Politiek forum

donderdag 7 januari 2021 19:30 - 21:45
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
E.J.W. te Selle
Toelichting:

In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is dit politiek forum digitaal. U kunt dit politiek forum live volgens via http://www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens kiest u voor ‘uitzending bekijken’. Het politiek forum kan ook achteraf worden teruggekeken.

Agendapunten

 • A

  19.30 - 20.30 uur
  Informatieve sessie

  De gemeenteraad heeft 31 januari 2019 de uitvoeringsagenda duurzaamheid vastgesteld. De uitvoeringsagenda bestaat uit een lijst met concrete activiteiten voor de periode tot 2022. Ook staat hierin wat we onder duurzaamheid verstaan en welke doelen we nastreven. De raad heeft gevraagd om regelmatige terugkoppeling van de voortgang.

  Tijdens dit politiek forum worden de Warmtetransitie, de Wijkaanpak en de participatie van jongeren in de Regionale Energie Strategie uitgelicht.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle


 • B

  20.45 - 21.45 uur
  Informatieve sessie

  Klimaatverandering en de mogelijke gevolgen van droogte, hitte en hoosbuien zijn al meerdere jaren aanhoudend gespreksonderwerp van de dag, De impact op onze omgeving, plattelandseconomie en maatschappij is enorm. Niet voor niets is klimaat en klimaatadaptatie in zowel het coalitieakkoord 2019-2022 als in de Opgave Duurzaamheid benoemd als 1 van de onomkeerbare maatschappelijke basiswaarden.

  Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Waterplan Winterswijk 2019-2023 (GWP) vastgesteld. Het beschrijft de ambities en beleidskaders voor het beter toekomstbestendig en klimaat adaptief maken van de leef- en werkomgeving in Winterswijk.

  Om beter zicht te krijgen op de zwakke schakels voor wateroverlast, droogte en hitte in de hele gemeente voert de gemeente Winterswijk, deels met het waterschap Rijn en IJssel een klimaat(adaptatie)proces uit in 4 fasen:
  1.    Uitvoeren van een stresstest.
  2.    Voeren van klimaatgesprekken over de kwetsbaarheden, oplossingen en wie wat doet, intern en met organisaties, bedrijven,  bewoners  en overheden.
  3.    Nadenken over ambitie, rolopvatting en mogelijke maatregelen en vaststellen Klimaatagenda.
  4.    Uitvoeren.

  Elke vijf á zes jaar wordt bepaald of we nog op koers liggen, net zo lang tot de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050 meer klimaatbestendig en waterrobuust is.

  In dit politiek forum worden de raads- en commissieleden op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitkomsten van de klimaatstresstest (fase 1). Daarnaast wordt een doorkijk gegeven over de wijze waarop de klimaatgesprekken in Winterswijk gevoerd gaan worden, zowel voor het stedelijk als voor het landelijk gebied.

  Voorzitter: de heer E.J.W. te Selle