Politiek forum

donderdag 4 november 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:

Agendapunten

 • A

  19.30 - 20.30 uur
  Informatieve sessie

  De kwaliteit van de bermen en bermsloten in Winterswijk staat onder druk. Veel karakteristieke soorten flora en fauna zijn verdwenen en de verruiging met soorten als braam en brandnetel neemt toe. Ook zien we helaas steeds minder insecten in de berm.
  Op dit moment wordt ongeveer een kwart van de bermen ecologisch beheerd. Hier wordt al sinds 1996 verschralingsbeheer uitgevoerd. Hoewel lokaal successen worden geboekt, zie we op veel plekken dat de biodiversiteit toch achteruit gaat. De gemeente werkt daarom aan een bermbeheerplan waarbij de kwaliteit van de bermen en bermsloten weer kan toenemen. Ecologisch beheer staat daarin centraal. Het verbeteren van het huidige beheer, het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de functie als ecologisch verbindingszone op alle bermvakken zijn de belangrijkste aandachtspunten
  In dit politiek forum worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over het huidige en het toekomstige beheer van de bermen.

  Voorzitter: E.J.W. te Selle

 • B

  20.45 - 21.30 uur
  Informatieve sessie

  Winterswijk heeft de Green Leaf Award gewonnen in Finland. In deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe dit gegaan is en wat dit betekent. Ook wordt gepresenteerd wat de gemeente Winterswijk gaat doen in het ‘Green Leaf jaar’.
  Daarnaast wordt in dit politiek forum gerapporteerd over de voorgang van de uitvoeringsagenda.

  Voorzitter: E.J.W. te Selle