillige en vuurwerkvrije zones en bewustwording van de gevaren en nadelige effecten van vuurwerk. In de voorliggende nota worden de uitkomsten en opbrengsten hiervan geschetst. Gezien het nieuwe landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen met ingang van de jaarwisseling 2020/2021 wordt voorgesteld om op dit moment nog niet over te gaan tot het opstellen van een gemeentelijk meerjarenbeleid rondom vuurwerk en de komende jaarwisseling primair in te zetten op uitvoering en handhaving van de nieuwe richtlijnen. Verder wordt de raad voorgesteld in aanvulling op het landelijk verbod te onderzoeken om op een aantal kwetsbare locaties de komende jaarwisseling een totaal vuurwerkverbod in te voeren en het educatieprogramma dit najaar op basisscholen voort te zetten. In het najaar wordt de raad nader geïnformeerd over het onderzoek naar locaties voor verplichte vuurwerkvrije zones.
  Voor technische en feitelijke vragen: Chris Schotman (2446) c.schotman@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Aandacht opvolging overlastmeldingen vuurwerk

  00:04:13 - 00:08:28 - Brammert Geerling
  00:08:43 - 00:11:04 - Sander van Dijk
  00:11:15 - 00:11:26 - Jacob Raap
  00:12:07 - 00:12:14 - Wietse de Boer
  00:12:18 - 00:12:59 - Sander van Dijk
  00:12:59 - 00:13:00 - Jacob Raap
  00:13:26 - 00:13:34 - Thom van Campen
  00:13:43 - 00:13:47 - Sander van Dijk
  00:13:47 - 00:13:50 - Jacob Raap
  00:13:53 - 00:14:32 - Sander van Dijk
  00:14:32 - 00:14:37 - Jacob Raap
  00:14:44 - 00:15:07 - Herman Sieben
  00:15:16 - 00:15:40 - Sander van Dijk
  00:15:40 - 00:15:41 - Jacob Raap
  00:15:42 - 00:15:59 - Herman Sieben
  00:15:59 - 00:16:00 - Jacob Raap
  00:16:05 - 00:16:57 - Sander van Dijk
  00:16:57 - 00:16:59 - Jacob Raap
  00:17:01 - 00:17:50 - Brammert Geerling
  00:17:50 - 00:17:51 - Jacob Raap
  00:17:58 - 00:18:43 - Sander van Dijk
  00:18:46 - 00:18:48 - Jacob Raap
  00:18:53 - 00:19:20 - Brammert Geerling
  00:19:21 - 00:19:22 - Jacob Raap
  00:19:28 - 00:20:07 - Sander van Dijk
  00:20:08 - 00:20:08 - Jacob Raap
  00:20:12 - 00:21:08 - Herman Sieben
  00:21:08 - 00:21:14 - Jacob Raap
  00:21:19 - 00:21:47 - Sander van Dijk
  00:21:47 - 00:21:49 - Jacob Raap
  00:22:00 - 00:24:13 - Sander van Dijk
  00:24:13 - 00:24:15 - Jacob Raap
  00:24:23 - 00:24:31 - Anneloes Krone
  00:24:35 - 00:24:59 - Sander van Dijk
  00:25:01 - 00:25:06 - Jacob Raap
  00:25:15 - 00:27:20 - Wietse de Boer
  00:27:20 - 00:27:22 - Jacob Raap
  00:27:25 - 00:28:06 - Brammert Geerling
  00:28:13 - 00:29:08 - Wietse de Boer
  00:29:08 - 00:29:09 - Jacob Raap
  00:29:19 - 00:29:34 - Simone Boshove
  00:29:41 - 00:30:40 - Wietse de Boer
  00:32:42 - 00:32:45 - Jacob Raap
  00:32:50 - 00:33:01 - Sander van Dijk
  00:33:13 - 00:33:54 - Wietse de Boer
  00:33:54 - 00:33:55 - Jacob Raap
  00:34:02 - 00:34:51 - Herman Sieben
  00:34:51 - 00:34:53 - Jacob Raap
  00:35:00 - 00:36:16 - Wietse de Boer
  00:37:53 - 00:37:58 - Jacob Raap
  00:37:58 - 00:37:59 - Thom van Campen
  00:40:07 - 00:40:13 - Jacob Raap
  00:40:16 - 00:40:33 - Herman Sieben
  00:40:33 - 00:40:34 - Jacob Raap
  00:40:45 - 00:41:12 - Thom van Campen
  00:41:13 - 00:41:13 - Jacob Raap
  00:41:19 - 00:41:25 - Herman Sieben
  00:41:26 - 00:41:36 - Thom van Campen
  00:41:36 - 00:41:37 - Jacob Raap
  00:41:40 - 00:43:29 - Thom van Campen
  00:43:29 - 00:43:34 - Jacob Raap
  00:44:09 - 00:44:35 - Thom van Campen
  00:44:37 - 00:44:42 - Jacob Raap
  00:44:43 - 00:45:56 - Sander van Dijk
  00:46:04 - 00:47:17 - Thom van Campen
  00:47:26 - 00:48:12 - Wietse de Boer
  00:48:16 - 00:49:51 - Thom van Campen
  00:49:51 - 00:49:52 - Jacob Raap
  00:50:15 - 00:51:33 - Thom van Campen
  00:51:33 - 00:51:38 - Jacob Raap
  00:51:45 - 00:54:22 - Simone Boshove
  00:54:22 - 00:54:26 - Jacob Raap
  00:54:27 - 00:54:57 - Brammert Geerling
  00:55:03 - 00:55:05 - Jacob Raap
  00:55:06 - 00:55:12 - Sander van Dijk
  00:56:02 - 00:56:15 - Simone Boshove
  00:56:16 - 00:56:17 - Jacob Raap
  00:56:27 - 00:57:45 - Simone Boshove
  00:57:45 - 00:57:47 - Jacob Raap
  00:57:56 - 00:58:04 - Thom van Campen
  00:58:06 - 00:58:38 - Simone Boshove
  00:58:39 - 00:58:40 - Jacob Raap
  00:58:42 - 00:59:14 - Brammert Geerling
  00:59:15 - 00:59:34 - Simone Boshove
  00:59:34 - 00:59:35 - Jacob Raap
  00:59:44 - 00:59:54 - Brammert Geerling
  00:59:57 - 00:59:59 - Jacob Raap
  01:00:00 - 01:01:10 - Herman Sieben
  01:01:10 - 01:01:12 - Jacob Raap
  01:01:29 - 01:01:34 - Herman Sieben
  01:01:38 - 01:01:48 - Simone Boshove
  01:01:48 - 01:01:50 - Jacob Raap
  01:02:40 - 01:02:41 - Anneloes Krone
  01:02:57 - 01:03:08 - Simone Boshove
  01:03:08 - 01:03:10 - Jacob Raap
  01:03:13 - 01:03:21 - Anneloes Krone
  01:03:32 - 01:03:42 - Simone Boshove
  01:03:42 - 01:03:43 - Jacob Raap
  01:03:51 - 01:05:18 - Thom van Campen
  01:05:24 - 01:05:59 - Simone Boshove
  01:06:06 - 01:06:43 - Thom van Campen
  01:06:49 - 01:07:11 - Simone Boshove
  01:07:12 - 01:07:13 - Jacob Raap
  01:07:40 - 01:09:48 - Anneloes Krone
  01:09:48 - 01:09:53 - Jacob Raap
  01:10:06 - 01:10:25 - Guido Pasman
  01:10:30 - 01:10:51 - Anneloes Krone
  01:10:52 - 01:10:53 - Jacob Raap
  01:11:07 - 01:11:40 - Thom van Campen
  01:11:43 - 01:12:27 - Anneloes Krone
  01:12:42 - 01:13:10 - Thom van Campen
  01:13:19 - 01:13:32 - Anneloes Krone
  01:13:33 - 01:13:51 - Jacob Raap
  01:13:52 - 01:13:56 - Herman Sieben
  01:13:56 - 01:13:58 - Jacob Raap
  01:14:53 - 01:15:05 - Anneloes Krone
  01:15:05 - 01:15:06 - Jacob Raap
  01:15:12 - 01:15:25 - Simone Boshove
  01:15:32 - 01:15:51 - Anneloes Krone
  01:15:52 - 01:15:52 - Jacob Raap
  01:16:04 - 01:16:35 - Sander van Dijk
  01:16:40 - 01:16:52 - Anneloes Krone
  01:16:53 - 01:16:59 - Jacob Raap
  01:17:02 - 01:21:16 - Guido Pasman
  01:21:16 - 01:21:18 - Jacob Raap
  01:21:25 - 01:21:51 - Wietse de Boer
  01:22:37 - 01:22:39 - Jacob Raap
  01:22:46 - 01:23:33 - Herman Sieben
  01:23:48 - 01:24:06 - Guido Pasman
  01:24:06 - 01:24:08 - Jacob Raap
  01:24:10 - 01:26:14 - Guido Pasman
  01:26:14 - 01:26:20 - Jacob Raap
  01:26:22 - 01:26:45 - Sander van Dijk
  01:26:48 - 01:27:35 - Guido Pasman
  01:27:35 - 01:27:36 - Jacob Raap
  01:27:48 - 01:27:48 - Sander van Dijk
  01:27:50 - 01:27:54 - Jacob Raap
  01:35:05 - 01:35:55 - Herman Sieben
  01:35:55 - 01:35:57 - Jacob Raap
  01:36:52 - 01:36:58 - Herman Sieben
  01:37:03 - 01:37:47 - René de Heer
  01:37:47 - 01:38:21 - Jacob Raap
  01:38:27 - 01:40:38 - René de Heer
  01:40:38 - 01:40:40 - Jacob Raap
  01:40:43 - 01:41:09 - Sander van Dijk
  01:41:18 - 01:44:47 - René de Heer
  01:44:47 - 01:44:48 - Jacob Raap
  01:44:51 - 01:45:10 - Herman Sieben
  01:45:14 - 01:46:53 - René de Heer
  01:46:53 - 01:46:55 - Jacob Raap
  01:47:01 - 01:48:37 - Wietse de Boer
  01:48:37 - 01:48:38 - Jacob Raap
  01:48:42 - 01:52:23 - René de Heer
  01:52:24 - 01:52:31 - Jacob Raap
  01:52:33 - 01:53:25 - Brammert Geerling
  01:53:27 - 01:53:28 - Jacob Raap
  01:53:31 - 01:54:24 - René de Heer
  01:54:24 - 01:54:30 - Jacob Raap
  01:54:31 - 01:54:49 - Anneloes Krone
  01:54:51 - 01:55:23 - René de Heer
  01:55:24 - 01:55:26 - Jacob Raap
  01:55:27 - 01:55:33 - Anneloes Krone
  01:55:36 - 01:55:56 - René de Heer
  01:55:56 - 01:56:06 - Jacob Raap
  01:56:07 - 01:56:39 - Herman Sieben
  01:56:50 - 01:57:00 - René de Heer
  01:57:00 - 01:57:01 - Jacob Raap
  01:57:06 - 01:57:40 - Sander van Dijk
  01:57:44 - 01:58:28 - René de Heer
  01:58:28 - 01:59:24 - Jacob Raap
 • 3

  02:08:05 - 02:10:01 - Jacob Raap
 • 4

  In 2017 stuurde een aantal ondernemers uit de Luttekestraat een brief aan de wethouder waarin zij hun zorgen uiten over het afnemen van de bezoekersaantallen in de straat. In het kader van het retailactieplan werd vervolgens een weerbaarheidsanalyse uitgevoerd, die dit beeld bevestigt.
  Naar aanleiding van een inloopbijeenkomst in mei 2018 is een klankbordgroep met bewoners, ondernemers en pandeigenaren geformeerd. Met deze klankbordgroep is een actieplan geformuleerd om de routing, profilering, vindbaarheid en de verblijfsduur in de straat te verbeteren. Om dit te verbeteren is een aantal ruimtelijke ingrepen nodig. Het gaat hier om:
  - Herinrichting / aanpassingen aan de Blijmarkt;
  - Herinrichting van de Luttekestraat en de Korte Luttekestraat;
  - Herinrichting van de Papenstraat en de Papendwarsstraat.
  Ook de toekomstige bestemming van het voormalig politiebureau moet meer bezoekers naar dit gebied trekken.
  Met de voorgestelde herinrichtingen wordt het de zuidwestelijke entree meer op de kaart gezet en wordt het karakter van een gastvrije binnenstad versterkt. Aan de raad wordt daarom voorgesteld om in te stemmen met de herinrichting van de zuidwestelijke entree.
  Voor technische en feitelijke informatie: Anton Westenberg (2660) A.Westenberg@zwolle.nl.  Toezeggingen
  Onderwerp
  meekoppelkansen politiebureau en verbinding villa Suikerberg
  Optioneel groen in het plangebied (herinrichtig zuidwestelijke entree binnenstad)
  Uitkomsten korte analyse mogelijkheden groene daken Luttekestraat

  02:10:09 - 02:12:06 - Ron Klappe
  02:12:06 - 02:12:20 - Jacob Raap
  02:12:21 - 02:17:10 - Jan Slijkhuis
  02:17:10 - 02:17:13 - Jacob Raap
  02:17:17 - 02:17:22 - Thom van Campen
  02:17:27 - 02:17:29 - Jacob Raap
  02:17:49 - 02:17:50 - Thom van Campen
  02:18:44 - 02:18:51 - Jan Slijkhuis
  02:18:53 - 02:19:00 - Thom van Campen
  02:19:06 - 02:19:25 - Jan Slijkhuis
  02:19:26 - 02:19:28 - Jacob Raap
  02:19:40 - 02:19:44 - Gerdien Rots
  02:19:44 - 02:19:59 - Jacob Raap
  02:20:00 - 02:20:02 - Thom van Campen
  02:23:50 - 02:23:54 - Jacob Raap
  02:24:06 - 02:27:06 - Margriet Boersma
  02:27:06 - 02:27:10 - Jacob Raap
  02:27:18 - 02:31:44 - Gerdien Rots
  02:31:44 - 02:31:48 - Jacob Raap
  02:31:56 - 02:36:08 - David Hof
  02:36:08 - 02:36:14 - Jacob Raap
  02:36:19 - 02:42:16 - Margriet Leest
  02:42:16 - 02:42:21 - Jacob Raap
  02:42:45 - 02:42:46 - Margriet Leest
  02:42:51 - 02:50:56 - René de Heer
  02:50:56 - 02:51:00 - Jacob Raap
  02:51:13 - 02:51:14 - Margriet Leest
  02:52:04 - 02:53:06 - René de Heer
  02:53:08 - 02:53:10 - Jacob Raap
  02:53:12 - 02:53:23 - Margriet Leest
  02:53:27 - 02:53:58 - René de Heer
  02:53:59 - 02:54:00 - Jacob Raap
  02:54:02 - 02:54:27 - Margriet Boersma
  02:54:29 - 02:55:51 - René de Heer
  02:55:51 - 02:55:54 - Jacob Raap
  02:56:04 - 02:56:18 - Margriet Boersma
  02:56:19 - 02:56:25 - Jacob Raap
  02:56:27 - 02:56:46 - René de Heer
  02:56:46 - 02:56:50 - Jacob Raap
  02:56:55 - 02:57:41 - Gerdien Rots
  02:57:42 - 02:57:45 - Jacob Raap
  02:57:49 - 02:57:50 - David Hof
  02:57:58 - 02:58:00 - Jacob Raap
  02:58:07 - 02:59:59 - David Hof
  02:59:59 - 03:00:06 - Jacob Raap
  03:00:08 - 03:01:58 - René de Heer
  03:01:58 - 03:02:00 - Jacob Raap
  03:02:17 - 03:03:30 - Gerdien Rots
  03:03:39 - 03:04:56 - René de Heer
  03:04:56 - 03:05:11 - Jacob Raap
  03:08:22 - 03:08:52 - Ron Klappe
  03:09:04 - 03:10:00 - René de Heer
  03:10:01 - 03:10:03 - Jacob Raap
  03:10:03 - 03:10:04 - Margriet Leest
  03:10:33 - 03:10:45 - René de Heer
  03:10:46 - 03:10:48 - Jacob Raap
  03:10:48 - 03:10:58 - Margriet Leest
  03:10:59 - 03:11:05 - Jacob Raap
  03:11:08 - 03:11:22 - Gerdien Rots
  03:11:39 - 03:11:44 - René de Heer
  03:11:45 - 03:11:47 - Jacob Raap
  03:11:47 - 03:11:48 - David Hof
  03:12:45 - 03:13:40 - René de Heer
  03:13:42 - 03:14:30 - Jacob Raap
  03:14:38 - 03:14:40 - Ron Klappe
  03:14:40 - 03:14:42 - Margriet Leest
  03:14:55 - 03:14:56 - Jacob Raap
  03:14:56 - 03:15:40 - René de Heer
 • 5