Presentatiebijeenkomst

donderdag 13 december 2018 19:30
Locatie:
Gemeentekantoor, hal
Voorzitter:
W. Elsinghorst
Toelichting:

Agendapunten

  • A

    Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie verzorgd over duurzaam Winterswijk. De gemeente Winterswijk maakt werk van duurzaamheid. De gemeenteraad heeft gevraagd om een integrale duurzaamheidsvisie en een uitvoeringsagenda. Het coalitieakkoord 2018 – 2022 verklaart duurzaamheid tot één van de drie pijlers. Duurzaamheid is dan ook verweven in alle portefeuilles van het nieuwe college. Duurzaam Winterswijk is een Koersdocument en Uitvoeringsagenda. Het koersdocument geeft aan wat onder duurzaamheid verstaan en wat we, wanneer willen bereiken. Ook is aangegeven hoe we dit samen met bewoners en bedrijven gaan doen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert en ondersteund waar nodig. De uitvoeringsagenda geeft een overzicht van de concrete activiteiten voor de periode 2019 - 2022. Tegelijkertijd zien we dat de ontwikkelingen snel gaan. We willen graag ruimte geven aan de samenleving om met initiatieven en innovaties te komen. De gemeente Winterswijk zal inspelen op de kansen die zich voordoen.