Algemene raadscommissie

donderdag 9 april 2020 19:30
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:
In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus gaat de vergadering van de algemene raadscommissie op 9 april niet door. De leden van de commissie hebben de gelegenheid gehad hun inbreng en vragen over de voorstellen schriftelijk te doen. Het college van burgemeester en wethouders reageert uiterlijk 14 april 2020 schriftelijk op de inbreng van de leden. De schriftelijke inbreng van de leden én de reactie daarop van het college is te lezen op www.winterswijk.nl/gemeenteraad. U kiest voor ‘agenda’s en stukken’ en kiest vervolgens voor de vergadering van de algemene raadscommissie op 9 april. Insprekers hebben de mogelijkheid gehad om hun inspreekreactie schriftelijk in te dienen. De inspreekreactie wordt toegevoegd aan de stukken en is te lezen op www.winterswijk.nl/gemeenteraad. Over de besluitvorming door de gemeenteraad over onderstaande voorstellen wordt u nader geïnformeerd.

Agendapunten