Algemene raadscommissie

donderdag 18 november 2021 21:00
Locatie:
Digitaal via Zoom
Voorzitter:
E.J.W. te Selle
Toelichting:

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vindt deze vergadering op grond van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming digitaal plaats. De commissiegriffier informeert u over de wijze waarop u aan deze vergadering kunt deelnemen.

In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Belangstellenden kunnen de vergadering live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Uitzending bekijken’’. Ook achteraf is het mogelijk deze uitzending terug te kijken.

Agendapunten