Politiek forum

donderdag 13 februari 2020 19:30 - 20:30
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:
Toelichting:

Let op: gewijzigde agenda!

Agendapunten

 • A

  19:30 – 20:30
  Bedrijfsrestaurant
  Informatieve sessie

  Binnen de energietransitie wordt met name ingezet op (zeer) grootschalige opwek van duurzame energie. De realisatie daarvan vraagt grondstoffen en ruimte, ook in het groene buitengebied van Winterswijk. De heer Stoltenborg bepleit in dit politiek forum dat ten eerste veel meer ingezet moet worden op besparing van energie en hoe dit vorm te geven en daarnaast op zoveel mogelijk kleinschalige opwek en bijvoorbeeld de aanleg van klimaatbos in Winterswijk.

  Deze opwekking van duurzame energie dient bij voorkeur te worden gerealiseerd op daken en kleinschalige stukken grond bij bebouwing met aanzienlijk voordeel voor biodiversiteit. Voor deze zaken zet de werkgroep Maatschappelijk klankbord van de Energietafel zich in.

  Voorzitter: de heer T.B. Jonker