Raadsvergadering

maandag 1 november 2021 10:00 - 23:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
M.J. Bezuijen
Toelichting:

NAJAARSDEBAT

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  00:08:41 - 00:09:12 - M.J Bezuijen
 • 3

  Toezeggingen
  Titel
  Toezegging 500

  00:09:13 - 00:10:42 - A.J. Weening
  00:10:42 - 00:10:45 - M.J Bezuijen
  00:10:45 - 00:12:30 - M.J. Rosier
  00:12:30 - 00:12:42 - M.J Bezuijen
  00:12:42 - 00:15:30 - W.J. van Steenis
  00:15:30 - 00:19:52 - M.J Bezuijen
  00:19:52 - 00:20:45 - W.J. van Steenis
  00:20:46 - 00:22:55 - M.J Bezuijen
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7.a
 • 7.b
 • 7.c
 • 7.d
 • 7.e
 • 7.f
 • 7.g
 • 7.h
 • 7.i
 • 8


  Amendementen
  Titel
  2111-A D66 - Verhoog Inividuele Studie Toeslag
  2111-B Zó! - Extra aandacht voor kinderen 8 tot 12 jaar
  Moties
  Titel
  2111-01 LHN - Huizen van de Wijk
  2111-02 LHN - Samenwonen met behoud bijstandsuitkering
  2111-03 LHN - Gemeenten vertrouwen elkaar
  2111-03A LHN - Gemeenten vertrouwen elkaar
  2111-04 LHN - WMO-Voorzieningen inperken voor draagkrachtigen
  2111-05 VVD - Zoetermeerse kunst in de openbare ruimte
  2111-06 VVD - Regels voor deelmobiliteit in Zoetermeer
  2111-07 VVD - AandeBak garantie
  2111-08 VVD - Zoetermeer is de plek met een ouderenvriendelijk sportklimaat
  2111-09 VVD - Dyscalculie
  2111-10 PvdA -De Bibliotheek op school
  2111-11 PvdA - Voor iedereen een warme winter
  2111-12 PvdA - Basisbanen bieden kansen voor mens én stad
  2111-12A PvdA - Basisbanen bieden kansen voor mens én stad
  2111-13 PvdA - Proactieve aanpak energiearmoede
  2111-14 PvdA - Ambitie wachtlijsten sociale woning verkorten
  2111-15 PvdA - Meer maatwerk bij kostendelersnorm
  2111-15A PvdA - Meer maatwerk bij kostendelersnorm
  2111-16 PvdA - Cultuurbesteding per inwoner minimaal gelijk
  2111-17 PVV - ln kaart brengen energiearmoede Zoetermeer
  2111-18 CU-SGP - Schaatsen voor jongeren
  2111-18A CU-SGP - Sportieve activiteit voor jongeren
  2111-19 PDvZ - Onderzoek haalbaarheid tunnel voor Afrikaweg
  2111-20 D66 - Groene hagen behagen buurten
  2111-21 D66 - Het zijn ook onze Ommelanden
  2111-23 D66 - Maak ruimte voor stille studieruimte
  2111-24 D66 - Klimaatadaptie al jong adopteren
  2111-25 GroenLinks - Beperken (vracht)verkeer Bleiswijkseweg
  2111-25A GroenLinks - Beperken (vracht)verkeer Bleiswijkseweg
  2111-26 GroenLinks - Herdenkingsboom voor Zoetermeerders die zijn getroffen door Corona
  2111-27 GroenLinks - Noodtoestand voor het klimaat
  2111-28 GroenLinks - Gebruik studenten bij aanpak leerachterstanden
  2111-29 GroenLinks - Schone lucht is van levensbelang, brom- en snorfietsen met tweetakt motoren van de weg af
  2111-30 CDA - Jeugd en bewegen
  2111-30A CDA - Jeugd en bewegen
  2111-31 CDA - Het begint bij positieve gezondheid
  2111-31A CDA - Het begint bij positieve gezondheid
  2111-32 CDA - Hannie van Leeuwen ziekenhuis
  2111-33 CDA - Beter sturen op Zoetermeer 2040
  2111-34 CDA -Jeugdlintje
  2111-34A CDA - Jeugdlintje
  2111-35 Zó! - Prioritering werkzaamheden
  2111-36 Zó! - Onderzoek lawaaiflitspaal
  2111-37 Zó! - Modernisering Investeringsimpuls
  2111-38 Zó! - Verbetering proces welstand
  2111-39 Zó! - Warme wisseling van de wacht
  2111-40 GroenLinks - Behoud jongerenwerkers
  Toezeggingen
  Titel
  Toezegging 501
  Toezegging 502
  Toezegging 503
  Toezegging 504
  Toezegging 505
  Toezegging 507

  00:27:06 - 00:28:44 - M.J. Meurs
  00:28:44 - 00:28:46 - M.J Bezuijen
  00:28:46 - 00:29:13 - M. Kraneveldt
  00:29:13 - 00:29:14 - M.J Bezuijen
  00:29:14 - 00:30:36 - M.J. Meurs
  00:30:36 - 00:30:37 - M.J Bezuijen
  00:30:37 - 00:30:44 - M.J. Meurs
  00:30:44 - 00:30:48 - M.J Bezuijen
  00:30:48 - 00:31:04 - M.E. van Leeuwen
  00:31:04 - 00:31:06 - M.J Bezuijen
  00:31:06 - 00:31:18 - M. Kraneveldt
  00:31:18 - 00:31:18 - M.J. Meurs
  00:31:18 - 00:31:19 - M.J Bezuijen
  00:31:19 - 00:31:42 - M.J. Meurs
  00:31:42 - 00:31:44 - M.J Bezuijen
  00:31:44 - 00:32:01 - J.J. Boerboom
  00:32:01 - 00:32:03 - M.J Bezuijen
  00:32:03 - 00:32:25 - M.J. Meurs
  00:32:25 - 00:32:26 - M.J Bezuijen
  00:32:27 - 00:32:46 - J.J. Boerboom
  00:32:46 - 00:32:46 - M.J Bezuijen
  00:32:47 - 00:33:08 - M.J. Meurs
  00:33:08 - 00:33:12 - M.J Bezuijen
  00:33:12 - 00:33:28 - K.J.W. de Jong
  00:33:29 - 00:33:33 - M.J Bezuijen
  00:33:33 - 00:34:06 - R.V. Duiven
  00:34:06 - 00:34:08 - M.J Bezuijen
  00:34:08 - 00:34:23 - M.J. Meurs
  00:34:23 - 00:34:27 - M.J Bezuijen
  00:34:27 - 00:35:56 - M.J. Meurs
  00:35:56 - 00:36:04 - M.J Bezuijen
  00:36:25 - 00:40:58 - M.E. van Leeuwen
  00:40:58 - 00:40:58 - M.J Bezuijen
  00:40:58 - 00:41:02 - M.E. van Leeuwen
  00:41:02 - 00:41:05 - M.J Bezuijen
  00:41:05 - 00:41:41 - R. van der Vlies
  00:41:41 - 00:41:42 - M.J Bezuijen
  00:41:42 - 00:41:52 - M.E. van Leeuwen
  00:41:53 - 00:41:54 - M.J Bezuijen
  00:41:54 - 00:42:03 - R. van der Vlies
  00:42:03 - 00:42:04 - M.J Bezuijen
  00:42:04 - 00:42:12 - M.E. van Leeuwen
  00:42:12 - 00:42:14 - M.J Bezuijen
  00:42:15 - 00:42:52 - V.J.A. Frinking
  00:42:52 - 00:42:53 - M.J Bezuijen
  00:42:53 - 00:43:08 - M.E. van Leeuwen
  00:43:08 - 00:43:09 - M.J Bezuijen
  00:43:10 - 00:43:15 - V.J.A. Frinking
  00:43:16 - 00:43:21 - M.E. van Leeuwen
  00:43:21 - 00:43:24 - M.J Bezuijen
  00:43:26 - 00:43:35 - G. Ekkelenkamp
  00:43:35 - 00:43:36 - M.J Bezuijen
  00:43:37 - 00:43:50 - M.E. van Leeuwen
  00:43:50 - 00:43:50 - G. Ekkelenkamp
  00:43:50 - 00:44:03 - M.E. van Leeuwen
  00:44:03 - 00:44:03 - M.J Bezuijen
  00:44:03 - 00:44:09 - G. Ekkelenkamp
  00:44:10 - 00:44:11 - M.J Bezuijen
  00:44:11 - 00:46:11 - M.E. van Leeuwen
  00:46:11 - 00:46:12 - M.J Bezuijen
  00:46:12 - 00:46:33 - M. Kraneveldt
  00:46:33 - 00:46:34 - M.J Bezuijen
  00:46:34 - 00:46:38 - M.E. van Leeuwen
  00:46:38 - 00:46:44 - M.J Bezuijen
  00:46:44 - 00:47:16 - M.C. van der Meer
  00:47:16 - 00:47:17 - M.J Bezuijen
  00:47:18 - 00:47:48 - M.E. van Leeuwen
  00:47:48 - 00:47:49 - M.J Bezuijen
  00:47:50 - 00:48:30 - M.C. van der Meer
  00:48:30 - 00:48:30 - M.J Bezuijen
  00:48:30 - 00:48:32 - M.E. van Leeuwen
  00:48:32 - 00:48:33 - M.J Bezuijen
  00:48:33 - 00:48:35 - M. Kraneveldt
  00:48:35 - 00:48:38 - M.J Bezuijen
  00:48:38 - 00:49:14 - M. Kraneveldt
  00:49:14 - 00:49:15 - M.J Bezuijen
  00:49:16 - 00:49:34 - M.C. van der Meer
  00:49:34 - 00:49:35 - M.J Bezuijen
  00:49:35 - 00:49:36 - M.C. van der Meer
  00:49:36 - 00:49:43 - M.J Bezuijen
  00:49:43 - 00:50:07 - M.E. van Leeuwen
  00:50:07 - 00:50:09 - M.J Bezuijen
  00:50:09 - 00:50:20 - W.J. Blansjaar
  00:50:20 - 00:50:28 - M.E. van Leeuwen
  00:51:33 - 00:51:37 - M.J Bezuijen
  00:51:37 - 00:52:06 - V.J.A. Frinking
  00:52:06 - 00:52:09 - M.J Bezuijen
  00:52:09 - 00:53:35 - M.C. van der Meer
  00:53:35 - 00:53:43 - M.J Bezuijen
  00:53:43 - 00:54:20 - R.V. Duiven
  00:54:20 - 00:54:21 - M.J Bezuijen
  00:54:21 - 00:55:13 - M.E. van Leeuwen
  00:55:13 - 00:55:17 - M.J Bezuijen
  00:55:17 - 00:55:19 - M.E. van Leeuwen
  00:55:20 - 00:55:47 - M. Kraneveldt
  00:55:48 - 00:56:15 - M.E. van Leeuwen
  00:56:15 - 00:56:16 - M.J Bezuijen
  00:56:19 - 00:56:45 - M.E. van Leeuwen
  00:56:45 - 00:57:04 - M.J Bezuijen
  00:57:19 - 00:57:34 - M.E. van Leeuwen
  00:57:34 - 00:57:53 - M.J Bezuijen
  00:57:54 - 00:59:41 - R.V. Duiven
  00:59:41 - 00:59:46 - M.J Bezuijen
  00:59:47 - 01:00:09 - Y. Bink
  01:00:09 - 01:00:10 - M.J Bezuijen
  01:00:10 - 01:00:12 - R.V. Duiven
  01:00:12 - 01:00:16 - M.J Bezuijen
  01:00:17 - 01:00:17 - G. Ekkelenkamp
  01:00:37 - 01:00:38 - M.J Bezuijen
  01:00:39 - 01:00:59 - M. Kraneveldt
  01:00:59 - 01:01:03 - M.J Bezuijen
  01:01:03 - 01:01:35 - J.M.G. Wortel
  01:01:36 - 01:01:38 - M.J Bezuijen
  01:01:39 - 01:02:57 - R.V. Duiven
  01:02:57 - 01:03:00 - M.J Bezuijen
  01:03:00 - 01:04:36 - R.V. Duiven
  01:04:36 - 01:04:40 - M.J Bezuijen
  01:04:40 - 01:04:54 - V.J.A. Frinking
  01:04:54 - 01:04:58 - M.J Bezuijen
  01:04:58 - 01:05:07 - M.C. van der Meer
  01:05:08 - 01:05:08 - M.J Bezuijen
  01:05:08 - 01:05:11 - M.C. van der Meer
  01:05:11 - 01:05:13 - M.J Bezuijen
  01:05:13 - 01:06:42 - R.V. Duiven
  01:06:42 - 01:06:47 - M.J Bezuijen
  01:06:47 - 01:11:51 - R.V. Duiven
  01:11:51 - 01:11:52 - M.J Bezuijen
  01:11:52 - 01:12:39 - M. Kraneveldt
  01:12:40 - 01:14:05 - R.V. Duiven
  01:14:05 - 01:14:10 - M.J Bezuijen
  01:14:10 - 01:14:30 - G. Ekkelenkamp
  01:14:30 - 01:14:33 - M.J Bezuijen
  01:14:34 - 01:15:00 - V.J.A. Frinking
  01:15:00 - 01:15:01 - M.J Bezuijen
  01:15:01 - 01:16:25 - R.V. Duiven
  01:16:25 - 01:16:27 - M.J Bezuijen
  01:16:27 - 01:17:04 - M.C. van der Meer
  01:17:05 - 01:17:05 - M.J Bezuijen
  01:17:05 - 01:17:49 - R.V. Duiven
  01:17:49 - 01:17:54 - M.J Bezuijen
  01:17:54 - 01:18:18 - R.V. Duiven
  01:18:18 - 01:18:27 - M.J Bezuijen
  01:18:42 - 01:20:32 - M. Kraneveldt
  01:20:32 - 01:20:33 - M.J Bezuijen
  01:20:34 - 01:20:49 - V.J.A. Frinking
  01:20:50 - 01:20:52 - M.J Bezuijen
  01:20:52 - 01:21:12 - M. Kraneveldt
  01:21:12 - 01:21:16 - M.J Bezuijen
  01:21:16 - 01:21:57 - M.C. van der Meer
  01:21:57 - 01:21:58 - M.J Bezuijen
  01:21:58 - 01:23:09 - M. Kraneveldt
  01:23:09 - 01:23:11 - M.J Bezuijen
  01:23:11 - 01:24:01 - R.V. Duiven
  01:24:01 - 01:24:01 - M. Kraneveldt
  01:24:01 - 01:24:05 - M.J Bezuijen
  01:24:05 - 01:24:45 - M. Kraneveldt
  01:24:45 - 01:24:48 - M.J Bezuijen
  01:24:48 - 01:25:30 - J.J. Boerboom
  01:25:30 - 01:25:30 - M.J Bezuijen
  01:25:30 - 01:26:02 - M. Kraneveldt
  01:26:02 - 01:26:03 - M.J Bezuijen
  01:26:03 - 01:26:13 - G. Ekkelenkamp
  01:26:13 - 01:26:15 - M. Kraneveldt
  01:26:16 - 01:26:17 - G. Ekkelenkamp
  01:26:17 - 01:26:21 - M.J Bezuijen
  01:26:21 - 01:26:48 - M. Kraneveldt
  01:26:48 - 01:26:49 - M.J Bezuijen
  01:26:50 - 01:27:28 - V.J.A. Frinking
  01:27:28 - 01:27:28 - M.J Bezuijen
  01:27:28 - 01:28:10 - M. Kraneveldt
  01:28:10 - 01:28:11 - M.J Bezuijen
  01:28:14 - 01:28:50 - M. Kraneveldt
  01:28:50 - 01:28:53 - M.J Bezuijen
  01:28:53 - 01:29:50 - R.V. Duiven
  01:29:50 - 01:29:50 - M.J Bezuijen
  01:29:50 - 01:30:36 - M. Kraneveldt
  01:30:36 - 01:30:38 - M.J Bezuijen
  01:30:38 - 01:30:56 - R.V. Duiven
  01:30:56 - 01:30:56 - M. Kraneveldt
  01:30:56 - 01:30:57 - M.J Bezuijen
  01:30:57 - 01:31:00 - M. Kraneveldt
  01:31:00 - 01:31:02 - M.J Bezuijen
  01:31:02 - 01:33:10 - M. Kraneveldt
  01:33:10 - 01:33:12 - M.J Bezuijen
  01:33:12 - 01:33:36 - W.M.S. Meijroos
  01:33:37 - 01:33:37 - M.J Bezuijen
  01:33:37 - 01:34:36 - M. Kraneveldt
  01:34:36 - 01:34:40 - M.J Bezuijen
  01:34:40 - 01:35:24 - W.M.S. Meijroos
  01:35:24 - 01:35:25 - M. Kraneveldt
  01:35:25 - 01:35:30 - M.J Bezuijen
  01:35:30 - 01:35:56 - R.V. Duiven
  01:35:56 - 01:35:56 - M.J Bezuijen
  01:35:56 - 01:35:57 - R.V. Duiven
  01:35:57 - 01:35:59 - M.J Bezuijen
  01:35:59 - 01:36:00 - M. Kraneveldt
  01:36:00 - 01:36:03 - M.J Bezuijen
  01:36:03 - 01:36:08 - V.J.A. Frinking
  01:36:08 - 01:36:10 - M. Kraneveldt
  01:36:10 - 01:36:11 - M.J Bezuijen
  01:36:11 - 01:37:15 - M. Kraneveldt
  01:37:15 - 01:37:24 - M.J Bezuijen
  01:37:24 - 01:37:41 - M.E. van Leeuwen
  01:37:41 - 01:37:41 - M.J Bezuijen
  01:37:41 - 01:37:42 - M. Kraneveldt
  01:37:42 - 01:37:43 - M.J Bezuijen
  01:37:44 - 01:38:07 - Y. Bink
  01:38:07 - 01:38:07 - M.J Bezuijen
  01:38:07 - 01:38:09 - M. Kraneveldt
  01:38:09 - 01:38:10 - M.J Bezuijen
  01:38:10 - 01:38:31 - J. Mooiman
  01:38:31 - 01:38:32 - M.J Bezuijen
  01:38:32 - 01:40:11 - M. Kraneveldt
  01:40:11 - 01:40:20 - M.J Bezuijen
  01:40:20 - 01:41:01 - M.C. van der Meer
  01:41:01 - 01:41:02 - M.J Bezuijen
  01:41:02 - 01:41:03 - M.C. van der Meer
  01:41:03 - 01:41:06 - M.J Bezuijen
  01:41:06 - 01:41:12 - M.C. van der Meer
  01:41:14 - 01:41:16 - M.J Bezuijen
  01:41:16 - 01:41:42 - M.E. van Leeuwen
  01:41:42 - 01:41:43 - M. Kraneveldt
  01:41:43 - 01:41:45 - M.J Bezuijen
  01:41:45 - 01:42:17 - J. Mooiman
  01:42:17 - 01:42:18 - M.J Bezuijen
  01:42:18 - 01:42:19 - J. Mooiman
  01:42:19 - 01:42:31 - M.J Bezuijen
  01:42:31 - 01:43:10 - R.V. Duiven
  01:43:10 - 01:43:10 - M.J Bezuijen
  01:43:10 - 01:44:25 - M. Kraneveldt
  01:44:25 - 01:44:26 - M.J Bezuijen
  01:44:26 - 01:44:38 - M.C. van der Meer
  01:44:38 - 01:44:39 - M.J Bezuijen
  01:44:39 - 01:45:15 - M. Kraneveldt
  01:45:15 - 01:45:32 - M.J Bezuijen
  01:45:32 - 01:46:29 - M. Kraneveldt
  01:46:29 - 01:46:31 - M.J Bezuijen
  01:46:32 - 01:46:55 - M.E. van Leeuwen
  01:46:56 - 01:46:57 - M. Kraneveldt
  01:46:58 - 01:47:20 - V.J.A. Frinking
  01:47:20 - 01:47:20 - M.J Bezuijen
  01:47:20 - 01:48:08 - M. Kraneveldt
  01:48:08 - 01:48:10 - M.J Bezuijen
  01:48:11 - 01:48:30 - M.E. van Leeuwen
  01:48:30 - 01:48:30 - M.J Bezuijen
  01:48:30 - 01:48:32 - M. Kraneveldt
  01:48:32 - 01:48:35 - M.J Bezuijen
  01:48:35 - 01:49:17 - J.J. Boerboom
  01:49:17 - 01:49:18 - M.J Bezuijen
  01:49:18 - 01:49:48 - M. Kraneveldt
  01:49:48 - 01:49:51 - M.J Bezuijen
  01:49:51 - 01:50:09 - M.E. van Leeuwen
  01:50:09 - 01:50:11 - M.J Bezuijen
  01:50:11 - 01:50:26 - M. Kraneveldt
  01:50:26 - 01:50:27 - M.J Bezuijen
  01:50:27 - 01:53:25 - M. Kraneveldt
  01:53:25 - 01:53:30 - M.J Bezuijen
  01:53:30 - 01:53:49 - W.J. van Steenis
  01:53:50 - 01:54:27 - M. Kraneveldt
  01:54:27 - 01:54:53 - M.J Bezuijen
  02:06:21 - 02:08:22 - J. Mooiman
  02:08:22 - 02:08:25 - M.J Bezuijen
  02:08:25 - 02:09:03 - R.V. Duiven
  02:09:03 - 02:09:05 - M.J Bezuijen
  02:09:05 - 02:09:56 - J. Mooiman
  02:09:56 - 02:09:57 - M.J Bezuijen
  02:10:02 - 02:10:02 - J. Mooiman
  02:10:02 - 02:10:24 - J.J. Boerboom
  02:10:24 - 02:10:26 - M.J Bezuijen
  02:10:26 - 02:10:45 - J. Mooiman
  02:10:45 - 02:10:48 - M.J Bezuijen
  02:10:48 - 02:11:06 - J.J. Boerboom
  02:11:07 - 02:11:07 - M.J Bezuijen
  02:11:07 - 02:11:20 - J. Mooiman
  02:11:20 - 02:11:21 - M.J Bezuijen
  02:11:21 - 02:14:57 - J. Mooiman
  02:14:57 - 02:14:58 - M.J Bezuijen
  02:14:58 - 02:15:00 - J. Mooiman
  02:15:00 - 02:15:12 - G. Ekkelenkamp
  02:15:13 - 02:15:13 - M.J Bezuijen
  02:15:13 - 02:15:35 - J. Mooiman
  02:15:36 - 02:15:39 - M.J Bezuijen
  02:15:39 - 02:15:39 - G. Ekkelenkamp
  02:15:39 - 02:15:41 - M.J Bezuijen
  02:15:41 - 02:15:48 - G. Ekkelenkamp
  02:15:48 - 02:15:52 - M.J Bezuijen
  02:15:52 - 02:16:18 - J.J. Boerboom
  02:16:19 - 02:16:53 - J. Mooiman
  02:16:53 - 02:16:54 - M.J Bezuijen
  02:16:54 - 02:17:23 - J. van Gils
  02:17:23 - 02:17:24 - M.J Bezuijen
  02:17:24 - 02:17:45 - J.J. Boerboom
  02:17:45 - 02:17:45 - J. Mooiman
  02:17:45 - 02:17:51 - M.J Bezuijen
  02:17:51 - 02:19:47 - J. Mooiman
  02:19:47 - 02:19:54 - M.J Bezuijen
  02:20:11 - 02:22:46 - A.J. Weening
  02:22:46 - 02:22:48 - M.J Bezuijen
  02:22:49 - 02:23:09 - J.J. Boerboom
  02:23:09 - 02:23:09 - M.J Bezuijen
  02:23:09 - 02:23:26 - A.J. Weening
  02:23:26 - 02:23:54 - J.J. Boerboom
  02:23:54 - 02:23:54 - M.J Bezuijen
  02:23:55 - 02:24:04 - A.J. Weening
  02:24:04 - 02:24:05 - M.J Bezuijen
  02:24:05 - 02:24:07 - A.J. Weening
  02:24:07 - 02:24:09 - M.J Bezuijen
  02:24:09 - 02:24:54 - R.V. Duiven
  02:24:54 - 02:24:55 - M.J Bezuijen
  02:24:55 - 02:25:20 - A.J. Weening
  02:25:20 - 02:25:25 - M.J Bezuijen
  02:25:25 - 02:25:28 - R.V. Duiven
  02:25:28 - 02:25:30 - M.J Bezuijen
  02:25:30 - 02:30:39 - A.J. Weening
  02:30:39 - 02:30:40 - M.J Bezuijen
  02:30:40 - 02:31:23 - M.C. van der Meer
  02:31:23 - 02:31:24 - M.J Bezuijen
  02:31:25 - 02:32:33 - A.J. Weening
  02:32:33 - 02:32:36 - M.J Bezuijen
  02:32:40 - 02:33:04 - J.J. Boerboom
  02:33:05 - 02:33:20 - A.J. Weening
  02:33:20 - 02:33:23 - M.J Bezuijen
  02:33:23 - 02:33:33 - Y. Bink
  02:33:33 - 02:33:40 - M.J Bezuijen
  02:33:40 - 02:34:12 - A.J. Weening
  02:34:12 - 02:34:19 - M.J Bezuijen
  02:34:52 - 02:36:10 - W.J. Blansjaar
  02:36:10 - 02:36:15 - M.J Bezuijen
  02:36:15 - 02:36:38 - R.V. Duiven
  02:36:38 - 02:36:42 - M.J Bezuijen
  02:36:42 - 02:37:10 - M. Kraneveldt
  02:37:10 - 02:37:11 - M.J Bezuijen
  02:37:11 - 02:37:56 - W.J. Blansjaar
  02:37:56 - 02:38:00 - M.J Bezuijen
  02:38:00 - 02:38:01 - W.J. Blansjaar
  02:38:01 - 02:38:18 - V.J.A. Frinking
  02:38:18 - 02:38:22 - M.J Bezuijen
  02:38:22 - 02:39:04 - R.V. Duiven
  02:39:04 - 02:39:05 - M.J Bezuijen
  02:39:05 - 02:39:07 - R.V. Duiven
  02:39:07 - 02:39:09 - M.J Bezuijen
  02:39:09 - 02:39:39 - W.J. Blansjaar
  02:39:39 - 02:39:43 - M.J Bezuijen
  02:39:43 - 02:39:56 - K.J.W. de Jong
  02:39:56 - 02:39:56 - W.J. Blansjaar
  02:39:56 - 02:40:00 - M.J Bezuijen
  02:40:00 - 02:40:10 - W.J. Blansjaar
  02:40:10 - 02:40:10 - M.J Bezuijen
  02:40:10 - 02:43:30 - W.J. Blansjaar
  02:43:30 - 02:43:35 - M.J Bezuijen
  02:43:35 - 02:43:48 - R.V. Duiven
  02:43:48 - 02:44:11 - W.J. Blansjaar
  02:44:19 - 02:44:24 - M.J Bezuijen
  02:44:24 - 02:44:25 - W.J. Blansjaar
  02:44:25 - 02:44:32 - M.J Bezuijen
  02:44:32 - 02:44:48 - J. Mooiman
  02:44:48 - 02:44:49 - W.J. Blansjaar
  02:44:49 - 02:44:52 - M.J Bezuijen
  02:44:52 - 02:45:32 - W.J. Blansjaar
  02:45:32 - 02:45:34 - M.J Bezuijen
  02:45:35 - 02:45:45 - Y. Bink
  02:45:45 - 02:45:47 - W.J. Blansjaar
  02:45:47 - 02:45:57 - M.J Bezuijen
  02:46:30 - 02:46:46 - R.V. Duiven
  02:46:46 - 02:47:01 - M.J Bezuijen
  02:47:01 - 02:51:14 - G. Ekkelenkamp
  02:51:14 - 02:51:17 - M.J Bezuijen
  02:51:17 - 02:51:41 - J.M.G. Wortel
  02:51:41 - 02:51:42 - M.J Bezuijen
  02:51:42 - 02:52:02 - G. Ekkelenkamp
  02:52:02 - 02:52:03 - M.J Bezuijen
  02:52:03 - 02:52:17 - J.M.G. Wortel
  02:52:17 - 02:52:20 - M.J Bezuijen
  02:52:20 - 02:52:29 - G. Ekkelenkamp
  02:52:29 - 02:52:31 - M.J Bezuijen
  02:52:31 - 02:52:34 - J.M.G. Wortel
  02:52:34 - 02:52:36 - M.J Bezuijen
  02:52:36 - 02:53:08 - R.V. Duiven
  02:53:08 - 02:53:10 - M.J Bezuijen
  02:53:10 - 02:53:45 - G. Ekkelenkamp
  02:53:45 - 02:53:45 - M.C. van der Meer
  02:53:45 - 02:53:46 - M.J Bezuijen
  02:53:46 - 02:54:11 - M.C. van der Meer
  02:54:11 - 02:54:12 - M.J Bezuijen
  02:54:12 - 02:54:49 - G. Ekkelenkamp
  02:54:49 - 02:54:52 - M.J Bezuijen
  02:54:52 - 02:56:30 - G. Ekkelenkamp
  02:56:30 - 02:56:32 - M.J Bezuijen
  02:56:32 - 02:56:55 - J.M.G. Wortel
  02:56:55 - 02:56:59 - M.J Bezuijen
  02:56:59 - 02:57:11 - M. Kraneveldt
  02:57:11 - 02:57:14 - M.J Bezuijen
  02:57:14 - 02:57:33 - J.J. Boerboom
  02:57:33 - 02:57:33 - G. Ekkelenkamp
  02:58:34 - 02:58:38 - M.J Bezuijen
  02:58:38 - 02:58:39 - G. Ekkelenkamp
  02:58:39 - 02:59:13 - W.E.A. Hoekstra
  02:59:13 - 02:59:16 - M.J Bezuijen
  02:59:16 - 02:59:36 - G. Ekkelenkamp
  02:59:36 - 02:59:40 - M.J Bezuijen
  02:59:40 - 03:00:01 - G. Ekkelenkamp
  03:00:01 - 03:00:04 - M.J Bezuijen
  03:00:04 - 03:00:04 - G. Ekkelenkamp
  03:00:04 - 03:00:21 - W.J. Blansjaar
  03:00:22 - 03:00:23 - M.J Bezuijen
  03:00:23 - 03:01:01 - G. Ekkelenkamp
  03:01:01 - 03:01:03 - M.J Bezuijen
  03:01:03 - 03:01:37 - J. van Gils
  03:01:37 - 03:01:41 - M.J Bezuijen
  03:01:41 - 03:02:01 - J.M.G. Wortel
  03:02:01 - 03:02:03 - M.J Bezuijen
  03:02:03 - 03:02:28 - M. Kraneveldt
  03:02:28 - 03:02:32 - M.J Bezuijen
  03:02:32 - 03:02:40 - G. Ekkelenkamp
  03:02:40 - 03:02:41 - M.J Bezuijen
  03:02:41 - 03:02:58 - M. Kraneveldt
  03:02:58 - 03:03:06 - M.J Bezuijen
  03:03:06 - 03:03:52 - G. Ekkelenkamp
  03:03:52 - 03:03:55 - M.J Bezuijen
  03:03:55 - 03:03:55 - G. Ekkelenkamp
  03:03:55 - 03:04:25 - J. van Gils
  03:04:25 - 03:04:27 - M.J Bezuijen
  03:04:27 - 03:05:17 - G. Ekkelenkamp
  03:05:17 - 03:05:21 - M.J Bezuijen
  03:05:21 - 03:05:22 - G. Ekkelenkamp
  03:06:41 - 03:06:46 - M.J Bezuijen
  03:06:46 - 03:07:12 - J.M.G. Wortel
  03:07:15 - 03:07:18 - M.J Bezuijen
  03:07:18 - 03:07:59 - G. Ekkelenkamp
  03:07:59 - 03:08:00 - M.J Bezuijen
  03:08:00 - 03:08:19 - S.N. Bout
  03:08:19 - 03:08:23 - M.J Bezuijen
  03:08:23 - 03:08:43 - J.M.G. Wortel
  03:08:43 - 03:08:43 - G. Ekkelenkamp
  03:08:43 - 03:08:45 - M.J Bezuijen
  03:08:45 - 03:09:02 - G. Ekkelenkamp
  03:09:02 - 03:09:05 - M.J Bezuijen
  03:09:05 - 03:09:07 - G. Ekkelenkamp
  03:09:07 - 03:09:54 - M.J Bezuijen
  03:41:24 - 03:44:32 - J.J. Boerboom
  03:44:32 - 03:44:37 - M.J Bezuijen
  03:44:37 - 03:44:52 - M.C. van der Meer
  03:44:52 - 03:44:55 - M.J Bezuijen
  03:44:55 - 03:45:07 - V.J.A. Frinking
  03:45:08 - 03:45:08 - M.J Bezuijen
  03:45:08 - 03:45:32 - J.J. Boerboom
  03:45:32 - 03:45:32 - M.J Bezuijen
  03:45:33 - 03:45:52 - M.C. van der Meer
  03:45:52 - 03:45:57 - J.J. Boerboom
  03:45:57 - 03:45:58 - M.J Bezuijen
  03:45:58 - 03:46:23 - J.J. Boerboom
  03:46:24 - 03:46:26 - M.J Bezuijen
  03:46:27 - 03:53:17 - J.J. Boerboom
  03:53:17 - 03:53:21 - M.J Bezuijen
  03:53:21 - 03:53:43 - M.G. van der Snoek
  03:53:43 - 03:53:44 - M.J Bezuijen
  03:53:44 - 03:54:20 - J.J. Boerboom
  03:54:21 - 03:54:36 - M.J Bezuijen
  03:55:03 - 04:00:17 - V.J.A. Frinking
  04:00:17 - 04:00:20 - M.J Bezuijen
  04:00:20 - 04:01:03 - M.C. van der Meer
  04:01:03 - 04:01:06 - M.J Bezuijen
  04:01:06 - 04:01:13 - S.N. Bout
  04:01:13 - 04:01:17 - M.J Bezuijen
  04:01:19 - 04:02:26 - V.J.A. Frinking
  04:02:26 - 04:02:29 - M.J Bezuijen
  04:02:29 - 04:02:49 - M.C. van der Meer
  04:02:49 - 04:02:50 - M.J Bezuijen
  04:02:51 - 04:03:18 - V.J.A. Frinking
  04:03:18 - 04:03:18 - M.J Bezuijen
  04:03:18 - 04:03:21 - V.J.A. Frinking
  04:03:21 - 04:03:21 - M.J Bezuijen
  04:03:28 - 04:03:49 - S.N. Bout
  04:03:49 - 04:03:50 - M.J Bezuijen
  04:03:52 - 04:04:09 - V.J.A. Frinking
  04:04:09 - 04:04:09 - M.J Bezuijen
  04:04:09 - 04:04:10 - V.J.A. Frinking
  04:04:10 - 04:04:12 - M.J Bezuijen
  04:04:12 - 04:04:48 - V.J.A. Frinking
  04:04:48 - 04:04:50 - M.J Bezuijen
  04:04:50 - 04:05:05 - M.C. van der Meer
  04:05:05 - 04:05:06 - M.J Bezuijen
  04:05:07 - 04:05:28 - V.J.A. Frinking
  04:05:28 - 04:05:31 - M.J Bezuijen
  04:05:31 - 04:05:40 - M.C. van der Meer
  04:05:40 - 04:05:44 - M.J Bezuijen
  04:05:44 - 04:06:01 - W.J. Blansjaar
  04:06:01 - 04:06:02 - M.J Bezuijen
  04:06:06 - 04:06:31 - V.J.A. Frinking
  04:06:31 - 04:06:33 - M.J Bezuijen
  04:06:33 - 04:06:50 - Y. Bink
  04:06:50 - 04:06:56 - M.J Bezuijen
  04:06:57 - 04:10:25 - V.J.A. Frinking
  04:10:25 - 04:10:42 - M.J Bezuijen
  04:11:22 - 04:21:42 - M.C. van der Meer
  04:21:42 - 04:22:32 - M.J Bezuijen
  05:15:44 - 05:16:01 - A.J. Weening
  05:16:01 - 05:16:51 - M.J Bezuijen
  05:17:03 - 05:17:32 - M.J. Rosier
  05:17:32 - 05:17:33 - S.N. Bout
  05:17:33 - 05:18:58 - M.J. Rosier
  05:18:58 - 05:19:00 - M.J Bezuijen
  05:19:00 - 05:19:28 - M.C. van der Meer
  05:19:28 - 05:19:28 - M.J. Rosier
  05:19:28 - 05:19:29 - M.J Bezuijen
  05:19:29 - 05:20:14 - M.J. Rosier
  05:20:14 - 05:20:17 - M.J Bezuijen
  05:20:17 - 05:20:36 - M.C. van der Meer
  05:20:36 - 05:20:38 - M.J Bezuijen
  05:20:38 - 05:23:18 - M.J. Rosier
  05:23:18 - 05:23:20 - M.J Bezuijen
  05:23:20 - 05:23:50 - K.J.W. de Jong
  05:23:50 - 05:23:52 - M.J Bezuijen
  05:23:52 - 05:25:25 - M.J. Rosier
  05:25:41 - 05:25:42 - M.J Bezuijen
  05:25:42 - 05:25:43 - M.J. Rosier
  05:25:43 - 05:25:48 - M.J Bezuijen
  05:25:49 - 05:26:14 - V.J.A. Frinking
  05:26:14 - 05:26:15 - M.J Bezuijen
  05:26:15 - 05:27:57 - M.J. Rosier
  05:27:57 - 05:27:58 - M.J Bezuijen
  05:27:59 - 05:28:33 - J.J. Boerboom
  05:28:33 - 05:28:33 - M.J Bezuijen
  05:28:33 - 05:29:25 - M.J. Rosier
  05:29:25 - 05:29:26 - M.J Bezuijen
  05:29:26 - 05:31:33 - M.J. Rosier
  05:31:39 - 05:31:46 - M.J Bezuijen
  05:32:27 - 05:32:30 - M.J.M. van Driel
  05:32:30 - 05:32:35 - M.J Bezuijen
  05:32:35 - 05:33:37 - M.J.M. van Driel
  05:33:37 - 05:33:41 - M.J Bezuijen
  05:33:42 - 05:34:07 - M.C. van der Meer
  05:34:08 - 05:34:09 - M.J Bezuijen
  05:34:09 - 05:34:47 - M.J.M. van Driel
  05:34:50 - 05:34:54 - M.J Bezuijen
  05:34:54 - 05:35:34 - M.C. van der Meer
  05:35:35 - 05:35:36 - M.J Bezuijen
  05:35:36 - 05:36:06 - M.J.M. van Driel
  05:36:06 - 05:36:07 - M.J Bezuijen
  05:36:07 - 05:41:03 - M.J.M. van Driel
  05:41:04 - 05:41:06 - M.J Bezuijen
  05:41:06 - 05:41:10 - M. Kraneveldt
  05:41:10 - 05:41:32 - M.J Bezuijen
  05:41:32 - 05:42:01 - M.J.M. van Driel
  05:42:02 - 05:42:06 - M.J Bezuijen
  05:42:07 - 05:42:43 - J.J. Boerboom
  05:42:43 - 05:42:45 - M.J Bezuijen
  05:42:45 - 05:42:48 - M. Kraneveldt
  05:42:48 - 05:42:52 - M.J Bezuijen
  05:42:52 - 05:43:23 - M.J.M. van Driel
  05:43:23 - 05:43:24 - M.J Bezuijen
  05:43:24 - 05:43:46 - J.J. Boerboom
  05:43:46 - 05:43:47 - M.J Bezuijen
  05:43:47 - 05:43:53 - J.J. Boerboom
  05:43:53 - 05:43:54 - M.J Bezuijen
  05:43:54 - 05:44:01 - M.J.M. van Driel
  05:44:02 - 05:44:04 - M.J Bezuijen
  05:44:04 - 05:44:33 - M. Kraneveldt
  05:44:33 - 05:44:53 - M.J Bezuijen
  05:44:53 - 05:45:16 - M. Kraneveldt
  05:45:16 - 05:45:54 - M.J Bezuijen
  05:46:00 - 05:46:29 - V.J.A. Frinking
  05:46:30 - 05:46:30 - M.J Bezuijen
  05:46:30 - 05:46:38 - M.J.M. van Driel
  05:46:38 - 05:46:39 - M.J Bezuijen
  05:46:40 - 05:46:55 - V.J.A. Frinking
  05:46:55 - 05:46:56 - M.J Bezuijen
  05:46:56 - 05:47:05 - M.J.M. van Driel
  05:47:05 - 05:47:14 - M.J Bezuijen
  05:47:14 - 05:47:39 - R.V. Duiven
  05:47:39 - 05:47:40 - M.J Bezuijen
  05:47:40 - 05:48:20 - M.J.M. van Driel
  05:48:20 - 05:48:34 - M.J Bezuijen
  05:49:17 - 05:49:20 - R.C. Paalvast
  05:49:20 - 05:49:20 - M.J Bezuijen
  05:49:20 - 05:52:07 - R.C. Paalvast
  05:52:07 - 05:52:09 - J.J. Boerboom
  05:52:09 - 05:52:12 - M.J Bezuijen
  05:52:12 - 05:52:18 - J.J. Boerboom
  05:52:19 - 05:53:27 - R.C. Paalvast
  05:53:27 - 05:53:27 - M.J Bezuijen
  05:53:28 - 05:53:44 - J.J. Boerboom
  05:53:45 - 05:54:21 - R.C. Paalvast
  05:54:21 - 05:54:21 - M.J Bezuijen
  05:54:22 - 05:54:43 - J.J. Boerboom
  05:54:43 - 05:54:44 - M.J Bezuijen
  05:54:45 - 05:55:05 - R.C. Paalvast
  05:55:05 - 05:55:07 - M.J Bezuijen
  05:55:08 - 05:56:56 - R.C. Paalvast
  05:56:56 - 05:56:58 - M.J Bezuijen
  05:56:58 - 05:57:04 - M.C. van der Meer
  05:57:04 - 05:57:04 - M.J Bezuijen
  05:57:07 - 05:57:31 - R.C. Paalvast
  05:58:18 - 05:58:21 - M.J Bezuijen
  05:58:21 - 05:58:44 - V.J.A. Frinking
  05:58:44 - 05:58:54 - M.J Bezuijen
  05:58:54 - 05:58:54 - V.J.A. Frinking
  05:58:54 - 05:58:56 - M.J Bezuijen
  05:58:57 - 05:59:10 - R.C. Paalvast
  05:59:10 - 05:59:13 - M.J Bezuijen
  05:59:13 - 06:01:29 - R.C. Paalvast
  06:01:29 - 06:01:33 - M.J Bezuijen
  06:01:36 - 06:01:47 - J.D. Bakkers
  06:01:48 - 06:02:17 - R.C. Paalvast
  06:02:17 - 06:02:18 - M.J Bezuijen
  06:02:18 - 06:02:25 - J.D. Bakkers
  06:02:25 - 06:02:28 - M.J Bezuijen
  06:02:30 - 06:02:45 - M.G. van der Snoek
  06:02:50 - 06:02:51 - M.J Bezuijen
  06:02:51 - 06:03:16 - R.C. Paalvast
  06:03:16 - 06:03:21 - M.J Bezuijen
  06:03:21 - 06:03:21 - R.C. Paalvast
  06:03:21 - 06:03:31 - M. Kraneveldt
  06:03:31 - 06:03:32 - M.J Bezuijen
  06:03:32 - 06:03:32 - M. Kraneveldt
  06:03:32 - 06:04:13 - R.C. Paalvast
  06:04:13 - 06:04:14 - M.J Bezuijen
  06:04:14 - 06:05:06 - R.C. Paalvast
  06:05:06 - 06:05:18 - M. Kraneveldt
  06:05:18 - 06:05:21 - M.J Bezuijen
  06:05:21 - 06:06:57 - R.C. Paalvast
  06:06:57 - 06:07:02 - M.J Bezuijen
  06:07:03 - 06:07:47 - R.V. Duiven
  06:07:47 - 06:07:49 - M.J Bezuijen
  06:07:49 - 06:08:37 - R.C. Paalvast
  06:08:37 - 06:08:41 - M.J Bezuijen
  06:08:41 - 06:08:52 - W.J. Blansjaar
  06:08:53 - 06:08:54 - M.J Bezuijen
  06:08:56 - 06:09:04 - R.C. Paalvast
  06:09:04 - 06:09:06 - M.J Bezuijen
  06:09:07 - 06:09:23 - J.J. Boerboom
  06:09:23 - 06:09:24 - M.J Bezuijen
  06:09:24 - 06:09:59 - R.C. Paalvast
  06:10:00 - 06:10:12 - M.J Bezuijen
  06:10:27 - 06:10:28 - R.C. Paalvast
  06:10:38 - 06:10:40 - M.J Bezuijen
  06:10:43 - 06:11:42 - J.W. Groeneveld
  06:11:42 - 06:11:45 - M.J Bezuijen
  06:11:45 - 06:12:08 - M.C. van der Meer
  06:12:09 - 06:12:36 - J.W. Groeneveld
  06:12:36 - 06:12:37 - M.J Bezuijen
  06:12:37 - 06:13:13 - M.E. van Leeuwen
  06:13:13 - 06:13:15 - M.J Bezuijen
  06:13:15 - 06:13:44 - J.W. Groeneveld
  06:13:44 - 06:13:45 - M.J Bezuijen
  06:13:45 - 06:13:46 - J.W. Groeneveld
  06:13:46 - 06:13:49 - M.J Bezuijen
  06:13:49 - 06:14:14 - M.E. van Leeuwen
  06:14:14 - 06:14:16 - M.J Bezuijen
  06:14:16 - 06:14:41 - J.W. Groeneveld
  06:14:41 - 06:14:45 - M.E. van Leeuwen
  06:14:45 - 06:14:45 - M.J Bezuijen
  06:14:52 - 06:15:52 - J.W. Groeneveld
  06:15:52 - 06:15:54 - M.J Bezuijen
  06:15:54 - 06:16:32 - M.C. van der Meer
  06:16:32 - 06:16:33 - M.J Bezuijen
  06:16:33 - 06:16:33 - J.W. Groeneveld
  06:16:33 - 06:16:36 - M.J Bezuijen
  06:16:36 - 06:17:12 - R.V. Duiven
  06:17:12 - 06:17:12 - M.J Bezuijen
  06:17:12 - 06:18:45 - J.W. Groeneveld
  06:18:45 - 06:18:51 - M.J Bezuijen
  06:18:52 - 06:19:15 - V.J.A. Frinking
  06:19:15 - 06:19:15 - M.J Bezuijen
  06:19:15 - 06:19:18 - V.J.A. Frinking
  06:19:19 - 06:19:22 - M.J Bezuijen
  06:19:22 - 06:20:23 - J.W. Groeneveld
  06:20:30 - 06:20:36 - M.J Bezuijen
  06:20:36 - 06:21:13 - M.C. van der Meer
  06:21:13 - 06:21:19 - M.J Bezuijen
  06:21:19 - 06:22:16 - R.V. Duiven
  06:22:16 - 06:22:23 - M.J Bezuijen
  06:22:23 - 06:23:03 - M.E. van Leeuwen
  06:23:03 - 06:23:05 - M.J Bezuijen
  06:23:05 - 06:23:31 - J.J. Boerboom
  06:23:32 - 06:23:35 - M.J Bezuijen
  06:23:35 - 06:24:28 - M.C. van der Meer
  06:24:28 - 06:24:31 - M.J Bezuijen
  06:24:31 - 06:24:54 - J.J. Boerboom
  06:24:55 - 06:24:57 - M.J Bezuijen
  06:24:57 - 06:25:25 - J.W. Groeneveld
  06:25:26 - 06:25:29 - M.J Bezuijen
  06:25:29 - 06:25:37 - M.E. van Leeuwen
  06:25:37 - 06:25:38 - M.J Bezuijen
  06:25:38 - 06:26:46 - J.W. Groeneveld
  06:26:46 - 06:26:52 - M.J Bezuijen
  06:26:52 - 06:26:58 - K.J.W. de Jong
  06:26:58 - 06:27:05 - M.J Bezuijen
  06:27:05 - 06:27:06 - K.J.W. de Jong
  06:27:06 - 06:27:09 - M.J Bezuijen
  06:27:09 - 06:27:17 - J.W. Groeneveld
  06:27:17 - 06:27:25 - M.J Bezuijen
  06:27:25 - 06:27:26 - K.J.W. de Jong
  06:27:26 - 06:27:28 - M.J Bezuijen
  06:27:28 - 06:28:17 - V.J.A. Frinking
  06:28:18 - 06:28:20 - M.J Bezuijen
  06:28:20 - 06:28:46 - J.W. Groeneveld
  06:28:46 - 06:28:46 - M.J Bezuijen
  06:28:47 - 06:29:10 - V.J.A. Frinking
  06:29:11 - 06:29:12 - M.J Bezuijen
  06:29:13 - 06:29:24 - J.W. Groeneveld
  06:29:24 - 06:29:28 - M.J Bezuijen
  06:29:28 - 06:30:28 - J.W. Groeneveld
  06:30:30 - 06:30:33 - M.J Bezuijen
  06:30:33 - 06:30:35 - E. Zamani
  06:30:35 - 06:30:36 - J.W. Groeneveld
  06:30:36 - 06:31:03 - E. Zamani
  06:31:04 - 06:31:09 - J.W. Groeneveld
  06:31:10 - 06:31:10 - M.J Bezuijen
  06:31:10 - 06:31:14 - E. Zamani
  06:31:14 - 06:31:16 - M.J Bezuijen
  06:31:16 - 06:32:20 - C.W.J. Bos
  06:32:20 - 06:32:25 - M.J Bezuijen
  06:32:25 - 06:32:44 - J.W. Groeneveld
  06:32:45 - 06:32:45 - M.J Bezuijen
  06:32:45 - 06:33:18 - C.W.J. Bos
  06:33:18 - 06:33:21 - M.J Bezuijen
  06:33:21 - 06:33:51 - M.C. van der Meer
  06:33:51 - 06:33:54 - M.J Bezuijen
  06:33:54 - 06:34:09 - J.W. Groeneveld
  06:34:09 - 06:34:11 - M.J Bezuijen
  06:34:11 - 06:34:45 - C.W.J. Bos
  06:34:45 - 06:34:51 - M.J Bezuijen
  06:34:51 - 06:34:51 - C.W.J. Bos
  06:34:51 - 06:34:54 - M.J Bezuijen
  06:34:54 - 06:35:06 - J.W. Groeneveld
  06:35:07 - 06:35:15 - M.J Bezuijen
  06:35:44 - 06:37:42 - I. ter Laak
  06:37:42 - 06:37:44 - M.J Bezuijen
  06:37:44 - 06:37:55 - M.C. van der Meer
  06:37:55 - 06:38:00 - M.J Bezuijen
  06:38:01 - 06:38:02 - G. Ekkelenkamp
  06:38:20 - 06:38:21 - M.J Bezuijen
  06:38:22 - 06:38:40 - I. ter Laak
  06:38:41 - 06:38:42 - M.J Bezuijen
  06:38:42 - 06:38:51 - E. Zamani
  06:38:52 - 06:38:54 - M.J Bezuijen
  06:38:55 - 06:39:04 - I. ter Laak
  06:39:06 - 06:39:07 - M.J Bezuijen
  06:39:08 - 06:39:38 - J.J. Boerboom
  06:39:39 - 06:40:01 - I. ter Laak
  06:40:01 - 06:40:03 - M.J Bezuijen
  06:40:03 - 06:41:28 - I. ter Laak
  06:41:28 - 06:41:31 - M.J Bezuijen
  06:41:31 - 06:42:05 - M.C. van der Meer
  06:42:05 - 06:42:05 - M.J Bezuijen
  06:42:05 - 06:42:13 - M.C. van der Meer
  06:42:13 - 06:42:13 - M.J Bezuijen
  06:42:15 - 06:42:17 - M.C. van der Meer
  06:42:17 - 06:42:20 - M.J Bezuijen
  06:42:20 - 06:42:53 - I. ter Laak
  06:42:53 - 06:42:54 - M.J Bezuijen
  06:42:54 - 06:45:33 - I. ter Laak
  06:45:33 - 06:45:35 - M.J Bezuijen
  06:45:35 - 06:45:42 - M.E. van Leeuwen
  06:45:42 - 06:45:42 - M.J Bezuijen
  06:45:42 - 06:45:45 - M.E. van Leeuwen
  06:45:46 - 06:45:46 - M.J Bezuijen
  06:45:48 - 06:46:05 - I. ter Laak
  06:46:05 - 06:46:10 - M.J Bezuijen
  06:46:14 - 06:46:15 - I. ter Laak
  06:46:15 - 06:46:18 - M.J Bezuijen
  06:46:18 - 06:46:47 - I. ter Laak
  06:46:47 - 06:46:49 - M.J Bezuijen
  06:46:49 - 06:47:28 - J.J. Boerboom
  06:47:28 - 06:47:29 - M.J Bezuijen
  06:47:30 - 06:47:47 - I. ter Laak
  06:47:47 - 06:47:48 - M.J Bezuijen
  06:47:48 - 06:50:42 - I. ter Laak
  06:50:42 - 06:50:47 - M.J Bezuijen
  06:50:47 - 06:51:05 - M.E. van Leeuwen
  06:51:05 - 06:51:08 - M.J Bezuijen
  06:51:08 - 06:51:56 - M.C. van der Meer
  06:51:56 - 06:51:59 - M.J Bezuijen
  06:52:00 - 06:52:20 - I. ter Laak
  06:52:20 - 06:52:26 - M.J Bezuijen
  06:52:26 - 06:52:41 - I. ter Laak
  06:52:41 - 06:52:49 - M.J Bezuijen
  06:52:49 - 06:53:03 - J.J. Boerboom
  06:53:03 - 06:53:09 - M.J Bezuijen
  07:00:39 - 07:04:01 - J. Iedema
  07:04:01 - 07:04:02 - M.J Bezuijen
  07:04:02 - 07:04:04 - J. Iedema
  07:04:04 - 07:05:03 - M.C. van der Meer
  07:05:03 - 07:05:04 - M.J Bezuijen
  07:05:04 - 07:05:06 - M.C. van der Meer
  07:05:06 - 07:05:08 - M.J Bezuijen
  07:05:08 - 07:05:12 - J. Iedema
  07:05:12 - 07:05:16 - M.J Bezuijen
  07:05:16 - 07:06:24 - J. Iedema
  07:06:24 - 07:06:28 - M.J Bezuijen
  07:06:29 - 07:06:33 - V.J.A. Frinking
  07:06:33 - 07:06:35 - M.J Bezuijen
  07:06:35 - 07:06:36 - V.J.A. Frinking
  07:06:36 - 07:06:39 - M.J Bezuijen
  07:06:39 - 07:07:22 - M.C. van der Meer
  07:07:22 - 07:07:27 - M.J Bezuijen
  07:07:27 - 07:07:47 - J. Iedema
  07:07:47 - 07:07:57 - M.J Bezuijen
  07:07:57 - 07:08:27 - J.J. Boerboom
  07:08:28 - 07:08:29 - M.J Bezuijen
  07:08:29 - 07:08:45 - J. Iedema
  07:08:45 - 07:08:49 - M.J Bezuijen
  07:08:49 - 07:09:26 - V.J.A. Frinking
  07:09:26 - 07:09:27 - M.J Bezuijen
  07:09:27 - 07:10:23 - J. Iedema
  07:10:23 - 07:10:25 - M.J Bezuijen
  07:10:25 - 07:10:26 - J. Iedema
  07:10:26 - 07:10:32 - M.J Bezuijen
  07:10:32 - 07:12:04 - J. Iedema
  07:12:04 - 07:12:09 - M.J Bezuijen
  07:12:09 - 07:12:44 - R.V. Duiven
  07:12:44 - 07:12:47 - M.J Bezuijen
  07:12:47 - 07:13:12 - M. Kraneveldt
  07:13:12 - 07:13:13 - M.J Bezuijen
  07:13:13 - 07:13:48 - J. Iedema
  07:13:48 - 07:13:52 - M.J Bezuijen
  07:13:52 - 07:13:59 - R.V. Duiven
  07:13:59 - 07:14:16 - M.J Bezuijen
  07:14:16 - 07:15:34 - J. Iedema
  07:15:34 - 07:15:34 - M.J Bezuijen
  07:15:35 - 07:15:43 - J. Iedema
  07:15:43 - 07:15:46 - M.J Bezuijen
  07:15:46 - 07:16:14 - S.N. Bout
  07:16:14 - 07:16:16 - M.J Bezuijen
  07:16:16 - 07:16:32 - J. Iedema
  07:16:32 - 07:16:33 - M.J Bezuijen
  07:16:33 - 07:16:39 - S.N. Bout
  07:16:45 - 07:16:45 - J. Iedema
  07:16:45 - 07:16:47 - M.J Bezuijen
  07:16:47 - 07:17:08 - J. Iedema
  07:17:08 - 07:17:12 - M.J Bezuijen
  07:17:12 - 07:18:51 - J. Iedema
  07:18:51 - 07:18:53 - M.J Bezuijen
  07:18:53 - 07:19:27 - K.J.W. de Jong
  07:19:27 - 07:19:27 - J. Iedema
  07:19:27 - 07:19:28 - M.J Bezuijen
  07:19:28 - 07:19:44 - J. Iedema
  07:19:44 - 07:19:45 - M.J Bezuijen
  07:19:45 - 07:19:46 - J. Iedema
  07:20:18 - 07:20:40 - M.J Bezuijen
  07:20:40 - 07:20:55 - R.V. Duiven
  07:20:56 - 07:21:03 - M.J Bezuijen
  07:21:03 - 07:21:16 - M.J. Rosier
  07:21:16 - 07:21:18 - M.J Bezuijen
  07:21:19 - 07:21:52 - M.C. van der Meer
  07:21:52 - 07:21:53 - M.J Bezuijen
  07:21:53 - 07:22:22 - M.J. Rosier
  07:22:22 - 07:22:36 - M.J Bezuijen
  07:22:37 - 07:23:45 - J.J. Boerboom
  07:23:45 - 07:23:46 - M.J Bezuijen
  07:23:46 - 07:24:17 - M.J. Rosier
  07:24:18 - 07:24:41 - J.J. Boerboom
  07:24:42 - 07:24:44 - M.J Bezuijen
  07:24:46 - 07:24:50 - M.C. van der Meer
  07:24:50 - 07:26:50 - M.J Bezuijen
  07:26:51 - 07:27:16 - M.E. van Leeuwen
  07:27:16 - 07:27:52 - M.J Bezuijen
  07:27:54 - 07:28:13 - M.E. van Leeuwen
  07:28:13 - 07:29:27 - M.J Bezuijen
  07:29:28 - 07:30:03 - R.V. Duiven
  07:30:03 - 07:30:04 - M.J Bezuijen
  07:30:04 - 07:30:05 - R.V. Duiven
  07:30:05 - 07:31:58 - M.J Bezuijen
  07:31:59 - 07:32:21 - M.C. van der Meer
  07:32:21 - 07:32:59 - M.J Bezuijen
  07:32:59 - 07:33:50 - M.C. van der Meer
  07:33:51 - 07:35:43 - M.J Bezuijen
  07:35:43 - 07:36:32 - M.C. van der Meer
  07:36:39 - 07:36:59 - M.J Bezuijen
  07:36:59 - 07:37:05 - M.C. van der Meer
  07:37:05 - 07:37:14 - M.J Bezuijen
  07:37:14 - 07:37:34 - M.C. van der Meer
  07:37:34 - 07:38:20 - M.J Bezuijen
  07:38:20 - 07:38:26 - M.C. van der Meer
  07:38:26 - 07:39:02 - M.J Bezuijen
  08:45:58 - 08:46:02 - M.J. Meurs
  08:46:02 - 08:46:06 - M.J Bezuijen
  08:46:06 - 08:47:01 - M.E. van Leeuwen
  08:47:01 - 08:47:03 - M.J Bezuijen
  08:47:03 - 08:47:09 - M.E. van Leeuwen
  08:47:09 - 08:47:27 - M.J Bezuijen
  08:47:27 - 08:49:08 - R.V. Duiven
  08:49:08 - 08:49:10 - M.J Bezuijen
  08:49:10 - 08:49:15 - M.C. van der Meer
  08:49:15 - 08:49:17 - M.J Bezuijen
  08:49:18 - 08:49:27 - R.V. Duiven
  08:50:26 - 08:50:30 - M.J Bezuijen
  08:50:30 - 08:50:37 - Y. Bink
  08:50:37 - 08:50:38 - M.J Bezuijen
  08:50:38 - 08:50:42 - Y. Bink
  08:50:42 - 08:50:42 - M.J Bezuijen
  08:50:42 - 08:50:43 - Y. Bink
  08:50:43 - 08:50:47 - M.J Bezuijen
  08:50:47 - 08:51:11 - R.V. Duiven
  08:51:11 - 08:51:11 - M.J Bezuijen
  08:51:11 - 08:51:13 - R.V. Duiven
  08:51:13 - 08:51:19 - M.J Bezuijen
  08:51:19 - 08:51:34 - F. Schoonbeek
  08:51:34 - 08:51:39 - M.J Bezuijen
  08:51:40 - 08:52:50 - R.V. Duiven
  08:52:50 - 08:52:54 - M.J Bezuijen
  08:52:54 - 08:53:36 - R.V. Duiven
  08:53:36 - 08:53:41 - M.J Bezuijen
  08:53:41 - 08:54:02 - M. Kraneveldt
  08:54:02 - 08:54:05 - M.J Bezuijen
  08:54:05 - 08:54:33 - M. Kraneveldt
  08:54:33 - 08:54:38 - M.J Bezuijen
  08:54:43 - 08:57:46 - M. Kraneveldt
  08:57:46 - 08:57:51 - M.J Bezuijen
  08:57:51 - 08:58:23 - J. Mooiman
  08:58:23 - 08:58:29 - M.J Bezuijen
  08:58:29 - 08:59:14 - A.J. Weening
  08:59:16 - 08:59:22 - M.J Bezuijen
  08:59:22 - 09:02:23 - W.J. Blansjaar
  09:02:23 - 09:02:38 - M.J Bezuijen
  09:02:38 - 09:04:33 - G. Ekkelenkamp
  09:04:33 - 09:04:35 - M.J Bezuijen
  09:04:35 - 09:04:56 - G. Ekkelenkamp
  09:04:56 - 09:05:11 - M.J Bezuijen
  09:05:11 - 09:08:54 - J.J. Boerboom
  09:08:54 - 09:09:13 - M.J Bezuijen
  09:09:13 - 09:11:00 - V.J.A. Frinking
  09:11:00 - 09:11:07 - M.J Bezuijen
  09:11:07 - 09:14:21 - M.C. van der Meer
  09:14:21 - 09:14:39 - M.J Bezuijen
  09:30:38 - 09:31:55 - M.J. Rosier
  09:31:55 - 09:31:56 - M.J Bezuijen
  09:31:56 - 09:32:33 - W.J. Blansjaar
  09:32:33 - 09:32:35 - M.J Bezuijen
  09:32:35 - 09:32:48 - M.J. Rosier
  09:32:48 - 09:33:03 - M.J Bezuijen
  09:33:03 - 09:34:17 - M.J. Rosier
  09:34:19 - 09:34:24 - M.J Bezuijen
  09:34:30 - 09:34:51 - M.J.M. van Driel
  09:34:51 - 09:34:57 - M.J Bezuijen
  09:35:04 - 09:35:10 - R.C. Paalvast
  09:35:10 - 09:35:17 - M.J Bezuijen
  09:35:21 - 09:37:10 - J.W. Groeneveld
  09:37:10 - 09:37:14 - M.J Bezuijen
  09:37:15 - 09:37:37 - V.J.A. Frinking
  09:37:38 - 09:37:39 - M.J Bezuijen
  09:37:39 - 09:39:00 - J.W. Groeneveld
  09:39:00 - 09:39:03 - M.J Bezuijen
  09:39:03 - 09:39:32 - J.J. Boerboom
  09:39:33 - 09:39:35 - M.J Bezuijen
  09:39:35 - 09:40:09 - J.W. Groeneveld
  09:40:09 - 09:40:11 - M.J Bezuijen
  09:40:11 - 09:40:20 - E. Zamani
  09:40:20 - 09:40:22 - M.J Bezuijen
  09:40:22 - 09:40:22 - E. Zamani
  09:40:22 - 09:40:23 - M.J Bezuijen
  09:40:23 - 09:40:41 - J.W. Groeneveld
  09:40:41 - 09:40:47 - M.J Bezuijen
  09:40:47 - 09:41:33 - I. ter Laak
  09:41:33 - 09:41:40 - M.J Bezuijen
  09:41:40 - 09:41:49 - M.E. van Leeuwen
  09:41:49 - 09:41:50 - M.J Bezuijen
  09:41:50 - 09:41:51 - M.E. van Leeuwen
  09:41:51 - 09:42:19 - M.C. van der Meer
  09:42:19 - 09:42:21 - M.J Bezuijen
  09:42:21 - 09:42:31 - I. ter Laak
  09:42:32 - 09:42:36 - M.J Bezuijen
  09:42:37 - 09:43:27 - J. Iedema
  09:43:28 - 09:43:30 - M.J Bezuijen
  09:43:30 - 09:44:14 - M.C. van der Meer
  09:44:15 - 09:44:16 - M.J Bezuijen
  09:44:17 - 09:44:45 - J. Iedema
  09:44:45 - 09:44:47 - M.C. van der Meer
  09:44:47 - 09:44:49 - M.J Bezuijen
  09:44:49 - 09:45:15 - M.C. van der Meer
  09:45:16 - 09:45:32 - M.J Bezuijen
  09:45:32 - 09:45:35 - M.C. van der Meer
  09:45:35 - 09:45:37 - M.J Bezuijen
  09:45:37 - 09:45:37 - M.C. van der Meer
  09:45:37 - 09:46:02 - J. Iedema
  09:46:02 - 09:46:14 - M.J Bezuijen
  09:46:14 - 09:46:17 - J. Iedema
  09:46:17 - 09:46:24 - M.J Bezuijen
  09:46:24 - 09:46:34 - M.C. van der Meer
  09:46:34 - 09:46:40 - M.J Bezuijen
  09:46:43 - 09:47:23 - J.W. Groeneveld
  09:47:24 - 09:47:25 - M.J Bezuijen
  09:47:26 - 09:47:40 - M.C. van der Meer
  09:47:40 - 09:48:25 - M.J Bezuijen
  09:58:26 - 09:58:44 - G. Ekkelenkamp
  09:58:44 - 09:58:46 - M.J Bezuijen
  09:58:46 - 09:59:05 - J.J. Boerboom
  09:59:07 - 10:04:05 - M.J Bezuijen
  10:04:06 - 10:04:29 - J.J. Boerboom
  10:04:30 - 10:06:36 - M.J Bezuijen
  10:06:37 - 10:06:47 - M.C. van der Meer
  10:06:48 - 10:09:15 - M.J Bezuijen
  10:09:15 - 10:09:30 - A.J. Weening
  10:09:31 - 10:09:38 - M.J Bezuijen
  10:09:38 - 10:09:54 - J.J. Boerboom
  10:09:55 - 10:10:29 - M.J Bezuijen
  10:10:30 - 10:11:02 - J.J. Boerboom
  10:11:03 - 10:11:04 - M.J Bezuijen
  10:11:04 - 10:11:25 - M. Kraneveldt
  10:11:26 - 10:13:23 - M.J Bezuijen
  10:13:23 - 10:13:41 - J.M.G. Wortel
  10:13:41 - 10:14:28 - M.J Bezuijen
  10:14:28 - 10:14:38 - A.J. Weening
  10:14:39 - 10:14:42 - M.J Bezuijen
  10:14:42 - 10:15:19 - J.W.C.B. Schotel
  10:15:19 - 10:15:23 - M.J Bezuijen
  10:15:23 - 10:15:58 - M.C. van der Meer
  10:15:59 - 10:16:01 - M.J Bezuijen
  10:16:02 - 10:16:16 - V.J.A. Frinking
  10:16:17 - 10:19:01 - M.J Bezuijen
  10:19:02 - 10:19:09 - M.C. van der Meer
  10:19:11 - 10:19:50 - M.J Bezuijen
  10:19:50 - 10:20:13 - M. Kraneveldt
  10:20:13 - 10:24:34 - M.J Bezuijen
  10:24:37 - 10:26:24 - F. Schoonbeek
  10:26:39 - 10:27:11 - M.C. van der Meer
  10:27:12 - 10:27:14 - M.J Bezuijen
 • 9