Raadsplein info/debat Raadzaal

dinsdag 11 juni 2019 19:30 - 21:00
Locatie:
SH Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. R. de Paus / Griffier: M. Zweers

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  00:01:00 - 00:02:50 - Remko de Paus
 • 1.b
 • 2
 • 3

  De huidige horecavisie Gastvrij en Vitaal is in 2012 vastgesteld en is aan vervanging toe. In samenspraak met de horecasector is een nieuwe visie opgesteld. Deze nieuwe visie biedt kaders voor de verdere doorontwikkeling van de horecasector in Zwolle. In de Horecavisie 2019-2023 is beschreven hoe horeca kan bijdragen aan de doelstellingen benoemd in de strategische agenda. De visie richt zich met name op het centrumgebied, maar doet ook uitspraken over wijken en bedrijventerreinen. Met de visie wordt de horecasector gestimuleerd de stad een kwalitatieve impuls te geven en worden nieuwe initiatieven gefaciliteerd. De visie biedt de nodige flexibiliteit om op trends en ontwikkelingen te kunnen inspelen. Daarnaast is de visie een sturingselement om de balans tussen levendigheid en leefbaarheid te bewaken. In de visie wordt een proces voorgesteld om te komen tot herindeling van de terrassen op de Grote Markt. Ook zal een onderzoek worden gestart naar planologische regels rond horeca en bezorgconcepten. Verder wordt in de visie richting gegeven aan de aanpak om te komen tot realisatie van circa 200 hotelkamers in de komende 5 jaar. Samengevat wordt voorgesteld de horecavisie 2019 – 2023 vast te stellen, als richtinggevend kader voor de verdere ontwikkeling van de horecasector.
  Voor technische en feitelijke informatie: Marjan Willems (2969) m.willems@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Gesprek ondernemers mogelijkheden watervisie (Horecavisie)
  Vraagstuk levendigheid versus leefbaarheid (Horecavisie)

  00:03:00 - 00:06:19 - Theo Runhaar
  00:06:19 - 00:06:28 - Remko de Paus
  00:06:37 - 00:07:40 - Thom van Campen
  00:09:10 - 00:10:03 - Remko de Paus
  00:16:01 - 00:16:02 - Thom van Campen
  00:16:33 - 00:17:32 - Jan Slijkhuis
  00:17:32 - 00:17:34 - Thom van Campen
  00:18:34 - 00:19:24 - Jan Slijkhuis
  00:19:27 - 00:19:33 - Remko de Paus
  00:19:47 - 00:19:48 - Margriet Leest
  00:26:09 - 00:26:11 - Remko de Paus
  00:28:45 - 00:29:42 - Thom van Campen
  00:29:43 - 00:30:34 - Margriet Leest
  00:30:38 - 00:30:43 - Thom van Campen
  00:30:45 - 00:30:53 - Margriet Leest
  00:30:53 - 00:30:55 - Remko de Paus
  00:30:57 - 00:31:23 - Brammert Geerling
  00:32:15 - 00:32:17 - Remko de Paus
  00:32:25 - 00:32:51 - Margriet Boersma
  00:32:54 - 00:33:54 - Margriet Leest
  00:33:56 - 00:34:28 - Margriet Boersma
  00:34:30 - 00:34:40 - Margriet Leest
  00:34:41 - 00:34:46 - Remko de Paus
  00:34:46 - 00:34:47 - Jolien Elshof - Rook
  00:35:22 - 00:35:23 - Margriet Leest
  00:35:34 - 00:35:35 - Jolien Elshof - Rook
  00:35:41 - 00:35:42 - Margriet Leest
  00:36:25 - 00:36:30 - Remko de Paus
  00:36:39 - 00:39:30 - Thom van Campen
  00:39:30 - 00:39:32 - Remko de Paus
  00:39:33 - 00:39:51 - Margriet Leest
  00:39:53 - 00:40:39 - Thom van Campen
  00:40:42 - 00:40:43 - Margriet Leest
  00:40:46 - 00:42:44 - Thom van Campen
  00:42:45 - 00:42:47 - Remko de Paus
  00:42:50 - 00:43:19 - Jan Slijkhuis
  00:43:25 - 00:44:10 - Thom van Campen
  00:44:12 - 00:44:37 - Jan Slijkhuis
  00:44:38 - 00:45:24 - Thom van Campen
  00:45:25 - 00:45:51 - Jan Slijkhuis
  00:45:52 - 00:46:13 - Thom van Campen
  00:46:15 - 00:46:16 - Remko de Paus
  00:46:16 - 00:46:40 - Mark Oldengarm
  00:46:41 - 00:47:29 - Thom van Campen
  00:47:31 - 00:47:52 - Mark Oldengarm
  00:47:52 - 00:47:54 - Thom van Campen
  00:48:28 - 00:48:32 - Remko de Paus
  00:48:40 - 00:53:24 - Mark Oldengarm
  00:53:24 - 00:53:31 - Remko de Paus
  00:53:40 - 00:55:46 - Margriet Boersma
  00:55:46 - 00:55:51 - Remko de Paus
  01:05:28 - 01:08:11 - Guido Pasman
  01:08:11 - 01:08:19 - Remko de Paus
  01:08:30 - 01:13:45 - Brammert Geerling
  01:13:46 - 01:13:56 - Remko de Paus
  01:14:14 - 01:23:30 - René de Heer
  01:23:30 - 01:23:32 - Remko de Paus
  01:23:33 - 01:24:22 - Jan Slijkhuis
  01:24:24 - 01:26:25 - René de Heer
  01:26:28 - 01:27:24 - Jan Slijkhuis
  01:27:26 - 01:28:04 - René de Heer
  01:28:08 - 01:28:33 - Jan Slijkhuis
  01:28:34 - 01:29:58 - René de Heer
  01:29:58 - 01:30:00 - Remko de Paus
  01:30:00 - 01:30:55 - Thom van Campen
  01:30:57 - 01:31:24 - Jan Slijkhuis
  01:31:26 - 01:32:09 - Thom van Campen
  01:32:10 - 01:32:14 - Jan Slijkhuis
  01:32:16 - 01:42:06 - René de Heer
  01:42:07 - 01:42:08 - Remko de Paus
  01:42:08 - 01:42:10 - Thom van Campen
  01:42:46 - 01:43:23 - René de Heer
  01:48:35 - 01:48:36 - Remko de Paus
  01:48:37 - 01:48:48 - Jan Slijkhuis
  01:48:50 - 01:54:36 - René de Heer
  01:54:37 - 01:54:38 - Remko de Paus
  01:54:46 - 01:55:13 - Jolien Elshof - Rook
  01:55:15 - 01:59:10 - René de Heer
  01:59:11 - 01:59:12 - Remko de Paus
  01:59:12 - 01:59:24 - Margriet Leest
  01:59:26 - 02:01:16 - René de Heer
  02:01:16 - 02:03:16 - Remko de Paus
 • 4