Raadsplein info/debat Raadzaal

maandag 9 september 2019 19:30 - 22:25

Uitzending

Agendapunten

 • 1.a

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Intensivering aanpak Mensenhandel
 • 1.b
 • 2
 • 3.a

  Om klimaatverandering en extreem weer te kunnen opvangen en mee te koppelen met de groei van de stad zijn vele maatregelen nodig. Daarom wordt nu een langjarige strategie voorgesteld waarin wordt aangegeven voor welke opgave de gemeente staat en waarin oplossingsrichtingen worden gegeven om de stad klimaatrobuust te ontwikkelen, risico’s en mogelijke schade te beperken en de waarde van de leefomgeving te verhogen. Samen met partners wordt gewerkt aan een weerbaar en adaptief ingericht Zwolle, waarbij het groenblauwe netwerken en sponswerking moeten bijdragen aan de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. De strategie zal met de partners worden uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s.
  De raad wordt voorgesteld de klimaatadaptatiestrategie vast te stellen, inclusief de hieruit voortkomende vervolgstappen en de strategie als integraal onderdeel op te nemen in de omgevingsvisie.
  Voor technische en feitelijke informatie: Ciska Waalewijn (4011) C.A.E.Waalewijn@zwolle.nl  00:02:29 - 00:02:37 - Lennart Hartman
  00:07:04 - 00:07:10 - Claudia van Bruggen
  00:07:38 - 00:10:43 - Ron Klappe
  00:10:43 - 00:10:53 - Claudia van Bruggen
  00:10:54 - 00:11:15 - Jeroen Doornbos
  00:11:17 - 00:11:46 - Ron Klappe
  00:11:46 - 00:11:48 - Claudia van Bruggen
  00:11:51 - 00:12:24 - Mart Oude Egbrink
  00:12:28 - 00:12:45 - Ron Klappe
  00:12:49 - 00:12:59 - Mart Oude Egbrink
  00:13:01 - 00:13:12 - Ron Klappe
  00:13:13 - 00:13:20 - Claudia van Bruggen
  00:13:25 - 00:18:42 - David Hof
  00:18:44 - 00:18:51 - Claudia van Bruggen
  00:18:56 - 00:19:00 - Jeroen Doornbos
  00:22:46 - 00:22:50 - Claudia van Bruggen
  00:22:50 - 00:22:52 - Mart Oude Egbrink
  00:23:33 - 00:24:17 - Jeroen Doornbos
  00:24:17 - 00:24:18 - Claudia van Bruggen
  00:24:50 - 00:26:09 - Jeroen Doornbos
  00:26:11 - 00:26:14 - Claudia van Bruggen
  00:26:15 - 00:26:50 - Brammert Geerling
  00:26:54 - 00:27:21 - Jeroen Doornbos
  00:27:22 - 00:27:23 - Claudia van Bruggen
  00:27:25 - 00:27:56 - Brammert Geerling
  00:27:58 - 00:28:27 - Jeroen Doornbos
  00:28:28 - 00:28:28 - Claudia van Bruggen
  00:28:45 - 00:28:47 - Jeroen Doornbos
  00:28:48 - 00:28:55 - Claudia van Bruggen
  00:29:03 - 00:33:07 - Job Looijenga
  00:33:07 - 00:33:10 - Claudia van Bruggen
  00:33:20 - 00:33:25 - Mart Oude Egbrink
  00:33:28 - 00:33:58 - Job Looijenga
  00:34:04 - 00:34:19 - Mart Oude Egbrink
  00:34:22 - 00:34:54 - Job Looijenga
  00:34:56 - 00:34:58 - Claudia van Bruggen
  00:35:04 - 00:35:43 - Lennart Hartman
  00:35:45 - 00:35:50 - Job Looijenga
  00:35:50 - 00:35:51 - Claudia van Bruggen
  00:37:23 - 00:37:25 - Mart Oude Egbrink
  00:43:49 - 00:43:54 - Claudia van Bruggen
  00:43:54 - 00:43:54 - Arjan Spaans
  00:44:19 - 00:44:46 - Mart Oude Egbrink
  00:44:49 - 00:44:57 - Arjan Spaans
  00:44:58 - 00:44:59 - Claudia van Bruggen
  00:45:39 - 00:46:07 - Mart Oude Egbrink
  00:46:07 - 00:46:10 - Job Looijenga
  00:46:10 - 00:46:13 - Mart Oude Egbrink
  00:46:15 - 00:46:23 - Claudia van Bruggen
  00:46:44 - 00:53:41 - Arjan Spaans
  00:53:41 - 00:53:42 - Mart Oude Egbrink
  00:53:43 - 00:53:46 - Claudia van Bruggen
  00:53:47 - 00:54:07 - Arjan Spaans
  00:54:07 - 00:54:09 - Claudia van Bruggen
  00:54:11 - 00:55:26 - Mart Oude Egbrink
  00:55:36 - 00:57:26 - Arjan Spaans
  00:57:26 - 00:57:27 - Claudia van Bruggen
  00:57:29 - 00:57:53 - Mart Oude Egbrink
  00:57:53 - 00:58:02 - Claudia van Bruggen
  00:58:09 - 00:58:19 - Brammert Geerling
  01:00:19 - 01:00:38 - Claudia van Bruggen
  01:00:41 - 01:01:06 - Ed Anker
  01:16:24 - 01:16:32 - Claudia van Bruggen
  01:17:56 - 01:21:49 - Ed Anker
  01:21:49 - 01:22:04 - Claudia van Bruggen
  01:22:56 - 01:24:11 - Ed Anker
  01:24:11 - 01:24:12 - Claudia van Bruggen
  01:24:31 - 01:24:48 - Ed Anker
  01:24:48 - 01:24:48 - Claudia van Bruggen
  01:24:57 - 01:25:06 - Jeroen Doornbos
  01:25:11 - 01:25:45 - Ed Anker
  01:25:45 - 01:25:48 - Claudia van Bruggen
  01:25:57 - 01:27:17 - Ed Anker
  01:27:17 - 01:27:48 - Claudia van Bruggen
 • 4

  01:37:12 - 01:39:07 - Claudia van Bruggen
 • 5.a

  Ook Zwolle en regio kent slachtoffers van mensenhandel. Vaak wordt mensenhandel echter niet gesignaleerd. Er is dan ook geen precies zicht op de aard en omvang van mensenhandel in Zwolle en regio. Naar aanleiding van een eind 2017 door de raad aangenomen motie is een verkenning uitgevoerd naar de intensivering van de aanpak van mensenhandel. Ook in het coalitieakkoord is zorgcoördinatie op het gebied van mensenhandel als wens benoemd. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende nota ‘Mensenhandel meer in beeld’, met als doel om te komen tot een sluitende regionale ketenaanpak van preventie en signalering, ondersteuning en bescherming van (slachtoffers van) mensenhandel. De financiële kaders voor de uitvoering zijn reeds bij de PPN vastgesteld. De raad wordt nu voorgesteld te besluiten om de nota ‘Mensenhandel meer in beeld’ vast te stellen, tot uitvoering over te gaan en hiertoe een kwartiermaker en een zorgcoördinator.aan te stellen
  Voor technische en feitelijke informatie: Wibout Dragt (06-23132571) W.Dragt@zwolle.nl  Toezeggingen
  Onderwerp
  Intensivering aanpak mensenhandel

  01:39:19 - 01:40:55 - Selma Hoekstra
  01:40:55 - 01:41:09 - Claudia van Bruggen
  01:41:18 - 01:45:32 - Annemee van de Klundert
  01:45:32 - 01:45:39 - Claudia van Bruggen
  01:45:46 - 01:46:37 - Margriet Boersma
  01:46:41 - 01:46:46 - Claudia van Bruggen
  01:47:02 - 01:47:03 - Margriet Leest
  01:51:45 - 01:51:51 - Claudia van Bruggen
  01:51:53 - 01:55:19 - Bert Sluijer
  01:55:20 - 01:55:32 - Claudia van Bruggen
  01:55:47 - 01:55:50 - Silvia Bruggenkamp
  02:01:24 - 02:01:33 - Claudia van Bruggen
  02:01:39 - 02:01:42 - Mark Oldengarm
  02:04:14 - 02:04:15 - Margriet Leest
  02:04:37 - 02:04:57 - Mark Oldengarm
  02:04:58 - 02:04:59 - Claudia van Bruggen
  02:05:00 - 02:05:10 - Margriet Leest
  02:05:12 - 02:05:13 - Mark Oldengarm
  02:05:40 - 02:05:44 - Margriet Leest
  02:05:46 - 02:06:32 - Mark Oldengarm
  02:06:34 - 02:06:40 - Claudia van Bruggen
  02:06:45 - 02:06:47 - Ruth Stoorvogel
  02:11:24 - 02:11:25 - Claudia van Bruggen
  02:11:34 - 02:11:52 - Mark Oldengarm
  02:12:00 - 02:12:51 - Ruth Stoorvogel
  02:12:53 - 02:13:02 - Mark Oldengarm
  02:13:04 - 02:13:06 - Claudia van Bruggen
  02:13:06 - 02:13:06 - Annemee van de Klundert
  02:14:09 - 02:15:31 - Ruth Stoorvogel
  02:15:31 - 02:15:33 - Claudia van Bruggen
  02:15:34 - 02:16:31 - Annemee van de Klundert
  02:16:33 - 02:16:42 - Ruth Stoorvogel
  02:18:47 - 02:18:56 - Claudia van Bruggen
  02:18:56 - 02:18:57 - Klaas Sloots
  02:33:18 - 02:33:21 - Claudia van Bruggen
  02:33:21 - 02:33:48 - Mark Oldengarm
  02:33:50 - 02:35:20 - Klaas Sloots
  02:35:20 - 02:35:21 - Claudia van Bruggen
  02:36:14 - 02:37:11 - Klaas Sloots
  02:37:12 - 02:37:13 - Claudia van Bruggen
  02:37:18 - 02:38:02 - Annemee van de Klundert
  02:38:05 - 02:38:26 - Klaas Sloots
  02:38:27 - 02:38:28 - Claudia van Bruggen
  02:38:31 - 02:38:35 - Annemee van de Klundert
  02:38:36 - 02:38:37 - Claudia van Bruggen
  02:38:47 - 02:38:51 - Klaas Sloots
  02:38:51 - 02:39:53 - Claudia van Bruggen
 • 6