Politiek forum

donderdag 30 september 2021 19:30 - 21:00
Locatie:
Gemeentekantoor, Stationsstraat 25
Voorzitter:
E.J.W. te Selle

Agendapunten

 • A

  19.30 - 21.00 uur
  Bedrijfsrestaurant

  Wie Winterswijk zegt, zegt landgoederen en ziet prachtige natuurgebieden, kleinschalige landschappen
  en volop recreatiemogelijkheden. Op het eerste gezicht een prachtige plek om te wonen. De opgave voor
  de gemeente is echter om de stedelijke kwaliteiten in balans te brengen met de bijzondere
  landschappelijke kwaliteiten van de gemeente. Hiertoe is in 2010 het groenstructuurplan opgesteld, die nu
  moet worden geactualiseerd in een nieuwe groenstructuurvisie. De visie voorziet in een integrale aanpak
  van klimaatopgave en biodiversiteit en gezondheid.
  Tijdens dit politiek forum wordt een toelichting gegeven op het proces dat tot nu toe is doorlopen. Daarna
  is er discussie over een aantal casussen die uit de avond met inwoners naar voren zijn gekomen.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle