Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 7 oktober 2019 19:30 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Beleidsplan Regenboogagenda
  Intensivering en uitbreiding aanpak statushouders
  Intensivering en uitbreiding aanpak statushouders

  00:04:45 - 00:09:52 - Jeffrey Satoor de Rootas
 • 1.b
 • 2

  In het kader van de verlenging van de ‘aanpak regenboogsteden’ voor de periode 2019-2022 heeft onder andere de gemeente Zwolle de intentieverklaring ‘Lokaal emancipatiebeleid 2019-2011 lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse-personen’ ondertekend. Dat vormde tevens aanleiding voor het opstellen van een beleidsplan LHBTI, waarin het vergroten van de acceptatie en emancipatie van LHBTI-inwoners centraal staat.
  Het college heeft de raad middels een informatienota voorgesteld kennis te nemen van het beleidsplan. Deze informatienota stond ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken van het raadsplein van 2 september 2019. Op verzoek van de fracties van VVD, GroenLinks en PvdA is de informatienota geagendeerd voor een informatieronde. De fracties stellen vast dat de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI-personen nog verbeterd moet worden. In de informatieronde wil men beter inzicht verkrijgen in waar LHBTI-personen tegenaanlopen. Daarnaast in hoe betrokken partijen duurzaam aandacht (kunnen blijven) geven aan het verbeteren van sociale acceptatie en hoe hierin ook maatschappelijke kringen betrokken worden waar de acceptatie nog laag is. En tenslotte wat hierin de rol van de overheid kan zijn. De fracties gaan daarom tijdens de informatieronde graag in gesprek met een brede samenstelling van maatschappelijke organisaties en belanghebbenden.
  Voor technische en feitelijke informatie: Luuk van den Bosch (06-11585630) L.van.den.Bosch@zwolle.nl  00:10:02 - 00:11:29 - Gooitske Zijlstra
  00:11:29 - 00:11:30 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:11:36 - 00:11:38 - Asselien van Dijk
  00:13:47 - 00:13:47 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:14:01 - 00:15:39 - Harry Siebring
  00:15:39 - 00:15:43 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:15:57 - 00:17:56 - Niek lá Mon
  00:17:56 - 00:17:57 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:18:07 - 00:19:55 - Henny Willems
  00:19:56 - 00:19:58 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:20:03 - 00:22:25 - Mariska van Beusichem
  00:22:27 - 00:22:29 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:22:30 - 00:22:36 - Evita Keulen
  00:22:51 - 00:22:54 - Luuk van den Bosch
  00:22:54 - 00:22:56 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:22:58 - 00:24:41 - Erik van Rosmalen
  00:24:41 - 00:24:44 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:24:45 - 00:24:46 - Vera Doorten
  00:25:51 - 00:26:15 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:31:11 - 00:34:41 - Harry Siebring
  00:34:41 - 00:34:43 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:35:10 - 00:35:15 - Marco van Driel
  00:35:53 - 00:36:55 - Niek lá Mon
  00:36:55 - 00:36:58 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:37:09 - 00:37:15 - Evita Keulen
  00:37:15 - 00:37:16 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:38:39 - 00:38:56 - Niek lá Mon
  00:38:58 - 00:39:06 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:39:16 - 00:40:45 - Margriet Leest
  00:40:45 - 00:40:45 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:41:55 - 00:43:47 - Asselien van Dijk
  00:43:47 - 00:43:50 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:43:56 - 00:44:56 - Mariska van Beusichem
  00:44:56 - 00:44:57 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:45:05 - 00:47:24 - Vera Doorten
  00:47:24 - 00:47:25 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:47:42 - 00:49:26 - Asselien van Dijk
  00:49:26 - 00:49:32 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:50:11 - 00:52:18 - Henny Willems
  00:52:18 - 00:52:20 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:52:30 - 00:54:45 - Harry Siebring
  00:54:46 - 00:54:46 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:54:49 - 00:54:56 - Selma Hoekstra
  00:55:39 - 00:55:41 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:55:45 - 00:56:00 - Selma Hoekstra
  00:56:04 - 00:57:08 - Erik van Rosmalen
  00:57:09 - 00:57:14 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:57:17 - 00:58:13 - Silvia Bruggenkamp
  00:58:13 - 00:58:19 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:58:28 - 00:59:29 - Vera Doorten
  00:59:29 - 00:59:30 - Jeffrey Satoor de Rootas
  00:59:33 - 01:01:44 - Asselien van Dijk
  01:01:44 - 01:01:45 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:01:51 - 01:02:05 - Silvia Bruggenkamp
  01:02:35 - 01:02:57 - Luuk van den Bosch
  01:03:00 - 01:03:01 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:03:04 - 01:03:15 - Niek lá Mon
  01:03:15 - 01:03:30 - Harry Siebring
  01:03:30 - 01:03:33 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:03:42 - 01:06:17 - Reinier Mulder
  01:06:17 - 01:06:23 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:06:27 - 01:07:46 - Evita Keulen
  01:07:46 - 01:07:48 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:07:57 - 01:09:06 - Harry Siebring
  01:09:07 - 01:09:07 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:09:18 - 01:09:50 - Niek lá Mon
  01:09:51 - 01:09:53 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:09:56 - 01:10:36 - Reinier Mulder
  01:10:36 - 01:10:39 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:10:47 - 01:11:20 - Bert Sluijer
  01:11:21 - 01:11:24 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:11:35 - 01:11:41 - Luuk van den Bosch
  01:11:43 - 01:11:50 - Bert Sluijer
  01:11:52 - 01:12:24 - Luuk van den Bosch
  01:12:28 - 01:12:29 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:12:40 - 01:13:17 - Vera Doorten
  01:13:17 - 01:13:20 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:13:25 - 01:13:44 - Bert Sluijer
  01:13:45 - 01:13:48 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:13:56 - 01:14:38 - Erik van Rosmalen
  01:14:38 - 01:14:44 - Bert Sluijer
  01:14:44 - 01:14:47 - Erik van Rosmalen
  01:14:56 - 01:14:58 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:15:16 - 01:16:02 - Henny Willems
  01:16:02 - 01:16:06 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:16:09 - 01:18:00 - Leo Elfers
  01:18:01 - 01:18:01 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:18:06 - 01:18:37 - Mariska van Beusichem
  01:18:37 - 01:18:40 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:18:45 - 01:18:58 - Klaas Sloots
  01:18:59 - 01:19:01 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:19:19 - 01:20:14 - Sander van Dijk
  01:20:15 - 01:20:15 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:20:24 - 01:22:21 - Harry Siebring
  01:22:30 - 01:22:30 - Sander van Dijk
  01:22:33 - 01:23:13 - Klaas Sloots
  01:23:16 - 01:23:17 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:23:40 - 01:24:32 - Schelto Bus
  01:24:36 - 01:25:24 - Klaas Sloots
  01:25:26 - 01:25:27 - Schelto Bus
  01:25:59 - 01:25:59 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:25:59 - 01:26:11 - Klaas Sloots
  01:26:12 - 01:26:14 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:26:21 - 01:26:37 - Margriet Leest
  01:26:44 - 01:28:19 - Gooitske Zijlstra
  01:28:22 - 01:28:22 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:28:25 - 01:28:35 - Selma Hoekstra
  01:28:38 - 01:28:39 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:28:49 - 01:29:07 - Evita Keulen
  01:29:11 - 01:29:14 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:29:17 - 01:29:49 - Reinier Mulder
  01:29:56 - 01:31:00 - Vera Doorten
  01:31:05 - 01:31:41 - Reinier Mulder
  01:31:44 - 01:31:50 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:31:53 - 01:32:26 - Leo Elfers
  01:32:34 - 01:32:38 - Jeffrey Satoor de Rootas
  01:32:41 - 01:34:28 - Klaas Sloots
  01:34:29 - 01:35:38 - Jeffrey Satoor de Rootas
 • 3

  01:49:51 - 01:50:13 - Jeffrey Satoor de Rootas
 • 4

  Gemeenten krijgen met de komst van de nieuwe inburgeringswet een grotere regierol en een bredere opdracht. Daarom stelt het rijk hiervoor extra middelen beschikbaar.
  Door inburgeringstrajecten op maat in te kopen, gericht op (arbeids)participatie of vervolgonderwijs kan maatwerk geleverd worden en wordt ingezet op een hoger slagingspercentage van Nieuwe Zwollenaren voor het inburgeringsexamen en op een kleiner beroep van deze groep op inkomensondersteuning.
  Het college stelt dan ook voor de extra rijks middelen in te zetten voor de voorbereiding van de invoering van de nieuwe inburgeringswet, met name op de onderdelen ‘financieel ontzorgen’ en voor de nadere inrichting van de ‘inburgeringsketen’. Daarnaast wil het college de subsidie in het kader van het Nationaal Programma AMIF inzetten om 250 extra integrale inburgeringstrajecten te realiseren.
  Bij de behandeling van dit onderwerp kan tevens de informatie met de beantwoording van de artikel 45 vragen ‘Geen inburgeringsplot voor Zwolle’ betrokken worden.
  Voor technische en feitelijke informatie: Marc Stevens (038-4982212) RM.Stevens@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Intensivering en uitbreiding aanpak statushouders
  Intensivering en uitbreiding aanpak statushouders

  01:50:22 - 01:51:59 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:02:14 - 02:02:19 - Ruth Stoorvogel
  02:02:19 - 02:02:20 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:04:58 - 02:05:15 - Anja Roelfs
  02:07:07 - 02:07:12 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:08:10 - 02:12:34 - Silvia Bruggenkamp
  02:12:34 - 02:12:36 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:12:39 - 02:13:24 - Thom van Campen
  02:13:30 - 02:13:56 - Silvia Bruggenkamp
  02:13:59 - 02:14:32 - Thom van Campen
  02:14:35 - 02:17:22 - Silvia Bruggenkamp
  02:17:22 - 02:17:27 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:17:46 - 02:20:29 - Anja Roelfs
  02:20:29 - 02:20:31 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:20:31 - 02:20:33 - Silvia Bruggenkamp
  02:20:54 - 02:21:10 - Anja Roelfs
  02:21:10 - 02:21:11 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:21:29 - 02:25:37 - Anja Roelfs
  02:25:37 - 02:25:40 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:25:40 - 02:25:53 - Thom van Campen
  02:25:57 - 02:26:23 - Anja Roelfs
  02:26:26 - 02:27:11 - Thom van Campen
  02:27:13 - 02:27:27 - Anja Roelfs
  02:27:27 - 02:27:28 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:28:30 - 02:29:13 - Marco van Driel
  02:29:14 - 02:29:14 - Anja Roelfs
  02:29:51 - 02:30:01 - Thom van Campen
  02:36:05 - 02:36:06 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:36:16 - 02:36:21 - Bert Sluijer
  02:39:35 - 02:39:36 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:39:45 - 02:39:46 - Ruth Stoorvogel
  02:46:35 - 02:46:36 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:46:53 - 02:46:55 - Roberto Kist
  02:50:01 - 02:50:03 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:50:08 - 02:50:56 - Thom van Campen
  02:50:58 - 02:51:29 - Roberto Kist
  02:51:31 - 02:52:17 - Thom van Campen
  02:52:18 - 02:52:18 - Roberto Kist
  02:53:00 - 02:53:01 - Thom van Campen
  02:53:10 - 02:53:11 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:53:50 - 02:54:19 - Roberto Kist
  02:54:20 - 02:54:22 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:54:23 - 02:54:48 - Bert Sluijer
  02:54:49 - 02:54:49 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:54:49 - 02:54:50 - Thom van Campen
  02:55:25 - 02:55:26 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:55:26 - 02:55:33 - Bert Sluijer
  02:55:37 - 02:55:38 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:55:43 - 02:56:03 - Thom van Campen
  02:56:04 - 02:56:08 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:56:19 - 02:56:20 - Leo Elfers
  02:57:46 - 02:57:47 - Jeffrey Satoor de Rootas
  02:57:48 - 02:57:53 - Silvia Bruggenkamp
  02:58:16 - 02:58:17 - Leo Elfers
  02:59:14 - 02:59:15 - Jeffrey Satoor de Rootas
  03:02:23 - 03:07:27 - Marco van Driel
  03:07:29 - 03:07:37 - Jeffrey Satoor de Rootas
  03:07:44 - 03:07:54 - Klaas Sloots
  03:18:24 - 03:18:26 - Jeffrey Satoor de Rootas
  03:18:28 - 03:18:29 - Thom van Campen
  03:20:25 - 03:22:13 - Klaas Sloots
  03:22:15 - 03:23:53 - Thom van Campen
  03:23:54 - 03:24:50 - Klaas Sloots
  03:25:23 - 03:25:25 - Jeffrey Satoor de Rootas
  03:25:26 - 03:25:43 - Roberto Kist
  03:25:46 - 03:26:00 - Klaas Sloots
  03:26:00 - 03:26:01 - Roberto Kist
  03:26:18 - 03:26:19 - Klaas Sloots
  03:27:04 - 03:27:05 - Ruth Stoorvogel
  03:27:12 - 03:28:30 - Klaas Sloots
  03:28:31 - 03:28:31 - Ruth Stoorvogel
  03:29:18 - 03:29:19 - Klaas Sloots
  03:29:41 - 03:30:15 - Ruth Stoorvogel
  03:30:15 - 03:30:16 - Klaas Sloots
  03:31:14 - 03:31:15 - Silvia Bruggenkamp
  03:31:36 - 03:31:36 - Klaas Sloots
  03:32:10 - 03:32:11 - Silvia Bruggenkamp
  03:32:11 - 03:32:12 - Jeffrey Satoor de Rootas
  03:32:42 - 03:32:43 - Klaas Sloots
  03:32:49 - 03:32:50 - Silvia Bruggenkamp
  03:33:06 - 03:33:09 - Klaas Sloots
  03:33:09 - 03:33:10 - Silvia Bruggenkamp
  03:33:27 - 03:33:35 - Klaas Sloots
  03:33:35 - 03:33:39 - Silvia Bruggenkamp
  03:33:40 - 03:33:40 - Klaas Sloots
  03:34:11 - 03:34:27 - Silvia Bruggenkamp
  03:34:28 - 03:34:28 - Klaas Sloots
  03:35:30 - 03:35:31 - Jeffrey Satoor de Rootas
  03:35:31 - 03:36:14 - Thom van Campen
  03:36:14 - 03:36:15 - Klaas Sloots
  03:36:43 - 03:36:55 - Thom van Campen
  03:36:57 - 03:37:34 - Klaas Sloots
  03:37:35 - 03:37:37 - Thom van Campen
  03:38:31 - 03:39:33 - Klaas Sloots
  03:39:35 - 03:40:05 - Thom van Campen
  03:40:06 - 03:40:29 - Klaas Sloots
  03:40:32 - 03:40:36 - Jeffrey Satoor de Rootas
 • 5